vrijdag 24 mei 2013

Tweede Mail aan de Eerste Kamer

Geacht Kamerlid,

Komende week is er weer een zitting van de Eerste Kamer over de Wet Regulering Prostitutie. Ik heb daar al eerder een bericht over aan u gestuurd. Nu zijn we anderhalf jaar verder, en ik voel weer dat het noodzakelijk is u op de hoogte te brengen van een aantal belangrijke dingen aan dit wetsvoorstel.

Ik ben heel blij met de kritische houding van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft zich erg mee laten slepen door de overdreven hype rondom prostitutie. Uw Kamer heeft dat niet gedaan, en heeft alleen gekeken naar wat de wet eigenlijk zou moeten doen, en wat daarvoor wordt opgeofferd. Die houding is het láátste vangnet wat er voor ons is voordat dit wetsvoorstel ook echt een wet wordt, en ik hoop daarom dat hij niet is verslapt.

Sinds 2008 hou ik een blog bij op Internet over mijn werk, en sinds 2009 gebruik ik die ook om mensen van buiten het vak een eerlijke blik te geven hoe het nou is om te werken als hoer. Ik beschrijf de alledaagse dingen, het goede èn het slechte, de misstanden en hoe die nou ècht inelkaarzitten, verbeterplannen, en hoe ik het beleef en gemotiveerd ben. Dat doe ik omdat nergens in de pers daar een realistisch beeld over wordt neergezet.

Ik ben een hoer, en ik ben dus niet neutraal. Ik ga ook niet doen alsof ik neutraal ben, ik ga mezelf ook niet tegenspreken. Maar dat hoeft ook niet vind ik, om mijn stem te kunnen laten horen. Ik ben geen vertegenwoordigster voor àlle prostituees. Daarvoor zijn we veel te divers. Er is geen doorsnee prostituee. Maar ik ken vele prostituees, en door mijn blog heb ik er steeds meer leren kennen. Ik krijg informatie aangereikt, waardoor ik een breder beeld heb gekregen, en mijn ideeën zijn door die extra informatie alleen maar bevestigd.

Mijn stem is maar een klein stemmetje in een storm van berichtgeving over prostitutie. Berichtgeving die soms wel getimed lijkt om samen te vallen met handelingen van uw Kamer. Er zijn berichten waar kritisch wordt gekeken, maar het meeste wat we in de pers zien is een overtrokken beeld van al dan niet bestaande excessen die als de dagelijkse realiteit worden gebracht. Wij worden afgebeeld als onmondige wezentjes die beschermd moeten worden door ze hun werk af te pakken.

De werkelijkheid is heel anders. Verreweg de meeste meiden werken om dezelfde reden dat u werkt. Om iets te doen wat geld binnenbrengt, wat ze goed kunnen doen, en wat een nut heeft. Prostitutie is nuttig werk, dat de klanten veel bevrijding geeft, en de maatschappij van hun frustratie afhelpt. Wij verdienen er ons geld mee, en als we het niet ergens wel leuk werk vonden, was het veel te zwaar en niet het geld waard.

De werkelijkheid is dat het allergrootste deel van de prostituees het gewoon als baan doet, en niets met dwang te maken heeft. De excessen zijn maar een handvol, en ze komen bijna altijd vlot bij de politie aan. Die doet er soms niets mee, maar het "dark number" kan niet groot zijn. Ik ken vrouwen uit alle hoeken van de prostitutie, en ik heb zelf veel verschillende vormen gezien, en je komt nauwelijks iets tegen wat mis zit. Ik heb er echt mijn best voor gedaan, en je vindt het gewoon niet.

Er wordt gefocust op de hysterie. Helaas ook in de politiek. Dat komt vooral door de berichtgeving, die bijna helemaal in handen is van anti-prostitutie-activisten. De officiële cijfers over mensenhandel en prostitutie komen van Comensha, een groep die vroeger de Stichting Tegen Vrouwenhandel heette, en begon als vrijwilligersclubje om vrouwen uit de prostitutie te halen, want niemand kon toch vrijwillig prostituee zijn. Die worden nu als betrouwbaar en neutraal gezien. Dat is niet zo. Het zijn nog steeds prostitutiebestrijders.

Comensha doet haar best om haar leveranciers te overtuigen zelfs de meest vergezochte vermoedens van mensenhandel te leveren, die ze turven, en daarna presenteren alsof het om feiten gaat. Dat is geen neutrale bron. Hun cijfers zijn een grote luchtbel van vermoedens, verder niets. Maar in de politiek doen ze wel alsof die cijfers de rechtvaardiging moeten zijn voor de heftige maatregelen in de nieuwe wet!

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Corinne Dettmeijer, is zelfs in de wet verankerd als dè bron van informatie over de belangrijkste dingen waarvan ze zeggen dat ze misstanden in de prostitutie zijn. Zij is ook niet neutraal. Ze is gekozen voor haar baan omdat ze een activiste was tegen prostitutie. Ze maakt verhalen tegen de prostitutiebranche, met de nadruk op hoe èrg het ervoorstaat, door te kiezen welke feiten ze weergeeft. Ze is betrokken geweest bij de grofste propaganda tegen prostitutie voordat ze begon, en op haar officiële plaats gaat ze er volop mee door.

