woensdag 10 juli 2013

Leugenaar en mooiweerprogressief

Eergisteravond, na het uitputtende debat in de Eerste Kamer, waar ze me zó teleurstelden, zette ik de TV aan op Knevel en van den Brink. Ik had er hélemaal geen zin in. Ik voelde me rot, en zo voel ik me nog steeds, dat we weer wat verder zijn gekomen met het aanvaarden van stigma tegen prostitutie. Na al die moeite om het uit te leggen, en na al die belofte, gaan ze een wet aannemen die alleen maar meer dingetjes heeft om hoeren mee te pesten.

Dat stigma maakt voor Knevel en van den Brink niets uit. Dat maakt voor mijn buurman en mijn postbode niet uit. Voor Segers maakt het uit dat hij wat extra roem en stemmen krijgt. Voor zijn partij, dat hun beknepen levensbeschouwing een beetje meer bestaansrecht krijgt. Voor de hoeren, vooral veel ellende omdat de politie, de mensen die graag hoertje pesten in hun vrije tijd, de verbiedertjes en de reddertjes, weten dat ze wéér méér mógen.

Maar ik vind het vooral erg voor mijn ouders. Mijn vader belt me op, met een hele frisse stem, en hij vraagt hoe het met me gaat. Maar ik weet het wel als mijn vader zich zorgen over mij maakt. En dat is weer een beetje meer zo. Hij is bang dat het wereldje zo is als wat ze op TV laten zien, en dat ik het al die tijd gewoon verkeerd heb gezien. Ik kan het zo goed van hem begrijpen, maar ik zal hem nooit helemaal kunnen overtuigen, en het doet pijn.

Eigenlijk wil ik helemaal niets schrijven over dat onbenullige programma, wat zo voorspelbaar verloopt, en waar we hélemaal niets nieuws zien. Ik had het liefst niet eens gekeken, ik had beter wat leuks kunnen gaan doen. Maar dan kijk je na je lunchklant weer op je website met de newsfeeds, en dan zie je al het gekwek op internet over de prostitutie, met níémand die het doorprikt! En dan moet je wat schrijven. Zelfs als alleen Pa het maar leest.

Het is een praatprogramma van de EO, waar ze de diepte een beetje proberen te vermijden. Nuance is niet dramatisch, als het niet emotioneel geladen genoeg is gaan de presentatoren prikken. Er zit meer in het programma dan alleen maar over prostitutie. Het stukje waar ze het over ons hebben, is kort en onbevredigend. Ze laten de discussie nooit lang genoeg over één ding gaan om echt te laten zien wat nou klopt. En dat Segers onzin praat.

Je hebt Gert-Jan Segers, de CU-man die de prostitutie al jaren in een kwaad daglicht zet, en daarbij het niet erg vindt om onwaarheden te gebruiken. Die doet wat je van hem verwacht, hij komt weer met zijn onwaarheden over de prostitutie, en hij vermijdt het om daar echt over in discussie te gaan. Als hij antwoord krijgt, dat zijn positie op de proef stelt, haalt hij er gewoon netzomakkelijk wat nieuws bij.

Tegenover hem zat Liesbeth van Tongeren, iemand die ik nog heb toegejuicht bij akties van Greenpeace. Die had ik e-mail gestuurd met informatie over wat Segers eerder had gezegd, maar ze heeft zelfs geen woordje antwoord gegeven. Ik had grote verwachtingen van haar, want ze is een uitgesproken progressief geweest, en GroenLinks heeft wel vaker een lans voor ons gebroken! Wat een teleurstelling dus.

Haar optreden was slap, en ze bleek zelf de prostitutiebranche niet normaal te vinden en af te keuren. Seks hoort bij liefde thuis, dat soort lulkoek. Bij de domste leugens van Segers riep ze nog wel wat over dat het niet waar was, maar heel veel liet ze gewoon gaan. Ondanks dat zelf zei dat ze stapels mail van ons had. Dat bekrompene liet wel zien dat ze een mooiweerprogressief is. Ze is open voor nieuwe dingen, zolang ze voor háár maar niet nieuw zijn.

Als ik gevraagd werd om naar zo'n praatprogramma te komen, en dan voor een serieus onderwerp, dan zou ik mijn huiswerk eerst eens doen. Vooral als een stuk van dat huiswerk kant en klaar in mijn mailbox valt. Dat er veelteveel criminaliteit omheen zit, en dat er zoveel dwang is. Ze had tenminste toe kunnen geven dat we niet weten hoeveel dwang er is, maar dat we het ondanks de razzia's, en de enorme politie-inzet, en de eindeloze controles, nauwelijks wat vinden.

Ze wordt wel gevierd, èn afgebrand, alsof ze Segers serieus tegensprak. Ze is geen voorvechter van ons, ze is alleen iemand die ook wel van prostitutie af zou willen, maar de schade die Segers maar wat graag daarvoor aandoet, te erg vindt. Doe dan niet alsof ze echt aan onze kant staat. Ik heb het gehad met die zachte eieren die zeggem dat ze voor ons opkomen en dan vooral een beetje sussend doen, maar helemaal niets bijdragen.

Het was dus een discussie tussen een liegende haatprediker en een mooiweerprogressief die haar huiswerk niet had gedaan. De bedoeling was dus niet om Segers een serieuze tegenstander te geven, maar iemand waar hij zich een beetje tegen kon afzetten, en mooi kon afsteken. Allebei tegen de prostitutie, maar met een verschil van mening over hoe je dat het best kon uitvoeren op mensen waar je niets mee te maken hebt, en die gewoon met rust willen worden gelaten.

