vrijdag 31 mei 2013

Waar zijn we met de WRP?

Nou dat de pers er zo'n boeltje van maakt, en helemaal niet goed aangeeft wie nou wat zegt, moet ik natuurlijk wel even wat dingen duidelijkmaken. Ik begrijp wel dat de meeste van jullie er nietzo mee bezig zijn als ik, dus inplaatsvan mijn verslagen van het debat helemaal te volgen, denk ik dat je beter even een goeie samenvatting kan krijgen hoe het nou zit met die WRP en waar we zijn. Dit stukje gaat vooral over het debat dinsdag, maar ik leg eerst even uit wat daarvoor nou gebeurde.

In 2000 werd de bordeelwet verwijderd. Dat heeft nogal wat èchte resultaten gehad, maar in het nieuws ging het juist de andere kant op. Daar schreef Puttana al een heel goed stukje over, dat kan je hier lezen. Helaas heeft de pers daar niets van begrepen. Die zijn de laatste jaren alleen maar meer in de greep gekomen van de verbiedertjes.

Er kwam een hype over mensenhandel. Een hele lange tijd hebben we moeten leven met dat er in de media alleen werd geluisterd naar heksenjagers als Henk Werson, casual sekshaters als Myrthe Hilkens en Renate van der Zee, hersenspoelende moraalridders als Linda van Goch en Anita de Wit, en beroepsleugenaars als Patricia Perquin, Maria Mosterd, Maria Genova en hun verkoopsters van indianenverhalen.

Vanaf het begin van het legaliseren, eigenlijk ervoor al gewoon, werd er al gepraat over wetten die de prostitutie moesten gaan regelen. De legalisering, die was gemaakt om met vergunningen de prostituees weg te kunnen regelen, had niet gewerkt tegen de dingen waarvan ze later waren gaan zeggen dat die de reden waren voor de legalisatie. De aftrap kwam in 2008, toen de regering begon met de Kaderwet Prostitutie.

De Kaderwet Prostitutie is later de Wet Regulering Prostitutie en Bestrijding van Misstanden Seksbranche gaan heten. Dat korten we af naar WRP. Zogenaamd is die wet bedoeld om de misstanden in de branche te bestrijden, doordat de overheid ons gericht kan gaan helpen en mensenhandel beter kan gaan bestrijden, zodat we een schone en normale branche worden. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet.

Om te beginnen heeft de overheid geen idee waar ze mee bezig zijn. We proberen al jaren om de overheid te vertellen hoe het nou ècht allemaal werkt, maar ze luisteren alleen naar hun eigen gepraat. Er zijn problemen in onze branche, maar die komen vooral dóór de overheid, en niet door die niet-bestaande pooiernetwerken. Een groepje losse contacten van vier mannetjes ofzo is geen netwerk.

Hier stond eerst een verhaal van tien paragraafjes waar ik dingen uitleg die allang uitgelegd zijn, over hoe de overheid het erger maakt, en de misdaad en de mensenhandel bijna niet meer een probleem zijn, en hoe we eigenlijk geen vriendjes mogen hebben omdat die gevaar lopen om een mensenhandelaar genoemd te worden. Je kan in de rest van mijn blog wel bijelkaarvinden wat er allemaal misgaat door de overheid. Mijn zoekfunctie linksboven werkt heel goed.

De WRP zit zo inelkaar:
  • De meisjes moeten allemaal geregistreerd worden, en hun Burgerservicenummer, dus het Sofinummer, gaat in een grote lijst
  •  Iedereen moet een vergunning, in heel Nederland
  •  De klanten zijn strafbaar als ze naar een meisje gaan dat niet in de hoerenlijst staat.
Dit is zo door de Tweede Kamer gekomen. Voordat het doorging naar de Eerste Kamer was hij nòg repressiever, maar gelukkig is er wat van het ergste eruit verwijderd om hem makkelijker te slikken te maken. Als je de verslagen leest van wat ze daarover hebben besproken, dan zie je dat alleen GroenLinks en D66 een beetje kritisch zijn geweest, de rest was wel mee met de minister.

Hier heb ik ook weer een heleboel paragraafjes verwijderd, waar ik weereens op het wetsvoorstel losging, maar dat heb ik al in mijn eerste en tweede brieven naar de Eerste Kamer uitgelegd. Als je de achtergrond nog niet weet, kan je die het best lezen, anders wordt het weer veelteveel.

De Eerste Kamer heeft het onderwerp veel serieuzer aangepakt. Die stellen tenminste echt vragen. Die hebben vanaf het begin al heel raar opgekeken van de niet-samenhang van de regels en de dingen die ze volgens de minister zouden moeten doen. Het wetsvoorstel is al in de Tweede Kamer in stukken gebroken, en heeft geen enkel nut meer, maar zou ons nog steeds veel gevaar en problemen brengen.

Het begon met uitstel, maar toen hebben ze het grondig aangepakt, met eerst een expertmeeting. Daar kwamen allemaal mensen hun kant van het verhaal doen, en het nivo vond ik erg laag. Maar gelukkig vonden de kamerleden dat zelf ook, want die hebben veel uitgezocht, veel meer dan wat ze van die zogenaamde experts hoorden. En er werden hele kritische vragen gesteld, die de minister maar weinig antwoord kon geven.

Tijdens de eerste plenaire vergadering op 30 oktober 2012 hebben alle fracties in de kamer, op CU, SGP en PVV na, flinke bezwaren voor de minister neergelegd, omdat de wet juridisch een boeltje is, geen reden van bestaan heeft omdat hij het niet gaat doen, en alleen maar averechts gaat werken. Zo'n slechte wet, daar moesten ze toch meer van overtuigd worden. De minister heeft toen niet eens antwoord op de vragen gegeven, omdat hij vond dat hij zich moest gaan herbezinnen. De wet werd aangehouden.

De tijd ging voorbij, en ook de beloftes over wanneer hij zou komen vertellen wat hij met die wet verder wou gaan doen, maar in maart begon het opeens met brieven en oproepen van de minister om haast te gaan maken! De minister schreef brieven met antwoorden op de vragen van de kamer, maar die antwoorden waren onduidelijk, en zeiden vooral dat het wel goed zou komen. Hij heeft veel ook niet beantwoord.

Aan het wetsvoorstel heeft hij helemaal niets veranderd. Het voorstel wat in oktober door bijna alle fracties werd afgekeurd, is nu eind mei weer precies hetzelfde. De minister is dus niet tegemoetgekomen aan de twijfels van de kamer, en nu was wat hij nog kon doen de kamer overtuigen dat het tòch een goede wet was, en al hun twijfels niet kloppen. Dat is nogal wat.

Met de brieven kwam ook een media-offensief los. Een razzia, brieven en optredens van Dettmeijer, Comensha, en het OM in de pers. De pers deed natuurlijk netjes mee. Onverwacht kwam echter aan het licht dat Patricia Perquin, het boegbeeld van Asscher en van der Laan, die erg vooraan staan in de pers over de prostitutie, een oplichtster was. Dat heeft het mediaoffensief een beetje opengebroken, en ook wat kritische stemmen kon je horen.

De zitting van 28 mei 2013 was dan ook heel spannend, want dit moest worden dat de minister de kamer overtuigde terwijl hij ze eigenlijk voor sukkels uitmaakte. Jullie hebben het gewoon niet begrepen, deze wet is wèl goed, jullie twijfels slaan nergens op. Dat is wat hij zó moest brengen, dat de Kamer het tòch zou accepteren. Eigenlijk verwacht je dan vuurwerk.

Bouche, mijn trouwe hulp die me bijstaat met alle wettelijke en bestuurlijke toestanden, zag het heel anders. Je hebt volgens haar geen half jaar nodig om een lullig briefje te schrijven dat je goed hebt nagedacht en dat het ècht wel goed zit. Je kan wel een half jaar zitten spinnen om in achterkamertjes de Kamerleden onder druk te zetten of aan jouw kant te onderhandelen. Volgens haar was daar iets geregeld.

Op de zitting bleek ze wel gelijk te hebben. De eerste termijn, waarin de fracties hun bezwaren en vragen kenbaar maakten, liet zien dat alle fracties dezelfde mening hadden als vorige keer, want het voorstel was immers niet veranderd, behalve coalitiepartijen VVD en PvdA. Die lieten opeens een hele andere kant zien. Wat Bouche had voorspeld is dus uitgekomen.

De vragen en bezwaren die werden gebracht door de fracties waren sterk en duidelijk. Vooral de bijdrages van mevrouw Quik-Schuijt, recht voor zijn raap, mevrouw Scholten, die met prachtige argumenten kwam waar ik nog niet eens aan gedàcht had, mevrouw Strik, nietzo sterk als mevrouw de Boer in oktober omdat ze nietzo ingevoerd leek, maar wel vol passie, en meneer de Lange, die nog wel het meeste begreep van hoe het veld werkt, en zich onpolitiek duidelijk opstelde.

Mevrouw Duthler van de VVD, die vorige keer toch zware kritiek had, en de minister streng had vermaand, was nu vooral bezig aan te geven welke kleine geruststellinkjes van de minister ze zou accepteren om haar grote bezwaren van een half jaar eerder op te geven. En de vervanger voor het PvdA, Witteveen, wist van toeten noch blazen. Hij kwam met de afgezaagde verhaaltjes uit de pers, die allang kapotgekritiseerd zijn, alsof hij mee wou doen met de grote kinderen. Een aanfluiting.

Ze kunnen ook niet doen alsof ze nooit van iets anders gehoord hebben. Ik heb ze zelf brieven persoonlijk geschreven, en van wie ik kon vinden wat hun mail was mail gestuurd, waarin ik een boel uitleg, zodat ze er in ieder geval van wéten. En ik ben niet de enige. Er zijn meer meiden en organisaties die sturen, dat heb ik ook wel gehoord. Ik heb voor de zitting maar één antwoord gekregen, van Nanneke Quik-Schuijt, en ná de vergadering nog drie knip-plak antwoordjes van mensen die daar zes dagen over deden.

Waar we vooral op hadden gewacht, was het antwoord van de minister. Hij had zeven maanden gehad om zich voor te bereiden, en nu moest hij de Kamer aan zijn kant krijgen. Vantevoren was de vraag hoe hij dat zou doen, zou hij met nieuwe informatie komen, zou hij met morele argumenten komen, zou hij de bezwaren ontkrachten door te proberen ze in een ander daglicht te zetten?

Het was een anticlimax. De minister murmelde als een dronkelap, en zijn verhaal klonk alsof hij alleen maar tijd wou rekken. Hij gaf nergens echt antwoord op, en cirkelde na het noemen van elke vraag terug naar dat hij, Asscher, Dettmeijer en de grote steden zo graag wouden dat de wet er kwam, omdat ze er mooie dingen mee konden doen. Alle bij-effecten waar grote zorgen over waren, zou hij voorkomen, daar moesten we hem maar op vertrouwen.