Zelfs politie en Justitie zijn niet meer te vertrouwen. Er is tegenwoordig "expertise" nodig voor het behandelen van mensenhandelzaken, waar de prostitutie mee geteisterd wordt. Dat houdt in dat de "experts" moeten weten dat ze moeten "invullen voor de slachtoffers" en dat mensenhandelzaken gepaard gaan met lang masseren van getuigen en verklaringen tot het beeld, dat gecoacht wordt door de "experts" aan de verwachtingen voldoet.

De meiden krijgen heel duidelijk de deal te horen. Als je niet meewerkt, krijgt de Belastingdienst je in handen, en met de belachelijk hoge schattingen van je inkomen plukken die je helemaal kaal, of je kan meewerken met het verhaaltje dat de politie wil horen, en dan kan je tonnen "schadevergoeding" krijgen. Daar masseren ze je lang over, en er zijn niet veel meiden die daar langer dan een maandje tegenkunnen. Zo krijg je wel indianenverhalen in de rechtzaal.

Omdat rechters hier nogaleens doorheenprikten, was de oplossing om dan de rechters maar extra te gaan voorbewerken. Dat is in de kranten gekomen als expertise bij rechters maken. Alleen de rechters die makkelijk veroordeelden waren experts. Zo komen er onschuldige mensen onder de wielen van de hype terecht. En dit versterkt alleen het beeld dat de prostitutie harder moet worden aangepakt, en geeft die "experts" meer vrijheid. Het is een vicieuze cirkel.

Op de expertmeeting die u over deze wet had in juni 2012, hebt u bijvoorbeeld gehoord van burgemeester van der Laan, die daar en in de pers hoog opgaf van Patricia Perquin, die hij en Asscher zo'n beetje als profetes hadden aangenomen. Die rechtvaardigde alles, met haar verhalen over misstanden "uit de praktijk." Wij hoeren wisten al dat het een web van leugens was. Gelukkig is sindsdien die Patricia Perquin doorgeprikt in de Volkskrant, maar Amsterdam heeft haar nog steeds als adviseur, en wijkt niet af van wat ze willen geloven. Zo vast zitten die mensen in hun geloof.

Het beeld van de prostitutie dat wordt getekend door de groepen die het meest in het nieuws komen, is te simpel. De relaties en afhankelijkheden, en de mogelijkheden en keuzes van de meiden, die zijn veel te complex om zomaar even uit te leggen. Ik schrijf er nu al jaren stukjes over in mijn blog, en het beeld is nog steeds niet volledig. Het is een stuk van de economie, minstens zo ingewikkeld als uitzendwerk, de horeca, of de bouw.

Hoer spelen is een volwaardig soort werk. Het is niet "jezelf beschikbaar stellen," maar juist een dienstverlenend werk, waar je veel voldoening uit je vakvrouwschap kan halen. Het is bovendien een soort werk die héél geschikt is om part-time te doen. De meeste hoeren doen het dus ook zo, en zo kunnen ze het combineren met een gewoon soort werk, en een sociale kring die van niets hoeft te weten.

Die anonimiteit, waarbij de sociale kring van zo'n vrouw niets mag weten, is niet vanwege schaamte over het werk. Het is vanwege het sociale stigma dat op ons werk rust. Dat stigma is gevaarlijk. Niet alleen omdat je dan geen baan meer in de gewone wereld krijgt, of omdat je het risico loopt dat Jeugdzorg je kinderen komt opzoeken, of dat je uit je woningbouwhuis wordt gegooid, maar ook omdat je met echt geweld te maken krijgt.

Hoeren uit Nederland zijn meestal dus erg zuinig op hun privacy. Uitzonderingen krijgen het voorelkaar om toch uit te komen voor hun vroegere werk, maar zoals ik zelf heb meegemaakt, is het risico levensgroot dat je èchte problemen krijgt als het uitkomt. Voor vrouwen die part-time werken, de meerderheid, is het risico nog groter, omdat zij hun reguliere baan op het spel zetten als het uitkomt.

Vrouwen met kinderen zijn extra voorzichtig. Kinderen zijn kwetsbaar voor spot en pesterijen op school als uitkomt dat hun moeder een hoer is, maar ze worden niet alleen door andere kinderen lastiggevallen. Ook ouders die ze niet met hun kind willen laten spelen, Jeugdzorg die ze eigenlijk weg wil halen en gaat vissen naar redenen, en scholen waar ze niet meer welkom zijn, dat zijn de heel realistische nachtmerries van die vrouwen als het uitkomt.

De laatste jaren is de politie steeds agressiever met het controleren en vervolgen van vrouwen in dit werk. Via ketenaanpak kom je na een controle ook bij de gemeente en andere instanties in de dossiers terecht, en dan komt er een heisa van brieven, beschuldigingen en huisbezoeken op gang waar ze je hele buurt van laten meegenieten. En waar je zelfs niet vanafkomt door op te houden met je werk, want dan geloven ze alleen dat je het in het illegale circuit doet.