Laat ik dan eens antwoord geven op wat Segers zegt! Ik zeg niet dat ik het goed zou hebben gedaan daar aan tafel, ik zou van de spanning zijn dichtgeklapt denk ik, maar ik weet héél goed wat ik wil zeggen tegen die man! En ik doe hem niet tekort, ik heb hem vaak genoeg gemaild en op mijn blog aangesproken, hij gaat nergens opin. Dat doet hij bij discussies op TV ook niet, en hij kan altijd antwoord geven in mijn commentaren. Als hij durft.

In het begin van het programma, als er een paar woordjes komen voor elk onderwerp om de kijker warm te houden, krijgt Segers een voorzetje van Knevel, die zegt dat er bij de nieuwe WRP er door GroenLinks een aantal elementen uit zijn gesloopt. Segers antwoordt dat er in de prostitutie heel veel moderne slavernij is, en dat je daar drempels tegen op moet werpen, en dat GroenLinks er een paar drempels heeft uitgehaald.

Het is meteen al niet waar. Die dingen waren geen drempels tegen slavernij, dat heeft de minister zelfs toegegeven, en het was niet alleen GroenLinks. De bezwaren kwamen van CDA, PvdA, VVD, op het laatst zelfs ook de PVV, maar vooral van SP, D'66, OSF, èn GroenLinks. Dat zegt hij natuurlijk zo omdat er een GroenLinkser aan tafel zit om haar boekje te pluggen, zo lijkt het alsof hij de harde kern van de tegenstanders confronteert.

Ik hou het lekker kort, want alles wat hij gewoon herháált, dat laat ik weg. Als zijn segment begint, trapt Segers af met:
Wat is er mis in Utrecht? Utrecht registreert, heeft daardoor veel meer zicht op dwang, op misstanden, heeft bijvoorbeeld op basis van gesprekken met prostituees, die aankomen, de GGD voert dan zo'n gesprek, hebben ze dertien procent van degene die aan tafel verschijnen kunnen doorverwijzen naar de politie, melding kunnen maken van misstanden, wat gaat daar mis?
Het is een gotspe. In Utrecht heeft het beleid volledig gefaald. Er werden dertien procent van de vrouwen geweigerd, en verlinkt, als ze verkeerde signalen gaven. Zoals niet het riedeltje kennen wat de ambtenaar wil horen. Als je te terughoudend was, of je niet gedwee gedroeg zoals je verwacht werd, dan werd je doorgestuurd. Je werd daar eerder voor te onafhankelijk zijn afgeserveerd. Ik ken een meisje dat in een andere stad aan de slag moest omdat Utrecht haar niet gedwee genoeg vond.

Bovendien is met al dat beleid, dat zogenaamd een veilige plek garandeerde voor de meiden door ze te registreren en betuttelen, nu wel van honderd procent van de gereguleerde prostitutie de vergunning ingetrokken. Het is hélemaal kapot, en de meiden staan op straat. De overheid heeft hun gegevens genomen, en àlle beloftes gebroken. Er ìs geen veilige werkplek, er ìs precies hetzelfde mis als overal anders, ze zijn méér gekoeioneerd en gebullebakt door de regels, en nu zijn ze àlles kwijt. Hoe kan het beleid meer gefaald hebben?

In Utrecht wèrkt het, maar nu zijn de vrouwen van het Zandpad, die zijn, die zwermen uit over het hele land, en we weten niet waar ze zijn, voor wie ze werken, en da's een probleem, want daar zit dus heel veel dwang en mensenhandel achter. Maar wat ik niet snap, is we hebben nu dus dertien jaar legale prostitutie. En we weten steeds meer, en steeds beter, dat dat gepaard gaat met dwang, met uitbuiting, vorig jaar, stijging van aantal meldingen van mensenhandel met zèstig procent omhoog, dus we weten dat het de verkeerde kant opgaat, en dan is het signaal van GroenLinks is, we gaan drempels weghalen inplaatsvan opwerpen. Als Asscher in Amsterdam, als Asscher in Amsterdam dat wil aanpakken, dan klaagt GroenLinks over vertrutting, dus het zijn de verkeerde signalen, op het verkeerde moment, in een strijd tegen mensenhandel die we in Den Haag schouder aan schouder zouden moeten voeren.
Hoe komt dat uitzwermen dan, als geregistreerd zijn zo goed helpt? En maak nou eens hard, dat er zoveel mis is in de branche. Die stijging van meldingen bij Comensha, die durft Comensha zelf niet eens als een stijging van mensenhandel te zien. Dat komt door de steeds grotere hysterie die maar wordt opgewekt door de overheid. We weten niet steeds meer, we weten steeds minder omdat het kleine beetje kennis dat we hebben, bedekt wordt door de hysterie in de media. En praten over signalen en symbolen is ongepast als het gaat om iets wat zo mensen gaat dwìngen als een wet. De wet is niet een signaal waar je eens over na moet denken, als je je niet aan de wet houdt maken ze je arm en stoppen ze je in de gevangenis.

Het stukje waar Segers doet alsof de CU de enige is die uitstapprogramma's wil, dat sla ik maar over. Want dat is zo'n duidelijke leugen, dat is niet te geloven. En het wegzetten van voorsprekers van de prostitutie als mensen die het normaal vinden, dat doet me niets. Het zou best een normaal beroep zijn als mensen maar eens nuchter naar ons zouden kijken, en als al die stemmingmakerij niet zo breed in de media kwam. Er is aan het beroep niets abnormaals. Maar dat hij het ziet als iets wat hij tegen ons kan gebruiken, dat we het normaal vinden, en niet neerkijken op wat we doen, dat laat zien dat het voor hem alleen een moralistisch ding is, waar hij niet verder komt dan zijn eigen onderbuik.

