vrijdag 4 januari 2013

Renate, Lodewijk en Corinne

Mijn eerste gewone stukje van het jaar komt weer op maandag, maar ik heb in de tussentijd natuurlijk ook wel het nieuws gekeken. Want het nieuws gaat door, ook als ik Kerstvrede neem. Ook mijn trouwe helpers hebben wat meer tijd nodig in deze bijzondere dagen van het jaar. Ik zit niet zo vlak achter het nieuws als ik wel probeer te zijn. Ik heb het al wel vaker gezegd, dit is geen nieuwsblog, dat wil ik ook niet dat het wordt.

Eerst maar Lodewijk Asscher. In Amsterdam was hij bijna onaantastbaar, maar nu dat hij in Den Haag zit krijgt hij wel wat meer kritiek. Hij dacht weer even makkelijk te scoren met wat mensenhandel, maar als het niet over prostitutie gaat is de media opeens wel wat nuchterder. Lees hier maar een mooi artikel op Foodblog over wat hij nou weer heeft gedaan. Als mensen nou ook zien dat hij nog veel verder gaat over prostitutie, dan komt er misschien nog wat goeds van.

Lodewijk heeft ook Renate van der Zee gefeliciteerd met dit artikeltje. De rest van de verbiedclub ook. Ze is naar een conferentie geweest waar mensen tegen prostitutie kwamen pleiten. Het lijkt wel een soort veiling, wie met de hoogste getallen komt wint. Die cijfers kan je na gaan zoeken, en dan eindig je meestal bij clubjes zoals prostitutionresearch.com. Ze vertelt gretig hoe we posttraumatische stresstoornis hebben, en hoe negentig procent wel uit de business wil maar niet kàn, en komt dan opeens met een ècht probleem: zestig procent van ons heeft weleens een verkrachting meegemaakt. Daar ben ik er ook één van. Het bleef helaas niet bij één keer, en ik heb het vaker gehoord. Ik schrijf daar nog weleens over. Ik weet trouwens niet of zestig procent klopt, het kan meer of minder zijn.

Zij gebruikt het helaas alleen om boe te roepen over de prostitutie, dus niemand heeft er wat aan. Daarna gaat ze weer door met die dingen die allang duidelijk zijn dat ze niet kloppen, over dat we geknakte vrouwtjes zijn die misbruikt en zielig zijn. Onze vrije keus moet even uitgevlakt worden. We zijn nog niet toe aan de "false conciousness" waar ze in Zweden enzo mee werken, maar Renate zit erdichtbij.

Natuurlijk haalt ze zuur uit naar de Nederlandse mentaliteit, maar dat is natuurlijk moeilijk. De media zijn bijna altijd negatief over ons, dus wat kan je dan verzinnen? Ze komt niet verder dan Bromet met zijn sfeerportret van de Wallen, Martijn van Nieuwkerk die Lodewijk Asscher bijna een kritische vraag ging stellen, en Ger Groot die ziet dat het eigenlijk om moraal gaat. Ze weet zelf niets, maar ze vindt dat Groot niet genoeg weet om iets te mogen zeggen.

Renate van der Zee weet van niets, en houdt er niet van om geconfronteerd te worden met mensen die niet met haar meepraten. Haar bronnen zijn alleen andere mensen van de zure anti-prostitutie industrie, die nog nooit iets goeds hebben gedaan. Geld dat bedoeld is om ons uit het verdomhoekje te halen wordt door hen gebruikt om het erger te maken. Als de oogkleppenfeministen en de oogkleppenevangelisten het ergens over eens zijn dan moet het toch wel verkeerd zijn. Die groepen zijn zelf een groot stuk van de misstanden in de prostitutie. Ik ben liever daarvanaf dan van het pooierprobleem.

Ik snap niet dat er mensen zijn die naar Renate luisteren, dat mens heeft nooit wat goeds te zeggen gehad. Asscher heeft connecties, dat snap ik wel dat die invloed heeft. Maar het gevaarlijkste is Corinne Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur. Ze heeft heel wat grote onderzoeken gepubliceerd dit jaar, en het is allemaal niet te lezen. Gelukkig heb ik nu mijn statisticus, die zich er voor me doorheen heeft gewerkt, de arme schat. Het laat weer eens zien dat Corinne niet zo eerlijk is als ze het laat lijken, want zo te zien staan die krantenartikelen op los zand!