Dankbaar grijpt hij een kul-argument aan van Witteveen, dat deze wet maar een tussenstation is, en dat er iets moet worden gedaan, dus dat het dan niet belangrijk is dat deze schadelijke wet niet gaat werken. Heel terecht leggen kamerleden aan de minister uit dat een wet niet zomaar een gebaar mag zijn. De minister murmelt maar door, en kan met niets nieuws komen. Het wordt een klucht.

Na een korte periode van beleefd luisteren begon er een stortvloed van interpellaties. Een handvol waren van mevrouw Duthler, die meer leken alsof ze de minister een zetje de goede kant op wou geven, maar de meeste waren snijdende vragen die al vanaf het begin lieten zien dat de antwoorden van de minister gebakken lucht waren. Het debat werd een steeds verwarder uitziende minister die verder probeerde te komen met zijn verhaal ondanks de kritiek die elk standpunt wat hij probeerde te verkopen doorprikte.

De minister sprak zich telkens tegen. Het register was waterdicht, en kon nergens voor gebruikt worden. Later zegt hij dat het gebruikt kan worden voor gericht toezicht. De vergunningenplicht zorgt voor uniform vergunningbeleid, maar later was het wel belangrijk dat de gemeentes zelf hun eigen vergunningenbeleid kunnen bepalen. De registratie is alleen voor het contactmoment, verder nergens voor, maar het zou wel misdaden uit het verborgene halen. Hij gaf toe dat cijfers onmogelijk te bewijzen zijn, en er heel veel verwarring is, maar hij gebruikte "de cijfers" wel om te zeggen dat we de wet moeten. Of je een vergunning krijgt is niet afhankelijk van dwang of verdenking, maar dan zei hij ook wel dat de ongeregistreerde meiden veel waarschijnlijker gedwongen zijn. De registratie moet omdat we zonder dwang niet naar een intake komen, maar hij geeft aan dat die intake vooral het nut heeft dat we dan misschien wel vervolgafspraken gaan maken uit vrije wil. Niemand kan gebruik maken van de gegevens uit het register, maar de politie kan gebruik maken van gegevens uit het register. Nou ja, alles wat ik heb meegekregen staat hier al.

De wet is belangrijk, vindt hij, en een sterk middel. Maar het is ook een tussenstation, onderweg naar iets wat wèl werkt. Hij wil wel gaan luisteren naar de hoeren, als de wet er eenmaal ìs. Hij verwacht dat de hoeren dankbaar meewerken met contact met de verplichte ambtenaar, en bereikbaar en open worden. Hij vindt het helemaal geen probleem voor de hoeren om geregistreerd te zijn. En hij noemt zijn tégenstanders naïef!

Aan het eind had ik bijna medelijden met hem. Hij leek wel op een jongen die dronken op een schoolfeestje is betrapt. hij had het niet meer zo bijelkaar, zelfs zijn zinnen werden zo rommelig dat hij moeilijk te begrijpen werd, en er was niets overgebleven van zijn wetsvoorstel. Opeens, terwijl hij er vertwijfeld uitzag, gooide hij de vergewisplicht overboord, waarvan hij eerder had gezegd dat het het belangrijke sluitstuk van zijn wet was.

De Kamer reageerde bijna geschokt. Deze draai zag niemand aankomen. Als ook nog blijkt dat de minister het wel in de wet wil hebben, maar dat ze hem maar moeten geloven als hij zegt dat hij dat stuk van de wet niet gaat gebruiken, werd daar wel nog even flink aan de rem getrokken. Dat willen ze officiëel uit de wet hebben gehaald, met een novelle. De chaos wordt dan helemaal compleet, en er komt een pauze, waar de fracties overleg gaan hebben.

Na de pauze werd de minister naar huis gestuurd zodat de Kamer wat tijd heeft er nogeens goed over na te denken, en om zijn beloftes over de vergewisplicht netjes met een novelle te verwerken. De vergadering had dus een open eind, heel frustrerend, maar het is nou eenmaal zo. Er komt dus nog een nieuwe termijn, en dan moeten we maar weer zien wat er gaat gebeuren.

Na de vergadering was het even nadenken voor mij. Ik vond het griezelig om te zien hoe de PvdA en de VVD veranderd waren. Ik vond het ook héél griezelig om te zien dat je dat in de pers nèrgens leest! Alleen de Lange van de OSF, en mevrouw Scholten van D66 zetten heel duidelijk het verschil neer tussen mensenhandel, gedwongen prostitutie, en gewone prostitutie. De VVD, PvdA, SGP, CU, CDA en de PVV mengden dat toch heel erg. De SP en GroenLinks zagen het wel denk ik, maar die gingen er toch veel minder opin.

Het is nog steeds niet afgelopen. Het blijft griezelen, want de pers is sterk, en luistert nog steeds vooral naar de verkeerde mensen. Maar ik ben wel blij met de verstandige dingen die ik óók hoor. En in de Eerste Kamer zitten nog wel wat verstandige mensen. Dat is maar goed ook.

Ik denk eigenlijk dat deze wetten zullen blijven komen tot er een wet is die ons regelt, of het nou eerlijk is of niet. Ik denk niet dat ze ons met rust zullen laten. Maar misschien ben ik wel te wanhopig geworden.

dinsdag 28 mei 2013

Debat Eerste Kamer

Zometeen begint het debat in de Eerste Kamer over de WRP. Ik heb niet geslapen vannacht, ik was te zenuwachtig. Ik zal er weer updates over geven.

EDIT: We zijn begonnen, de eerste spreker is van Bijsterveld, van het CDA.

EDIT: Ze doet alsof de vergunningplicht en de leeftijdsverhoging nuttig zijn. Haar toon klinkt niet goed.

EDIT: SOA/Aids wordt weer aangehaald. Die zijn goed bezig geweest. Ook een ander, Rutgers misschien, maar die miste ik net. Mijn wifi is niet lekker.

EDIT: Ze geeft erecht aan dat de registratie niets op gaat leveren, maar de vergunningen ziet ze heel erg zitten. Ze haalt aan hoe ik genaaid ben, je moet toch een vergunning want we vinden je geen thuiswerker omdat ze vinden dat je bedrijfsmatig werkt.

EDIT: De gemeentelijke initiatieven van Utrecht en Amsterdam worden de hemel in geprezen. Ze heeft geen idee waar ze over praat. De reclame die ze over zichzelf maken bekijkt ze niet in het licht van het nieuws. Echt zó dom! Ze gaat voor het barrièremodel.

EDIT: Dom mens. Ze denkt dat de barrière via vergunningen tegen misstanden werkt. Bijna alle misstanden komen juist doordat je een pooier nodig hebt om door de barrières heen te komen. Maar nu wil ze die barrière hoger maken. Amsterdam koeioneert de prostituees, en ze zijn géén goed voorbeeld!

EDIT: De prostitutiebranche is een criminogene branche, zegt ze. Dat maakt regels over mij.

EDIT: De PVV is aan de beurt, met Reynaers. Die is hélemaal voor, behalve de vergewisplicht.

EDIT: De PVV "verwacht" verbetering, kan niet uitleggen hoe, maar het is een handvat. Ja, zo kan je alles wel goedkeuren. Alle hens aan dek, maar dit is dom.

EDIT: Certificering toegevoegd aan registratie vindt het PVV wel een goed idee.

EDIT: PVV is niet uitgesproken vóór strafbaarstelling, want ze zien het niet werken, maar ze willen het wèl invoeren.

EDIT: Postbus-51 spotjes voor voorlichting wil de PVV niet, dat lijkt teveel op reclame voor prostitutie! Ze zijn gek geworden.

EDIT: PVV wil dat er meer gegevens uit het register worden bijgehouden, interessante informatie. De PVV houdt ervan om steeds meer politiestaat te worden.

EDIT: Niets doen is vanwege de ernst van de situatie geen optie. Hij heeft dus nooit uitgezocht òf het zo erg is.

EDIT: Mevrouw Strik begint met het woord "shit!"

EDIT: Mevrouw Strik van GroenLinks is teleurgesteld in het slappe geschrijf van de minister!

EDIT: Ze is ook al vóór een vergunningen-toestand. Wat is dat toch? Waarom denken ze dat we graag vergunningplichtig moeten worden? Dat is toch gekte?

EDIT: Ze heeft kritiek op Utrecht. Mooi zo!

EDIT: Wagenaar! Heel goed, ik hoop dat ze er wat mee doen. En ook het mankracht-probleem stipt ze aan.

EDIT: Ze denkt heel terecht dat we niet willen registreren.

EDIT: Deze is lekker kritisch, heel goed. Kan nog beter, maar dit is al zoveel beter dan eerdere sprekers.

EDIT: Heel goed, ze heeft kritiek op de gemeentes en hun gekoeioneer!

EDIT: Clara Wichmann is doorgedrongen. Goed zo meiden!

EDIT: Ze benoemt de pooierplicht! Niet met dat woord, maar ze vertelt het.

EDIT: Een motie? Ik dacht dat je geen veranderingen mocht maken in de behandeling in de Eerste Kamer? Ik snap het niet.

EDIT: De motie gaat erover dat ze willen dat de regering moet onderzoeken hoe hoeren mee mogen gaan praten.

EDIT: Ze maakt wel de fout om te denken dat onvergunde prostitutie vaker miszit. Dom idee. Zonder vergunningen ben je vrijer.

EDIT: Ze geeft wel aan dat je niet eerst kan laten tekenen voordat de wet af is. Ze is de eerste die dat doet!

EDIT: Weer een motie, nu om te splitsen zodat de vergunningen wèl door kunnen komen. Waarom willen ze die vergunningen? Hoe denken ze dat die gaan werken?

EDIT: Nu mevrouw Quik-Schuijt, van de SP!

EDIT: Die had me antwoord gegeven, ik ben héél benieuwd!

EDIT: Er wordt meteen al grondig een standje aan de minister gegeven. Wat een heerlijk mens!

EDIT: Ze zegt het al, het voorstel is niet veranderd, waarom zou er nu anders worden geoordeeld door de kamer?

EDIT: Ze wijst aan dat er vragen onbeantwoord zijn gebleven. Duidelijk en streng, heel mooi!

EDIT: Ze snapt aardig hoe de prostitutiebranche eruitziet. Ik ben best onder de indruk. Nieuw-Zeeland is inderdaad ook een goed voorbeeld, jammer eigenlijk dat ik daar nog nooit opin ben gegaan.

EDIT: Artikel 28, over dat je als beambte overal mag binnenkomen waar je mag vermoeden dat er aan prostitutie wordt gedaan, en of dat wel goed zit.

EDIT: Ze is niet tegen de vergunningplicht. Jammer toch. Hoe zit dat nou toch? Zien ze echt niet hoe je daarmee overgeleverd wordt aan de gemeente?

EDIT: Nu wordt het juridisch, maar ze heeft wel goeie dingen. Ze trekt het hele voorstel uitelkaar, en prikt door het gesuggereer heen.