Dan antwoordt Segers op de vraag wat hij moet, als hij hoort van tevreden hoeren:
Ik heb gesproken met vrouwen die tien jaar lang in de prostitutie hebben gezegd, die zie, als jij mij vijf jaar geleden had gevraagd, doe je dit vrijwillig, werk je voor iemand, die had gezegd ik doe het vrijwillig, en ik werk voor niemand. En dat is diezelfde vrouw, die nu een schadevergoeding van meer dan een miljoen heeft gekregen, omdat ze tien jaar lang onder dwang heeft gewerkt, wat vrouwen zeggen, openlijk zeggen, daar gaat vaak een hele wereld achter schuil. Daarom moeten we registreren.
En dan nog een stukje gekissebis over registreren. Wat heeft hij nou voor antwoord gegeven? Hij komt met een voorbeeld, en dat is wel een leuk voorbeeld. Die vrouw is namelijk een leugenaar. Ik geloof wel dat ze gewerkt heeft, maar als ik hoor wat voor onzin ze beweert, dan klopt daar geen fluit van. Ze heeft goed geboerd met dat miljoen, maar dat is vooral omdat pathologische leugenaars héél goed in dat wereldje van coaching van de politie passen. Die gaan goed mee, en weten waar het om gaat.

Die vrouw verandert haar verhaal bij verschillende luisteraars. Als ze kan worden gehoord door andere hoeren, houdt ze zich koest, maar bij onderzoekers komt er een stroom ongeloofwaardige leugens uit die je mond laten openvallen. Ik zou ze graag citeren, maar dan komen die onderzoekers misschien in de knoop. Die kwamen recent naar mij omdat ze wouden weten hoe geloofwaardig het was. Die moet ik dan wel hun discretie respecteren.

Hij gebruikt dus één voorbeeldje van een leugenares, om te doen alsof we allemaal zo zijn. Dat is al verkeerd, maar de boodschap die ik hoor, die vind ik nog veel fouter. Dat is de boodschap van "false conciousness", dat je niet naar de meiden zelf moet luisteren, want die zijn niet betrouwbaar en weten niet beter. Dat je moet luisteren naar die buitenstaanders die hoog van de toren blazen, maar van niets weten. Moralisten zoals Segers.

Het interessante is, dat er alleen een pooier is in het geval van prostitutie. Een groenteboer heeft geen pooier, of een fietsenmaker heeft geen pooier. Bij prostitutie is er een pooier die zegt: ik bied jou bescherming, en in ruil daarvoor gaat een groot deel van je inkomsten gaat in mijn broekzak zitten. Nou, en dat is een bizar figuur, en dat is een bron van ellende, van dwang, van uitbuiting, en als we elkaar ergens zouden kunnen moeten kunnen vinden, zou ik zeggen, zouden we elkaar moeten kunnen vinden in een pooierverbod.

Fietsenmakers en groenteboeren betalen een groot deel van hun inkomsten aan de Belastingdienst, die belooft dat de overheid er voor ze zal zijn. Ik betaal die pooier ook, maar bij mij doen ze niet wat ze beloven. Ik ben immers een hoer. Dus hoeren moeten voor zichzelf zorgen. Als je het professioneel gaat doen, kom je vaak problemen tegen die je zelf misschien wel kàn oplossen, maar waar een flinke man toch véél beter in is.

Daar heb je pooiers onder andere voor. Het is wel een ingewikkeldere toestand, maar daar moet ik maareens een apart stukje over schrijven. Dat wordt niet makkelijk trouwens. Je hebt er ook genoeg die hun meiden gewoon op andere manieren helpen. Er zijn zat meiden die expres, zelfs liever met een pooier werken. Je hebt ze niet meer nodig, maar best een groep meiden gaat er toch voor.

Als de overheid groenteboeren en fietsenmakers netzo behandelde als hoeren, dan zouden ze ook pooiers nemen. Als je netzo onmogelijk werd gemaakt om eerlijk te werken, dan zouden ze ook mensen in de arm nemen die ze door de tegenwerking van de overheid heen konden helpen. Als ze netzo in de steek werden gelaten door de politie, zouden ze ook beschermers inhuren. Dat ligt niet aan het seksuele aspect.

De dwingende pooier, de afperser, de pestkop, die doet al dingen die verboden zijn. Die zou aangepakt moeten worden. Maar dat gebeurt dus niet. Als je naar de politie gaat, dan doen die al moeilijk om je aangifte op te nemen, en als je niet iets met mensenhandel wil verklaren, dan doen ze hélemaal niets. Pooierverbod is onzin, want je kan de pooiers die foute dingen doen al met de wet aanpakken, dat gebeurt alleen niet.

Segers doet graag alsof pooiers onaantastbaar zijn voor afpersingswetten omdat ze bescherming bieden. Maar dat is wel afpersing volgens hem. Zo gaat hij heen en weer, het is wel afpersing als het hem uitkomt om de pooier in een kwaad daglicht te zetten, maar niet als daar al een wet tegen blijkt te zijn. Hij is zelfs soms binnen één uitspraak hypocriet. We hebben genoeg wetten om àlles aan te pakken waar pooiers van beschuldigd zijn, zelfs zonder de mensenhandelwet, maar Segers wil meer, zodat ook mensen die niet fout zijn kunnen worden aangepakt. Alles om de prostitutie maar dwars te zitten.

