dinsdag 28 mei 2013

Debat Eerste Kamer

Zometeen begint het debat in de Eerste Kamer over de WRP. Ik heb niet geslapen vannacht, ik was te zenuwachtig. Ik zal er weer updates over geven.

EDIT: We zijn begonnen, de eerste spreker is van Bijsterveld, van het CDA.

EDIT: Ze doet alsof de vergunningplicht en de leeftijdsverhoging nuttig zijn. Haar toon klinkt niet goed.

EDIT: SOA/Aids wordt weer aangehaald. Die zijn goed bezig geweest. Ook een ander, Rutgers misschien, maar die miste ik net. Mijn wifi is niet lekker.

EDIT: Ze geeft erecht aan dat de registratie niets op gaat leveren, maar de vergunningen ziet ze heel erg zitten. Ze haalt aan hoe ik genaaid ben, je moet toch een vergunning want we vinden je geen thuiswerker omdat ze vinden dat je bedrijfsmatig werkt.

EDIT: De gemeentelijke initiatieven van Utrecht en Amsterdam worden de hemel in geprezen. Ze heeft geen idee waar ze over praat. De reclame die ze over zichzelf maken bekijkt ze niet in het licht van het nieuws. Echt zó dom! Ze gaat voor het barrièremodel.

EDIT: Dom mens. Ze denkt dat de barrière via vergunningen tegen misstanden werkt. Bijna alle misstanden komen juist doordat je een pooier nodig hebt om door de barrières heen te komen. Maar nu wil ze die barrière hoger maken. Amsterdam koeioneert de prostituees, en ze zijn géén goed voorbeeld!

EDIT: De prostitutiebranche is een criminogene branche, zegt ze. Dat maakt regels over mij.

EDIT: De PVV is aan de beurt, met Reynaers. Die is hélemaal voor, behalve de vergewisplicht.

EDIT: De PVV "verwacht" verbetering, kan niet uitleggen hoe, maar het is een handvat. Ja, zo kan je alles wel goedkeuren. Alle hens aan dek, maar dit is dom.

EDIT: Certificering toegevoegd aan registratie vindt het PVV wel een goed idee.

EDIT: PVV is niet uitgesproken vóór strafbaarstelling, want ze zien het niet werken, maar ze willen het wèl invoeren.

EDIT: Postbus-51 spotjes voor voorlichting wil de PVV niet, dat lijkt teveel op reclame voor prostitutie! Ze zijn gek geworden.

EDIT: PVV wil dat er meer gegevens uit het register worden bijgehouden, interessante informatie. De PVV houdt ervan om steeds meer politiestaat te worden.

EDIT: Niets doen is vanwege de ernst van de situatie geen optie. Hij heeft dus nooit uitgezocht òf het zo erg is.

EDIT: Mevrouw Strik begint met het woord "shit!"

EDIT: Mevrouw Strik van GroenLinks is teleurgesteld in het slappe geschrijf van de minister!

EDIT: Ze is ook al vóór een vergunningen-toestand. Wat is dat toch? Waarom denken ze dat we graag vergunningplichtig moeten worden? Dat is toch gekte?

EDIT: Ze heeft kritiek op Utrecht. Mooi zo!

EDIT: Wagenaar! Heel goed, ik hoop dat ze er wat mee doen. En ook het mankracht-probleem stipt ze aan.

EDIT: Ze denkt heel terecht dat we niet willen registreren.

EDIT: Deze is lekker kritisch, heel goed. Kan nog beter, maar dit is al zoveel beter dan eerdere sprekers.

EDIT: Heel goed, ze heeft kritiek op de gemeentes en hun gekoeioneer!

EDIT: Clara Wichmann is doorgedrongen. Goed zo meiden!

EDIT: Ze benoemt de pooierplicht! Niet met dat woord, maar ze vertelt het.

EDIT: Een motie? Ik dacht dat je geen veranderingen mocht maken in de behandeling in de Eerste Kamer? Ik snap het niet.

EDIT: De motie gaat erover dat ze willen dat de regering moet onderzoeken hoe hoeren mee mogen gaan praten.

EDIT: Ze maakt wel de fout om te denken dat onvergunde prostitutie vaker miszit. Dom idee. Zonder vergunningen ben je vrijer.

EDIT: Ze geeft wel aan dat je niet eerst kan laten tekenen voordat de wet af is. Ze is de eerste die dat doet!

EDIT: Weer een motie, nu om te splitsen zodat de vergunningen wèl door kunnen komen. Waarom willen ze die vergunningen? Hoe denken ze dat die gaan werken?

EDIT: Nu mevrouw Quik-Schuijt, van de SP!

EDIT: Die had me antwoord gegeven, ik ben héél benieuwd!

EDIT: Er wordt meteen al grondig een standje aan de minister gegeven. Wat een heerlijk mens!

EDIT: Ze zegt het al, het voorstel is niet veranderd, waarom zou er nu anders worden geoordeeld door de kamer?

EDIT: Ze wijst aan dat er vragen onbeantwoord zijn gebleven. Duidelijk en streng, heel mooi!

EDIT: Ze snapt aardig hoe de prostitutiebranche eruitziet. Ik ben best onder de indruk. Nieuw-Zeeland is inderdaad ook een goed voorbeeld, jammer eigenlijk dat ik daar nog nooit opin ben gegaan.

EDIT: Artikel 28, over dat je als beambte overal mag binnenkomen waar je mag vermoeden dat er aan prostitutie wordt gedaan, en of dat wel goed zit.

EDIT: Ze is niet tegen de vergunningplicht. Jammer toch. Hoe zit dat nou toch? Zien ze echt niet hoe je daarmee overgeleverd wordt aan de gemeente?

EDIT: Nu wordt het juridisch, maar ze heeft wel goeie dingen. Ze trekt het hele voorstel uitelkaar, en prikt door het gesuggereer heen.

EDIT: Ze noemt ook even dat ze deze wet buiten de prostitutie niet zouden proberen.

EDIT: Conclusie is dat registratieplicht niet aan juridische eisen voldoet!

EDIT: Ze gaat in op hoe groot het probleem nou eigenlijk is. Platform 31 haalt ze aan dat het probleem opgeblazen is.

EDIT: Rechtspositie van ons vak verbeteren, daar ben ik wel voor. Maar ik weet niet of wij hoeren daar wel genoeg aan gaan doen.

EDIT: Haar conclusies zijn vernietigend! Heel goed. Ik hoop maar dat de andere partijen nu ook nadenken.

EDIT: Holdijk nu, van de SGP.

EDIT: Hij zit bij een raar partijtje, maar hij heeft wel gelijk als hij zegt dat er beter op de misstanden kan worden gericht met de vervolging, dan op de prostitutie als geheel!

EDIT: De prostitutie is een onverwoestbaar kwaad. Dank u.

