zaterdag 9 juni 2012

De Rode Draad over Patricia Perquins boek

De Rode Draad heeft kanttekeningen gezet bij het verhaal van Patricia Perquin (niet haar echte naam), en ik ben er groots op dat ze mijn blogje zelfs hebben aangehaald! Ik ben het helemaal met ze eens, en ze hebben ook kennis die ik niet heb, dus zij kunnen wat kritischer zijn. Ze hebben een bredere kijk dan ik, ik ben ook maar één vrouw, en ik hou mijn vinger niet zo aan de pols als dat zij doen. Ik weet alleen nietzonet of dit een gepland iets is van de media, ik denk dat ze gewoon gehapt hebben op het succes van het boekje. Maar ik vind het ook niet iets waar ik gerust van kan zeggen, dat het niet zo is. Ik haal hun stuk hieronder aan:
Patricia Perquin, Achter het raam, mijn verhaal

Enkele kanttekeningen

De artikelen in de krant.

Het boek van Perquin verscheen eerst als een reeks artikelen in het AD en het Parool. In het Parool stonden ze zelfs op de Nieuws pagina. In een van de artikelen brandde Perquin Mariska Majoor en Metje Blaak af. Dit ging over een mening over personen, waar niets nieuwswaardig aan was. Dus een journalistieke misser. De tweede journalistieke misser was dat Mariska en Metje niet om een weerwoord was gevraagd.

De persoon van Patricia

Degene die zich Patricia Perquin noemt is een paar keer op de radio geweest. Op de televisie schitterde ze door afwezigheid. Ze heeft zich nooit bij De Rode Draad gemeld. De vrouwen die wij kennen op de Wallen hebben nooit van haar gehoord. Op Hookers.nl wordt door verschillende klanten getwijfeld aan haar status van prostituee. Een klant weet bijvoorbeeld te melden dat er op de plek waar Patricia zou hebben gewerkt een andere vrouw zat, die zeker niet aan het profiel van Patricia voldeed. Slechts één deelnemer aan die discussie zegt dat ze wel degelijk bestaat, en deze persoon verwijst naar haar ‘goede ideeën.’ In ieder geval adviseert ze nu Lodewijk Asscher en de beleidsmakers in Amsterdam op grond van deze ‘goede ideeën.‘

Zo heeft ze een paar panklare oplossingen voor alle problemen op De Wallen. Ze vindt dat overheidsdienaren eerst op huisbezoek moeten gaan bij aanstaande sekswerkers en ze moet dwingen een bedrijfsplan te schrijven. Vroeger moesten prostituees uit de associatielanden ook een ondernemingsplan maken, maar dat was onmogelijk, want de gegevens over de markt en de concurrentiepositie die voor het maken van een bedrijfsplan nodig zijn ontbraken op het gebied van prostitutie. Slimme lieden verkochten voor veel geld onrealistische bedrijfsplannen aan deze vrouwen.

Er zitten nog meer onuitvoerbare, nutteloze en vooral dure maatregelen in de ‘toolkit’ van Patricia. Zo moet de overheid de bedrijfsvoering van de vrouwen gaan controleren. En ze wil dat een sekswerker voordat ze aan haar werkdag begint allerlei papieren naar een meldpunt mailt, brengt of laat brengen .’Wat stom dat niemand dat nou eerder heeft bedacht’, schrijft Patricia over haar briljante plannen. Je hoeft echter geen expert op het gebied van prostitutie te zijn om te weten dat haar oplossingen niets zullen uithalen. Sekswerkers zijn zeer mobiel en zijn in verband met het stigma zeer huiverig voor registratie.

Geld

Patricia is de prostitutie ingegaan omdat ze door een koopverslaving anderhalve ton schuld zou hebben opgelopen. Kennelijk was de deurwaarder die aan het begin van het boek haar huis binnenkomt om haar spullen in beslag te nemen er in geslaagd om alle schulden in één vordering samen te brengen. Uit de media en op internet valt op te maken, dat dit meestal niet gebeurt. Deze deurwaarder ziet tassen vol onuitgepakte aankopen in haar kamer staan. Had Patricia dan nog geld op de bank staan? Kon ze nog grote bedragen pinnen? Hoe ver kun je rood staan? De meeste banken hebben immers een limiet van 3000 voor een beperkte periode. Was nooit een van die vele schuldeisers overgegaan op loonbeslag?

Ze treft een regeling met de deurwaarder en slaagt erin de vereiste termijnen te betalen. Op grond van wat Patricia vertelt over verdiensten hebben we berekend dat ze minstens zeven klanten per dag moet hebben gehad, die allemaal honderd euro of meer betaalden. En dat iedere dag. Wij horen dat vrouwen die goed draaien af en toe een dag hebben dat ze net zoveel als Patricia verdienen, maar dat het gemiddelde veel lager ligt.