EDIT: Ze noemt ook even dat ze deze wet buiten de prostitutie niet zouden proberen.

EDIT: Conclusie is dat registratieplicht niet aan juridische eisen voldoet!

EDIT: Ze gaat in op hoe groot het probleem nou eigenlijk is. Platform 31 haalt ze aan dat het probleem opgeblazen is.

EDIT: Rechtspositie van ons vak verbeteren, daar ben ik wel voor. Maar ik weet niet of wij hoeren daar wel genoeg aan gaan doen.

EDIT: Haar conclusies zijn vernietigend! Heel goed. Ik hoop maar dat de andere partijen nu ook nadenken.

EDIT: Holdijk nu, van de SGP.

EDIT: Hij zit bij een raar partijtje, maar hij heeft wel gelijk als hij zegt dat er beter op de misstanden kan worden gericht met de vervolging, dan op de prostitutie als geheel!

EDIT: De prostitutie is een onverwoestbaar kwaad. Dank u.

EDIT: Hij vindt dat het altijd gestigmatiseerd zal zijn, dus zal er altijd wat schimmigs aan zijn.

EDIT: Het zal geen resultaat hebben, maar niets doen is geen optie. Wat een dom idee.

EDIT: Ester van de ChristenUnie.

EDIT: De Comensha-cijfers worden weer eens naar voren gehaald.

EDIT: De CU wil het de minister kennelijk niet te moeilijk maken.

EDIT: Utrecht wordt als góéd voorbeeld aangehaald! Wat een idioot!

EDIT: De CU vindt het snel verantwoord, maakt zich alleen zorgen of het wel gaat werken. Vreemd iets om je op te richten.

EDIT: Weerbaarheid van prostituees wordt vooràl door goede uitstapprogramma's gegarandeerd! Hoe gek is die?

EDIT: Ester heeft flink de prostitutie en de mensenhandel doorelkaargehaald.

EDIT: Hij heeft tenminste onderzoek gelezen. Dat is wel een pluspuntje.

EDIT: De seksbranche is in de ogen van zijn fractie een droeve handel. Nou, lekker zo. Ze vinden het "nog" een brug tever om de prostitutie totaal te verbieden.

EDIT: Snel doorzetten, ook al heeft hij genoeg pijnpunten aangeprikt.

EDIT: Mevrouw Scholten, van D66.

EDIT: Bezinning moet leiden tot bezinning, niet tot nadere uitwerking, zei mw. Duthler in oktober.

EDIT: Er is dan ook teleurstelling dat er na zeven maanden niets verbeterd is.

EDIT: Het is hetzelfde debat. De enige toevoeging is dat Asscher erachterstaat.

EDIT: Teleurstellend en onbevredigend. O zo!

EDIT: We weten niet wat de cijfers zijn, heel goed! De omvang van het probleem is niet duidelijk. Fijn dat ze dat netjes naar voren halen!

EDIT: Dettmeijer wordt betwijfeld! Dit is héél erg goed!

EDIT: Ze is lastig om naar te luisteren, met die monotone stem, maar ik vind wat ze zegt zó mooi! Ze raakt hem precies nu!

EDIT: Er zit inderdaad een heel stuk moralisme in deze wet, èn in de discussie!

EDIT: Registratie is dubbelop. Als alles al geregeld moet zijn, is registratie overbodig.

EDIT: null

EDIT: Thuiswerkers moeten met rust gelaten worden! Ik kan haar wel zoenen!

EDIT: Hetzelfde voor de Belle de Jour, dus de éénpitter-escorts!

EDIT: Gewaakt moet worden voor overregulering voor de zogenaamde harde aanpak. Heel goed in woorden gezet!

EDIT: Het bestwil-argument, daar moet de overheid verre van blijven.

EDIT: Hilkens-Segers initiatief-wetsvoorstel dat de prostituees strafbaar maakt, is met de hoerenlijst makkelijk opsporen, dat is niet netjes. Heel goed gezien, die had ik gemist!

EDIT: De informatie-lekken bij het intake-gesprek en de uitwisseling van de gegevens zijn ook even onder de loep genomen. Het is een rivier van goede argumenten, geweldig!

EDIT: De minister erkent impliciet dat handhaving onmogelijk is door de noodzaak van de strafbaarstelling van de klant te benadrukken. Heel goed, had ik ook nog niet aan gedacht.

EDIT: De minister krijgt een standje. En hij heeft het verdiend.

EDIT: Teeven gaf toe dat er wetgeving wordt gemaakt die niet werkt. Gaat niet hierover, maar het is inderdaad een goed argument!

EDIT: Wàt een goede argumenten van die vrouw! Die is met kop en schouders beter dan wat ik schreef!

EDIT: Witteveen nu. Van de PvdA. Die hadden we nog niet eerder gezien.

EDIT: Leken-analyse?

EDIT: Hij vindt dat legaliseren in 2000 als emancipatie was bedoeld. En dat het helemaal mislukt is. Nee schat.

EDIT: Schone schijn, wat een kouwe douche na die Scholten. Maar wat moet je verwachten van de PvdA.

EDIT: Er bestaan vele vormen van dwang en pesterij, dat is waar. De meeste daarvan worden door de overheid gedaan.

EDIT: Er zijn twee groepen volgens hem. De prostituees horen daar niet bij. Dus het is alleen de hulpverleners tegen de reddertjes.

EDIT: Hij doet alsof ze weten hoe de mensenhandelaren, pooiers, of illegale bedrijven werken. Hij had het zo van Hilkens kunnen oplezen. Wat een domme man. Als hij mijn e-mail gelezen had, wist hij wel beter dan dat dat zo zeker is.

EDIT: De grote steden zijn de Haagse politiek ver vooruit. En het probleem is dan het waterbed-effect. Wat kàn je ernaastzitten!

EDIT: Het is nu de kans om een signaal af te geven dat het ernst is. De wet is verre van volmaakt, en is dus een tussenstation. Maar dus wel een tussenstation dat onze anonimiteit vernietigd, en die ons kwetsbaar en chanteerbaar maakt. Maar dat is gelul!

EDIT: Interruptie van Scholten, heel goed.

EDIT: Witteveen zegt dat het maar een beschouwing is, en dat het beter wordt.

EDIT: Van alle kanten moet geïnvesteerd worden in keten-aanpak. Dat is dus dat je met één onduidelijke overheid te maken hebt, en niet weet of je nou op vertrouwen kan rekenen. Nou ja, je weet eigenlijk dat je dat niet kan.

EDIT: Ze moeten met ons kunnen experimenteren. Ik ben geen konijn.

EDIT: Jarenlang heeft de overheid de problemen onderschat. Er was te weinig kennis in de rechterlijke macht, om de misstanden juist aan te pakken. Die man is alleen maar domme, foute cliché's aan het opnoemen!

EDIT: Mevrouw Strik zegt dat gemeentes ruimte geven niet klopt met het argument van het waterbed-effekt. De belangen van hoeren, politie en hulpverlening zijn ook heel verschillend.

EDIT: Witteveen vindt dat je de stilte tussen organisaties moet openbreken. Hij hoopt dat het voldoende duidelijk is.

EDIT: null

EDIT: Witteveen is tegen nuloptie, maar het moet van twee kanten komen. Betekent dat, dat we regels over de overheid mogen gaan maken?

EDIT: Hij is nu helemaal aan het raaskallen. Er is spanning tussen verschillende aktoren, en daarom moeten we opschieten met de wet. Wat is dat? Volgens hem zijn we ver weg van een enigzins acceptabele praktijk.

EDIT: Hij wordt flink geïnterrumpeerd, en terecht ook.

EDIT: Van alle kanten in het debat is enthousiasme over de vergunningplicht. Behalve van ons, maar wij hoeren tellen niet.

EDIT: Wat een onzin. En het is onzin die je niet kan geloven als je een béétje hebt gelezen van mensen. En die je niet kan geloven als je een klein beetje met hoeren hebt gepraat. Hij doet zijn werk niet.

EDIT: Mevrouw Quik is voorzichtig met haar eigen standpunt, maar ze moet zich geen zorgen maken, ze heeft gelijk!

EDIT: Ik vraag me af wie die vele hulpverleners zijn die graag een intake willen doen!

EDIT: Het probleem van achttien naar éénentwintig is niet dat je meerderjarige mensen behandelt als minderjarigen, maar het is dat het moeilijk is om af te dwingen. Volgens hem dan.

EDIT: Hij vindt dat de PvdA zwaar heeft ingezet op privacy waarborgen. En hij vindt dat het gewoon goed geregeld is nu. Hoe gek is die man? Is hij gehypnotiseerd? Heeft hij wat gesnoven?

EDIT: De vergewisplicht "lijkt" absurd. Hij wil dat de klanten zich verantwoordelijk gaan voelen voor de werkomstandigheden van de prostituee. Dat er meer en meer meldingen komen van klanten geeft aan dat we de goede kant opgaan. Nou schat, dat is jammer, want die meldingen zijn bijna allemaal onzinmeldingen. Die héél lastig zijn voor de prostituee.

EDIT: Quik-Schuijt maakt even duidelijk dat de vergewisplicht niet gaat over misstanden, maar alleen over de registratie. Zijn antwoord: het zorgt ervoor dat mensen gaan nadenken. Wat een rare slapjanus.

EDIT: Hij blijft maar praten over dat hij sekswerk wil normaliseren, maar zijn ideeën zorgen alleen maar voor verdere stigmatisering. Hypocriet.

EDIT: Hij wil meer zekerheid, maar hij vindt de wet een tussenstation.

EDIT: Duthler van de VVD nu.

EDIT: Er wordt al jaren over de wet getwijfeld.

EDIT: Ze haalt een prostituee uit de Deense serie "Borgen." Ze had ook een echte prostituee aan kunnen halen. Ik was ècht de enige niet. Ze kiest een fictief persoon uit een TV-serie. Ik sta paf.

EDIT: null

EDIT: Eerst een stuk gepraat over dat de mensenhandel héél erg is, en dat er bij de VVD twijfels zijn over de registratie en de handhaafbaarheid. Maar ze is wel de minister een weggetje aan het geven om haar gerust te stellen door technische onzin over de veiligheid van de computertoestand.

EDIT: Tussendoor, de PvdA heeft dus de deur opengezet om voor te stemmen, is het nou met ons gebeurd? Die switch is toch dodelijk voor ons.

EDIT: Privacy impact assessment, ik denk dat Nerd nog wel in mijn commentaren kan schrijven wat dat voor waarde heeft.

EDIT: Privacy en security by design, de computer moet ons gaan beschermen. Dat klinkt niet goed.

EDIT: De interrupties zijn heel terecht.

EDIT: De VVD vindt niet dat je op principe al kan zeggen dat je die bijzondere gegevens mag eisen of niet, maar dat je dat per geval moet gaan bekijken. Dat klinkt voor mij héél raar.