EDIT: Hij vindt dat het altijd gestigmatiseerd zal zijn, dus zal er altijd wat schimmigs aan zijn.

EDIT: Het zal geen resultaat hebben, maar niets doen is geen optie. Wat een dom idee.

EDIT: Ester van de ChristenUnie.

EDIT: De Comensha-cijfers worden weer eens naar voren gehaald.

EDIT: De CU wil het de minister kennelijk niet te moeilijk maken.

EDIT: Utrecht wordt als góéd voorbeeld aangehaald! Wat een idioot!

EDIT: De CU vindt het snel verantwoord, maakt zich alleen zorgen of het wel gaat werken. Vreemd iets om je op te richten.

EDIT: Weerbaarheid van prostituees wordt vooràl door goede uitstapprogramma's gegarandeerd! Hoe gek is die?

EDIT: Ester heeft flink de prostitutie en de mensenhandel doorelkaargehaald.

EDIT: Hij heeft tenminste onderzoek gelezen. Dat is wel een pluspuntje.

EDIT: De seksbranche is in de ogen van zijn fractie een droeve handel. Nou, lekker zo. Ze vinden het "nog" een brug tever om de prostitutie totaal te verbieden.

EDIT: Snel doorzetten, ook al heeft hij genoeg pijnpunten aangeprikt.

EDIT: Mevrouw Scholten, van D66.

EDIT: Bezinning moet leiden tot bezinning, niet tot nadere uitwerking, zei mw. Duthler in oktober.

EDIT: Er is dan ook teleurstelling dat er na zeven maanden niets verbeterd is.

EDIT: Het is hetzelfde debat. De enige toevoeging is dat Asscher erachterstaat.

EDIT: Teleurstellend en onbevredigend. O zo!

EDIT: We weten niet wat de cijfers zijn, heel goed! De omvang van het probleem is niet duidelijk. Fijn dat ze dat netjes naar voren halen!

EDIT: Dettmeijer wordt betwijfeld! Dit is héél erg goed!

EDIT: Ze is lastig om naar te luisteren, met die monotone stem, maar ik vind wat ze zegt zó mooi! Ze raakt hem precies nu!

EDIT: Er zit inderdaad een heel stuk moralisme in deze wet, èn in de discussie!

EDIT: Registratie is dubbelop. Als alles al geregeld moet zijn, is registratie overbodig.

EDIT: null

EDIT: Thuiswerkers moeten met rust gelaten worden! Ik kan haar wel zoenen!

EDIT: Hetzelfde voor de Belle de Jour, dus de éénpitter-escorts!

EDIT: Gewaakt moet worden voor overregulering voor de zogenaamde harde aanpak. Heel goed in woorden gezet!

EDIT: Het bestwil-argument, daar moet de overheid verre van blijven.

EDIT: Hilkens-Segers initiatief-wetsvoorstel dat de prostituees strafbaar maakt, is met de hoerenlijst makkelijk opsporen, dat is niet netjes. Heel goed gezien, die had ik gemist!

EDIT: De informatie-lekken bij het intake-gesprek en de uitwisseling van de gegevens zijn ook even onder de loep genomen. Het is een rivier van goede argumenten, geweldig!

EDIT: De minister erkent impliciet dat handhaving onmogelijk is door de noodzaak van de strafbaarstelling van de klant te benadrukken. Heel goed, had ik ook nog niet aan gedacht.

EDIT: De minister krijgt een standje. En hij heeft het verdiend.

EDIT: Teeven gaf toe dat er wetgeving wordt gemaakt die niet werkt. Gaat niet hierover, maar het is inderdaad een goed argument!

EDIT: Wàt een goede argumenten van die vrouw! Die is met kop en schouders beter dan wat ik schreef!

EDIT: Witteveen nu. Van de PvdA. Die hadden we nog niet eerder gezien.

EDIT: Leken-analyse?

EDIT: Hij vindt dat legaliseren in 2000 als emancipatie was bedoeld. En dat het helemaal mislukt is. Nee schat.

EDIT: Schone schijn, wat een kouwe douche na die Scholten. Maar wat moet je verwachten van de PvdA.

EDIT: Er bestaan vele vormen van dwang en pesterij, dat is waar. De meeste daarvan worden door de overheid gedaan.

EDIT: Er zijn twee groepen volgens hem. De prostituees horen daar niet bij. Dus het is alleen de hulpverleners tegen de reddertjes.

EDIT: Hij doet alsof ze weten hoe de mensenhandelaren, pooiers, of illegale bedrijven werken. Hij had het zo van Hilkens kunnen oplezen. Wat een domme man. Als hij mijn e-mail gelezen had, wist hij wel beter dan dat dat zo zeker is.

EDIT: De grote steden zijn de Haagse politiek ver vooruit. En het probleem is dan het waterbed-effect. Wat kàn je ernaastzitten!

EDIT: Het is nu de kans om een signaal af te geven dat het ernst is. De wet is verre van volmaakt, en is dus een tussenstation. Maar dus wel een tussenstation dat onze anonimiteit vernietigd, en die ons kwetsbaar en chanteerbaar maakt. Maar dat is gelul!

EDIT: Interruptie van Scholten, heel goed.

EDIT: Witteveen zegt dat het maar een beschouwing is, en dat het beter wordt.

EDIT: Van alle kanten moet geïnvesteerd worden in keten-aanpak. Dat is dus dat je met één onduidelijke overheid te maken hebt, en niet weet of je nou op vertrouwen kan rekenen. Nou ja, je weet eigenlijk dat je dat niet kan.

EDIT: Ze moeten met ons kunnen experimenteren. Ik ben geen konijn.

EDIT: Jarenlang heeft de overheid de problemen onderschat. Er was te weinig kennis in de rechterlijke macht, om de misstanden juist aan te pakken. Die man is alleen maar domme, foute cliché's aan het opnoemen!

EDIT: Mevrouw Strik zegt dat gemeentes ruimte geven niet klopt met het argument van het waterbed-effekt. De belangen van hoeren, politie en hulpverlening zijn ook heel verschillend.

EDIT: Witteveen vindt dat je de stilte tussen organisaties moet openbreken. Hij hoopt dat het voldoende duidelijk is.

EDIT: null

EDIT: Witteveen is tegen nuloptie, maar het moet van twee kanten komen. Betekent dat, dat we regels over de overheid mogen gaan maken?

EDIT: Hij is nu helemaal aan het raaskallen. Er is spanning tussen verschillende aktoren, en daarom moeten we opschieten met de wet. Wat is dat? Volgens hem zijn we ver weg van een enigzins acceptabele praktijk.

EDIT: Hij wordt flink geïnterrumpeerd, en terecht ook.

EDIT: Van alle kanten in het debat is enthousiasme over de vergunningplicht. Behalve van ons, maar wij hoeren tellen niet.