Toeval

Patricia heeft bepaalde grieven: exploitanten geven geen bonnen en het is onmogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daar heeft ze gelijk in. Meer vrouwen zijn daar boos om. We kennen één vrouw die exact hetzelfde rijtje grieven als Patricia had, en die net als Perquin wist te vertellen dat exploitanten, als ze al bonnen gaven, sjoemelden met de bedragen. Ook deze vrouw is- wederom net als Patricia- van haar kamer afgegooid omdat ze volgens de exploitant de enige was die steeds over de bonnen zeurde. Ook klaagde de vrouw die wij kennen over het moeten doorbetalen van de kamerhuur tijdens afwezigheid die de exploitant dan wel even aan een ander verhuurde. Diezelfde vrouw was - net als Patricia in Haarlem gaan werken waar alles volgens haar goed was geregeld. En ook stom toevallig, was zij het ook al net als Patricia het een tijdje in Den Haag wezen proberen, waar ze het maar niks vond. Die vrouw die wij kennen is zeker Patricia niet, maar een openhartige sekswerker die zeker geen tonnen schuld heeft en nooit met van die idiote oplossingen voor de problemen op de proppen zou komen. Zij zit al zeker 15 jaar in het vak en werkt nog steeds. Zou het kunnen dat Patricia deze vrouw heeft gesproken? Deze vrouw werkte overigens in het Singelgebied, waar nauwelijks toeristen komen. Patricia klaagt nergens in haar boek over de vele toeristen die op De Wallen rondlopen. Wij weten wel dat veel vrouwen op De Wallen daar last van hebben. Dit was overigens ook een klant op Hookers.nl opgevallen. Patricia haalt wel fel uit tegen de organisatoren van rondleidingen op De Wallen. In haar kritiek zal ze Lodewijk Asscher aan haar zijde vinden, want die vindt dat slachtoffers geen toeristische attractie mogen zijn. Ze meent te weten dat de politie aan die rondleidingen meewerkt en eraan verdient. Nu is er inderdaad één inmiddels al lang gepensioneerde politiefunctionaris, die regelmatig rondleidingen geeft. De man is al jaren geen politieagent meer.

De vriendinnen en collega’s van Patricia

Patricia heeft sinds ze sekswerker is, eerst drie, maar later slechts één vriendin. De laatste vrouw blijft doorwerken, hoewel ze weet dat ze terminale kanker heeft. Het is algemeen bekend dat dit een vrouw is overkomen die een paar jaar geleden is gestorven. De tweede vriendin is een oudere Nederlandse vrouw die haar inwijdt in de administratieve problemen van het vak. Zij vertelt Patricia in enkele sessies wat het stappenplan is, zoals die ook is beschreven op de website van De Rode Draad. Ze vertelt dat Patricia naar de Kamer van Koophandel moet, en dat het onmogelijk is om een bankrekening te openen. Op dit gebied heeft de vriendin, ofwel’ de sprekende website’ de teksten niet helemaal goed gelezen, want het is alleen onmogelijk om als sekswerker een zakelijke rekening te openen. Een gewone betaalrekening kan een sekswerker namelijk wel openen.

Deze vrouw wordt aanvankelijk door Patricia als een sympathieke vrouw neergezet. Deze Mary helpt een slachtoffer van mensenhandel uit het vak. Patricia durfde dat niet. Uit bewondering besluit Patricia Mary een bloemetje te gaan brengen. Maar dan komt de aap uit de mouw. Mary had alleen de collega geholpen om haar weg te krijgen, weer een concurrent minder. Dit hele verhaal dient als illustratie van de mentaliteit van collega’s. Als we Patricia moeten geloven is het een en al haat en nijd op De Wallen. Iedereen is jaloers op haar. Ze beschrijft veelvuldig ‘de zure blikken’ van de collega’s, ‘wijven die je niet kunt vertrouwen’. Op de kwestie van de concurrentie loopt ook de vriendschap met de eerste vriendin stuk, degene die haar attendeert op het feit dat ze als sekswerker haar schulden zou kunnen afbetalen. Wanneer Patricia inderdaad een kamer gaat huren, moet ze ver uit de buurt van deze vriendin blijven, want Patricia zou met haar ‘mooie onschuldige smoeltje’ haar klanten wegkapen.

Patricia schrijft ronduit beledigend over haar collega’s. Ze noemt ze soms ‘vuilnisbak’ en migranten betitelt ze als ‘derderangslandwijven’. Overigens is het haar ontgaan dat ‘de oostblokjes’ sinds 2004 geen verblijfsvergunning nodig hebben.