Denk alstublieft niet dat het wel méévalt! Veel mensen zijn tot die veroordeling in staat, en geen man zal zich voor je opwerpen omdat hij zichzelf dan verdacht maakt. Dit zijn geen hersenspinsels, deze zaken komen keer op keer voor. Elke hoer heeft wel een collega die zoiets overkwam. Mijzelf zijn sommige van deze dingen ook overkomen. Anonimiteit is een must. Zonder anonimiteit is dit werk, of een verleden in dit werk, een stigma wat je leven elke dag beïnvloedt, en je carrière en familie verziekt.

We begrijpen dat de anonimiteit onze branche heel schimmig maakt. We begrijpen dat onze weerstand om naar voren te komen, het laat lijken alsof we iets te verbergen hebben. Maar wij zijn geen criminelen. We doen niemand kwaad. We willen gewoon ons werk doen zonder dat iemand ervan hoeft te weten. Het is werk, en voor sommigen is het hun manier om van hun schulden af te komen, voor sommigen is het seksuele uiting, voor sommigen is het hun manier om wat aan de wereld te geven. Prostitutie is een goede zaak!

De WRP is niet nodig. Hij gaat niets goeds doen. Ik zal er kort over zijn, want dit is in de Kamer al aan de orde geweest. Er is geen reden om te registreren, want de registratie is alleen maar voor het "contactmoment." En ik heb al controles van de politie, de Belasting, de gemeente, en ook nog van de activistenclubs die aan de gemeente vastzitten zoals bijvoorbeeld het Scharlaken Koord, en daar ben ik tientallen uren per jaar aan kwijt, waar is dat extra uurtje per drie jaar dan nog voor?

Die vergunningen zijn ook niet nodig. Een vergunning is omdat er anders gevaar of overlast is. Een thuiswerkster veroorzaakt geen overlast. Klanten zijn heel discreet, die passen ook op voor het stigma. Escorts al helemaal niet, die merk je niet eens. En aanloop, zoals bordelen en ramen, die zijn net horeca. Die zou je nog wel een vergunning kunnen laten nemen, maar dat is allang met bestemmingen geregeld, en veel te streng ook.

De hele toestand is niet nodig. Het verhogen van de leeftijd gaat niets opleveren, want een jonge wilde meid die over het stigma heenstapt doet ook niet moeilijk over zo'n soort onzin in de wet. Die gaat alleen nu wèl het zwarte circuit in, want anders krijgt ze gedoe. En die gaan nooit meer wit natuurlijk. Het is raar dat je je wel in Afghanistan kapot mag laten schieten, je lever kapot mag zuipen, mag trouwen en kinderen mag fokken, maar niet mag neuken voor je geld omdat je te jong en kwetsbaar bent.

Ik maak me zorgen over de WRP. De gevolgen die hij gaat hebben, zijn alleen maar negatief. De registratie zorgt voor een risico dat je met je meedraagt, want je kan opgezocht worden door ambtenaren en politie. De minister heeft vanalles beloofd over dat alleen maar je Sofi wordt opgeschreven, maar dat is dus wel je identiteit. Je kan gewoon met die lijst in de hand opgezocht worden. Dat vind ik riskant, als prijs voor iets wat niets oplost.

Het vergunningenstelsel is nog erger. De gemeentes krijgen de kans om àlle hoeren vergunningplichtig te maken, en ze doen daar al heel moeilijk over. Als je zo'n pechvogel als ik bent, die een vergunning móét, dan wordt je eerst financiëel een poot uitgedraaid, komt je identiteit op straat, en daarna word je lastiggevallen door de gemeente met hun eindeloze controles om je te kunnen pakken op iets kleins en je werk af te pakken.

Nu is het nog zo dat er vormen zijn die officiëel vergunnings-vrij zijn. Die soorten kan je nog steeds mee in de knoei komen, want de gemeentes zijn heel creatief met bedenken dat je èìgenlijk wel een andere soort doet waar je wel een vergunning voor moet hebben. Met de WRP wordt dat ontsnappen onmogelijk. En dan móét je wel een vergunning. Je naam op straat, en betálen, betálen, betálen voor je betutteling. Gemeentes zijn rotpooiers.

De VNG heeft een brief naar de minister gestuurd om héél zeker te zijn dat de "nuloptie," dus dat je àlle hoeren uit je gemeente mag houden, in de wet blijft. De minister heeft gezegd dat hij op zich vindt dat je de mensen niet mag tegenhouden om het op hun kleine schaal te doen, maar dat hij de "paar gemeentes" niet dwars wil zitten die dat wèl verbieden. Maar zou die brief van de landelijke organisatie van gemeentes dat niet tegenspreken dan?

Het resultaat is dat je een vergunning moet zoeken, en die krijg je zelf niet zomaar. Want ze maken het niet makkelijk. Dus dan moet je maar voor iemand gaan werken die er wèl één heeft. Pooierplicht dus, zeg maar. Er is nu al een idiote lijst eisen die de exploitanten aan je stellen, hoe je moet werken en hoeveel je moet betalen, en als er zo de éénpitters worden afgeschaft, wordt dat alleen maar erger. Dan zijn ze ook die concurrentie kwijt.

De parttimers zijn vaak éénpitters. Die moeten nu kiezen door die vergunningen waarbij je naam op straat komt, om illegaal te gaan of aan de pooier te gaan. Je kan dan moeilijk je baan blijven combineren. Netzoals in Utrecht in de vergunde plekken al standaard is, word je dan fulltime omdat je de spagaat niet aankan. Al is het in Utrecht zo'n beetje verplicht door de blokken tijd die je door de gemeenteregels verplicht moet boeken.