EDIT: Wat een onzin. En het is onzin die je niet kan geloven als je een béétje hebt gelezen van mensen. En die je niet kan geloven als je een klein beetje met hoeren hebt gepraat. Hij doet zijn werk niet.

EDIT: Mevrouw Quik is voorzichtig met haar eigen standpunt, maar ze moet zich geen zorgen maken, ze heeft gelijk!

EDIT: Ik vraag me af wie die vele hulpverleners zijn die graag een intake willen doen!

EDIT: Het probleem van achttien naar éénentwintig is niet dat je meerderjarige mensen behandelt als minderjarigen, maar het is dat het moeilijk is om af te dwingen. Volgens hem dan.

EDIT: Hij vindt dat de PvdA zwaar heeft ingezet op privacy waarborgen. En hij vindt dat het gewoon goed geregeld is nu. Hoe gek is die man? Is hij gehypnotiseerd? Heeft hij wat gesnoven?

EDIT: De vergewisplicht "lijkt" absurd. Hij wil dat de klanten zich verantwoordelijk gaan voelen voor de werkomstandigheden van de prostituee. Dat er meer en meer meldingen komen van klanten geeft aan dat we de goede kant opgaan. Nou schat, dat is jammer, want die meldingen zijn bijna allemaal onzinmeldingen. Die héél lastig zijn voor de prostituee.

EDIT: Quik-Schuijt maakt even duidelijk dat de vergewisplicht niet gaat over misstanden, maar alleen over de registratie. Zijn antwoord: het zorgt ervoor dat mensen gaan nadenken. Wat een rare slapjanus.

EDIT: Hij blijft maar praten over dat hij sekswerk wil normaliseren, maar zijn ideeën zorgen alleen maar voor verdere stigmatisering. Hypocriet.

EDIT: Hij wil meer zekerheid, maar hij vindt de wet een tussenstation.

EDIT: Duthler van de VVD nu.

EDIT: Er wordt al jaren over de wet getwijfeld.

EDIT: Ze haalt een prostituee uit de Deense serie "Borgen." Ze had ook een echte prostituee aan kunnen halen. Ik was ècht de enige niet. Ze kiest een fictief persoon uit een TV-serie. Ik sta paf.

EDIT: null

EDIT: Eerst een stuk gepraat over dat de mensenhandel héél erg is, en dat er bij de VVD twijfels zijn over de registratie en de handhaafbaarheid. Maar ze is wel de minister een weggetje aan het geven om haar gerust te stellen door technische onzin over de veiligheid van de computertoestand.

EDIT: Tussendoor, de PvdA heeft dus de deur opengezet om voor te stemmen, is het nou met ons gebeurd? Die switch is toch dodelijk voor ons.

EDIT: Privacy impact assessment, ik denk dat Nerd nog wel in mijn commentaren kan schrijven wat dat voor waarde heeft.

EDIT: Privacy en security by design, de computer moet ons gaan beschermen. Dat klinkt niet goed.

EDIT: De interrupties zijn heel terecht.

EDIT: De VVD vindt niet dat je op principe al kan zeggen dat je die bijzondere gegevens mag eisen of niet, maar dat je dat per geval moet gaan bekijken. Dat klinkt voor mij héél raar.

EDIT: De uitwerking en het beveiligingsnivo, identity management, meer gebabbel over de techniek, dat heeft er eigenlijk niet mee te maken.

EDIT: Inderdaad, of het noodzakelijk is, heeft niets te maken met de techniek! En dat zeggen Strik en Quik ook!

EDIT: Ze wil alleen maar vragen stellen over de technische doekjes voor het bloeden.

EDIT: En ze zegt vast hoe de minister antwoord moet geven.

EDIT: Mevrouw Quik-Schuijt wijst op eerdere vragen van de VVD, die niet beantwoord zijn, en die nu niet meer bij de VVD blijken mee te tellen.

EDIT: De VVD maakt het wel héél makkelijk voor de minister vind ik. En ze is wel erg naïef als het erom gaat hoe klanten worden gekoeioneerd. Dit soort dingen, dus controles van hoeren tijdens de beurt, gebeuren de hele tijd.

EDIT: Richting en meer conctrete uitwerking is wat ze wil, maar ze heeft geen kritiek meer op de ondergrond van de wet. Dit is raar en verontrustend.

EDIT: Mevrouw Strik haalt Duthler even terug bij de les. Maar Duthler wìl niet. Ze vermijdt het probleem.

EDIT: De VVD staat nog niet vast, zegt ze. Het klinkt nep.

EDIT: Ik hoop dat ik ongelijk krijg.

EDIT: Quik confronteerd Duthler met een oude uitspraak.

EDIT: De Lange van OSF en PvdD nu.

EDIT: Die was vorige keer heel goed.

EDIT: null

EDIT: Cijfermatige onderbouwing over beweerde misstanden, registratie, vergunningsplicht, strafbepalingen. Goede punten.

EDIT: En hij is niet onder de indruk van de antwoorden van de Minister.

EDIT: Minister heeft in zijn brief niets nieuws gezegd. Goed zo. Herbezinning was inderdaad overbodig.

EDIT: Het debat is door de minister inderdaad vermeden. Goed dat hij daar wat van zegt.

EDIT: De onderbuikgevoelens zijn geen grond voor adekwate wetgeving.

EDIT: Hij haalt ons hoeren aan. Dat is fijn!

EDIT: Het voorstel is gedoemd te mislukken, en daar heeft hij gelijk in.

EDIT: Hij wil dat de minister ook eens reageert op tegenargumenten van buiten.

EDIT: De nuloptie en de vaagheid van de vergunningskriteria noemt hij, heel erg goed!

EDIT: Hè hè, iemand die vraagt waaròm we hoeren anders moeten behandelen, dat er zelfs een wet voor ons komt!

EDIT: De klant politieman maken is inderdaad onzin.

EDIT: Hij geeft de minister een standje. Heel goed, en heel vlot verteld. Goed hoor! Die man zou meer stemmen moeten krijgen.

EDIT: Schorsing, nu tot zeven uur.
Dit ziet er slecht uit. De PvdA is helemaal in dromenland, en heeft geen kijk meer op de dingen. Ze zijn zelfs het beetje inzicht kwijt wat ze een half jaar geleden nog hadden. En de VVD is opeens helemaal niet kritisch meer. Dit is eng, de PVV wil natuurlijk overal verboden, en de kleine partijtjes zijn ook voor. Dit kan helemaal verkeerdlopen. Ik tril helemaal.

EDIT: Willen we dat dit soort dingen makkelijker aan te pakken zijn door een hysterische buurt? Want dat wordt het wel weer. Ik leef mee met wie ze beschuldigen, of die nou echt een hoer is of niet. Want hoe zijn we nou precies gevaarlijk voor kinderen uit de buurt, als we voor geld neuken in ons eigen huis? Dat wordt niet eens gevraagd.