Zijn er dan geen aardige, menselijke sekswerkers? Jawel, Patricia zelf, want zij heeft tenminste oog voor de menselijkheid van de klant. Haar collega’s niet, want die vinden het ‘onprofessioneel’ om een klant aardig te vinden.

Maatschappelijk werkers

Behalve de collega’s worden in dit boek alle maatschappelijk werkers afgebrand, als ‘subsidiehoeren’. Dit begint al bij de vrouw bij wie ze in het begin van het boek terechtkomt voor schuldhulpverlening. Die wordt afgedaan met het scheldwoord uit de jaren zeventig als ‘geitenharenwollensokkentype’, ‘je kent het wel, dik, slecht gekleed en zonder make-up’. De medewerkers van P&G worden ook in een slecht daglicht gezet. Ze zouden smekend langs de ramen gaan om zieltjes te redden. Patricia neemt echter toch contact met ze op omdat ze wil stoppen. Ze belt, maar gaat niet langs. Degene die ze aan de telefoon heeft zou prostitutie niet als werk beschouwen, wat volgens ons niet het standpunt van P&G is. Ze wil een goedkoper huis. Dat heeft de maatschappelijk werker niet voor haar a la minute. Ze krijgt geen urgentieverklaring. De maatschappelijk werker doet haar de suggestie aan de hand haar bullen in de opslag te zetten en vervolgens als dakloze naar Het Leger des Heils te stappen die haar dan maar urgent moet maken. Waarschijnlijk is het Leger des Heils niet blij met die beschuldiging van het meewerken aan fraude.

Patricia vraagt in datzelfde telefoongesprek hulp van een psycholoog. Tot haar ongenoegen wordt ze niet meteen naar een gratis psycholoog gestuurd, maar moet ze eerst een intakegesprek met een maatschappelijk werker voeren. Dat wil ze niet. Deugt er dan niemand? Jawel, ze is vol lovende woorden over Frits Rouvoet, volgens haar de herder van De Wallen. Hij heeft haar echt geholpen, want nadat ze met hem had gebeden, kreeg ze ineens een klant die wel heel erg veel betaalde. Zo blijkt de hulpvraag van Patricia steeds een vraag te zijn naar meer geld die zich soms uit in een eis een goedkoper huis toegewezen te krijgen of een gratis instant therapie te mogen krijgen.

De politie

De politie kan in de ogen van Patricia geen genade vinden. Ze vindt de politiemensen een stelletje sukkels, die verbaasd zijn dat ze haar identiteitsbewijs in haar laars bewaart. De politie zou niet bereid zijn de misstanden op De Wallen aan te pakken. Pas door haar artikelen kwam er volgens Patricia een politieofficier met haar over de werkomstandigheden praten. Ze liegt tegen hem. Volgens haar mag je de politie van de exploitant niet de waarheid vertellen. Ook al een verhaal dat in een iets andere vorm door de eerder genoemde vrouw aan De Draad is verteld. Overigens weten wij dat de politie wel degelijk oog heeft voor misstanden.

Metje Blaak en Mariska Majoor

Vreemd genoeg wordt De Rode Draad nergens in het boek met name genoemd. Maar Patricia laat duidelijk merken dat ze Metje Blaak haat. Dat was al duidelijk in de artikelenreeks in de kranten. Metje Blaak zou zich nooit vertonen op De Wallen, ‘op de tv onzin zeggen’ en alleen maar op subsidie jagen. Overigens heeft Metje zelf nooit een betaling gekregen uit de subsidiepot. Metje Blaak komt een tweede keer in het boek voor. Patricia laat een vriendin tijdens een etentje als eerste reactie op haar boek zeggen dat ze het vooral leuk vond hoe Patricia korte metten maakte met het ‘vakbondsvrouwtje’. In het boek lijkt ze te denken dat haar artikel de oorzaak is dat Metje al een bepaalde tijd niet in de media verscheen. Na de verschijning van het boek verscheen Metje opeens tot haar ongenoegen op Powned. Ze heeft naar Powned gebeld om haar beklag te doen, maar wilde zelf niet op de tv.

Mariska Majoor wordt ook door Patricia ernstig geschoffeerd. Patricia wil ‘die kut de vut‘ insturen. Ze neemt het Mariska bijvoorbeeld kwalijk dat ze een - overigens schappelijke - prijs vraagt voor een cursus voor beginnende sekswerkers. We weten allemaal dat Mariska nooit subsidie heeft gekregen, maar ja, Patricia vindt nu eenmaal dat alleen zijzelf betaald moet worden.