EDIT: De uitwerking en het beveiligingsnivo, identity management, meer gebabbel over de techniek, dat heeft er eigenlijk niet mee te maken.

EDIT: Inderdaad, of het noodzakelijk is, heeft niets te maken met de techniek! En dat zeggen Strik en Quik ook!

EDIT: Ze wil alleen maar vragen stellen over de technische doekjes voor het bloeden.

EDIT: En ze zegt vast hoe de minister antwoord moet geven.

EDIT: Mevrouw Quik-Schuijt wijst op eerdere vragen van de VVD, die niet beantwoord zijn, en die nu niet meer bij de VVD blijken mee te tellen.

EDIT: De VVD maakt het wel héél makkelijk voor de minister vind ik. En ze is wel erg naïef als het erom gaat hoe klanten worden gekoeioneerd. Dit soort dingen, dus controles van hoeren tijdens de beurt, gebeuren de hele tijd.

EDIT: Richting en meer conctrete uitwerking is wat ze wil, maar ze heeft geen kritiek meer op de ondergrond van de wet. Dit is raar en verontrustend.

EDIT: Mevrouw Strik haalt Duthler even terug bij de les. Maar Duthler wìl niet. Ze vermijdt het probleem.

EDIT: De VVD staat nog niet vast, zegt ze. Het klinkt nep.

EDIT: Ik hoop dat ik ongelijk krijg.

EDIT: Quik confronteerd Duthler met een oude uitspraak.

EDIT: De Lange van OSF en PvdD nu.

EDIT: Die was vorige keer heel goed.

EDIT: null

EDIT: Cijfermatige onderbouwing over beweerde misstanden, registratie, vergunningsplicht, strafbepalingen. Goede punten.

EDIT: En hij is niet onder de indruk van de antwoorden van de Minister.

EDIT: Minister heeft in zijn brief niets nieuws gezegd. Goed zo. Herbezinning was inderdaad overbodig.

EDIT: Het debat is door de minister inderdaad vermeden. Goed dat hij daar wat van zegt.

EDIT: De onderbuikgevoelens zijn geen grond voor adekwate wetgeving.

EDIT: Hij haalt ons hoeren aan. Dat is fijn!

EDIT: Het voorstel is gedoemd te mislukken, en daar heeft hij gelijk in.

EDIT: Hij wil dat de minister ook eens reageert op tegenargumenten van buiten.

EDIT: De nuloptie en de vaagheid van de vergunningskriteria noemt hij, heel erg goed!

EDIT: Hè hè, iemand die vraagt waaròm we hoeren anders moeten behandelen, dat er zelfs een wet voor ons komt!

EDIT: De klant politieman maken is inderdaad onzin.

EDIT: Hij geeft de minister een standje. Heel goed, en heel vlot verteld. Goed hoor! Die man zou meer stemmen moeten krijgen.

EDIT: Schorsing, nu tot zeven uur.
Dit ziet er slecht uit. De PvdA is helemaal in dromenland, en heeft geen kijk meer op de dingen. Ze zijn zelfs het beetje inzicht kwijt wat ze een half jaar geleden nog hadden. En de VVD is opeens helemaal niet kritisch meer. Dit is eng, de PVV wil natuurlijk overal verboden, en de kleine partijtjes zijn ook voor. Dit kan helemaal verkeerdlopen. Ik tril helemaal.

EDIT: Willen we dat dit soort dingen makkelijker aan te pakken zijn door een hysterische buurt? Want dat wordt het wel weer. Ik leef mee met wie ze beschuldigen, of die nou echt een hoer is of niet. Want hoe zijn we nou precies gevaarlijk voor kinderen uit de buurt, als we voor geld neuken in ons eigen huis? Dat wordt niet eens gevraagd.

EDIT: Daar gaan we weer. Iets te laat, nu maar hopen dat dit beter is.

EDIT: Die vent klinkt alsof hij gedronken heeft. Hij praat maar wat.

EDIT: Hij probeert het heel persoonlijk te maken. Over respect enzo. En hij wil "wegnemen" dat er politiek aanvastzit. En dat hij nog helemaal niet weet hoe er gaat worden gestemd.

EDIT: Dettmeijer wordt erbijgehaald, en iedereen is het met hem eens vindt hij.

EDIT: Het "model" dat is gegroeid, dat is een zootje. Dat is geen argument vòòr.

EDIT: We hebben dezelfde doelen, vindt hij zelfs!

EDIT: De redenen die hij noemt als reden voor de wet zijn àllemaal dingen waar de wet niets aan doet, of èrger maakt!

EDIT: De hele grote acties tegen ons zijn geen reden om die wet dan maar goed te vinden. Hij praat eromheen.

EDIT: null

EDIT: De wet haalt misdaden uit het verborgene. Dat heeft hij eerder toegegeven dat het dat niet ging doen.

EDIT: De grote steden willen het graag. Nou, alsof dat wat uitmaakt.

EDIT: Hij vindt het niet de ideale wet, maar op zichzelf moet je een stap zetten, zo zit hij erin. Dat tussenstation dat genoemd is, dat vindt hij zelf ook. Laten we deze stap nemen. Het wordt wèl een wèt hè?

EDIT: Interruptie Witteveen. Hij hoopt dat we met het debat het een klein beetje beter kunnen maken. Hij heeft vragen over Amsterdam en Utrecht. Dan komt de leidende vraag: heeft hij dat intensief gevolgd, en is hij van plan blablablabla. Het is alsof ze het ingestudeerd hebben.

EDIT: Weer gepraat over "modellen".

EDIT: De Lange! De scheiding tussen mensenhandel en prostitutie wordt even voor de minister aangewezen. En dat de minister zich niet aan het veld heeft opengesteld.

EDIT: En dat hij veel e-mail van ons heeft gehad. Hij heeft geluisterd! Wat een màn!

EDIT: Minister heeft gehoord van vertegenwóórdigers van prostituees, en daar zijn ze het niet mee eens. Wat een doodsklap.

EDIT: De Lange geeft al aan, wetgeving die niemand wil gaat niet lukken.

EDIT: De minister zegt "nietes."

EDIT: We zijn in de Tweede Kamer grondig geweest, en daar waren we het eens.

EDIT: mw. Strik zet nog even aan dat veel hulpverleners niet met hem eens waren. Ze wil weten hoeveel er is geluisterd naar onderzoeken en hoeren.

EDIT: De minister heeft het in de Tweede Kamer al over dit onderwerp gehad, en hij wil er niet echt opingaan. We moeten eerst tot een wet komen. Hij komt weer met al die clubjes die het zo'n goed ding vinden. Hij geeft gewoon geen eerlijk antwoord.

EDIT: Scholten vraagt over het Utrechtse systeem, en de minister antwoordt met een lang dronken verhaal over dat íédereen wil dat de wet komt, en dat we moeten doorgaan. Afzonderlijke prostituees spreken hebben we niet gedaan, maar hij sluit niet uit dat ze dat wel gaan doen. Walgelijk.

EDIT: Quik-Schuijt haalt heel terecht het verhaal over meer mensenhandel onderuit! De minister geeft als antwoord dat er aangestuurd wordt, en de burgemeester van Den Haag betrokken is, en dat Dettmeijer het echt graag wil dat het wordt doorgezet

EDIT: De Lange komt heel terecht met kritiek op het slordige gedoe over de cijfers, en de minister zegt dat hij zo wel met cijfers komt. Er komt wéér geen antwoord!

EDIT: Mevrouw Scholten vraagt waarom de minister zegt dat er is geluisterd naar de mensen, als de wet helemaal niet veranderd is? Wat is er meegenomen van SOA/Aids en Clara Wichmann. De minister zegt dat hij het heeft afgewogen, en tot de conclusie gekomen dat hij tòch helemaal gelijk had!

EDIT: null

EDIT: De minister vindt dat er geen problemen zijn met registratie, de drempel is zo laag mogelijk, het is niet erg, we moeten de hoeren gewoon overtuigen, en zo blijven de leugens komen. Hij denkt dus dat niemand in de illegaliteit zal gaan. Wat een arrogantie.

EDIT: Dat is van Bijsterveld?, die is blij met de extreem ruime vergunningplicht, maar dat de onafhankelijke prostituees niet vergunningplichtig zijn. De minister is het daarmee eens. Dat staat niet in de wet duidelijk aangegeven, en het is ook niet waar, want de gemeentes mogen dat gewoon onmogelijk maken.

EDIT: Hij draait en ontwijkt, maar hij geeft geen eerlijke antwoorden, want zo zit die wet niet inelkaar!

EDIT: Duthler denkt dat ze weet in welke groepen de dwang zit. Daar hebben ze geen idee van, wat een arrogantie.

EDIT: De Lange noemt de financiële sector en de tweedehands auto's als andere sectors waar misstanden kunnen zijn, en die niet zo behandeld worden als wij

EDIT: Opstelten is van méning dat er misstanden zijn, ook al wordt hij door de Lange uitgedaagd om daar eens wat ondergrond voor te geven.

EDIT: Scholten vraagt over waarom we de onafhankelijke meiden moeten meenemen in de wet, als het idee is dat daar geen misstanden zijn. Dan wil ze weten wat die misstanden zijn. De minister zegt dat er relaties zijn waar gedwongen prostitutie overgaat in mensenhandel, onder dekmantels, dit zijn de ernstigste misstanden die er bestaan, laten we niet naïef zijn. Alleen maar onzin zoals dat!

EDIT: Hoe weet die vent zo zeker dat er zoveel misstanden zijn in hotels? Hotels zijn niet populair bij penoze pooiers, want daar heb je personeel en makkelijke zichtbaarheid. Wat een onzin. In hotels vind je juist veel goed boerende meiden.

EDIT: Gelukkig af en toe iets wat er niet toe doet, dan kan ik even mijn vingers laten rusten!

EDIT: Strik vraagt hoe een toezichthouder nou gericht controle uit moet oefenen als de lijst niet gaat worden gekoppeld aan andere databases!

EDIT: De minister komt daar zeker op terug, en wil liever het woord houden.

EDIT: null

EDIT: De minister vindt dat het geen incidenteel contact is, twee uurtjes elke drie jaar.

EDIT: Volgens de minister werkt het overgrote deel thuis of in hotels. Ik weet eigenlijk niet of dat wel waar is. En ik denk dat zijn informatie niet beter is dan over alle andere dingen!

EDIT: Hij praat om dingen heen, en hij doet zijn best om zijn tijd te vullen, zonder dat hij antwoord geeft.

EDIT: Mevrouw Strik snapt uniformering van de vergunningen wel, maar ze wil wel weten waarom de gemeentes dan de kans krijgen om dat heel verschillend in te vullen. De minister vindt dat er waarborgen zijn, en dat een waarborg is dat hij zelf het register beheert.