Beste Zondares,

Het rapport dat je me voorgelegd hebt, is iets waar je maar weinig mee kan. Er is geen beginnen aan om er iets van te bakken waar je daadwerkelijk mee aan de slag kunt als pittig weerwoord. Het is gespeel met cijfers op het niveau onderbouw middelbare school. Wiskundig wordt niets doorgerekend, de significantie en mate van dominantie van de behandelde overwegingen wordt niet berekend of zelfs maar verantwoord. Het komt neer op een presenteren van een serie vooral nietszeggende gegevens zonder voldoende achtergrond, met wat oppervlakkig gecijfer. Ik denk dat je jezelf onderschat als je denkt dat je het niet kunt begrijpen.

Vanuit een puur wiskundige achtergrond is op heel veel in de 340 pagina's cijferleed tellende slaappil wel wat aan te merken. Meestal zijn dat kleine dingen, maar je krijgt maar weinig vertrouwen over de zaken die ze niet behandelen, als je de slordigheid ziet waarmee om wordt gegaan met wat ze wel behandelen. Ik werd tijdens het lezen heen en weer geworpen tussen overtuiging dat we hier te maken hebben met mensen die nooit schoolwiskunde hebben geleerd, of mensen die bezig zijn met een snow job.

De inleiding is tenenkrommend. Het is geschreven in de stijl van iemand die maar heel onwennig is met cijfers en statistiek, met een toon van wat-mot-je-ermee. Het niveau van het hele rapport wordt fraai geschetst door het feit dat men in de inleiding al juistheid van cijfers met consensus over cijfers verwart.

Voornamelijk het deel over het inschatten van het 'dark number' -het aantal mensenhandelgevallen dat onopgemerkt blijft- is afkeurenswaardig. Weliswaar wordt (correct!) gesteld dat de schattingen hieromtrent gebrekkig zijn, toch wordt de uiteindelijke waarde van de schattingen niet vastgesteld. Of beter gezegd, aan de kaak gesteld.

Het schunnigste voorbeeld is de schatting uit de Criminaliteitsbeeldanalyse Seksuele Uitbuiting. Daarin wordt namelijk aangenomen dat slechts 5% van de daadwerkelijke gevallen mensenhandel wordt waargenomen en/of geregistreerd. Dat is equivalent aan zeggen dat de mensenhandel 20 maal zo erg is als waar we daadwerkelijke aanwijzingen voor kunnen vinden. Op deze schatting komt commentaar dat, hoewel van toepassing, vooral van ondergeschikte rekenkundige aard is. Waar wel opmerkingen worden gemaakt dat de 5% niet variabel is, en er betrouwbaarheidsintervallen ontbreken, is er geen woord van kritiek over de assumptio ex ano dat er voor elke melding 19 gevallen compleet onzichtbaar zijn.

Waar wel telkens over gedramd wordt is dat alle meldingen doorgegeven moeten worden naar Comensha. Het aantal meldingen zo hoog mogelijk krijgen wordt haast een doel op zich. Je wordt er achterdochtig van. Vooral de misleidende overzichtsgrafieken wekken de argwaan op dat ze als stemmingmakerij worden bedoeld. Bijvoorbeeld: figuur 1 is erg buiten proporties. Dat is eerder de indruk die ze willen wekken, dan een weergave van de cijfers.

De latere delen, vooral over vervolging en slachtofferprofielen, zijn aanzienlijk nederiger. De verwerking van de data is erg summier, het blijft vooral bij opsommen en een beknopte toelichting in Jip-en-Janneke-taal.