Geweld

Een van de weinigen die het boek negatief beoordeelt is de blogster, Zondares. Zij ontmaskert de beschrijvingen van geweld in het boek. Geweld komt voor op De Wallen, maar niet in de compacte vorm waarin Patricia het opdist. (link) In een reactie in diezelfde blog wordt het verhaal in twijfel getrokken dat de politie de bescherming aan de Hell’s Angels overlaat. Inderdaad is volgens onze informatie de rol van de Angels op De Wallen kleiner geworden, zo niet uitgespeeld.

De stijl

Er is een bepaald type ghostwriter dat denkt dat de leesbaarheid van een boek alleen maar toeneemt wanneer het uiterlijk van de mensen die erin voorkomen gedetailleerd wordt beschreven. Patricia zit kennelijk ook in dit kamp. Zo weet Patricia nog dat een man met wie ze vluchtig jaren geleden te maken heeft gehad, ‘donkerblauwe’ ogen had. De exploitant -door haar consequent huisbaas genoemd- bij wie ze haar eerste kamer huurde zou ‘zuchtend zijn krant hebben weggelegd’ toen zij hem wat vroeg. De deurwaarder was slank. Zo staat het boek bol van de bijvoeglijke naamwoorden. Smaken verschillen, maar het gaat ten koste van de geloofwaardigheid van het boek.

Een gedachte-experiment

Stel, je bent bijvoorbeeld John de Mol. Je wilt iets nieuws neerzetten, iets wat zelfs internationaal gaat scoren. Iets wat verder gaat dan televisie. Een vorm van ultieme reality tv. Je gaat de realiteit niet filmen maar maken. Je zet een team aan het werk dat gaat researchen, interviewen en schrijven. Je publiceert een paar artikelen om het publiek warm te maken voor het pièce de résistance: een boek waarin alle partners van het prostitutiebeleid in een stad worden neergesabeld. Je huurt een tot nog toe onbekende actrice in die wat op de radio kletst en contact opneemt met een wethouder waarvan bekend is dat hij vindt dat er misstanden op De Wallen heersen. Voor de vorm bekritiseer je hem mild in het boek. Zou dit kunnen? Op de achterflap staat te lezen dat Patricia een goede baan in de media had. Ze zou nu weer een goede baan hebben. Wil de ware Patricia Perquin opstaan?

Ik kan nog wat leren van die mensen, ik vind het goed geschreven. Ik hoop dat het mensen kritischer laat kijken naar dit boek, want het laatste wat we nodig hebben is nog meer misleidende dingen over de prostitutie. Er wordt al zoveel over ons gelogen, en dat verzwakt telkens onze positie weer.

Dat oog voor de menselijke kant van de klant, waar Patricia blijk van zou geven in het boek, is alleen maar wat ze zegt dat ze vindt, want de toon die ze over haar arme klantjes aanslaat in het hele boek is gewoon gemeen. Ze kijkt op ze neer. Zelfs in het boek kan ze het al niet overtuigend maken.

Ik ga niet nog een keertje over het boek heen. Anders schrijf ik over elke zin een paragraaf, en dat willen jullie helemaal niet lezen. Overmorgen weer een leuk stukje, deze keer weer over iets van de zakelijke kant.

26 opmerkingen:

Anoniem zei

Hou toch op over die Patricia Perquin, je bent gewoon jaloers, laat het erbij. Je maakt jezelf ten schande.

Anoniem zei

Ja zondares ik vind je blogje leuk maar je moet echt ophouden met het zeiken over vrouwen die prostitutie anders beleven. Dat kan toch ? Net zoals ik jou respecteer omdat jij het een geweldig vak vind moet je andere ook respecteren als ze het verschrikkelijk vinden. Jouw mening over iets is niet legitiem het is geen feit het is een MENING. en ik erger me er eerlijk gezegd ook aan dat je de hele tijd beweerd dat het wel meevalt met vrouwen/meisjes die gedwongen de prostitutie in moeten ja natuurlijk is dat niet iedereen maar die vrouwen en meiden zijn er echt wel dat hoef je niet zo te bagatelliseren omdat je toevallig een "GOED, ECHT" beeld wil geven van prostitutie misschien is dat jouw KIJK maar je hoeft vrouwen die dat anders beleven echt niet zo genadeloos neer te sabelen.

Anoniem zei

@beide anoniems: Zondares probeert alleen maar op grond van haar ervaring aan te tonen dat Patricia Perquin een ordinaire oplichtster is die helemaal geen prostituee is. Ik hoop dat GeenStijl haar snel ontmaskert en haar met haar ware naam op de voorpagina zet.

Goed stuk van de rooie draad inderdaad nadat je zelf ook al een goed stuk erover had geschreven. Rotmeiden zoals Perquin of hoe ze dan ook in het echt heet geven een heel verkeerd beeld van de prostitutie en het wereldje is al beladen genoeg.

Anoniem zei

Ik denk dat Patricia Perquin for real is, en dit blog niet.