EDIT: Daar gaan we weer. Iets te laat, nu maar hopen dat dit beter is.

EDIT: Die vent klinkt alsof hij gedronken heeft. Hij praat maar wat.

EDIT: Hij probeert het heel persoonlijk te maken. Over respect enzo. En hij wil "wegnemen" dat er politiek aanvastzit. En dat hij nog helemaal niet weet hoe er gaat worden gestemd.

EDIT: Dettmeijer wordt erbijgehaald, en iedereen is het met hem eens vindt hij.

EDIT: Het "model" dat is gegroeid, dat is een zootje. Dat is geen argument vòòr.

EDIT: We hebben dezelfde doelen, vindt hij zelfs!

EDIT: De redenen die hij noemt als reden voor de wet zijn àllemaal dingen waar de wet niets aan doet, of èrger maakt!

EDIT: De hele grote acties tegen ons zijn geen reden om die wet dan maar goed te vinden. Hij praat eromheen.

EDIT: null

EDIT: De wet haalt misdaden uit het verborgene. Dat heeft hij eerder toegegeven dat het dat niet ging doen.

EDIT: De grote steden willen het graag. Nou, alsof dat wat uitmaakt.

EDIT: Hij vindt het niet de ideale wet, maar op zichzelf moet je een stap zetten, zo zit hij erin. Dat tussenstation dat genoemd is, dat vindt hij zelf ook. Laten we deze stap nemen. Het wordt wèl een wèt hè?

EDIT: Interruptie Witteveen. Hij hoopt dat we met het debat het een klein beetje beter kunnen maken. Hij heeft vragen over Amsterdam en Utrecht. Dan komt de leidende vraag: heeft hij dat intensief gevolgd, en is hij van plan blablablabla. Het is alsof ze het ingestudeerd hebben.

EDIT: Weer gepraat over "modellen".

EDIT: De Lange! De scheiding tussen mensenhandel en prostitutie wordt even voor de minister aangewezen. En dat de minister zich niet aan het veld heeft opengesteld.

EDIT: En dat hij veel e-mail van ons heeft gehad. Hij heeft geluisterd! Wat een màn!

EDIT: Minister heeft gehoord van vertegenwóórdigers van prostituees, en daar zijn ze het niet mee eens. Wat een doodsklap.

EDIT: De Lange geeft al aan, wetgeving die niemand wil gaat niet lukken.

EDIT: De minister zegt "nietes."

EDIT: We zijn in de Tweede Kamer grondig geweest, en daar waren we het eens.

EDIT: mw. Strik zet nog even aan dat veel hulpverleners niet met hem eens waren. Ze wil weten hoeveel er is geluisterd naar onderzoeken en hoeren.

EDIT: De minister heeft het in de Tweede Kamer al over dit onderwerp gehad, en hij wil er niet echt opingaan. We moeten eerst tot een wet komen. Hij komt weer met al die clubjes die het zo'n goed ding vinden. Hij geeft gewoon geen eerlijk antwoord.

EDIT: Scholten vraagt over het Utrechtse systeem, en de minister antwoordt met een lang dronken verhaal over dat íédereen wil dat de wet komt, en dat we moeten doorgaan. Afzonderlijke prostituees spreken hebben we niet gedaan, maar hij sluit niet uit dat ze dat wel gaan doen. Walgelijk.

EDIT: Quik-Schuijt haalt heel terecht het verhaal over meer mensenhandel onderuit! De minister geeft als antwoord dat er aangestuurd wordt, en de burgemeester van Den Haag betrokken is, en dat Dettmeijer het echt graag wil dat het wordt doorgezet

EDIT: De Lange komt heel terecht met kritiek op het slordige gedoe over de cijfers, en de minister zegt dat hij zo wel met cijfers komt. Er komt wéér geen antwoord!

EDIT: Mevrouw Scholten vraagt waarom de minister zegt dat er is geluisterd naar de mensen, als de wet helemaal niet veranderd is? Wat is er meegenomen van SOA/Aids en Clara Wichmann. De minister zegt dat hij het heeft afgewogen, en tot de conclusie gekomen dat hij tòch helemaal gelijk had!

EDIT: null

EDIT: De minister vindt dat er geen problemen zijn met registratie, de drempel is zo laag mogelijk, het is niet erg, we moeten de hoeren gewoon overtuigen, en zo blijven de leugens komen. Hij denkt dus dat niemand in de illegaliteit zal gaan. Wat een arrogantie.

EDIT: Dat is van Bijsterveld?, die is blij met de extreem ruime vergunningplicht, maar dat de onafhankelijke prostituees niet vergunningplichtig zijn. De minister is het daarmee eens. Dat staat niet in de wet duidelijk aangegeven, en het is ook niet waar, want de gemeentes mogen dat gewoon onmogelijk maken.

EDIT: Hij draait en ontwijkt, maar hij geeft geen eerlijke antwoorden, want zo zit die wet niet inelkaar!

EDIT: Duthler denkt dat ze weet in welke groepen de dwang zit. Daar hebben ze geen idee van, wat een arrogantie.

EDIT: De Lange noemt de financiële sector en de tweedehands auto's als andere sectors waar misstanden kunnen zijn, en die niet zo behandeld worden als wij

EDIT: Opstelten is van méning dat er misstanden zijn, ook al wordt hij door de Lange uitgedaagd om daar eens wat ondergrond voor te geven.

EDIT: Scholten vraagt over waarom we de onafhankelijke meiden moeten meenemen in de wet, als het idee is dat daar geen misstanden zijn. Dan wil ze weten wat die misstanden zijn. De minister zegt dat er relaties zijn waar gedwongen prostitutie overgaat in mensenhandel, onder dekmantels, dit zijn de ernstigste misstanden die er bestaan, laten we niet naïef zijn. Alleen maar onzin zoals dat!

EDIT: Hoe weet die vent zo zeker dat er zoveel misstanden zijn in hotels? Hotels zijn niet populair bij penoze pooiers, want daar heb je personeel en makkelijke zichtbaarheid. Wat een onzin. In hotels vind je juist veel goed boerende meiden.

EDIT: Gelukkig af en toe iets wat er niet toe doet, dan kan ik even mijn vingers laten rusten!

EDIT: Strik vraagt hoe een toezichthouder nou gericht controle uit moet oefenen als de lijst niet gaat worden gekoppeld aan andere databases!

EDIT: De minister komt daar zeker op terug, en wil liever het woord houden.

EDIT: null

EDIT: De minister vindt dat het geen incidenteel contact is, twee uurtjes elke drie jaar.

EDIT: Volgens de minister werkt het overgrote deel thuis of in hotels. Ik weet eigenlijk niet of dat wel waar is. En ik denk dat zijn informatie niet beter is dan over alle andere dingen!