Die pooierplicht wordt nog erger als je kijkt naar de plannen van de minister over de vergewisplicht. Als je bij een groot seksbedrijf komt mag je als klant aannemen dat het goed zit, maar je moet wèl gaan vergewissen als je bij een éénpittertje komt. De klanten kijken wel uit, die extra stap is weer een drempel om de onafhankelijke vrouw uit de markt te duwen. Onafhankelijke vrouwen kunnen zo maar moeilijk werken, en de instap wordt zo hoog voor nieuwelingen dat die ook wel aan de pooier móéten.

Leeftijdsverhogingen gaan vooral studentes treffen. Die zijn nu geregeld al wel aan het experimenteren, en ze kunnen het mooi achter zich laten als ze klaar zijn. Die zitten nu vooral in het grijze circuit, want dat past het best bij ze. Maar die meiden komen ècht nergens meer legaal terecht als de WRP erdoorkomt. Die zijn dan een makkelijk doel voor uitbuiters en extra chanteerbaar. Dat mag niet gebeuren.

We konden in Utrecht al een voorproefje zien. Daar werken ze al een poos met vergunningen en registratie. Er werd beloofd dat het veiliger en netter zou zijn, en de evaluaties van Utrecht over Utrecht waren allemaal super positief. Er werd op de expertmeeting ook over opgeschept tegen de Eerste Kamer. Utrecht was het grote voorbeeld van dat het allemaal kòn en zelfs moest!

Nou is er kennelijk heel wat mis op het Zandpad, want er zijn tientallen ramen gesloten. Die meiden hebben hun naam laten registreren voor schijnveiligheid, want het is er niet veiliger, en nu zijn ze uit hun werk gezet door de overheid, die het toch niet waar kon maken. De belofte van een schone, veilige, legale werkplek als je je naam opgeeft en je je schofterig laat betuttelen door ambtenaren is gewoon gebroken. En je naam schrappen ze niet uit dat register. Die meiden zullen zich wel heel dom voelen dat ze zich zo hebben laten pakken.

De directe gevolgen van de wet zijn dus dat er geen enkel slachtoffer van dwang of uitbuiting mee geholpen is, maar dat wèl de meeste vrije vrouwen in de illegaliteit, of in handen van exploitanten worden gedwongen. De capaciteit van de politie om èchte problemen aan te pakken gaat nu ook worden gebruikt om meiden aan te pakken voor niets anders dan registratie, en tenslotte moet het grijze circuit zwart. Dat is toch niet wat u wilt?

Niet alleen maar de directe gevolgen zijn negatief. We zijn best bang wat de overheid ermee gaat doen als hij er eenmaal is. De plannen die in de media rondzingen zijn erg zorgelijk. Wat gaat er gebeuren met die lijst, als hij er eenmaal is? Want er wordt nu wel beloofd dat ze er voorzichtig mee zullen zijn, maar die beloftes betekenen niets voor de volgende minister.

Als prostitutie verboden wordt, heb je een lijst van mensen om regelmatig te controleren. Als die lijst wordt gedeeld met andere landen, kan je daar gearresteerd worden. Als het Zweedse Model ervankomt, word je netzo gevolgd als die meiden daar nu al hebben. Als er bestanden worden gekoppeld, weet je ook niet waar die gegevens blijven. Allemaal redenen om er niets mee te maken te hebben. En dat is als je aanneemt dat de IT niet weer zo slecht wordt geregeld, dat de lijst gewoon op straat komt.

Ook al gaat het niet verder in de wet, je kan aan de manier waarop de razzia's op ons worden uitgevoerd, wel zien dat de politie het nietzo nauw neemt met onze rechten. Die doen nu al dingen met ons die je "echte" mensen niet zou aandoen. Ze slopen, doorzoeken, en ondervragen je, willen alles van je weten, en bewerken je wekenlang om je zover te krijgen dat je genoeg versprekingen maakt om je onschuldige vriend achter de tralies te kunnen zetten. De politie wordt telkens erger, en met de nieuwe wet hebben ze meer mogelijkheden om je op te zoeken en te koeioneren. Misbruik ligt op de loer.

Je registreert dingen niet zomaar. Een lijst heeft een doel, en dat doel is nu nog niet duidelijk. Als het ècht gewoon gaat om burocratische lijstjesgeest, dan is dat nog wel het mìnst erge dat er kan worden verzonnen. We zijn geen notarissen of advocaten, waarvan de kwaliteit moet worden gewaarborgd. We zijn geen soldaten die moeten kunnen worden opgeroepen. Waarom moet je een opzoeklijst hebben van hoeren? Daar kan ik geen reden voor vinden, die niet eng is.

De keus die veel meiden maken, is om dus maar ondergronds te gaan. Er is al veel gepland door een hoop meiden om maar uit het zicht te verdwijnen. Vooral de Nederlandse meiden en de parttimers willen niet in de registratie-molen. Die kunnen hun baan, kindjes en familie niet riskeren. Dat is iets wat ze nu nog niet doen. Nu is er nog contact met SOA-tests, hulpverlening, en als ze wat mis zien gaan, politie. Dat kan je niet meer als je uit de ogen van die mensen moet blijven. Dan wordt het grijze circuit zwart. Veel van mijn kennissen staan al in de startblokken. Laat dat niet nodig zijn.