Anoniem zei

en hebben jullie er misschien aangedacht dat PP een aantal feiten heeft omgedraaid om niet herkenbaar te zijn ? Misschien had ze geen schuld van 100.000 maar wel een van 40.000 misschien wisten een aantal mensen in haar omgeving dit vandaar dat ze de waarheid ietsje anders maakt om anoniem te blijven maar daarvoor is ze niet gelijk een labiele leugenaar.

Ik kan me bijna niet voorstellen dat zondares niet hier en daar misinformatie plaats om anoniem te blijven. Ze zegt bijv geen vriend te hebben het zou me eerlijk gezegd niks verbazen als ze gewoon getrouwd is met haar "geldmannetje" maar dit anders naar buiten brengt om onherkenbaar te blijven. (ik noem maar een vb)

Ik blijf erbij dat dit een goede blog is maar het enige nadeel is alsof er wordt gedaan dat er geen duistere kanten zijn aan prostitutie. Zoals de ene persoon af en toe coke kan snuiven zonder problemen terwijl als een ander hetzelfde doet zijn leven genadeloos instort en een junkie wordt. Zo zijn er verschillende ervaringen bij dezelfde gebeurtenissen.

Ik begrijp dat zondares de negativiteit omtrent prostitutie wil bestrijden maar dat doe je dus niet door de lelijke feiten die er dus wel zijn te ontkennen.

Anoniem zei

Patricia is een integere vrouw, die noodgedwongen is gaan prostitueren, omdat ze de verantwoordelijkheid wou nemen voor haar schulden. Dat is geweldig. Ze beschrijft scherp de realiteit van de prostitutie, en daar kan Zondares niet tegen. Die verschuilt zich achter een pseudoniem, en ontkent dat er misstanden zijn. Volgens haar komen hoeren bij elke man spuitend tot orgasme.

Carolien zei

Maakt heel wat reacties los dit stukje blijkbaar :).
Het is helemaal niet nodig om Zondares hier af te breken, en al zeker niet om belachelijke uitspraken te doen als die van dat spuitend orgasme. Dat is alleen maar bewijs dat je haar blog amper gelezen hebt.
Al moet ik wel toegeven dat ik het eens ben over het feit dat andere mensen, andere prostituees, de prostitutie helemaal anders kunnen beleven als Zondares zelf, en dat ik ook vind dat ze wel erg hard kan zijn over deze mensen. (over die Patricia spreek ik me niet uit, nog nooit van dat mens gehoord). Meningen uiten is goed, maar als je je mening uit moet die ten eerste wel op iets gebaseerd zijn en dan moet je ook respecteren dat anderen een verschillend standpunt innemen.

Ik vind de stukjes van Zondares steeds heel boeiend. Erg interessant om die wereld door haar ogen te bekijken. Maar zoals gezegd, ik ben er me van bewust dat andere mensen hele andere brillen ophebben :)

Anoniem zei

Jammer dat PP zo nodig wil beweren dat haar boek de realiteit beschrijft. De meeste films, boeken etc. die "zijn gebaseerd op ware feiten" bestaan toch echt voor meer dan 97% uit fictie. En daar is best wel een markt voor van mensen die daarvoor willen betalen en die daar plezier aan beleven.

Ze zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen om een beroepsgroep die het toch al zwaar heeft niet nog verder in de problemen te brengen.

Zowel Zondares als de Rode Draad komen op mij een stuk eerlijker over dan PP. En ze nemen tenminste de moeite om hun beweringen te staven met argumenten. En op zaken die aannemelijk zijn voor mensen die wat meer van het leven weten (en dan heb ik het nog niet eens over "Het Leven" als verwijzing naar de prostitutie). Zonder anderen woest de grond in te trappen.

Ik geloof niet dat Zonderes zeikt over vrouwen die de prostitutie anders beleven... Ze geeft vaak genoeg aan dat er ook prosituees zijn die er anders mee omgaan dan zij.

En ook dat er dames zijn die gefrustreerd raken. Die zijn dus gewoon niet geschikt voor dit werk. Soit, kan in elk beroep voorkomen. Zoek wat anders, maar ga niet afgeven op de mensen die er wel plezier aan hebben. En ook niet zielig doen.

En niet afgeven op iemand die gewoon benoemt wat er gebeurt en aangeeft dat het haar in een lastig positie brengt.

Anoniem zei

Er weer een documentaire op tv. Over mensenhandel en prostitutie.

Brandpunt KRO 22:45

Zondares zei

Ik heb Brandpunt gezien, ik moet het stukje nog even langs Bouche laten gaan, morgen schrijf ik erover.