EDIT: Mevrouw Strik haalt voorbeelden aan van hoe we toch worden gekoeioneerd, en dat hij daar expres ruimte voor laat. Dus hoe intensief wil de minister nu stappen zetten om op al die terreinen uniformiteit te bereiken?
Volgens de minister staat alles gewoon al in de wet. Dat is niet waar, de gemeentes hebben heel veel vrijheid. En dan weer een verhaal dat we moeten samenwerken met de kaders van de wet heel gericht te doen blablabla. De steden willen het. Telkens komt hij daarmee.

EDIT: Duthler heeft het over uniforme beleidslijnen bij andere vormen van georganiseerde misdaad. Twee keer. Dat die bevorderd moeten gaan worden. Ik snap niet hoe dat een goeie vraag is. De minister vindt dat er veel verschil is tussen de grote steden, Den Haag is geen Amsterdam, dus ze moeten verschillende regels kunnen maken.
Het is ook een politiek item. En dat klopt. Het is allemáál politiek. Hij wil dat ze hem volgen. Arrogante kwal.

Door de prostituee uitvoerig te wijzen op haar rechten krijgt ze de gelegenheid om uit te stappen. Dat geeft wel een hoop aan denk ik.

EDIT: Mevrouw Scholten. Uit de stukken blijkt maar één contactmoment, en de ambtenaar weet van niets. Hoe moet dat werken als betere controle? De minister zegt dat ze het niet snapt. Het registreren gaat langs alle harde lijnen van de privacy, en vervolgens kàn er een geheel vrijwillige afspraak worden gemaakt om scholing, educatie, hij heeft daar veel succes mee gehad als burgemeester van Rotterdam, blablabla.

EDIT: De Lange wijst op de hulpverleningsindustrie, en dat wij daar de voordelen helemaal niet van zien. We staan er inderdaad nogal weerspannig tegenover.
De minister zegt dat het goed kàn lopen, het gaat erom welke inzet heb je, welke zorgvuldigheid heb je, om daar iets te doen, dat is de doelstelling van de steden, om de dingen te doen, die de problemen van de meisjes opheffen, en de mensenhandel oppakken, blablabla.

EDIT: Quik wijst op onbeantwoorde vragen. Hoe kan de ambtenaar erachter komen waar die vrouwen zitten?
De minister wil het nu alleen over de registratie hebben.

EDIT: De strafbaarheid moet vooral gezien worden als uitdrukking van de medeverantwoordelijkheid van de klant. De registratie voorkomt vlucht in de illegaliteit. Die vent heeft gedronken, het kan niet anders.

EDIT: De minister beantwoordt vragen niet. Hij noemt ze op, en hij zegt alleen dat alles goed zal gaan.

EDIT: Weer dezelfde vraag over hoe er gericht moet worden gecontroleerd als de ambtenaar de prostituee niet uit het register op kan zoeken. De minister zegt dat er afspraken kunnen worden gemaakt. Strik wil de minister wijzen op de fantasie die hij heeft dat de prostituee lekker gaat bellen met de ambtenaar. De voorzitter wil dat ze stopt met de minister bij de les houden.

EDIT: Quik neemt het meteen over, en haakt aan dat omdat het telefoonnummer volgens de minister dan genoeg is, waarom er dan nog registratie moet zijn. De minister komt met het contactmoment! Het is allemaal vrijwillig, vindt de minister, en als ze niet wil gebeurt er niets. Dat klopt natuurlijk helemaal niet met dwingen om te registreren en je anders strafbaar te laten zijn. Wat een hypocriet!

EDIT: Van Bijsterveld vraagt wat er gebeurt bij een ambtenaar met vermoedens van misstanden, en hoe dat dan verder moet. De politie kan natuurlijk altijd bij de gegevens, zegt Opstelten. Dus daar hebben we hem weer.

EDIT: Er wordt voorzichtig aan de minister uitgelegd dat als een hoer zich niet bij haar eigen gemeente laat inschrijven, die hoer bij haar eigen GGD niet bekend zal zijn. Dus dat er geen begeleiding kàn zijn.
De minister antwoordt met dat het zou kunnen zijn dat er afspraken worden gemaakt. Het is een klucht.

EDIT: Duthler vraagt: Hoe wordt er voorkomen dat er een eigen registratie door de ambtenaren wordt bijgehouden, omdat ze een hele hoop gegevens door moeten klikken aan andere instanties? Er zijn bovendien ook nog doorgeefluikjes in de wet voor informaties in het register. Ze zegt nog even snel dat ze genoeg heeft aan een toezegging. De minister vindt dat het allemaal waterdicht gaat zijn, vanwege een privacy by design.

EDIT: De minister is weer met dronken gelal bezig, zonder dat hij wat zegt.

EDIT: De Lange wijst aan dat de minister alleen maar meer verwarring maakt omdat de hoeren de officiële instanties wantrouwen. De minister mompelt er iets doorheen. De Lange wijst ook op dat de gegevens van de lijst toch bij de politie terechtkomen, en dat dat alleen meer wantrouwen geeft. De minister zegt wéér dat het register is om meer zicht te hebben op de prostitutie. Hij wil dat wegnemen, en hij geeft dus helemaal geen antwoord op wat de Lange zegt.

EDIT: De registratie is niet bedoeld voor opsporing en controle. Maar met de lijst moet daar wel gericht toezicht door komen. Dus hoe past dat dan? Maar volgens de minister heeft het niets met het register te maken. Hij spreekt zichzelf alleen maar tegen, en hij doet alsof de kamerleden het gewoon niet snappen.

EDIT: Quik wijst de minister op dat hij zich tegenspreekt over hoe de registratielijst gebruikt kan worden.

EDIT: De minister spreekt nu weer tegen dat gegevens buiten het register kunnen komen. Terwijl hij net zei dat de politie ermee aan de slag kan.

EDIT: Scholten komt met dat aanpakken van misstanden via het strafrecht kan. Maar volgens de minister gaan vergunde hoeren de onvergunde sector in als er geen registratie komt. Ik snap niets van zijn gepraat.

EDIT: De persoonlijke levenssfeer is geen absoluut recht, dat is gecheckt, en de minister vindt dat het de rechter moet doorstaan.

EDIT: Om de schending van de persoonlijke levenssfeer te mogen doen, moet er noodzaak zijn, en volgens Strik heeft de minister nog niet hardgemaakt dat het zo is. De minister zegt "welles."

EDIT: En dat het niet gaat werken, daar komt hij niet onderuit, maar dit is een tussenstap, en hij is dan de eerste om conclusies te trekken.

EDIT: Quik is het niet eens met een zwaarwegend belang. Het gaat hier om zicht en grip, en dat is geen zwaarwegend belang. De minister zegt dat het wel in de titel van de wet staat. Quik leest hem de les dat alleen zicht en grip over zijn gebleven. De minister zegt dat ze daar van mening over kunnen verschillen. Echt letterlijk!

EDIT: Het gaat nog even door zo.

EDIT: De mogelijkheid van een cooperatie is nu niet mogelijk, want je krijgt geen vergunning. En dat blijft zo volgens Opstelten. Hij kan zich voorstellen dat er gemeentes kunnen bestaan die met zulke dingen meewerken, de wet werpt er geen barrières voor op. Lekker hoor.

EDIT: Amsterdam is juist een mooi voorbeeld van hoe onafhankelijke meiden tòch worden gedwongen om een vergunning te nemen, dus wat de minister daarover zegt is de omgekeerde wereld.

EDIT: De minister wil best na drie jaar nog te onderzoeken hoe hij extra regels op moet gaan leggen als blijkt dat de wet niet werkt, maar gaat er niet opin. En er mag nuloptie worden gehouden, maar dat mag niet op religieuze of morele gronden. Dan verzinnen ze daar heel makkelijk wat langs, maar dat wil de minister niet zien.

EDIT: De aap komt uit de mouw. De prostitutie is niet een bedrijf als alle andere, en daarom moet er volgens de wet kunnen worden geweigerd. Die paar woordjes, die laten zien dat deze hele toestand alleen maar hoertje pesten is.

EDIT: De regels maken een efficiency-slag mogelijk omdat de gemeentelijke regels worden geuniformeerd. Dat is iets wat hij eerder losliet omdat Den Haag geen Amsterdam was. Hij blijft maar huichelen.

EDIT: Mevrouw Duthler komt weer met haar weke interruptie, over hoe de vergewisplicht gaat worden uitgewerkt. Er komt echt geen kritisch woord van haar.

EDIT: De minister vindt het heel goed dat daar vragen over komen, maar hij heeft nog niets besloten, de grondtoon is om het beter te maken, ga maar door. Dan dezelfde opmerkingen over de leeftijdsverhoging die ze vanaf het begin al hadden.

EDIT: werken zonder registratie of vergunning kan wijzen op ernstige misdrijven, en ongevraagd binnentreden hebben ze ècht nodig, dus dat doen we gewoon.

Mevrouw Quik geeft juist weer dat je niet illegaal of onvergund hoeft te zijn om een politie-inbraak te krijgen. En de minister babbelt er dronken omheen. Hij vindt dat het prudent gebruikt verantwoord is, want er kunnen ernstige feiten plaatsvinden.

EDIT: Hij heeft het nu over het vrijgeven van de prostitutie. Dat is nooit gebeurd. Hij verdraait het. Hij komt met Dettmeijer en Comensha. Hij komt met de cijfers die hem eerder al door de Lange zijn gevraagd om te verantwoorden.

EDIT: Paniekzaaierij, hij zegt dat de cijfers indruk maken. Witteveen vraagt of er na die indrukwekkende cijfers nog wat komt over capaciteit? Het is weer net alsof het ingestudeerd is.

EDIT: De Lange komt gelukkig nog eens terug op die schokkende cijfers. Hij komt met goede vragen, maar de minister is het niet met hem eens. Hij zegt gewoon "nietes."

EDIT: Mevrouw Scholten heeft commentaar op de cijfers die Opstelten gebruikt, en de rommel waar Dettmeijer mee aankomt.

EDIT: De minister valt terug op Comensha, ook al is dat nòg zwakker. Ester komt de minister helpen met een zwak verhaaltje dat het gewoon zo ìs, en dat de minister gelijkheeft. Hij wil het over ketens en preventie hebben.

EDIT: De minister doet tof dat hij een ketenaanpak heeft gestart, en dat hij daar internationaal beroemd mee geworden is.

EDIT: De minister doet tof met hoeveel clubjes er nu al met elkaar bezig zijn om hoeren te koeioneren.

EDIT: En hoeveel politie er wordt ingezet voor heksenjagen.

EDIT: null

EDIT: Wie vindt het nog meer raar dat Dettmeijer precies vandaag met nieuwe schokkende cijfers komt?

EDIT: Wat kan die man lang tof doen.

EDIT: Witteveen komt met een nutteloze vraag.

EDIT: Mogelijke slachtoffers van Comensha zijn inderdaad al geregistreerd bij de geringste aanwijzing. Daar komt hij zelf mee!

EDIT: Alleen maar tof doen. Die ombudsman is helemaal nutteloos, dat is gewoon de zoveelste ambtenaar die je in de problemen brengen.