EDIT: Hij praat om dingen heen, en hij doet zijn best om zijn tijd te vullen, zonder dat hij antwoord geeft.

EDIT: Mevrouw Strik snapt uniformering van de vergunningen wel, maar ze wil wel weten waarom de gemeentes dan de kans krijgen om dat heel verschillend in te vullen. De minister vindt dat er waarborgen zijn, en dat een waarborg is dat hij zelf het register beheert.

EDIT: Mevrouw Strik haalt voorbeelden aan van hoe we toch worden gekoeioneerd, en dat hij daar expres ruimte voor laat. Dus hoe intensief wil de minister nu stappen zetten om op al die terreinen uniformiteit te bereiken?
Volgens de minister staat alles gewoon al in de wet. Dat is niet waar, de gemeentes hebben heel veel vrijheid. En dan weer een verhaal dat we moeten samenwerken met de kaders van de wet heel gericht te doen blablabla. De steden willen het. Telkens komt hij daarmee.

EDIT: Duthler heeft het over uniforme beleidslijnen bij andere vormen van georganiseerde misdaad. Twee keer. Dat die bevorderd moeten gaan worden. Ik snap niet hoe dat een goeie vraag is. De minister vindt dat er veel verschil is tussen de grote steden, Den Haag is geen Amsterdam, dus ze moeten verschillende regels kunnen maken.
Het is ook een politiek item. En dat klopt. Het is allemáál politiek. Hij wil dat ze hem volgen. Arrogante kwal.

Door de prostituee uitvoerig te wijzen op haar rechten krijgt ze de gelegenheid om uit te stappen. Dat geeft wel een hoop aan denk ik.

EDIT: Mevrouw Scholten. Uit de stukken blijkt maar één contactmoment, en de ambtenaar weet van niets. Hoe moet dat werken als betere controle? De minister zegt dat ze het niet snapt. Het registreren gaat langs alle harde lijnen van de privacy, en vervolgens kàn er een geheel vrijwillige afspraak worden gemaakt om scholing, educatie, hij heeft daar veel succes mee gehad als burgemeester van Rotterdam, blablabla.

EDIT: De Lange wijst op de hulpverleningsindustrie, en dat wij daar de voordelen helemaal niet van zien. We staan er inderdaad nogal weerspannig tegenover.
De minister zegt dat het goed kàn lopen, het gaat erom welke inzet heb je, welke zorgvuldigheid heb je, om daar iets te doen, dat is de doelstelling van de steden, om de dingen te doen, die de problemen van de meisjes opheffen, en de mensenhandel oppakken, blablabla.

EDIT: Quik wijst op onbeantwoorde vragen. Hoe kan de ambtenaar erachter komen waar die vrouwen zitten?
De minister wil het nu alleen over de registratie hebben.

EDIT: De strafbaarheid moet vooral gezien worden als uitdrukking van de medeverantwoordelijkheid van de klant. De registratie voorkomt vlucht in de illegaliteit. Die vent heeft gedronken, het kan niet anders.

EDIT: De minister beantwoordt vragen niet. Hij noemt ze op, en hij zegt alleen dat alles goed zal gaan.

EDIT: Weer dezelfde vraag over hoe er gericht moet worden gecontroleerd als de ambtenaar de prostituee niet uit het register op kan zoeken. De minister zegt dat er afspraken kunnen worden gemaakt. Strik wil de minister wijzen op de fantasie die hij heeft dat de prostituee lekker gaat bellen met de ambtenaar. De voorzitter wil dat ze stopt met de minister bij de les houden.

EDIT: Quik neemt het meteen over, en haakt aan dat omdat het telefoonnummer volgens de minister dan genoeg is, waarom er dan nog registratie moet zijn. De minister komt met het contactmoment! Het is allemaal vrijwillig, vindt de minister, en als ze niet wil gebeurt er niets. Dat klopt natuurlijk helemaal niet met dwingen om te registreren en je anders strafbaar te laten zijn. Wat een hypocriet!

EDIT: Van Bijsterveld vraagt wat er gebeurt bij een ambtenaar met vermoedens van misstanden, en hoe dat dan verder moet. De politie kan natuurlijk altijd bij de gegevens, zegt Opstelten. Dus daar hebben we hem weer.

EDIT: Er wordt voorzichtig aan de minister uitgelegd dat als een hoer zich niet bij haar eigen gemeente laat inschrijven, die hoer bij haar eigen GGD niet bekend zal zijn. Dus dat er geen begeleiding kàn zijn.
De minister antwoordt met dat het zou kunnen zijn dat er afspraken worden gemaakt. Het is een klucht.

EDIT: Duthler vraagt: Hoe wordt er voorkomen dat er een eigen registratie door de ambtenaren wordt bijgehouden, omdat ze een hele hoop gegevens door moeten klikken aan andere instanties? Er zijn bovendien ook nog doorgeefluikjes in de wet voor informaties in het register. Ze zegt nog even snel dat ze genoeg heeft aan een toezegging. De minister vindt dat het allemaal waterdicht gaat zijn, vanwege een privacy by design.

EDIT: De minister is weer met dronken gelal bezig, zonder dat hij wat zegt.

EDIT: De Lange wijst aan dat de minister alleen maar meer verwarring maakt omdat de hoeren de officiële instanties wantrouwen. De minister mompelt er iets doorheen. De Lange wijst ook op dat de gegevens van de lijst toch bij de politie terechtkomen, en dat dat alleen meer wantrouwen geeft. De minister zegt wéér dat het register is om meer zicht te hebben op de prostitutie. Hij wil dat wegnemen, en hij geeft dus helemaal geen antwoord op wat de Lange zegt.

EDIT: De registratie is niet bedoeld voor opsporing en controle. Maar met de lijst moet daar wel gericht toezicht door komen. Dus hoe past dat dan? Maar volgens de minister heeft het niets met het register te maken. Hij spreekt zichzelf alleen maar tegen, en hij doet alsof de kamerleden het gewoon niet snappen.

EDIT: Quik wijst de minister op dat hij zich tegenspreekt over hoe de registratielijst gebruikt kan worden.

EDIT: De minister spreekt nu weer tegen dat gegevens buiten het register kunnen komen. Terwijl hij net zei dat de politie ermee aan de slag kan.

EDIT: Scholten komt met dat aanpakken van misstanden via het strafrecht kan. Maar volgens de minister gaan vergunde hoeren de onvergunde sector in als er geen registratie komt. Ik snap niets van zijn gepraat.

EDIT: De persoonlijke levenssfeer is geen absoluut recht, dat is gecheckt, en de minister vindt dat het de rechter moet doorstaan.

EDIT: Om de schending van de persoonlijke levenssfeer te mogen doen, moet er noodzaak zijn, en volgens Strik heeft de minister nog niet hardgemaakt dat het zo is. De minister zegt "welles."