Als hem wordt gevraagd of hij altijd tegen prostitutie is, komt Segers met:
Ik denk dat prostitutie een ongelijkwaardigheid heeft, een ongelijkheid in zich heeft, dat een man met geld, die dan tijdelijk het lichaam van een vrouw kan huren, is het eigenlijk, dat is een ongelijkheid die ik eigenlijk strijdig vind met de gelijkwaardigheid van man en vrouw
en dan valt Knevel hem in de reden, met de vraag wat nou als het niet crimineel zou zijn, bij wijze van spreken en hij gaat door:
Het grootste doel is nu strijden tegen mensenhandel, strijden tegen uitbuiting, maar de vraag van kan er ooit een gezonde, want dat was het doel dertien jaar geleden, er moet een gezonde prostitutiebranche komen, kan die ooit helemaal gezond worden, denk het eigenlijk niet.

Hij is een heel stuk milder hier dan in zijn andere uitingen ("Prostitutie is gericht op de vernietiging van de mens"), maar dat is nietzo raar. Hij praat naar zijn publiek. Hij weet dat hij hier hypocriet moet zijn, en doen alsof hij niet vooringenomen is komt hem goed uit. Ik denk niet dat hij in de tussentijd zoveel geleerd heeft. Maar ook dit, ook al is het mild, zit vol met fouten. Het is heel raar dat hij een margefiguur is met de meeste dingen, maar bij prostitutie opeens bloedserieus wordt genomen.

Ongelijkwaardigheid in de prostitutie is er niet. De mannen huren veel meer vrouwen dan dat vrouwen mannen huren, maar het is er wel. Ik huur ze ook weleens. Er is ongelijkwaardigheid als er geen prostitutie is, want dan kunnen vrouwen zó een snelle wip regelen, maar mannen niet. En ik word meer gerespecteerd door klanten dan door scharrels. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld erg zou missen als ik zou stoppen.

De enige reden, meneer Segers, dat de prostitutie maar niet normaal wordt gevonden, is omdat mensen er dingen over denken die niet waar zijn. Daar komen al die regels vandaan, daar komen de razzia's vandaan, en het taboe zorgt ervoor dat we maar niet voor uit kunnen komen zonder dat we werkloos en uitgestoten achterblijven. En de reden dat dat taboe levendiger is dan ik ooit heb gezien, is vanwege al die verkettering. En die komt van mensen als Segers af.

De rest van de nacht ben ik opnieuw begonnen in dat boek van Dawkins. Ik kon toch niet slapen. Het gaf me troost. Als mensen zich los kunnen maken van zoiets sterks, en zoiets ouds, en zoiets rustgevends, zo'n richting gevend iets als het geloof in de Here, dan moet er ook vrij kunnen worden gedacht over mij en de andere hoeren. Of ben ik naïef?

35 opmerkingen:

Anoniem zei

Dawkins is volgens mij de Gert Jan Seegers van de atheïsten. En beiden verwarren de aionische tijden met het valse begrip eeuwigheid.

Serena zei

Ik weet niet wat ik erger vind.

GertJan Segers die zijn bekende trucje doet

Of

De ommekeer van links

Anoniem zei

Dat argument van: Als de hoer ontkent dat er dwang is dan is dat omdat ze bang is en dus is er dan dwang...
is in feite hetzelfde verhaal als: Als het meisje 'nee' zegt dan bedoelt ze 'ja'. Ik word hier ook heel moedeloos van. Mijn complimenten voor jouw strijdvaardigheid, dat valt niet mee om vol te houden. (Johanna)

Gert-Jan Segers zei

Er zal vast iets langs me heen zijn gegaan, maar ik kan me geen mail van je herinneren. Laat helder zijn dat ik geen enkel probleem heb om het gesprek met je aan te gaan. Als je me mailt, kunnen we kijken waar en wanneer het gesprek live, maar zonder camera's kunnen voeren.

Anoniem zei

Beste meneer Segers, wij als vaste lezers van zondares zijn blij dat u reageert. U bestaat dus echt en u kunt lezen! Maar u kunt op deze blog al heel wat informatie vinden (gebruik vooral de handige zoekfuncties) en zoals zondares elders opmerkt: het is belangrijk om eerst het huiswerk goed te doen. Dat doet zij zelf ook altijd. Wij volgen het met grote interesse vanaf de zijlijn. (Johanna)

Puttana zei

Denk na Z, je hebt maar 1 anonimiteit. En je gaat hem niet overtuigen, zijn roeping is om die mening te hebben. Spreek hem hier tegen, weersta die verleiding om hem in zijn ogen te kijken.

Anoniem zei

Beste Gert Jan Seegers,

De 2 vrouwen die bij Koning Salomo kwamen waren hoeren. Dat leren kinderen op de zondagschool niet maar het is wel zo.

Als iemand de autoriteit had om hen te veroordelen dan was het wel Salomo geweest. Maar hij maakte zich er totaal niet druk om.

Dan de verspieders bij de hoer Rahab. Uit de grondtekst kun je opmaken dat ze wel degelijk seks met haar hadden.

Prostitutie uitbannen is ONbijbels.

Wanda zei

Pas op Zondares, dat klinkt heel gevaarlijk.

Wanda zei

Het is een heel goed stukje trouwens, ik had het ook gezien en ik wou dat hij zo eens tegengas zou krijgen.