Als we als meiden van de hoererij naar de overheid kijken, hoe die op ons overkomt: het beeld wat je krijgt van de overheid is als van een leek die een blindedarmoperatie doet, en die radeloos gebogen over de bloederige chaos die hij heeft geschapen, brult dat hij een grotere zaag nodig heeft. De overheid werkt met grove middelen in het donker, omdat hij niet weet wat er gaande is, en niet begrijpt wat de gevolgen zijn wat hij doet. We zijn banger voor de overheid dan voor alle pooiers bijelkaar.

De minister heeft een beetje antwoord gegeven op uw vragen. Daar heeft hij maanden over gedaan. Toch heeft hij beslist om niets te veranderen aan de wet, en zijn antwoorden zijn vooral dat hij ècht niets beters kon verzinnen, en dat het allemaal wel los zal lopen. Voor mij is dat niet genoeg. Als je een wet wil invoeren, die duizenden mensen hun werk gaat verzieken, dan mag je wel een héle goeie reden hebben vind ik!

Via de media wordt er ook druk uitgeoefend. De vertraging door uw Kamer wordt uitgelegd alsof u niet begrijpt hoe ernstig het probleem is, of dat u zich verkijkt op details. Er wordt ook al gedreigd dat als de WRP er niet door gaat komen, er dan maar nòg draconischere wetten moeten komen, zoals een totaalverbod of het Zweedse Model. De WRP is niet het beste van de kwaden, het is een onnodig kwaad. Ik hoop van harte dat u hem verwerpt!

Hoogachtend,

Zondares

22 opmerkingen:

Richard zei

Ik hoop met heel mijn hart dat ze je niet negeren en de WRP laten voor wat het is: helemaal niets.

Kijkend in mijn glazen bol zie ik dat het wat dit betreft goed zit en dat jullie voorlopig opgelucht adem kunnen halen.

Verder wil ik hier nogmaals mijn steun aan jullie betuigen.

Richard

Anoniem zei

Die WRP en registratie is heel gevaarlijk. Als zo'n lijst gehackt wordt staat je echte naam misschien wel levenslang op internet.

Stel je eens voor dat een prostituee na een tijdje gewerkt te hebben een andere baan wil. Of dat ze parttime wil gaan werken en er een andere baan naast zoekt.

Bij sollicitaties worden namen van sollicitanten vaak eerst gegoogled. Stel dat dan opeens de naam en bsn opduikt op een lijstje met geregistreerde hoeren of ex-hoeren. Zo'n vrouw komt dus NOOIT meer aan een andere baan. Ze kan dan hooguit in de sexindustrie blijven werken tot haar AOW of de bijstand in gaan.

Heeft de politiek er al over nagedacht wat ze gaan regelen voor vrouwen die na verloop van tijd (gedeeltelijk) iets anders willen gaan doen en die gebrandmerkt zijn door zo'n hoerenlijst?

En wat gebeurt er als een ex-prostituee solliciteert bij een overheidsinstelling? Wat als haar toekomstige werkgever in het kader van een screening van nieuw personeel er achter komt dat ze voorheen heeft gewerkt als prostituee? Mag ze dan zomaar geweigerd worden?

Of wat doet bv een organisatie als de belastingdienst of UWV als een sollicitante voorheen geregistreerd stond bij een legaal escortbureau of sexclub en loon kreeg via de opting-in? Kan een ex-prostituee die NU al gereistreerd staat als ze via opting-in heeft gewerkt eigenlijk nog wel een baan krijgen bij belastingdienst of UWV? Het is nl. vandaag de dag al zo dat ze dan bij belastingdienst en UWV geregistreert staat als ex-hoer. Die gegevens zijn voor beide instanties inzichtelijk.

Het wrange is dat je met de WRP de Nederlandse vrijwillig werkende prostituees en bijverdieners die ernaast een heel gewoon leventje hebben het hardst pakt.

"Moderne pooiers" zoals vergunde exploitanten hebben er juist veel baat bij. Prostituees moeten nu straks kiezen tussen voor zichzelf werken en de illegaliteit in of legaal voor een vergund bureau of club werken. Legaal en anoniem als zelfstandige werken wordt steeds moeilijker. In veel gemeentes is thuisontvangst of escort zonder vergunnig al illegaal. I

n de praktijk krijgt een prostituee alleen een vergunning als zelfstandige na publicatie van haar naam en adres in een buurtkrant. Dan wordt haar naam levenslang googlebaar. Een parttimebaan er naast beoefenen of een carrièreswitch wordt praktisch gezien onmogelijk. Familie, vrienden en buren worden ongewenst op de hoogte gebracht van haar beroep.

Het wordt voor de Nederlandse prostituee steeds moeilijker om legaal en anoniem haar werk te doen.

Zo wordt zij vatbaar voor chantage, bedreiging, afpersing, sociale isolatie, zwart werken enz. Geen aantrekkelijk vooruitzicht dus.