EDIT: En dat het niet gaat werken, daar komt hij niet onderuit, maar dit is een tussenstap, en hij is dan de eerste om conclusies te trekken.

EDIT: Quik is het niet eens met een zwaarwegend belang. Het gaat hier om zicht en grip, en dat is geen zwaarwegend belang. De minister zegt dat het wel in de titel van de wet staat. Quik leest hem de les dat alleen zicht en grip over zijn gebleven. De minister zegt dat ze daar van mening over kunnen verschillen. Echt letterlijk!

EDIT: Het gaat nog even door zo.

EDIT: De mogelijkheid van een cooperatie is nu niet mogelijk, want je krijgt geen vergunning. En dat blijft zo volgens Opstelten. Hij kan zich voorstellen dat er gemeentes kunnen bestaan die met zulke dingen meewerken, de wet werpt er geen barrières voor op. Lekker hoor.

EDIT: Amsterdam is juist een mooi voorbeeld van hoe onafhankelijke meiden tòch worden gedwongen om een vergunning te nemen, dus wat de minister daarover zegt is de omgekeerde wereld.

EDIT: De minister wil best na drie jaar nog te onderzoeken hoe hij extra regels op moet gaan leggen als blijkt dat de wet niet werkt, maar gaat er niet opin. En er mag nuloptie worden gehouden, maar dat mag niet op religieuze of morele gronden. Dan verzinnen ze daar heel makkelijk wat langs, maar dat wil de minister niet zien.

EDIT: De aap komt uit de mouw. De prostitutie is niet een bedrijf als alle andere, en daarom moet er volgens de wet kunnen worden geweigerd. Die paar woordjes, die laten zien dat deze hele toestand alleen maar hoertje pesten is.

EDIT: De regels maken een efficiency-slag mogelijk omdat de gemeentelijke regels worden geuniformeerd. Dat is iets wat hij eerder losliet omdat Den Haag geen Amsterdam was. Hij blijft maar huichelen.

EDIT: Mevrouw Duthler komt weer met haar weke interruptie, over hoe de vergewisplicht gaat worden uitgewerkt. Er komt echt geen kritisch woord van haar.

EDIT: De minister vindt het heel goed dat daar vragen over komen, maar hij heeft nog niets besloten, de grondtoon is om het beter te maken, ga maar door. Dan dezelfde opmerkingen over de leeftijdsverhoging die ze vanaf het begin al hadden.

EDIT: werken zonder registratie of vergunning kan wijzen op ernstige misdrijven, en ongevraagd binnentreden hebben ze ècht nodig, dus dat doen we gewoon.

Mevrouw Quik geeft juist weer dat je niet illegaal of onvergund hoeft te zijn om een politie-inbraak te krijgen. En de minister babbelt er dronken omheen. Hij vindt dat het prudent gebruikt verantwoord is, want er kunnen ernstige feiten plaatsvinden.

EDIT: Hij heeft het nu over het vrijgeven van de prostitutie. Dat is nooit gebeurd. Hij verdraait het. Hij komt met Dettmeijer en Comensha. Hij komt met de cijfers die hem eerder al door de Lange zijn gevraagd om te verantwoorden.

EDIT: Paniekzaaierij, hij zegt dat de cijfers indruk maken. Witteveen vraagt of er na die indrukwekkende cijfers nog wat komt over capaciteit? Het is weer net alsof het ingestudeerd is.

EDIT: De Lange komt gelukkig nog eens terug op die schokkende cijfers. Hij komt met goede vragen, maar de minister is het niet met hem eens. Hij zegt gewoon "nietes."

EDIT: Mevrouw Scholten heeft commentaar op de cijfers die Opstelten gebruikt, en de rommel waar Dettmeijer mee aankomt.

EDIT: De minister valt terug op Comensha, ook al is dat nòg zwakker. Ester komt de minister helpen met een zwak verhaaltje dat het gewoon zo ìs, en dat de minister gelijkheeft. Hij wil het over ketens en preventie hebben.

EDIT: De minister doet tof dat hij een ketenaanpak heeft gestart, en dat hij daar internationaal beroemd mee geworden is.

EDIT: De minister doet tof met hoeveel clubjes er nu al met elkaar bezig zijn om hoeren te koeioneren.

EDIT: En hoeveel politie er wordt ingezet voor heksenjagen.

EDIT: null

EDIT: Wie vindt het nog meer raar dat Dettmeijer precies vandaag met nieuwe schokkende cijfers komt?

EDIT: Wat kan die man lang tof doen.

EDIT: Witteveen komt met een nutteloze vraag.

EDIT: Mogelijke slachtoffers van Comensha zijn inderdaad al geregistreerd bij de geringste aanwijzing. Daar komt hij zelf mee!

EDIT: Alleen maar tof doen. Die ombudsman is helemaal nutteloos, dat is gewoon de zoveelste ambtenaar die je in de problemen brengen.

EDIT: De PvdA en VVD zijn zonder kritiek. Wat een nachtmerrie.3

EDIT: De vergewisplicht wordt zo eenvoudig mogelijk, bij een bedrijf moet je een vergunning zien, voor escort kan hij dat nagaan op een website, en bij een onafhankelijke meid moet hij er zelf achteraan. Precies wat we wisten. Hij geeft géén nieuwe informatie. Hij blijft alleen maar herhalen.

EDIT: Een technisch vraagje over de vergewisplicht. Ik vind het bijna een opluchting om even iets onbelangrijks te zien.

EDIT: Die vraagjes van Duthler zijn geen probleem, ik kan even rusten.

EDIT: Dit gewoon.

EDIT: Duthler vraagt alleen of hij wil bevestigen dat alles goed zal gaan. Zo flauw.

EDIT: Er worden geen gegevens uitgewisseld, anders dan met die personen genoemd in de wet. Dus het gaat wèl zwerven.

EDIT: Wat een zwakke antwoorden. Hij komt eigenlijk met niets.

EDIT: Het is een verhaaltje dat iedereen netjes mee zal werken, en dat het toevallig goed zal gaan. Helemaal niet realistisch.

EDIT: Hij klinkt nu helemaal dronken. Het is zelfs met grammatica niets meer.

EDIT: De minister belooft de zwakke stukken van de wet, vooral de vergewisplicht, niet uit te gaan voeren. Wat een rare toestanden!

EDIT: Hij beloofd dat hij zijn eigen vlees zal gaan keuren, als de wet er nou maar is.

EDIT: Hij beloofd de wet de eerste drie jaar niet te gebruiken tegen de klantjes. Niet te geloven.

EDIT: De Lange geeft wel aan dat dit niet serieus kan worden genomen.

EDIT: De minister blijft draaien.

EDIT: Waarom geen novelle? De minister vindt dat het zo kan, en zo kan hij het gefaseerd toch invoeren, of niet, en er wordt gemonitord, en het duurt langer, en het is onnodig, want zijn toezegging is genoeg.