Anoniem zei

Geachte heer Segers,

Ik vraag mij af of Zondares er goed aan doet de door u voorgestelde discussie op de voorwaarden door u uiteengezet aan te gaan. Uit wat zij schrijft blijkt met name dat zij wil dat u uw werk als politicus op een fatsoenlijke manier uitoeftent. Dat dat met betrekking tot prostitutie niet lukt, blijkt al duidelijk uit haar stukken. Een goed politicus zorgt voor beleid waarbij de belangen van de doelgroep op een effectieve en efficiente wijze worden gediend. De onderbouwde mening van Zondares is duidelijk dat de doelgroep van het voorstel WRP (naar uw zeggen de prostituees) niet gediend is van het voorstel en de effectiviteit en de efficientie daarvan wordt door haar dan ook fel (en wederom onderbouwd) weersproken. Ik ben het overigens met haar eens.

Zondares heeft meermalen duidelijk en gefundeerd aangetoond dat de aannames waarop u uw standpunten en voorstellen voor beleid baseert onjuist zijn, dat u gebruik maakt van drogredeneringen voor het onderbouwen daarvan en dat u uzelf regelmatig tegenspreekt. Het is de beroepsgroep hierdoor totaal niet duidelijk wat u eigenlijk als voordelen van het voorstel WRP ziet. Een inhoudelijke discussie, waarin u ingaat op de vele stellingen die Zondares op haar blog gesubstantieerd heeft uiteengezet, is op haar plaats.

De mexican stand-off achtige confrontatie, waar u op aanstuurt, getuigt van een impulsieve cowboy-mentaliteit. Dat u die heeft blijkt duidelijk uit hetgeen u zegt en schrijft, echter dingen als formele wetgeving, prostitutie en het ontnemen van grondrechten zoals bepaalde privacy-rechten vereisen een gedegen aanpak waarbij een gefundeerde uiteenzetting van standpunten over en weer een vereiste is. Dit wordt niet bereikt met one-liners naar elkaar roepen op radio of TV, maar met het uitwisselen van (openbare) schriftelijke stukken, waarna een discussie tussen mensen die allemaal goed zijn voorbereid op elkaar een goede aanvulling is.

Het is mij, als prostituee, duidelijk dat we nog niet in een dergelijk stadium zijn. U toont geen enkel inzicht in de doelgroep in wiens belang u zegt te handelen. Het is mij ook duidelijk dat tot op heden de wil om daar op een open en inhoudelijke manier van kennis te nemen heeft ontbroken. Zoals Zondares terecht opmerkt, bekijkt u de zaak uitsluitend van een kant.

Mocht e.e.a. op een onjuiste aanname van mij berusten en bent u juist bereid om een draai van 180 graden te maken en wel naar de beroepsgroep zelf te luisteren, dan zult u duidelijk moeten maken waarom een face to face treffen met Zondares een zodanige meerwaarde voor u heeft, dat dit enig voordeel voor Zondares en de beroepsgroep waar zij voor spreekt zal kunnen opleveren. Een eventueel voordeel voor de beroepsgroep, is m.i. de enige reden waarom iemand als Zondares de discussie met u zou moeten aangaan. Door op de emotie te spelen, en uzelf te bedienen van krachtige, maar inhoudsloze en niet door feiten gesteunde taal, geeft u mij geen hoop dat u de discussie meer inhoudelijk zal maken dan hetgeen u tot op heden heeft laten zien. U zult dus moeten overtuigen, ik ben erg benieuwd.

De feiten die nu voorliggen zijn simpel. U heeft nog nooit enige inhoudelijke reactie gegeven op iets dat Zondares heeft geschreven. U geeft aan dat u "geen enkel probleem" heeft om het gesprek met haar aan te gaan, maar ieder middel daarvoor heeft u tot op heden, ongetwijfeld ondanks uitnodiging daartoe, laten liggen. Het enige dat u voorstelt is een voor Zondares uitermate risicovolle operatie, en u negeert de vele alternatieven, waaronder e-mail, reageren op het blog van Zondares en/of een opiniestuk aan haar gericht. Die middelen hebben als bijkomend voordeel dat we het allemaal kunnen lezen en er op kunnen reageren.

Ik ben benieuwd naar uw argumenten en kijk met name uit naar een inhoudelijke reactie op de stukken over onderzoek die Zondares heeft geplaatst, waar haar statisticus zijn licht heeft laten schijnen over de waarde van de cijfers waar o.m. u zich van bedient.

Emma-Lotte

Anoniem zei

Prima beargumenteerd, geweldig stuk Emma-Lotte! Dit is mij uit het hart gegrepen. En nee, ik behoor niet tot de doelgroep en ben geen klant maar maak me regelmatig kwaad over zoveel hypocrisie. (Johanna)

Serena zei

@ Anoniem10 juli 2013 14:29
Kopt als een bus. Mooi beschreven.

Deze strijd tegen prostitutie staat hááks op wat de religie mij voorschrijft. ONBIJBELS is inderdaad het perfecte woord.

@ Zondares
Kies iemand uit die achter je staat, als je je identiteit bekend wil maken en sterk wil staan.
Deze gast is er alleen op uit je voor lul te zetten. Anders zou hij wel inhoudelijk antwoord geven. Maar dat doet hij dan weer niet.. Totaal ongeloofwaardig op deze manier.

@ Gert Jan Segers (laten we daar voor de goede orde maar vanuit gaan dan!)

Wat ik mis zijn inhoudelijke steekhoudende argumenten. Je wilt toch de discussie aan gaan?

HIER ZITTEN HOEREN TE TYPEN, GA DAN HET GESPREK AAN!!! Heb je er gelijk meerdere tegelijk.

Jij bent mede-verantwoordelijk voor het stigma dat over ons heerst. Zondares zou gek zijn als ze, voor iemand die zo resoluut tegen prostitutie is als jij, haar anonimiteit op zou geven.