Wat rest is gaan werken voor een exploitant. Dat betekent vaak: de helft van de verdiensten inleveren, niet zelf de prijzen kunnen bepalen, niet zelf klanten kunnen kiezen, zich onder druk laten zetten om meer handelingen aan te bieden of pijpen zonder condoom aan te bieden, meer uren te werken dan ze wil. (Denk aan lange dagen in clubs of nachtelijke escortbezoekjes tot de volgende morgen.) In de praktijk zal ze meer uren moeten werken om hetzelfde loon binnen te halen omdat de exploitant ook een deel moet hebben.

Klanten weigeren wordt moeilijker. Deels omdat ze haar exploitant niet steeds teleur wil stellen en deels omdat de concurrentie in clubs vaak groot is en ze soms al zo lang zat te wachten op een klant dat ze denkt: ik heb het geld nu nodig en ga toch maar met deze klant naar de kamer.

Ik hoop dat de regering eens wil meedenken hoe de prostituees veilig, anoniem en toch legaal kunnen werken ipv zich te richten op repressieve maatregelen die de vrijwillig werkende en goedwillende prostituees juist schaden.

Anoniem zei

Ijzersterk. Geen speld tussen te krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat ze dit kunnen negeren.

Serena zei

Goeie brief, ik hoop zo dat er iets positiefs gebeurd.. Dat je serieus wordt genomen.

Het wordt zo'n puinhoop als iedereen het zwarte circuit induikt!

Moderne heksenjacht
=
Hoerenjacht

Die hele WRP gaat compleet in tegen de grondrechten.

@Richard
Je bol heeft haar dienst tot nu toe bewezen..! Maar laten we niet té voorbarig positief zijn..

Anoniem zei

Goeie brief, veel beter dan de vorige.

Zie ook http://www.privacybarometer.nl/nieuws/12147/Wetsvoorstel_en_onderbouwing_aanpak_bestrijding_misstan---utie_moet_beter#item1

Succes,

Nessuna

Anoniem zei

Dit hele ding is toch al lang in de achterkamertjes geregeld joh. Die hapering is gewoon om Rutte te laten schrikken voor zijn illegalenwet. Allemaal politiek. Je doet het voor niks, die wet komt erdoor.

Wanda zei

Goed van jou, Zondares! Je legt het goed uit. Ik wou dat ik zo kon schrijven.

Anoniem zei

ik heb ook een brief gestuurd naar de CU.

http://metverkeerdebeenuitbed.wordpress.com/

Anoniem zei

Heb je al antwoorden?

Anoniem zei

Je denkt alleen maar aan jezelf!! Heb je geen medelijden van de misbruikte meisejs? Die wet is nodig!!

Anoniem zei

@ hierboven, ik krijg helemaal niet de indruk dat Zondares aan zichzelf denkt en het woord medelijden daar moet je voorzichtig mee zijn.

Nee, dan de christen unie die de verhalen van die meisjes gebruikt voor politiek gewin. Dat is pas erg. De manier waarop jij over medelijden schrijft, noem ik ronduit manipulatie.

http://metverkeerdebeenuitbed.wordpress.com/
Donkey zei

Ik denk ook niet dat die nieuwe wet er doorheen komt. De wet is teveel een schending van het recht op een privéleven.

Maar ik ben niet met alles eens wat je zegt, Zondares. In deze brief ontken je grootschalige misstanden in de prostitutie. Er zou weinig mis zijn. Maar ergens anders op je blog erken je dat er veel afpersingen plaatsvinden in de prostitutie.

Zijn dat dan geen misstanden? Ik bemerk een zekere mate van ambivalentie bij je betreffende misstanden.

Ook vind ik het twijfelachtig dat je zegt dat de politie prostituees bewerkt om te liegen over hun pooiers. Die pooiers zouden dan onterecht worden veroordeeld. Het komt me over als een ingewikkelde samenzweringstheorie om maar te kunnen aantonen dat die misstanden niet voorkomen.

Maar ja, ik ken het. Ik ben zelf ook erg ambivalent. Ik weet niet altijd wat ik moet geloven. Mensen kunnen inderdaad liegen, en doen dat ook vaak.

Anoniem zei

De spijker op z'n kop!

Super helder ook. Goed geschreven.

Op 2/3e misschien nogal aanvallend, maar dat maakt je wel mens.

Ik hoop dat ze het lezen, tot zich door laten dringen en handelen zoals jij voor ogen hebt.

Zondares zei

Leuk dat er zo positief op wordt gereageerd. Dit is ook meer "mijn brief," want die vorige daar heeft Bouche veel aan meegeschreven. Die had nu geen tijd.

Ik heb natuurlijk geen antwoord gekregen, van niemand. Het is gewoon onbeleefd. Ik heb uit laten zoeken of mijn mails wel aankomen, en die komen gewoon allemaal aan. Ik begrijp niet dat ze niet eens een zinnetje sturen.

Donkey, die afpersing is alleen maar een gevolg van het beleid van de regering. Dat heb ik nou al zovaak uitgelegd. Als wij normaal werden behandeld, zou het verdwijnen. In de prostitutie is heel weinig mis, het gaat om hoe we worden behandeld.

Dat masseren van verklaringen en het coachen van leugens, daar heb ik vaak genoeg wat over geschreven. Daar zijn ze zelf ook niet geheimzinnig over.

Donkey, vertel me nou eens echt: waar gaat het jou nou om? Wat wil je nou horen, dat je zo prutst om je beeld zo scheef te krijgen?