EDIT: De PvdA en VVD zijn zonder kritiek. Wat een nachtmerrie.3

EDIT: De vergewisplicht wordt zo eenvoudig mogelijk, bij een bedrijf moet je een vergunning zien, voor escort kan hij dat nagaan op een website, en bij een onafhankelijke meid moet hij er zelf achteraan. Precies wat we wisten. Hij geeft géén nieuwe informatie. Hij blijft alleen maar herhalen.

EDIT: Een technisch vraagje over de vergewisplicht. Ik vind het bijna een opluchting om even iets onbelangrijks te zien.

EDIT: Die vraagjes van Duthler zijn geen probleem, ik kan even rusten.

EDIT: Dit gewoon.

EDIT: Duthler vraagt alleen of hij wil bevestigen dat alles goed zal gaan. Zo flauw.

EDIT: Er worden geen gegevens uitgewisseld, anders dan met die personen genoemd in de wet. Dus het gaat wèl zwerven.

EDIT: Wat een zwakke antwoorden. Hij komt eigenlijk met niets.

EDIT: Het is een verhaaltje dat iedereen netjes mee zal werken, en dat het toevallig goed zal gaan. Helemaal niet realistisch.

EDIT: Hij klinkt nu helemaal dronken. Het is zelfs met grammatica niets meer.

EDIT: De minister belooft de zwakke stukken van de wet, vooral de vergewisplicht, niet uit te gaan voeren. Wat een rare toestanden!

EDIT: Hij beloofd dat hij zijn eigen vlees zal gaan keuren, als de wet er nou maar is.

EDIT: Hij beloofd de wet de eerste drie jaar niet te gebruiken tegen de klantjes. Niet te geloven.

EDIT: De Lange geeft wel aan dat dit niet serieus kan worden genomen.

EDIT: De minister blijft draaien.

EDIT: Waarom geen novelle? De minister vindt dat het zo kan, en zo kan hij het gefaseerd toch invoeren, of niet, en er wordt gemonitord, en het duurt langer, en het is onnodig, want zijn toezegging is genoeg.

EDIT: De minister herhaalt het alleen, en noemt zichzelf eerlijk!

EDIT: Witteveen vindt het interessant geweest, en vraagt of het niet uitvoeren van de vergewisplicht kàn, of per novelle moet. En of er de menskracht is om het plan uit te voeren.
Dat is voor de minister geen probleem, geld geeft hij wel uit, en het kan allemaal, en het is geen probleem. Hij kan het zelf beslissen zo te doen. Hij zal er een brief over schrijven.

EDIT: Mevrouw Scholten brengt naar voren of de registratieplicht niet ook wil weghouden. De registratiegegevens die niet worden gedeeld, maar het gaat wèl naar de politie. Dus hoe worden die gegevens dan beschermd, als achter haar rug om haar gegevens worden doorgegeven?

EDIT: Het OM doet zijn ding, buiten het strafrechtelijk domein heeft de politie geen toegang. De minister is opeens vergeten dat de minister zei dat informatie van het contactmoment wordt doorgestuurd naar de politie. De minister vindt de kamerleden maar dom.

EDIT: De minister zegt dat het niet juridisch anders kan. Dat staat wel in de wet, dat wordt door mevrouw Scholten netjes aangegeven. De minister begint weer te draaien. Hij is net een tol.

EDIT: De minister verstopt zich erachter dat de vergunningen en de registratie niet zonder elkaar kunnen, en nu krijgt hij de vraag waarom dat nu opeens zo is.

EDIT: Hij overlegt met de branche. Zoals Puttana al zei, alleen met de bazen. Wij tellen niet voor hem.

EDIT: Die moties, die vind ik bijzaak. Sorry jongens.

EDIT: Vijf minuutjes pauze!

EDIT: We zijn weer begonnen. De minister is zoek! Een vluggertje met zijn heupfles?

EDIT: Nu krijgen we het resultaat van het beraad.

EDIT: De fracties willen de dingen bespreken, en de brief te bespreken die de minister gaat sturen. Met aandacht aan een novelle, die ze vinden dat die echt moet komen. Dat vind ik moeilijk, want met die novelle wordt het weer net iets mogelijker dat die wet er toch doorkomt.

EDIT: De vergadering is gesloten, het is weer aangehouden voor een week of drie ofzo.

Wat een anti-climax!

EDIT:
Het eindoordeel van Bouche de la Loi:
Met het Gleichschalten van de VVD en de PvdA is het passeren van de wet in principe gedekt. De hautaine houding van de minister is echter dusdanig aanmatigend, en zijn antwoorden zo duidelijk onvoldoende, dat het de eer van de leden van zelfs deze fracties te na is om onmiddellijk in te stemmen. De schertsvertoning van deze clown heeft de geloofwaardigheid van de wet publiekelijk aangetast. Een stevig nieuw beeld van een doortimmerd voorstel moet kunnen worden gepresenteerd aan de pers, vooral nu de coalitie in de Tweede Kamer ook al enige tijd strompelt. Wees niet te gerust. De fracties van de coalitie zijn duidelijk in het gelid van hun partijen geplaatst, en zullen geen eigen initiatieven tegen het voorstel meer ontplooien. Bij de minste geloofwaardigheid is de kans groot dat zij en masse voor zullen stemmen. De overige partijen hebben een lange weg te gaan om overtuigd te worden, maar gaan vooral mee in het sentiment dat de ernst van de zaak een wet met bereurenswaardige lacunes rechtvaardigt. Als de minister zijn hooghartige houding en zijn onbeweeglijkheid in feitelijkheden in het wetsvoorstel handhaaft, zou het echter een botsing kunnen veroorzaken die zelfs de coalitiepartijen te zwaar is om toe te staan. Zoals de zaken staan geeft de Kamer de minister kans op kans om tot een acceptabel voorstel te komen, en dat is voor ons geen goed teken. Hadden zij hun geduld verloren, dan was de wet tot mislukken gedoemd geweest. Nu bestaat er het reeele gevaar dat de wet in afgeslankte maar nog immer hoogst schadelijke vorm aanvaard wordt.

EDIT:
Jongens, geef dit soort dingen toch niet meer kans.

EDIT: Voor wie het na wil lezen, hier is het officiële stenogram.

maandag 27 mei 2013

Kleine ondernemer

Wat is het toch met die politici, dat ze me niet eens een antwoordje kunnen geven? Niet eens: "Sorry, ik heb geen tijd voor je." Of: "Ik heb het gelezen, ik kan er niets mee, bedankt voor de moeite." Gewoon helemaal niets, behalve als er een out-of-office-bericht automatisch wordt verstuurd. Ik vind het onbeleefd.

EDIT: Er is één uitzondering: Nanneke Quik! Die heeft me vanochtend antwoord gegeven. Heel netjes. Ik vind dat fijn. Dat maakt het gevoel van machteloosheid toch een heel groot stuk minder!

Nou ja, genoeg gezeurd, tijd voor een stukje over iets interessants.

Ik ben een ZZP'er, een zelfstandige zonder personeel. Dat is de enige manier waarop ik voor mezelf kan hoeren. Ik doe alles voor mezelf, en ik ben dus een ondernemer. Wat ik doe, dat is een bedrijf. Dat voelt weleens raar. Bij een bedrijf denk je snel aan machines en bestelbussen, en ik ben gewoon een meid die mannen ontvangt. Je denkt bij een ondernemer aan stropdassen en dikke sigaren, maar ik heb alleen met de sigaren te maken.

Volgens mij kan je niet een beetje ondernemer zijn. Bij iedereen die ik ken die ondernemer is, neemt je bedrijf je hele leven over. Je voelt het meteen in je portemonnee als je kansen laat lopen. Je voelt het meteen aan je klantenstroom als je lui bent met je marketing. Je gaat op de kleintjes letten, want daar zitten de verliezen.

Soms baal ik er weleens van. Ondernemen houdt je klein. Als al je gedachtes ergens met je bedrijfje te maken hebben, word je saai voor je vrienden, en klim je niet. Ik word alleen maar een betere ondernemer, maar verder ontwikkel ik me als mens helemaal nietzoveel als toen ik nog overal tijd voor had, en een baan maar een baan was waar ik zo wel weer een andere voor had. Ik zou die vrijheid wel willen, maar dan moet ik de vrijheid opgeven om mijn werk voor mezelf te doen, zoals ik het wil. Die is me dierbaarder.

Je kan maar moeilijk nog iets erbij doen. Als het slecht gaat met je bedrijf stop je er extra uren in om je koppie boven water te houden, en als het goed loopt draai je extra uren om goed te cashen. Je wil steeds minder laten lopen. Bij mijn bedrijf begin ik zelfs soms slaaptijd te beschouwen als verliesgevend.

Af en toe erger ik me als ik in de media hoor hoe ondernemers worden bekeken als de motor van Nederland, en de mensen die echt richting geven aan de economie. Dat had ik als kraker omdat ik tegen het kapitalisme was, maar nu heb ik het veel sterker nog omdat ik nu zelf ondernemer ben!

Ondernemers zijn niet de motor van Nederland, en ze moeten niet de richting aangeven. We zijn mensen die zo met ons eigen bedrijf bezig zijn, met wat van ons is, zo naar binnen gekeerd, dat moet je niet zien als mensen met visie. Ondernemers staren zich blind, dat zie ik overal. De reden dat ondernemers vaak de goede keuzes in de economie lijken te maken, is omdat de ondernemers die verkeerd gokten, over de kop zijn gegaan.

Je moet ondernemers hebben, we zijn een hele belangrijke rol in de maatschappij aan het invullen. Als er mensen iets willen, en dat is er nog niet, dan springt de ondernemer in dat gat. Daar zijn ondernemers voor. Ondernemers zelf zien dat meestal anders, die denken dat de gaten er voor de ondernemers zijn. Ga maar eens naar een ondernemersbeurs. Daar lopen die mannen, want ondernemers zijn heel vaak mannen, rond als slakken met hun huisje op hun rug.

Maar vergis je niet, de enige reden dat ondernemers dingen doen die goed zijn voor de maatschappij is omdat ze er geld voor krijgen. Ze doen goede dingen voor de maatschappij omdat het goed is voor hun bedrijfje. Niet andersom hoor! En de enige correctie die we krijgen is als ons bedrijfje niet meer winstgevend is. Zolang het geld binnenkomt vinden we dat het goedgaat, ook als we maatschappelijk niet meer bijdragen.

Als ondernemer is je wereldje maar een klein beetje groter dan je bedrijf. Maar dat gaat je wel al je tijd kosten. Ik heb om mij heen niemand met een eigen bedrijf die er niet àl zijn tijd aan kwijt is. Ook de mensen die niet meer voor een baas wouden werken omdat ze meer vrije tijd wouden. Er komt zoveel bij kijken, en het is iets dat je meteen voelt als je je bedrijf niet optimaal hebt.