Je geeft aan dat je niets ontvangen hebt. Geloof ik niets van, zondares benadrukt altijd dat ze iedereen benadert.
Mocht dat in dit geval niet gebeurt zijn: Dan komt het vast niet omdat je altijd 'zo open staat voor discussie'!!!

Mocht dit wel zo zijn; ik, en vast meerdere mensen met mij, houden dit blog in de gaten. Wil je echt met de branche spreken over inhoud? Hier zijn we dan. Kijken of je je kans pakt.

Anoniem zei

Lastig, zo'n bericht van Segers. Aan de ene kant is dit eigenlijk de enige manier om met Zondares in contact te komen. Aan de andere kant heb je zo'n manier geen idee of hij het echt wel is.

Bij een andere site heb ik ook geen profiel aangemaakt, omdat me dat te veel gedonder was. Heb niet eens uitgezocht wat ik hier moet doen om een profiel aan te maken en reageer dus ook anoniem (al jaren). En anders zou ik helemaal niet reageren.

Dat een politicus een e-mail bericht niet ziet kan best. Die krijgen er vast duizenden per dag. Dus als ze al gelezen worden dan komt dat doordat er een speciaal team op zit wat beslist wat zo iemand wel of niet leest. (En eerlijk gezegd kom ik zelf ook niet door al m'n e-mail heen en wordt een deel nooit of pas te laat gelezen...)

Anoniem zei

Nog een andere kant. Denk wel dat de blog van Zondares zo langzamerhand extreem waardevol is. Boordevol informatie, waarbij alles van meerdere kanten wordt belicht. En op zodanige manier dat je inderdaad kan controleren of het klopt. In die zin erg neutraal. Ze nodigt ook uit om andere bronnen te raadplegen, dus het is niet zo dat ze drammerig haar zin door wil drijven. Ze vraagt alleen om eerlijk oordeel. Voor iedere serieuze persoon die wil beslissen over dit vakgebied lijkt me de blog inmiddels verplichte kost.

Richard zei

Toch wel heel bijzonder dat er zo tussen de reacties ineens GJS staat. Hoe zou die hier beland zijn? Lijkt me dat de anonimiteit van Zondares hier op het spel staat of gewoon iemand die lollig probeert te zijn.

Verder zeggen Puttana en Emma-Lotte het uitstekend!
Emma-Lotte, heel mooi gezegd! Duidelijk een intelligente dame aan het woord. Goed opletten dus GJS.

Dit blog heeft alle informatie die nodig is en iedereen die met een hoer wil praten over beleidszaken kan volgens mij ook prima contact opnemen met Metje Blaak, een bekend persoon die volgens mij dezelfde standpunten heeft als alle dames die hier reageren.

@Anoniem 11 juli 1.30: je hoeft geen profiel aan te maken maar kunt gewoon het vakje 'naam' aanklikken en dan een naam invullen, om het even welke. Zo blijf je toch anoniem en herkenbaar.

@Johanna (8.25): inderdaad, zo hoef je nooit te luisteren wat de hoeren zeggen, of wie dan ook want je hebt je oordeel al klaar. Voor mij geld dat ik ervan uitga dat de dames gewoon de waarheid vertellen, tenzij er reden is om te twijfelen en zelfs dan weet je het niet zeker dat het gelogen is.
M.a.w. nee is nee en niet ja maar!

Prostitutie uitroeien is onmogelijk. En de meerderheid van de bevolking is daar heel blij mee!

Richard

Anoniem zei

Gert Jan Segers gaat op de stoel van koning Salomo zitten. Dat kun je maar één keer doen he...

Anoniem zei

Mee eens, je weet niet zeker of het echt Seegers is die reageert. In die zin neem ik mijn beschuldigingen terug.

Johanna zei

Er komt dus een novelle.
Kunnen wij als privépersonen niet iets doen om GJS en anderen de oren te wassen zodat er misschien iets in gaat binnendringen?
Elke partij heeft een contactadres. Daar kunnen we een brief heensturen en op deze blog vinden we materiaal genoeg voor argumenten om te gebruiken.
Niet iedereen zal zijn naam en adres daaronder willen zetten maar sommige ongetwijfeld wel.
Ik heb vertrouwen in zondares en in haar deskundigheid. Dus wat let ons?
Ik begin alvast.

Gert-Jan Segers zei

Beste mensen, ik neem van alles wat voor m'n neus komt kennis. Zo ook via een mention op twitter van dit blog. Dat betekent niet dat ik daarmee met alles wat ik lees instem. Het is mijn ervaring dat je in gesprek verder komt dan in een digitale woordenwisseling. Vandaar mijn uitnodiging aan de schrijfster van dit blog.
En waarom is het voor de schrijfster 'risicovol' om mij te ontmoeten? Ik hoef geen naam en woonplaats, alleen een conversatie. En als je je nergens voor hoeft te schamen, waarom zou een ontmoeting met mij zo beladen zijn? Nogmaals, ik sta open voor een goed gesprek. En zal m'n mail checken of dat wederzijds is.
Vriendelijke groet.

Richard zei

Ik wil overigens niet zeggen dat ik zomaar alles geloof wat me vertelt wordt. Zo ook in dezen.

Als je niet begrijpt wat er risicovol aan is? Afspraken niet nakomen, afluisterpraktijken, gevolgd worden en dan geuit worden, je kan wel degelijk iemand anders zijn met slechte plannen enz.
En uit wat je zegt blijkt niet bepaald dat je met open vizier strijdt zoals al is aangegeven.

Verder laat ik de discussie aan anderen, het gaat hier bepaalt niet om mij. Zondares is capabel genoeg.