De reacties waarin gezeurd word, dat ik me niet zo mag uitlaten over PP, daar kan ik niets mee. Die mensen moeten eens met de werkelijkheid in contact komen. Ik blijf heel erg neutraal. Ik ben een stuk softer en genuanceerder dan ik zou willen zijn.

Anoniem zei

Ja Kritiek op jezelf is niet bepaald je sterkste punt, op Patricia Perquin daarentegen kan het je niet hard genoeg zijn! Het is niet bepaald sterk een stichting als de rode draad, een betrouwbare bron te noemen. Zeker niet als zoals je zegt, je het boek hebt gelezen. Ik heb het namelijk ook gelezen en met mij vele colega's hier. Ik hoor toch hele andere verhalen! Trouwens het zou maar wat gek zijn als die beweging het met Perquin eens zouden zijn. Ik werk zelf ook op de Wallen en kan alleen maar beamen dat ik die hele club nog nooit heb gezien. En dat jij Perquin verwijt anoniem te zijn, slaat natuurlijk nergens op! Je bent het zelf ookj. wat maakt jouw verhaal zo betrouwbaar. ik werk al negen jaar op de wallen en ik kan je verzekeren dat er een boel klopt of soms nog veeeeeeel erger dan Perquin beschrijft. Je bedient je van dezelfde praktijken als die rode draad. je oordeelt over dingen waar zelf niet eens bij bent of werkt. en kom nou niet aan dat je zelf ook eens een blauwe maandag op de wallen hebt gewerkt. Ik heb geen mening over thuis ontvangst omdat ik daar niet zelf werk, dus waar haal jij de wetenschap vandaan? Als ik je blog moet geloven heb je overal al gewerkt! Ik moet trouwens maar aannemen dat jij dit werk doet en niet een of andere gestoorde werkeloze vrouw bent die deze verhaaltjes zit te fantaseren.

Anoniem zei

Hmm. Heb de website van De Rode Draad eens gelezen. Daar kan menig zelfstandig ondernemer, danwel werknemer in andere dienstverbanden een hoop van leren. Allemaal zeer gedegen adviezen. Ook voor mensen buiten de prostitutie.

En hun andere adviezen komen ook zeer verstandig over. Zonder te veroordelen. Komt op mij over als een betrouwbare bron die bereid is zaken van verschillende kanten te bezien. Zonder te veroordelen.

Patricia, waarom zit het je zo hoog dat je meerdere malen als anoniem reageert? Want daar lijkt het nu wel op.

Anoniem zei

Dat je een boek schrijft onder de naam van een bestaand persoon vind ik al triest.

En zondares: die andere dame die jij bedoelt, werkt die op dit moment weer in het singel gebied

Zondares zei

Laatste anoniem, welke andere dame bedoel je? Ik haal hier vooral een stuk van iemand anders aan, dus ik vind het moeilijk om te zien wat je bedoelt.

Anoniem zei

Je hebt het over sex werkster die naar haarlem vertrekt. En die al ruim 15 jaar in het vak zit. Is dit dame die sinds kort weer terug is in het singelgebied

Anoniem zei

@zondares, bedoel de sex werkster welke naar Haarlem is gegaan.
Is deze dame op dit moment weer werkzaam in het singelgebied en heeft deze een bepaald accent.

Als dit haar is dan klopt het wel. Een van de weinige dames die ik tegen ben gekomen met een duidelijke mening en die er ook wat aan doet

Zondares zei

De sekswerker uit Haarlem ken ik niet. Dat is de Rode Draad die over haar schrijft. Ik haal ze alleen maar aan. Als je me meer kan vertellen, dan hoor ik het wel.

RobvK Deel1 zei

** Zondares.
Prostituee Patricia Perquin domineert de laatste maanden je blogs!
Terecht of onterecht?
Wat je jaloezie betreft omtrent haar succes duidelijk onterecht.
Jij had, als zij haar boek niet had geschreven geen enkele cent meer verdiend dan nu.
Integendeel. Jou blog is door haar boek als onderwerp te nemen, veel meer gelezen dan voor het verschijnen van dit boek.

Dan de inhoud van het boek.
Keer op keer draag je onderwerpen en of zinsneden aan die niet kloppen.
Eigenlijk is dat helemaal niet nodig want deze Patricia heeft inderdaad nog nooit op de Wallen gewerkt.
En eveneens niet in andere steden waar een “Rosse Buurt” is.
Zij is, wat prostitutie op deze wijze aangaat, compleet onbekend met wat er zich zoal afspeelt in deze buurten.
(Wat overigens niet weg neemt dat zij het een en ander weet, vanuit een andere branche betreft prostitutie)
Zij is er echter een meester in, haar identiteit op de juiste wijze af te schermen.
Neem enkel al de fabel uit haar boek dat zij uit de media wereld zou komen.
Veel mensen gaan bij hun verdere veronderstellingen van deze ”waarheid” uit.
Dus is een ding voor 100% zeker.
Zij komt niet uit de media wereld.
Ook schrijft zij dat zij een kettingrookster is.
Zij rookt dus helemaal niet.
Ook laat zij in het ongewisse of zij kinderen heeft….
En ga zo maar door.
Ondanks dat deze dame met haar allitererende naam niet bepaald (meer) tot mijn favorieten behoort, vind ik dat zij uitermate kundig een rookgordijn om zichzelf creëert.