EDIT: De minister herhaalt het alleen, en noemt zichzelf eerlijk!

EDIT: Witteveen vindt het interessant geweest, en vraagt of het niet uitvoeren van de vergewisplicht kàn, of per novelle moet. En of er de menskracht is om het plan uit te voeren.
Dat is voor de minister geen probleem, geld geeft hij wel uit, en het kan allemaal, en het is geen probleem. Hij kan het zelf beslissen zo te doen. Hij zal er een brief over schrijven.

EDIT: Mevrouw Scholten brengt naar voren of de registratieplicht niet ook wil weghouden. De registratiegegevens die niet worden gedeeld, maar het gaat wèl naar de politie. Dus hoe worden die gegevens dan beschermd, als achter haar rug om haar gegevens worden doorgegeven?

EDIT: Het OM doet zijn ding, buiten het strafrechtelijk domein heeft de politie geen toegang. De minister is opeens vergeten dat de minister zei dat informatie van het contactmoment wordt doorgestuurd naar de politie. De minister vindt de kamerleden maar dom.

EDIT: De minister zegt dat het niet juridisch anders kan. Dat staat wel in de wet, dat wordt door mevrouw Scholten netjes aangegeven. De minister begint weer te draaien. Hij is net een tol.

EDIT: De minister verstopt zich erachter dat de vergunningen en de registratie niet zonder elkaar kunnen, en nu krijgt hij de vraag waarom dat nu opeens zo is.

EDIT: Hij overlegt met de branche. Zoals Puttana al zei, alleen met de bazen. Wij tellen niet voor hem.

EDIT: Die moties, die vind ik bijzaak. Sorry jongens.

EDIT: Vijf minuutjes pauze!

EDIT: We zijn weer begonnen. De minister is zoek! Een vluggertje met zijn heupfles?

EDIT: Nu krijgen we het resultaat van het beraad.

EDIT: De fracties willen de dingen bespreken, en de brief te bespreken die de minister gaat sturen. Met aandacht aan een novelle, die ze vinden dat die echt moet komen. Dat vind ik moeilijk, want met die novelle wordt het weer net iets mogelijker dat die wet er toch doorkomt.

EDIT: De vergadering is gesloten, het is weer aangehouden voor een week of drie ofzo.

Wat een anti-climax!

EDIT:
Het eindoordeel van Bouche de la Loi:
Met het Gleichschalten van de VVD en de PvdA is het passeren van de wet in principe gedekt. De hautaine houding van de minister is echter dusdanig aanmatigend, en zijn antwoorden zo duidelijk onvoldoende, dat het de eer van de leden van zelfs deze fracties te na is om onmiddellijk in te stemmen. De schertsvertoning van deze clown heeft de geloofwaardigheid van de wet publiekelijk aangetast. Een stevig nieuw beeld van een doortimmerd voorstel moet kunnen worden gepresenteerd aan de pers, vooral nu de coalitie in de Tweede Kamer ook al enige tijd strompelt. Wees niet te gerust. De fracties van de coalitie zijn duidelijk in het gelid van hun partijen geplaatst, en zullen geen eigen initiatieven tegen het voorstel meer ontplooien. Bij de minste geloofwaardigheid is de kans groot dat zij en masse voor zullen stemmen. De overige partijen hebben een lange weg te gaan om overtuigd te worden, maar gaan vooral mee in het sentiment dat de ernst van de zaak een wet met bereurenswaardige lacunes rechtvaardigt. Als de minister zijn hooghartige houding en zijn onbeweeglijkheid in feitelijkheden in het wetsvoorstel handhaaft, zou het echter een botsing kunnen veroorzaken die zelfs de coalitiepartijen te zwaar is om toe te staan. Zoals de zaken staan geeft de Kamer de minister kans op kans om tot een acceptabel voorstel te komen, en dat is voor ons geen goed teken. Hadden zij hun geduld verloren, dan was de wet tot mislukken gedoemd geweest. Nu bestaat er het reeele gevaar dat de wet in afgeslankte maar nog immer hoogst schadelijke vorm aanvaard wordt.

EDIT:
Jongens, geef dit soort dingen toch niet meer kans.

EDIT: Voor wie het na wil lezen, hier is het officiële stenogram.

29 opmerkingen:

Puttana zei

We zijn verneukt, Zon. Dit is in de achterkamertjes al geregeld met PVDA en VVD. Daarom maakt het die minister ook geen zak meer uit. Hij weet dat hij al een meerderheid heeft, dus antwoorden doen er niet meer toe.

Richard zei

En toch hè, en toch... geloof ik dat het uiteindelijk NIET wordt doorgevoerd.

Is het met allerlei rechtszaken niet tegen te gaan? Ben geen deskundige maar er worden hier toch vast een aantal wetten overtreden met dit voorstel.

Ik leef met jullie mee en hoop het beste. Blijf geloven dat het goed komt!

Richard

Zondares zei

Ik kan alleen maar vertrouwen op het geweten van de individuele leden.

Anoniem zei

Top gedaan Zondares, Opstelten is aan het raaskallen, Quik, Scholten en de Lange zijn aan het doen wat ze kunnen.

We kunnen alleen maar hopen.

En geenstijl doorlinken naar deze discussie. En naar het feit dat binnenkort hoerenlopers feitelijk gecriminaliseerd worden. Tenzij ze belastend bewijs in hun mobiel of inbox bewaren.

Nessuna

Anoniem zei

Oh en Strik is ook kritisch, hoewel ze wel voor vergunning is.

Opstelten klinkt echt als mijn seniele oude opa, geen lijn, hij gaat gewoonweg niet in op argumenten, hij praat maar een beetje voor zich uit. Op een vraag over de cijfers die hij gebruikt antwoordt hij dat hij de cijfers later zal bespreken.

Hij durft zelfs tegen De Lange in te gaan als die een opmerking maakt over de documenten uit het veld zelf die hij heeft gelezen!

Dit is een aanfluiting.

Nessuna

Anoniem zei

Nanneke is totaal aan het scoren. Wat een mens. Van Bijsterveld stelt ook goede vragen. De twee zijn de minister zichzelf helemaal aan het laten klem kletsen.

Heel sterk.

Sorry dat ik je commentaren volspam, maar ik kan het gewoon niet binnenhouden.

Nessuna

Anoniem zei

Zondares heeft gelijk: de VDD en PvdA maken uiteindelijk op dit moment de dienst uit. Al lijken ze hier qua standpunt nogal uiteen te lopen.

Ik gok erop dat ze de knoop nog even niet doorhakken en "nieuw onderzoek" vragen.

Je hebt nu wel optimaal beeld met welke partijen je een front zou kunnen vormen, en dan kijken met wie het front een aansluiting zou willen zoeken: VVD of PvdA. Risico's: laat de coalitie zich wel uit elkaar spelen, verwatert het thema zich makkelijk met andere partijs-stokpaardjes.