Richard

Anoniem zei

1704nesufract
'En waarom is het voor de schrijfster 'risicovol' om mij te ontmoeten?'

Meneer Segers: Heeft u het Snowden NSA spionageschandaal gevolgd? Hoewel mw. Zondares met nobele bedoelingen dit blog onderhoudt en voor de rest haar beroep op eervolle wijze uitoefent, zijn er talloze sociaal conservatieve elementen (zoals u) die vanuit starre ideologie alles in het kader van hun vooroordelen willen framen.

Misschien bent u toch niet zo, maar u heeft wel een zeer grote schijn tegen uzelf opgebouwd.

Daarom is het toch beter dat u de discussie op dit blog gaat voeren, in alle openbaarheid, onder het toeziend oog van een divers publiek, tegenover diverse leden van de 'doelgroep'.

Anoniem zei

zondares kan t toch gewoon checken of t m echt is. gewoon bellen naar 2e kamer. Desnoods communiceren via zn secretaresse.

niet te para hoor!!!

Wessel Koopmans zei

Zondares, lees je m'n mail niet meer? Leek me (vrijwel) alles relevant voor jou. De strijd om het Zandpad is nog niet verloren zoals jij het doet voorkomen, maar bevindt zich nog steeds in een kritieke fase. Zie mijn artikel:

Demonstratie dames van plezier Utrecht voor behoud werkruimte
https://www.indymedia.nl/node/17418

Mvg. Wessel

Anoniem zei

https://bijbelsekshoeren.wordpress.com/

Anoniem zei

Even checken of hij het echt is kan inderdaad makkelijk. Blijft overeind dat zo'n ontmoeting niet direct voordeel oplevert voor Zondares. Beter is het om een openbare discussie te voeren op deze plek. Een 2e kamerlid kan zich toch prima schriftelijk uitdrukken? Als er onduidelijkheden zijn kan er om uitleg worden gevraagd en het is makkelijk om bepaalde standpunten en stellingen terug te lezen. Bovendien heeft Zondares zo ongeveer alles al opgeschreven en zijn er nog meer hoeren die haar hier kunnen bijstaan. Zo blijft de discussie transparant.

Anoniem zei

Met alle respect voor hoeren + fans van christelijke overtuiging wil ik er toch even op wijzen dat het christendom tegenwoordig een minderheid is in dit land.

Natuurlijk is het belangrijk erop te wijzen dat de bijbel in wezen niet anti-sex en anti prostitutie is, omdat de CU zo'n actieve campagne ertegen voert.

Het grotere gevaar schuilt mi. echter in de seculiere, regenteske politiestaat hoek. En ook de vergiftiging van met name gematigd links door radfem (radicaal feminisme)

Eigenlijk een gelegenheidscoalitie tussen minstens 3 groepen dus, die de samenleving willen vertrutten; zoals in de USA

Johanna zei

Het gaat niet om een persoonlijke discussie (bekvechten), het gaat erom dat onze kamerleden zich goed en breed dienen te informeren. Dat kan GJS prima doen door dit blog te lezen. En verder nu.nl:
De laatste exploitant (...) moet zijn ramen definitief gesloten hebben omdat de man wordt verdacht van mensenhandel, slecht toezicht en slecht levensgedrag.
Nou, voor mensenhandel moet dus een aanwijzing voor een vermoeden, of een vermoeden van een aanwijzing, of een vermoeden van een vermoeden bestaan. En wat betreft slecht toezicht en slecht levensgedrag? Zullen we even een lijstje maken? Politici, bankiers, celebrities, personen van adel? Er wordt hier heeel erg met twee maten gemeten!

Richard zei

Het gaat niet om een persoonlijke discussie, maar juist een openbare! Waarbij beide kanten, of alle kanten, goed belicht worden en uitgelegd kunnen worden. Waarbij standpunten en meningen herzien kunnen worden op basis van feiten en goede argumenten. Verder staat in dit blog voldoende om uitstekend geïnformeerd te zijn. En kun je op je eigen tempo reageren en ondertussen alles goed afwegen.

Slecht toezicht en slecht levensgedrag is een reden? Tijd om de overheid, de politie etcetera dan maar meteen af te schaffen! Voorbeelden dagelijks te zien/horen/lezen.

Richard

Anoniem zei

ik snij je open kk hoer

Serena zei

@ Anoniem 12 juli 2013 06:38
Haha wat een zielige grapjas ben jij zeg ;) Zeker geen leven??

@ Emma-Lotte
Wat een ontzettend goede uiteenzetting heb je gegeven. Wauw.


Ik ben het helemaal eens met Richard. Deze discussie hóórt juist in alle openbaarheid gevoerd te worden.

GJS, je hebt er zelf mede voor gezorgd dat wij op geen enkele manier onze hoofden kunnen laten zien in dit debat. Als je zelf zulke onzin promoot moet je niet raar opkijken als wij op geen enkele manier vertrouwen in jou hebben.

Voer dit debat dus met de mensen die ervaring hebben. Misschien groeit er ooit genoeg vertrouwen in jou, óm je ooit recht in je gezicht aan te spreken.

Je bent waarschijnlijk gewoon zenuwachtig dat onze argumenten woord voor woord kloppen, en jij niets weet te weerleggen met iets wat steekhoudend is.

Trouwens: Welkom in de 21e eeuw. Zo doen we dat tegenwoordig!

Hier zijn we.
Berichtje is snel gezet!

Als je dit niet doet weten wij weer preciés uit wat voor soort hout jij gesneden bent.
Een goede politicus behoort te luisteren en te reageren. Iemand die dit niet doet zou zichzelf in geen geval politicus mogen noemen.