Raadpleeg “haar vriend” Frits Rouvoet eens.
Deze eerzame man heeft een aantal malen contact met PP gehad, maar als je hem vraagt of hij deze dame ooit werkzaam heeft meegemaakt op de Wallen zal hij dit met de hand op het hart ontkennen.
Ook hij liet zich door haar innemende glimlach inpalmen, maar zijn dochter Petra heeft duidelijk andere hormonen dan haar vader en hem gezegd zijn verstand te gebruiken.

Dus heeft Patricia om haar boek vol te krijgen, een van haar spaarzame vriendinnen geraadpleegd die wel op de Wallen heeft gewerkt.
Vervolgens heeft ze dagenlang het Internet afgestroopt, en zie hier haar boek.
“Achter het raam op de Wallen”
Maar let eens op het zinnetje wat er onder staat.
“Mijn verhaal”
Wat niemand weet is dat deze woorden in haar visie “mijn waarheid” betekenen,
Alles wat zij heeft geschreven ziet zij als HAAR waarheid.
En aangezien deze dame er (blijkbaar) niets om geeft om ‘ter meerdere eer en glorie van haarzelf ‘een hele branche in opspraak te brengen, kun jij appelleren aan haar eergevoel of gezonde verstand totdat je een ons weegt. Het zal tevergeefs zijn.
Zij is op ramkoers, en geniet naast het inkomen dat het boek haar verschaft ook nog eens van alle aandacht die zij krijgt.

RobvK deel2 zei

“Ook jij” draagt met je weblog bij aan haar euforische gevoel. (Want reken erop dat zij nagenoeg elke dag kijkt of je nog wat over haar hebt geschreven en naar de reacties op jou relaas)
Zij zou het uit willen kraaien van vreugde bij al deze aandacht rond haar persoon. (Hou dit maar weer op een tekort aan aandacht in haar jeugd)
Neem daarbij ook de belangstelling van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher. “evenals de schrijfster een publiciteitsgeil persoon” die zij met haar vlotte babbel (en melodieuze stem) probleemloos om haar vinger windt.
Buitengewoon merkwaardig dat hij of de gemeenteraad, niet op zijn minst een antecedenten onderzoek naar haar en haar verleden doet .

Ondanks dat zij er naar hunkert alle lofuitingen in ontvangst te nemen, weet ook zij dat als bekend wordt wie zij werkelijk is, zowel haar geloofwaardigheid als haar privé leven voorgoed verleden tijd zijn.

Overigens is het niet zo dat zij anti prostitutie is. Maar nu zij dit zwaar aangedikte boek heeft geschreven, vind zijzelf dat er geen weg terug is. En erkennen dat ze te ver is gegaan in haar boek kan je wel op je buik schrijven.
De Rode Draad gaat in op een aantal zinsneden die er niet toe zouden doen.
Bijv. De glimlach op zijn gezicht. Het opwaaiende gordijn als ze door de straat loopt.
Dat zijn opvullingen en randgebeuren om het boek vol te maken. Als Peter Buwalda dit had weggelaten in Bonita Avenue zou zijn (overigens uitstekende) boek niet ruim 500 pagina’s tellen maar ongeveer 200

Toch wil ik je enkele strohalmen geven waar je je aan vast kan klampen. (als je daar tenminste naar zoekt)
Alles wat zij in het verleden eerder aangepakte heeft zich “hoofdzakelijk door haar driftige en boze karakter” tegen haar gekeerd.
En als je wat meer geduld hebt. Einde dit jaar komt er een boek uit waarin het een en ander over deze dame is te lezen.

Anoniem zei

@zonderes, een beetje late reactie, maar schrijf hem alsnog. Goed dat je dit bericht van de Rode draad laat lezen. Ik heb het boek ook gelezen en ik herken alles wat de Rode Draad schrijft.

Ik kom ook uit die wereld. Ik heb het weliswaar onder dwang gedaan en ben er letterlijk in geslagen. Maar ik heb gevochten voor mijn leven, gevochten tot bijna de dood aan toe (toen ik bijna op straat werd neergestoken)Mijn redding was een doodgewone hardwerkende burger geweest die het zag gebeuren en mij is gaan helpen. Overigens heb ik nooit veel dwang gezien. Ik ben zeker niet de enige die gedwongen is geweest, maar het zijn er niet veel die gedwongen worden.