Anoniem zei

Hoe kan dat nou dat ze niet reageren? Je bent zo open, dat kunnen ze toch niet helemaal negeren?

Anoniem zei

Het laat je denken. Ik ga de rest van je blog eens rustig bekijken.

Anoniem zei

Goed stukje hoor mijn complimenten. Goed dat je ook door de propaganda machine heen prikt, het is bijzonder zorgelijk dat we op deze manier door de politiek bediend worden, en raakt overigens een breder gebied dan alleen de prostitutie. We kennen hem allemaal, de zogenaamde "topje van de ijsberg" berichten met de meeste wilde conclusies, vooral wanneer het om sex, drugs, alcohol en pret gaat.

Unknown zei

Als ik dit lees snap ik niet dat er ook nog maar één prostituee legaal werkt,al sinds jaren terug.
Co.

Donkey zei

Goeie vraag Zondares. Laten we zeggen dat ik in een soort tweestrijd zit. Aan de ene kant wil ik wel geloven dat er weinig mis is in de prostitutie. Maar ik kan ook niet om de verhalen over uitbuiting heen. Daar ikzelf prostituees bezoek vind ik dit belangrijk. Het is niet opzij te schuiven door te zeggen dat mijn champignons ook door slaven zijn geteeld. Nee, dat is anders. Ik eet de slaven niet op. Maar met de prostituees heb ik wel seks. Als dit een gedwongen prostituee is, dan verkracht ik feitelijk iemand.

Er is niet op een wetenschappelijke manier vast te stellen hoeveel uitbuiting er is in de prostitutie. Het is een soort grote puzzel om dit vast te stellen. Helaas is het een onoplosbare puzzel, ik ben er al jaren mee bezig.

Ik zie het zo. Ik ga ervan uit dat uitbuiting in de prostitutie bestaat. Ik zie rechtspraak.nl met zijn vonnissen als het grootste bewijs. Voor de rest kunnen we alleen over de omvang speculeren. Hier en daar wat geruchten, wat hulpverleners die zeggen dat het veel voorkomt, etc....

Maar als ik je begrijp zie je de uitspraken op rechtspraak.nl als grotendeels nep. De slachtoffers worden gewoon tegen hun vriendjes en managers opgezet om valse getuigenissen af te leggen, uit scoringsdrift of zo. Nee, dat gaat me te ver. Het zou afschuwelijk zijn. Al die pooiers die onschuldig opgesloten zitten!!!!

Aan de andere kant, ik hoop dat je gelijk hebt, want het is fijn om te ontdekken dat iets waarvan je denkt dat het een groot probleem is, niet of nauwelijks voorkomt.

Een diepere oorzaak van mijn gedrag??? Ik ben een geboren antagonist. Ik houd ervan om mensen tegen de haren in te strijken. Zou een abolitionist tegenover mij staan, dan zou ik die ook tegen de haren in strijken door met verhaaltjes over vrijwillige prostituees op de proppen te komen. Maar binnen in me zit een groot seks-positief iemand, die heel tolerant is. Deze strijk ik ook tegen de haren in. Je ziet het, een strijd in mezelf. Een andere oorzaak is dat uitgerekend ik van brute grensoverschrijdende seksualiteit houd (dit is mijn seks-positieve ik). Het is de enige vorm die me nog opwindt. Deze bruut in mij vindt het ook opwindend om seks te hebben met prostituees waarvan mijn goeie-ik vermoedt dat die weleens gedwongen zouden kunnen zijn. Ik ben hier erg verdrietig over. Tegen die brute-ik strijd ik ook. Jij, Zondares, lijkt heel erg op die slechte alter-ego in mezelf. Je verdedigt in mijn optiek de uitbuiting in de prostitutie juist door voor de pooiers op te komen. Een stemmetje in mij (die seks-positieve slechterik) zegt me dat je gelijk hebt. En ik kom in opstand daartegen. Niet alleen tegen jou, maar ook tegen mezelf.

Emma zei

@Donkey

"Ik zie rechtspraak.nl met zijn vonnissen als het grootste bewijs."

En

"Maar als ik je begrijp zie je de uitspraken op rechtspraak.nl als grotendeels nep. De slachtoffers worden gewoon tegen hun vriendjes en managers opgezet om valse getuigenissen af te leggen, uit scoringsdrift of zo. Nee, dat gaat me te ver. Het zou afschuwelijk zijn. Al die pooiers die onschuldig opgesloten zitten!"

Ja, inderdaad nep. Ik zou zeggen: lees de rechtspraken nog eens goed door, maar nu met een ander blik. Ik heb de rechtspraken ook doorgenomen. Het zit vol met suggestieve vragen. Getuigen komen alleen van de kant van het slachtoffer tegen de verdachten. Getuigen van verdachten horen we niet. Meisjes mogen liegen, want dan geven we gewoon de schuld aan het tijdelijke geheugenverlies. We noemen ze 'onbewust onbetrouwbaar' zoals Werson dat ik zijn boek uitlegt. Slachtoffers kunnen ineens alles vergeten zijn en gaande weg komt dat weer terug, stelt hij. Nee, de meiden krijgen tijd om hun verhaal aan te passen, dat is iets heel anders. Maar de mannen worden bij voorbaat niet gelooft. Dat er aan verdachte nog vragen worden gesteld, is alleen om het uiterlijk eerlijk te laten lijken.