Wat je allicht voornamelijk wil weten, is hoeveel er waar is van de hysterische nieuwsberichten dat hieruit blijkt dat er veel meer minderjarige prostituees zijn. Dat blijkt loos alarm. Ondanks de bizarre aannames over de mate van 'dark number' mensenhandel is het enige wat specifiek genoemd wordt in dit verband dat Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen die op Schiphol worden afgevangen en ondergebracht, niet netjes bij Comensha worden gemeld. Verder is er niets. Ook de recente claims van Dettmeijer over 'grote aantallen' vrouwen die als meerderjarige door Comensha worden geturfd, maar die hun carriere minderjarig begonnen, wordt nergens in dit rapport aannemelijk gemaakt. Slechts in de conclusies staat de bewering, de fundering ontbreekt. Het is een makkelijk te volgen redenering, maar er wordt zeer actief op minderjarigen gejaagd, en hun pakkans ligt derhalve ook tenminste even hoog, waarschijnlijk aanzienlijk hoger. Te denken dat ze evenredig worden opgespoord, en pas na jaren illegaal als kindhoer hun eerste controle krijgen, is statistisch zeer onwaarschijnlijk. Dit hersenspinsel als resultaat van onderzoek presenteren grenst aan het frauduleuze.

Het rapport is echter niet helemaal nutteloos. Als je de cijfers een beetje bijhoudt zie je bijvoorbeeld dat met de stijging van het aantal zaken, het aantal vrijspraken aardig in verhouding EDIT:meestijgt. De heksenjacht heeft dus geen groot effect op het aantal veroordelingen. Beleidstechnisch ware het ook fraai geweest als het aantal veroordelingen met en zonder medewerking van het slachtoffer waren uitgesplitst. Die steek laten ze echter vallen.

Wat ook heel duidelijk spreekt is de cijfers over de B9-regeling. Men kan duidelijk zien dat de voornaamste gebruikers mensen zijn die graag een pad Nederland in zoeken, zoals asielzoekers, terwijl veel buitenlanders zonder noodzaak in Nederland te blijven zich alleen van de bedenktijd bedienen. Het plaatje past erg mooi bij de suggesties over migratiefraude die Leers eerder maakte. Dit wordt echter in de toelichting angstvallig ontweken.


Ik heb het zelf geprobeerd te lezen, en ik zou dit er echt niet uitgehaald hebben. Dus weer heel erg bedankt! Ik heb maar één ding toe te voegen. Ik denk dat ze met het woord mensenhandel nog verder wil gaan rekken, zodat ook een relatie voordat een meid in het werk gaat als een stuk van de mensenhandel wordt genoemd. Gaandeweg wordt het dan al minderjarige mensenhandel als een loverboy een meisje van achttien aan het werk zit, zolang hij haar maar jonger al kende.

Nou, ik heb mijn hart weer gelucht. Nou weer door met leukere dingen. Ik heb nog klantjes ook hoor!

EDIT:
Vooruit, nog een filmpje, om te laten zien wat er gebeurt door al die stemmingmakerij.

8 opmerkingen:

Richard zei

Lieve Zondares, ik heb nu veel van je stukjes gelezen en waar ze ook over gaan, het is altijd iets waar je zelf mee bezig bent. Dit is precies waar je dit blog voor bent begonnen dus je hoeft je voor de inhoud nooit te verontschuldigen hoor! We krijgen zo een goed idee van hoe je bent en wat mij betreft blijkt telkens weer dat je een tophoer bent maar vooral een fantastisch mens. Daar mag je met recht trots op zijn!

Ik heb nooit zo goed begrepen waarom mensen neerkijken op hoeren en dat het als scheldwoord wordt gebruikt. Na veel van je gelezen te hebben kan ik nu zeggen dat het woord hoer in mijn oren nooit meer als scheldwoord zal klinken.

In een eerder stukje noemde je al eens dat je wel eens was verkracht en nu zeg je zelfs meermaals. (en vele andere hoeren ook) Ik als man zijnde kan niet begrijpen dat jou en je collega's (en alle andere vrouwen) zoiets vreselijks wordt aangedaan en schaam me op zulke momenten dat ik ook tot het mannenras behoor. Ik weet wel dat ik er niet zelf op aangekeken wordt maar toch voel ik me dan even rot.
Gelukkig zijn verreweg de meeste mannen geen verkrachters, sterker nog verkrachters zijn geen echte mannen. Een mening die de meeste van je lezers delen denk ik.
Bewonderenswaardig dat je je niet uit het veld laat slaan door die ervaringen. Eens te meer een bewijs dat je een geweldige sterke vrouw bent!