Ik denk er de laatste tijd wel over na, hoe het zou zijn als ik in loondienst zou zijn. Hoe ik me dan zou ontwikkelen, en hoe ik dan anders zou zijn. Weer eens lekker op vakantie zonder dat ik de hele tijd denk dat ik mijn bedrijfje verwaarloos, dat zou ik wel willen! Of misschien wel een nieuwe studie oppakken, maar eigenlijk denk ik niet dat ik daar echt aan zou beginnen ookal had ik de tijd.

Netzoals de meeste ondernemers die ik ken, buit ik mezelf eigenlijk uit. Je werkt als een slaaf, en je stopt alles in je bedrijf. Je verdient meer geld dan de loonwerkers, maar als die zoveel overwerk zouden doen scheelt dat al veel minder. Je hebt minder vrijheid, je wordt geleefd, en je gaat veel meer over de grenzen heen die een werknemer niet pikt. Er is nog wel verschil met alle ondernemersvoordeeltjes met belasting enzo, maar als vieze hoer krijg ik die weer niet, dus dat maakt voor mij niet uit.

In ruil heb je wel weer de status. Ondernemers hebben een status in onze maatschappij. Ze zijn slim, actief, hebben eigen initiatief, staan boven de loonwerkende massa, en ze zijn de redders van de economie. Het is iets om op feestjes over op te scheppen. Dat is maar goed ook, want je hebt weinig anders om over te praten! Jammer genoeg is dat idee over slimheid en redder zijn niet echt waar, en de rest is ook nietzo duidelijk als je wel mag willen.

Weet je wat wel echt iets is wat je bij bijna elke ondernemer ziet? We zijn eigenwijs! Ondernemers zijn koppige typetjes die de zaakjes op hùn manier willen hebben, en niet anders. Dat is niet de voorwaarde voor succes, maar wel een iets wat mensen geschikt maakt om het te willen. Je moet iets hebben wat het de moeite waard maakt om het te gaan doen, want je sluit jezelf op voor een hele lange tijd.

Ondernemen heeft veel te maken met emotie. Heel veel beslissingen worden gemaakt door je intuïtie te gebruiken. Je voelt dat iets de goeie manier is. Je bent zo ééngeworden met je bedrijf, dat je niet meer op een rijtje hoeft te zetten wat er nou speelt. Ik heb gelukkig mijn geldmannetje die me iedere keer terugfluit, maar ik heb wel gezien bij klanten en vrienden dat die ondernemersintuïtie je je bedrijf kan kosten.

Voor sommige ondernemers is het kapotgaan van hun bedrijfje een bevrijding. Dat weet ik van klanten. Tussen mijn klanten zitten veel ondernemers. Dat is iets wat ik vaker heb gehoord, ondernemers zijn oververtegenwoordigd bij de hoeren. Misschien is het omdat ze gewend zijn voor goodwill te betalen, of misschien omdat ze het kunnen afschrijven bij hun BV. Wie weet.

Ik heb een klant gehad die zijn specialistische winkel kapot zag gaan door Internet. Hij had zelf ook op Internet kunnen gaan verkopen, maar dat deed hij niet. De reden was een beetje raar, die heb ik nooit begrepen. Toen de winkel over de kop ging, werd hij verkoper bij een groot bedrijf. In het begin was hij erg ongelukkig, maar dat trok vlug bij. Hij zei een jaar later tegen me: "Die winkel was mijn gevangenis. Ik was zelf de baas, maar zelf ben je de slechtste baas die je ooit hebt gehad"

Je hebt het niet bij alle ondernemers, maar veel ondernemers hebben wel een beetje grootheidswaanzin. Je hebt mensen als een loodgieter die zijn zaak een éénmanszaak wil houden tot zijn zoon mee wil doen, en gewoon het simpel wil houden, maar je hebt ze ook die over vijf jaar groter dan Shell willen zijn. Die hebben niet het succes van de simpele loodgieter, die met kleine klusjes toch wel een flink huis bijelkaar spaarde.

Al jarenlang komt er een klant bij me die ondernemer is. Zo stelde hij zich de eerste keer ook voor, en ik had toen verklapt dat dit ook mijn eigen onderneming is. De seks met hem is gewoon doorsnee, maar hij valt wel elke keer weer op omdat hij het met me over ondernemen gaat hebben.

Hij vindt dat ik moet uitbreiden, netwerken, en diversificeren. Ik moet mijn customer-base leveragen om ook seksartikelen, porno, geuren en kleding te gaan verkopen. Ik moet een brand-presence op social media gaan hebben, ik moet web 2.0 gaan worden, ik moet apps laten maken waar klanten mijn hele product portfolio vanaf hun smartphone kunnen kopen. Ik moet krediet gaan geven en nemen. Ik moet public gaan.

Iedere keer probeer ik wel uit te leggen dat ik gewoon mijn bedrijfje heb zoals ik het wil, en helemaal niet denk dat al die investeringen goed gaan zijn. Bovendien heb ik geen tijd over als ik mijn hoererij goed wil doen. Hij legt me dan telkens uit dat ik het te klein zie. Volgens hem is het draaien van je bedrijf iets waar je het niet van moet hebben, maar gaat het juist om het starten. Daarna doe je het over op iemand die het wil hebben en het gaat draaien.

Je kan dat niet te lang horen en toch niet nieuwsgierig blijven, dus ik heb hem eens laten uitpraten over wat hij nou denkt. Hij vertelde dat het erom gaat om een concept te bedenken, en dan een bedrijf op te zetten, met investeerders, met krediet, met marketing, maar dat "echt produceren" nietzo nodig is. Als iedereen denkt dat jouw bedrijf het hélemaal wordt, dan kan je het met dikke winst verkopen.

Durfkapitaal is de name of the game, je moet een credit line hebben en meteen maxen, rolling investment doen, en vooral naam maken op de markt. Je moet je trademark beschermen en in omloop brengen, en je moet klappers maken die in de pers komen. Vooral hoeveel investeringsgeld je ophaalt. Geld trekt geld aan, en investors follow the croud. Tot je het bedrijf kwijtkan aan een koper leef je van het bedrijf, en je trekt veel salaris en bonussen.

Als voorbeeld komt hij vaak met Spyker. Dat is een bedrijf dat met produceren niets oplevert, maar al jaren in de spotlight staat en investeerders trekt. Zo zaken doen is pas ècht zaken doen vindt hij. De waarde van een bedrijf klimt het hardste als je net de markt maakt, daarna is het "gewoon laten sudderen" vindt hij. Als ik er wat van zeg springt hij over en verdedigt Nina Brink, alsof ik weet wie dat is, en alsof ik haar iets kwalijk neem.

Ik voel me daar altijd een beetje ongemakkelijk mee. Het is zo nep, vind ik. Markt maken is alleen maar mensen opgewonden maken voor iets wat nog helemaal niet bestaat. Mensen zijn juist blij met het echte draaien van het bedrijf. Ze geven je geld omdat ze willen dat dat gaat gebeuren. Hij vindt van niet. Volgens hem is het draaien iets wat je ook met een werknemer of een franchisenemer kan doen, het èchte ondernemen is volgens hem alleen het starten met een bedrijf. Daarna vindt hij je geen èchte ondernemer meer.

Toen hij me laatst vertelde over dat hij studenten zes Euro per dag betaalde als ze op Twitter en Facebook positief en vol aandacht deden over zijn bedrijf, en tonnen investeerde in styling en bedrijfspanden waar hij niemand had om erin te zetten, vroeg ik hem opeens wat hij nou zou doen als het misging? Al die mensen die allemaal halve tonnen of meer investeren, en je kan je bedrijf tòch niet kwijt?

Hij vertelde me toen dat hij al twee BV's had gehad die failliet waren gegaan, en ook al een persoonlijk failliet had gehad. "Cost of doing business" vond hij dat. Toen ik grote ogen opzette, stelde hij me gerust, de centjes waren toen allang verdwenen hoor! Die had hij verstopt met allemaal handigheidjes waardoor het niet meer zijn geld leek. En hij was tijdens de procedure al bezig met het volgende bedrijf.

Ik ben geen grote zakenvrouw met enorme investeringen en omzetten. Ik heb geen zin ook om uit te breiden en al die dingen te doen die daarbij problemen worden. Ik heb gewoon mijn klantjes, mijn flatje en mijn vrouwelijkheid. Maar ik vind wat ik doe wel eerlijk, gezond, en de risico's zijn niet zo groot. Zo word ik niet zo superrijk als mijn zakenmannetjesklant, maar ik vind wel dat ik mijn geld verdíénd heb.

vrijdag 24 mei 2013

Tweede Mail aan de Eerste Kamer

Geacht Kamerlid,

Komende week is er weer een zitting van de Eerste Kamer over de Wet Regulering Prostitutie. Ik heb daar al eerder een bericht over aan u gestuurd. Nu zijn we anderhalf jaar verder, en ik voel weer dat het noodzakelijk is u op de hoogte te brengen van een aantal belangrijke dingen aan dit wetsvoorstel.

Ik ben heel blij met de kritische houding van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft zich erg mee laten slepen door de overdreven hype rondom prostitutie. Uw Kamer heeft dat niet gedaan, en heeft alleen gekeken naar wat de wet eigenlijk zou moeten doen, en wat daarvoor wordt opgeofferd. Die houding is het láátste vangnet wat er voor ons is voordat dit wetsvoorstel ook echt een wet wordt, en ik hoop daarom dat hij niet is verslapt.

Sinds 2008 hou ik een blog bij op Internet over mijn werk, en sinds 2009 gebruik ik die ook om mensen van buiten het vak een eerlijke blik te geven hoe het nou is om te werken als hoer. Ik beschrijf de alledaagse dingen, het goede èn het slechte, de misstanden en hoe die nou ècht inelkaarzitten, verbeterplannen, en hoe ik het beleef en gemotiveerd ben. Dat doe ik omdat nergens in de pers daar een realistisch beeld over wordt neergezet.

Ik ben een hoer, en ik ben dus niet neutraal. Ik ga ook niet doen alsof ik neutraal ben, ik ga mezelf ook niet tegenspreken. Maar dat hoeft ook niet vind ik, om mijn stem te kunnen laten horen. Ik ben geen vertegenwoordigster voor àlle prostituees. Daarvoor zijn we veel te divers. Er is geen doorsnee prostituee. Maar ik ken vele prostituees, en door mijn blog heb ik er steeds meer leren kennen. Ik krijg informatie aangereikt, waardoor ik een breder beeld heb gekregen, en mijn ideeën zijn door die extra informatie alleen maar bevestigd.

Mijn stem is maar een klein stemmetje in een storm van berichtgeving over prostitutie. Berichtgeving die soms wel getimed lijkt om samen te vallen met handelingen van uw Kamer. Er zijn berichten waar kritisch wordt gekeken, maar het meeste wat we in de pers zien is een overtrokken beeld van al dan niet bestaande excessen die als de dagelijkse realiteit worden gebracht. Wij worden afgebeeld als onmondige wezentjes die beschermd moeten worden door ze hun werk af te pakken.