Gelukkig zijn er ook nog goede christenen die wél weten wat er in de wereld speelt. Zondares is een van de weinigen waar ik nog vertrouwen in heb.

Zondares zei

Johanna, inderdaad, het ontkennen van de zelfbeschikking van mensen is een heel gevaarlijk iets. Het betekent dat hun mening er niet toe doet. En als hun mening er niet toe doet mag je voor ze beslissen. Alsof het je slaven zijn. Bah.

Emma-Lotte, heel mooi geschreven. Dat kan je beter dan ik. Je zou moeten gaan bloggen!

Puttana, Wanda, Emma-Lotte, Serena, ik ben niet gek hoor, ik ga niet voor de bijl. Het blijft bij mijn blogje, en ze mogen stikken voor de rest.

Wessel, je bent goed bezig jongen, maar ik heb heel veel mail af te handelen, en ik denk dat je je véélteveel voorsteld wat je kan bereiken met bezwaren, protesten en de rechter. De gemeente doet wat ze willen, daar doe je niets aan. Alleen de media heeft daar macht over.

Richard, Johanna, alle anoniemen, allemaal bedankt voor het meedenken.

Gert-Jan, je krijgt zo mail van me.

Wessel zei

Zondares toch bedankt voor het complimentje maar als je zo gaat redeneren ("De gemeente doet wat ze willen, daar doe je niets aan.") begrijp ik niet waarom je nog moeite doet voor je blog etc. Zolang de strijd om het Zandpad niet beslist is is ie niet beslist, en een artikel van jou zou gewicht in de schaal leggen! Ik heb je al geschreven dat ik weet dat je niet kan heksen, en ik ga ook niet over je redactiebeleid.
Kan alleen mijn eigen artikel nogmaals aanbevelen met de aantekening dat in de aanvullingen erg veel informatie te vinden is over de situatie hier in Utrecht.

https://www.indymedia.nl/node/17418

Anoniem zei

Geachte heer Segers,

Indien u kennis hebt genomen van "alles wat voor [uw] neus komt" ga ik ervan uit dat we uw antwoorden, met daarin de onderbouwde redenen waarom u het niet met Zondares eens bent, tegemoet kunnen zien. Tot op heden is dit niet gebeurd, om die reden ga ik ervan uit dat u, in tegenstelling tot wat u schrijft, de materie nog niet voldoende hebt bestudeerd om daarin een gedegen antwoord te kunnen verwoorden.

Mijn ervaring is dat een gesprek alleen maar zin heeft als beide partijen weten waar ze over praten, anders is het geen gesprek maar (in het beste geval) een college. Gezien u geen blijk geeft van het eerste en door uw houding de indruk bestaat dat u voor het tweede niet open staat, zie ik het nut van een gesprek voor Zondares of de beroepsgroep (nog steeds) niet.

Voorts is mijn ervaring, onder meer in mijn correspondentie met een aantal leden van de Eerste Kamer, dat een gedegen schriftelijk stuk heel "ver kan komen", om met uw woorden te spreken. Ik verwijs naar de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot het voorstel WRP. Er is schriftelijke input geweest van de beroepsgroep, en daaruit is zelfs geciteerd tijdens de eerste plenaire vergadering van oktober 2012.

Zondares beschouwt een ontmoeting met u natuurlijk niet als beladen, dat is een emotionele draai geven aan een weloverwogen reactie van onder meer mij op uw ondoordachte aktie. Het gaat ons prostituee's, in tegenstelling tot u, niet om de emotie, maar om het risico van een dergelijk treffen afgewogen tegen het nut ervan. Zoals ik al heb uitgelegd, is het nut in dit stadium nul, en daarvoor zal natuurlijk geen risico worden genomen, hoe klein ook. Mocht in de toekomst wel nut ontstaan, dan kan dat natuurlijk veranderen en dan wordt een afweging nuttig. Ik blijf erg benieuwd naar uw deelname aan de discussie over de argumenten van Zondares.

U suggereert dat de enige reden dat een ontmoeting beladen zou kunnen zijn, is dat de ander zich schaamt. Dat is onjuist. Bovendien gaat het niet om beladenheid, zoals ik uitlegde. Schaamte heeft nergens iets mee te maken en is wederom een emotionele draai geven aan iets dat juist eens rationeel bekeken moet worden.

Uw uitdagende maar inhoudsloze bijdragen vallen op. Het blog heeft een grote schare vaste lezers en meerdere leden van de Eerste Kamer zijn op dit blog geattendeerd. Ik denk dus dat het een goed moment is om u van uw beste kant te laten zien, in tegenstelling tot wat we tot op heden hebben mogen lezen.

Ik kijk nog steeds uit naar uw onderbouwde stellingen en reacties op de stellingen van Zondares. Anders hoor ik graag, dit keer fatsoenlijk gesubstantieerd, waarom een gesprek enig nut kan hebben.

Emma-Lotte

Mark van der Beer zei

Wat zijn die mensen die doodsbedreigingen uiten toch altijd creatief, he?
Ze nemen ook écht de moeite om de woorden voluit te schrijven in hun belangrijke berichten aan mensen waarvan zij met hun onnozele hersenen van denken te wensen dat zij die het leven willen beëindigen.
En het mooiste van deze bewonderenswaardige mensen zijn dat ze ook zo vaak woord houden.

Wat een achterlijke idioot zeg!

Co Jansen zei

"Seks hoort bij liefde thuis, dat soort lulkoek": zolang je het een ander niet oplegt mag je die leuze (of het omgekeerde) best aanhangen.
Co.