Dat rapport is inderdaad een samengeraapt zooitje en begint al meteen door te zeggen dat er veel meer is dan waar ze cijfers over hebben. Als dat zo was dan hadden ze daar toch ook wel cijfers van? Nog afgezien van de waarde en validiteit van die cijfers, kortom al in het begin diskwalificeren ze zichzelf. Nu maar hopen dat er voldoende mensen met invloed zijn die zien dat er hiermee niets is aan te vangen. Zoals zo vaak wordt het probleem aangepakt door de slachtoffers te verwijten en de oorzaak te negeren zoals je telkens weer aantoont.
Ik hoop dat nog veel mensen je blog leren kennen en echt gaan nadenken en dat er zodoende een realistische kijk op zaken ontstaat. Mij persoonlijk heb je al van verschillende dingen kunnen overtuigen en gezien de reacties ben ik niet de enige.
Overigens fijn dat de trollen je nog nauwelijks lastig vallen. Vakkundig weggewerkt!
We kijken allemaal uit naar je verdere belevenissen en ik wens je de allerbeste klanten dit jaar! Dat heb je absoluut verdiend.

Richard

Anoniem zei

Rapport heel snel doorgekeken. Zoals je statisticus al aangeeft heeft het veel weg van 'snowing'; dik, zwaar, veel tabellen, veel buzzwords. Ook opvallend: staff is 14 personen waarvan 10 vrouwen; meestal zijn vrouwen in de minderheid. Beheersing van de Engelse taal valt me ook tegen trouwens.

Niet echt onder de indruk van dit clubje. Maar blijkbaar, bij gebrek aan alternatief, worden ze dankbaar ingezet.

L

Nerd zei

Argument ex ano! LOL!
Het hele rapport is me te dik, ik heb wat gebrowsd, je hoeft inderdaad geen statistiek gestudeerd te hebben om te zien dat de cijfers te slecht gedefinieerd zijn om wat te betekenen. Als je niet met data om kan gaan kan je er beter van af blijven, en dat is voor die rapporteur dus ook zo.

Anoniem zei

Laat je niet kisten, meid.

Unknown zei

Een prostituee die werkt om haar gezin in leven te houden noemen ze "gedwongen" want ze zou het wel eens geen leuk werk kunnen vinden, haar vriend is dan automatisch mensenhandelaar, zo vermaken ze de het woord mensenhandelaar tot onbegrijpelijk jargon. Gezwendel met woordbetekinis dus.
Co.

Zondares zei

Richard, ik moet nog een keertje een stukje over die verkrachtingen schrijven. Dat is alleen iets wat ik wel heel persoonlijk vind, en ik kijk een beetje op tegen de reacties die ik erop kan gaan krijgen.

Zondares zei

L, ik ben heel blij met die statisticus, zelf kom ik daar echt niet door. Maar dat er zoveel vrowuen voor de rapporteur werken, zegt helemaal niets over de kwaliteit hoor!

Nerd, jij hebt er kijk op, maar de meeste mensen niet, en die geloven gewoon wel wat de rapporteur ervan maakt.

Co, dat is inderdaad precies wat er gebeurd.

Anoniem zei

Dit gebeurt vaak en het is heel triest, cijfertjes met een eigen draai eraan en wat opzettelijke onnauwkeurigheod en je hebt het ideale "bewijs" voor wat dan ook! Als het dit soort rare lui toevallig uit zou komen dat de aarde plat is zouden ze daar ook vast een prachtige, met cijfers doorspekte, argumentatie voor leveren!

Ik lees je blog nou al een heel tijdje en ben zelf nog student... En ik vind het gewoon schokkend hoe slecht de overheid met een belangrijke groep belastingbetalende mensen omgaat. Ik hoop er ooit wat aan te kunnen doen, aan die vertrutting van Nederland zoals het mooi heet!