Ook ik kom in opstand tegen de leugens en bedrog die er rond prostitutie zijn. Fijn te lezen dat je een ander geluid laat horen. Ik ken je site pas sinds kort, maar ik ga je zeker blijven volgen.

Wat RobvK zegt klopt wel. Eens gaat dit zich tegen haar keren. Ik geloof daar heilig in. Straks is ze uitgeschreven en net als Maria Mosterd door iedereen gehaat. Zo zou ik niet oud willen worden. Ik heb veel meegemaakt, maar ik kan mezelf elke dag recht in de ogen aankijken. Jij ook. Ik heb respect voor je om wie je bent en het beeld dat je over dit onderwerp schetst.

Zondares zei

Laatste anoniem, als je bent gedwongen, ga dan aangifte doen. Ook als je nu niet wil, hoe sneller je aangifte doet hoe beter. Er is geen betere tijd dan nu om aangifte te doen. Ook als je eerder door de politie in de steek bent gelaten, probeer het opnieuw, want ze zijn nu veel alerter. Het is jammer van de hype maar het is goed dat er nu goeie dingen worden gedaan voor gedwongen meiden.

Ik weet niet of het zich tegen haar gaat keren. Maria Mosterds boek verkoopt nog steeds, en niemand die dit bedrog heeft gezien als iets waardoor je kritischer moet zijn. Kijk maar naar TV en in de kranten.

Het is erger dat Patricia een leugenaarster is, maar ik denk dat ze daarmee gewoon fluitend wegloopt, terwijl ze voor haar leugens betaald wordt, tot aan de Dag des Oordeels.

Dank je voor je steun.

Anoniem zei

@zondares, het klopt. Als je gedwongen bent, ga je aangifte doen. Ik heb dat talloze keren gedaan tot ik bijna doodgestoken werd, waar politie bij was. Let wel: het was de tijd voor de legalisering en politie stelde tegen de man die het zag gebeuren dat meiden zoals ik niet te helpen zijn. Maar indaad, ik bleef aangifte doen. Ik kan helaas hier niet te veel vertellen omdat ik graag anoniem wil blijven. Niet voor jou, maar wel voor de rest van de wereld.

Of er veel goede dingen gedaan worden voor de gedwongen meiden betwijfel ik. Wel voor de meiden met een hoog zieligheidsgehalte. Maar dat is mijn mening. Ik heb de afgelopen jaren het een en ander onderzocht en vandaar uit trek ik mijn conclusie. Maar nogmaals, ik kan mijn indentiteit niet openbaar op het web zetten. Sorry daarvoor!

Je zegt het juist .. 'tot aan de Dag des Oordeels'. Het lijkt haar voor de wind te gaan. Ook bij Maria Mosterd, maar ook zij worden ouder. En dan? Dan blijven ze alleen achter en mensen zoals jij die eerlijk zijn zullen gelukkig oud worden. Ik geloof daar heilig in. Je doet niets in het leven ongestraft. Maar nogmaals, mijn overtuiging.

Zondares zei

Ik begrijp je heel goed, ik heb ook veel bot gevangen bij de politie, maar er zijn echt dingen veranderd. Probeer maar eens aangifte te doen van mensenhandel, in plaats van ze te vertellen over wat er precies is gebeurd. Dan komt de hele santenkraam wel, dan willen ze alles van je horen. Er word nu beter geluisterd. Maak gebruik van de hype.

De meiden met een hoog zieligheidsgehalte krijgen alles toegestopt, die komen in een gespreid bedje, dat is waar. Maar je wil je ouwe pooier toch wel een douw geven? Dat bedoel ik, daar zijn ze nou echt veel mee bezig, en je word nu ook meer beschermd sinds ze Sjaban Baran hebben laten lopen.

Ik begrijp héél goed dat je stil blijft over je privacy. Dat moet je blijven doen. Zeg daar geen sorry voor. Dat is altijd je recht.

Ik vertrouw op de Here. Die zal recht wijzen als de Dag komt, en Hij vergeet niets.

savaric zei

hallo Zondares

trouwe Belgische lezer, eerste reactie

een tip voor je gamma lectuur en media prostitutie: "loverboys" door Erik Bovenkerk (momenteel in Desleghte ramsj)

Zondares zei

Bedoel je Frank Bovenkerk? Dat boek is niet slecht, ik herinner me wel dat hij niet alles even goed begreep, maar hij heeft het eerlijk geprobeerd, en hij heeft een aardig ding gemaakt.

Unknown zei

Dat de overheid de argumenten van De Rode Draad van tafel veegt getuigt van imbeciliteit.
Co.