Ik hoop dat het zooitje gewoon uitgesteld wordt. En ik gok erop dat je op gemeente niveau veel meer voor elkaar krijgt. En op termijn, met een gemeente die wel het goede voorbeeld geeft, het debat weer zinvol wordt. lange adem dus.

sorry Zondares & beroepscollega's :-(

L

Puttana zei

Als ik een eerstekamerlid was, was ik echt beledigd. Wat een lamlul die minister.

Zondares zei

Laat maar komen hoor, reageer zoveel je wil.

Zondares zei

En van de gemeentes hoef je niets goeds te verwachten, die zijn erger dan alles.

Richard zei

Is dit een echt bestaand persoon? Minister zeg je? Waar dan op de bassisschool of zo? Want met deze redenaties kom je echt niet door de middelbare school hoor! Als de 1e kamer hier in trapt wordt het tijd voor echte actie!

Denk dat L gelijk gaat krijgen.

Richard

Richard zei

Wat betreft uitstel bedoel ik.

Richard

Anoniem zei

Opstelten verwijst naar zijn "topjuristen". Die waren zeker op vakantie op de maan toen hij zijn respons op de vragen uit de eerste kamer schreef. Ik zou me doodschamen om mijn juridische fiat te geven aan dit broddelwerk, verdedigd door een stamelende zonderling.

De voorzitter begint steeds vermoeider te klinken. Quik, Strik, Bijsterveld en Scholten gaan echt los. Of de minister "met droge ogen" kan beweren dat de noodzaak tot registratie echt zo groot is dat de privacy eraan gaat.

Strik: Het aannemen van een wet is geen "tussenstap".

Zondares, typen en luisteren tegelijk is echt moeilijk! Goed werk!

Nessuna

Zondares zei

Ik weet het, maar ik heb gelukkig Bouche aan de lijn, zij helpt heel veel nu!

Richard zei

Waarom laten ze hem doorpraten en sturen ze hem niet naar huis met een stapel huiswerk? Is dat om hem zichzelf volledig belachelijk te maken? In dat geval zeg ik meer! meer!

Leeftijdsgrens is uiteraard onzinnig. Kijk maar naar defensie en de handhaving op alcohol en sigaretten.

Richard

Richard zei

Hij gaat dus niets veranderen. Dat lijkt me nu nog goed nieuws als dit tenminste daadwerkelijk wordt verworpen. Wat zou hij anders kunnen fantaseren?

De Lange leest mee op internet denk ik!

Richard

Statisticus zei

Opstelten is geen tol, hij is een kurketrekker. Draait rond en graaft zich steeds dieper in.

Zondares zei

Die de Lange heeft geen ruggenspraak met Internet nodig hoor, die heeft het goed in het oog.

Anoniem zei

Heej Zondares, dank God voor deze mooie blog. Wat lullig dat je vannacht niet kon slapen.

Richard zei

De Lange heeft geen ruggespraak nodig, maar zijn opmerking over cabareteske vertoning is wel wat op internet ook gezegd wordt. Dit viel me erg op. Verder een zeer capabele persoon in dezen. Gelukkig dat hij en een paar anderen blijven beuken op het onzinnige wetsvoorstel.

Ik vrees dat Bouche akelig accuraat weergeeft wat er aan de hand is. Mijn overtuiging is dat de minister echter na alle kansen en tijd die hij al had, nog steeds niet met veranderingen zal komen. En dat jullie medestanders zo duidelijk zijn dat de twee grote partijen het niet aandurven. Maar het is een flinterdun stukje dat prostituees nu nog beschermt tegen de in mijn ogen criminele intenties van de machthebbers in dit land.

Richard

Anoniem zei

Dit is wietpas v2.0. Vingers in de oren en heel hard lalalala roepen wanneer uiteindelijk niemand zich vrijwillig registreerd en prostitutie weer in de schemerzone vedwijnt.

Opstelten is met stip de slechtste minister van justitie ooit.

Erik zei

Lieve schat, laat het toch rusten. Je begint toch niks tegen het hele politieke circus. Het gaat in de politiek niet om feiten of om de werkelijkheid. Die mensen zijn volstrekt wereldvreemd en hebben schijt aan ons. Ga wat positiefs doen, schilderen of dansen of zo en laat dat appeltje met rust (behalve voor je persoonlijke stukjes dan).

Anoniem zei

Zondares, waar is je geloof in God? David nam het ook op tegen Goliath, Jij tegen de Haagse bende.

Anoniem zei

Verzoekje aan Zondares: Debat gemist. Ik kijk regelmatig op je blog (+++!!!) Zou je volgende keer misschien de tijdstippen en het kanaal vooraf willen doorgeven?

Anoniem zei

@Erik,

Wat een dooddoener om te zeggen dat Zondares de zaak moet laten rusten. Ze heeft niet voor niets geloof in christus. En ze heeft niet voor niets een weblog. David nam het niet voor niets tegen Goliath op.

Anoniem zei

Frits Rouvoet (jawel broer van...) gaat spoedig naar het Oostblok om daar te verkondigen dat de Nederlandse mannen seks verslaafd zijn en de Oostblok vrouwen misbruiken. Het is toch te gek voor woorden. Als klap op de vuurpijl schrijft hij dat hij een Roemeense prostituee in zijn armen wiegend had getroost als hartverwarmend gebaar.

Als hij ambassadeur van christus is, moet hij niet zulke onzin verkondigen.

Bron: zijn weblog.

Anoniem zei

de strijd tegen prostitutie wordt met de dag spastischer. Nu worden er ook al rozen en bossen bloemen gebracht naar de hoeren.:

Citaat: "Vandaag brachten we weer eens een bos bloemen naar de vrouwen. Vanmorgen vroeg heb ik die vers gehaald van de kweker. Deze keer kregen we de 120 bossen rozen zelfs gratis. Hartelijk dank Engel Rozen in Aalsmeer. Het is zo bijzonder om te zien hoe geweldig de vrouwen worden geraakt bij het krijgen van een bos rozen.

Ja en, ik zat erop te wachten: Men heeft GELD nodig en wil DONATIES:

Citaat: "Naast al deze mooie berichten wil ik ook een zorg met u delen. In de afgelopen periode zijn onze kosten best wel gestegen. Denk aan een kantoor en de kosten die een kantoor met zich meebrengt."

Unknown zei

Het is geen debat maar inhoudsloze wartaal om daarmee zand in de ogen te strooien en eigen zin door te drijven.
Co.

Anoniem zei

Net geprobeerd om een aantal vrij serieuze misstanden bij de sociale werkvoorziening in Alkmaar aan te geven bij Comensha. Het Excel formulier laat het niet toe! Het is uitsluitend gericht op het aangeven van buitenlandse prostituees!