Lees deze rechtspraak eens door: LJN: BX3800 Hier staat zelfs een politieverhoor is. Zie hoe politie dingen in de mond legt. Zie dat dit geen dwang is. De liefde die jou gevangen houd is geen dwang, maar een keuze. Maar kijk ook eens goed naar de mishandelingen en gebruik je gezonde verstand en stel je de vraag of je zoveel kan overleven zonder in het ziekenhuis te belanden.

Overdreven de rechtspraken? Jazeker. 100 procent zeker weten.

Donkey zei

Ja ik ken BX3800, heb hem wel eens gelezen. Ik vind dat de interviewer soms wat meer zijn of haar mond moet houden. Hij/zij is iets te begripvol naar het slachtoffer. Heel meelevend, maar niet echt professioneel. Maar echt doelbewuste manipulatie zie ik niet. Het valt me op dat de interviewer veel parafraseert. Hij/zij vat veel samen wat het slachtoffer daarvoor zei. Ik denk dat ze dit doen om te controleren of het slachtoffer goed begrepen is. Maar dan loop je het risico dat het slachtoffer uit beleefdheid: "ja" zegt. En dan kun je inderdaad misverstanden krijgen.

Maar deze uitspraak is maar 1 voorbeeld. Geldt dit ook voor de andere uitspraken? Verder is het inderdaad zo dat in de uitspraken op rechtspraak.nl de slachtoffers meer aandacht krijgen dan de daders. Maar dat is een manco van rechtspraak.nl. Ik denk dat je dan eigenlijk beter het volledige dossier moet inzien.

Het valt me op dat op rechtspraak.nl alleen de bewezen feiten uitgebreid wordt beschreven. Als het niet bewezen is dan volgt vaak alleen een korte beschrijving, of helemaal geen.

Maar je vindt wel degelijk verklaringen van de daders op rechtspraak.nl, alleen zijn die vaak kort. En het helpt ook niet echt als de dader zich beroept op het zwijgrecht.

Verder, als de rechtbank geen steunbewijs kan vinden op een bepaald onderdeel, dan wordt de dader gerust vrijgesproken op dat onderdeel. Dat zie je heel vaak. Rechtbanken zijn streng; alleen als er meerdere bronnen zijn die een beschuldiging ondersteunen, dan wordt de dader daarvoor veroordeeld. Soms vergeten de aanklagers om een beschuldiging op te nemen in de aanklacht. En dan zie je dat de rechtbank iets ernstigs vaststelt, maar dan kunnen ze de dader er niet voor veroordelen, omdat dit hem/haar niet ten laste is gelegd!!!!

Anoniem zei

ik ben het volledig niet eens met u brief . het illigale en exploitanten zijn niet te vinden ? ik heb een hele goede vriendin die in deze branche zit . de verhalen die ik over haar collega's hoor (en zelfs van haar ) vind ik dat er heel veel dwang in de prostitutie sector is . verborgen en meestal niet met een mes tegen de keel . maar emotionele chantage door loverboys en zelfs gewoonweg pooiers hoor ik bijna van elk meisje dat ze kent . familieleden die bellen om geld te vragen op een manier dat zei zich slecht voelt als ze weigert vind ik ook dwang . een ex die bedreigingen stuurt (6000 berichten ) om geld te eisen hoewel zei bij hoog en laag volhoud dat hij een ex is die van haar hield is toch dwang? bij vriendinnen dat hun vrienden constant geld vragen voor om het eender wat ? mijn persoonlijke mening moesten ze het verbieden . het neemt veel frustraties weg uit de samenleving ? door een sector te creëren waar mensen kunnen uitgebuit worden en hun leven vergooien ? waar mensen hun eigen gezondheid op het spel zetten om geld te verdienen ? waar gangsters allerlei manieren uitvissen de regels te omzeilen zo ze rustig mensen kunnen uitbuiten ? Begrijp me aub niet verkeerd ik heb alle respect voor de vrouwen die dit werk doen. Mijn visie is ook gekleurd ik heb iets tegen het cliënteel van deze vrouwen . ( mag je me er ouderwets noemen) ik doe ook mijn ogen niet dicht voor het duistere kantje van dit beroep want dit duistere kantje zit bijna in de hele sector vind ik . de meeste van deze meisjes worden door iedereen geëxploiteerd illegaal of legaal . Ik heb ook iets tegen de klanten die hier gebruik van maken ze helpen mee deze uitbuiting draaiende te houden en ook vind ik het walgelijk wat ik hier van hoor, als dit de frustratie uit de maatschappij nemen is ? deze mensen vind ik dat dikwijls uit de maatschappij moeten genomen worden en niet er vrouwen voor plaatsten dat deze zieke individuen hun fantasieën kunnen op uitproberen ! persoonlijk zou ik graag tegen sommige overheidsdiensten de verhalen gaan uitleggen die ik soms hoor om ze te helpen alleen zou ik niet graag mijn vriendschap op het spel zetten door dit . dus zolang de sector bestaat en deze vrouwen denken dat dit het normale leven is en blijven zwijgen blijft de miserie doorgaan .