De werkelijkheid is heel anders. Verreweg de meeste meiden werken om dezelfde reden dat u werkt. Om iets te doen wat geld binnenbrengt, wat ze goed kunnen doen, en wat een nut heeft. Prostitutie is nuttig werk, dat de klanten veel bevrijding geeft, en de maatschappij van hun frustratie afhelpt. Wij verdienen er ons geld mee, en als we het niet ergens wel leuk werk vonden, was het veel te zwaar en niet het geld waard.

De werkelijkheid is dat het allergrootste deel van de prostituees het gewoon als baan doet, en niets met dwang te maken heeft. De excessen zijn maar een handvol, en ze komen bijna altijd vlot bij de politie aan. Die doet er soms niets mee, maar het "dark number" kan niet groot zijn. Ik ken vrouwen uit alle hoeken van de prostitutie, en ik heb zelf veel verschillende vormen gezien, en je komt nauwelijks iets tegen wat mis zit. Ik heb er echt mijn best voor gedaan, en je vindt het gewoon niet.

Er wordt gefocust op de hysterie. Helaas ook in de politiek. Dat komt vooral door de berichtgeving, die bijna helemaal in handen is van anti-prostitutie-activisten. De officiële cijfers over mensenhandel en prostitutie komen van Comensha, een groep die vroeger de Stichting Tegen Vrouwenhandel heette, en begon als vrijwilligersclubje om vrouwen uit de prostitutie te halen, want niemand kon toch vrijwillig prostituee zijn. Die worden nu als betrouwbaar en neutraal gezien. Dat is niet zo. Het zijn nog steeds prostitutiebestrijders.

Comensha doet haar best om haar leveranciers te overtuigen zelfs de meest vergezochte vermoedens van mensenhandel te leveren, die ze turven, en daarna presenteren alsof het om feiten gaat. Dat is geen neutrale bron. Hun cijfers zijn een grote luchtbel van vermoedens, verder niets. Maar in de politiek doen ze wel alsof die cijfers de rechtvaardiging moeten zijn voor de heftige maatregelen in de nieuwe wet!

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Corinne Dettmeijer, is zelfs in de wet verankerd als dè bron van informatie over de belangrijkste dingen waarvan ze zeggen dat ze misstanden in de prostitutie zijn. Zij is ook niet neutraal. Ze is gekozen voor haar baan omdat ze een activiste was tegen prostitutie. Ze maakt verhalen tegen de prostitutiebranche, met de nadruk op hoe èrg het ervoorstaat, door te kiezen welke feiten ze weergeeft. Ze is betrokken geweest bij de grofste propaganda tegen prostitutie voordat ze begon, en op haar officiële plaats gaat ze er volop mee door.

Zelfs politie en Justitie zijn niet meer te vertrouwen. Er is tegenwoordig "expertise" nodig voor het behandelen van mensenhandelzaken, waar de prostitutie mee geteisterd wordt. Dat houdt in dat de "experts" moeten weten dat ze moeten "invullen voor de slachtoffers" en dat mensenhandelzaken gepaard gaan met lang masseren van getuigen en verklaringen tot het beeld, dat gecoacht wordt door de "experts" aan de verwachtingen voldoet.

De meiden krijgen heel duidelijk de deal te horen. Als je niet meewerkt, krijgt de Belastingdienst je in handen, en met de belachelijk hoge schattingen van je inkomen plukken die je helemaal kaal, of je kan meewerken met het verhaaltje dat de politie wil horen, en dan kan je tonnen "schadevergoeding" krijgen. Daar masseren ze je lang over, en er zijn niet veel meiden die daar langer dan een maandje tegenkunnen. Zo krijg je wel indianenverhalen in de rechtzaal.

Omdat rechters hier nogaleens doorheenprikten, was de oplossing om dan de rechters maar extra te gaan voorbewerken. Dat is in de kranten gekomen als expertise bij rechters maken. Alleen de rechters die makkelijk veroordeelden waren experts. Zo komen er onschuldige mensen onder de wielen van de hype terecht. En dit versterkt alleen het beeld dat de prostitutie harder moet worden aangepakt, en geeft die "experts" meer vrijheid. Het is een vicieuze cirkel.

Op de expertmeeting die u over deze wet had in juni 2012, hebt u bijvoorbeeld gehoord van burgemeester van der Laan, die daar en in de pers hoog opgaf van Patricia Perquin, die hij en Asscher zo'n beetje als profetes hadden aangenomen. Die rechtvaardigde alles, met haar verhalen over misstanden "uit de praktijk." Wij hoeren wisten al dat het een web van leugens was. Gelukkig is sindsdien die Patricia Perquin doorgeprikt in de Volkskrant, maar Amsterdam heeft haar nog steeds als adviseur, en wijkt niet af van wat ze willen geloven. Zo vast zitten die mensen in hun geloof.

Het beeld van de prostitutie dat wordt getekend door de groepen die het meest in het nieuws komen, is te simpel. De relaties en afhankelijkheden, en de mogelijkheden en keuzes van de meiden, die zijn veel te complex om zomaar even uit te leggen. Ik schrijf er nu al jaren stukjes over in mijn blog, en het beeld is nog steeds niet volledig. Het is een stuk van de economie, minstens zo ingewikkeld als uitzendwerk, de horeca, of de bouw.

Hoer spelen is een volwaardig soort werk. Het is niet "jezelf beschikbaar stellen," maar juist een dienstverlenend werk, waar je veel voldoening uit je vakvrouwschap kan halen. Het is bovendien een soort werk die héél geschikt is om part-time te doen. De meeste hoeren doen het dus ook zo, en zo kunnen ze het combineren met een gewoon soort werk, en een sociale kring die van niets hoeft te weten.

Die anonimiteit, waarbij de sociale kring van zo'n vrouw niets mag weten, is niet vanwege schaamte over het werk. Het is vanwege het sociale stigma dat op ons werk rust. Dat stigma is gevaarlijk. Niet alleen omdat je dan geen baan meer in de gewone wereld krijgt, of omdat je het risico loopt dat Jeugdzorg je kinderen komt opzoeken, of dat je uit je woningbouwhuis wordt gegooid, maar ook omdat je met echt geweld te maken krijgt.

Hoeren uit Nederland zijn meestal dus erg zuinig op hun privacy. Uitzonderingen krijgen het voorelkaar om toch uit te komen voor hun vroegere werk, maar zoals ik zelf heb meegemaakt, is het risico levensgroot dat je èchte problemen krijgt als het uitkomt. Voor vrouwen die part-time werken, de meerderheid, is het risico nog groter, omdat zij hun reguliere baan op het spel zetten als het uitkomt.

Vrouwen met kinderen zijn extra voorzichtig. Kinderen zijn kwetsbaar voor spot en pesterijen op school als uitkomt dat hun moeder een hoer is, maar ze worden niet alleen door andere kinderen lastiggevallen. Ook ouders die ze niet met hun kind willen laten spelen, Jeugdzorg die ze eigenlijk weg wil halen en gaat vissen naar redenen, en scholen waar ze niet meer welkom zijn, dat zijn de heel realistische nachtmerries van die vrouwen als het uitkomt.

De laatste jaren is de politie steeds agressiever met het controleren en vervolgen van vrouwen in dit werk. Via ketenaanpak kom je na een controle ook bij de gemeente en andere instanties in de dossiers terecht, en dan komt er een heisa van brieven, beschuldigingen en huisbezoeken op gang waar ze je hele buurt van laten meegenieten. En waar je zelfs niet vanafkomt door op te houden met je werk, want dan geloven ze alleen dat je het in het illegale circuit doet.

Denk alstublieft niet dat het wel méévalt! Veel mensen zijn tot die veroordeling in staat, en geen man zal zich voor je opwerpen omdat hij zichzelf dan verdacht maakt. Dit zijn geen hersenspinsels, deze zaken komen keer op keer voor. Elke hoer heeft wel een collega die zoiets overkwam. Mijzelf zijn sommige van deze dingen ook overkomen. Anonimiteit is een must. Zonder anonimiteit is dit werk, of een verleden in dit werk, een stigma wat je leven elke dag beïnvloedt, en je carrière en familie verziekt.

We begrijpen dat de anonimiteit onze branche heel schimmig maakt. We begrijpen dat onze weerstand om naar voren te komen, het laat lijken alsof we iets te verbergen hebben. Maar wij zijn geen criminelen. We doen niemand kwaad. We willen gewoon ons werk doen zonder dat iemand ervan hoeft te weten. Het is werk, en voor sommigen is het hun manier om van hun schulden af te komen, voor sommigen is het seksuele uiting, voor sommigen is het hun manier om wat aan de wereld te geven. Prostitutie is een goede zaak!

De WRP is niet nodig. Hij gaat niets goeds doen. Ik zal er kort over zijn, want dit is in de Kamer al aan de orde geweest. Er is geen reden om te registreren, want de registratie is alleen maar voor het "contactmoment." En ik heb al controles van de politie, de Belasting, de gemeente, en ook nog van de activistenclubs die aan de gemeente vastzitten zoals bijvoorbeeld het Scharlaken Koord, en daar ben ik tientallen uren per jaar aan kwijt, waar is dat extra uurtje per drie jaar dan nog voor?

Die vergunningen zijn ook niet nodig. Een vergunning is omdat er anders gevaar of overlast is. Een thuiswerkster veroorzaakt geen overlast. Klanten zijn heel discreet, die passen ook op voor het stigma. Escorts al helemaal niet, die merk je niet eens. En aanloop, zoals bordelen en ramen, die zijn net horeca. Die zou je nog wel een vergunning kunnen laten nemen, maar dat is allang met bestemmingen geregeld, en veel te streng ook.

De hele toestand is niet nodig. Het verhogen van de leeftijd gaat niets opleveren, want een jonge wilde meid die over het stigma heenstapt doet ook niet moeilijk over zo'n soort onzin in de wet. Die gaat alleen nu wèl het zwarte circuit in, want anders krijgt ze gedoe. En die gaan nooit meer wit natuurlijk. Het is raar dat je je wel in Afghanistan kapot mag laten schieten, je lever kapot mag zuipen, mag trouwen en kinderen mag fokken, maar niet mag neuken voor je geld omdat je te jong en kwetsbaar bent.

Ik maak me zorgen over de WRP. De gevolgen die hij gaat hebben, zijn alleen maar negatief. De registratie zorgt voor een risico dat je met je meedraagt, want je kan opgezocht worden door ambtenaren en politie. De minister heeft vanalles beloofd over dat alleen maar je Sofi wordt opgeschreven, maar dat is dus wel je identiteit. Je kan gewoon met die lijst in de hand opgezocht worden. Dat vind ik riskant, als prijs voor iets wat niets oplost.

Het vergunningenstelsel is nog erger. De gemeentes krijgen de kans om àlle hoeren vergunningplichtig te maken, en ze doen daar al heel moeilijk over. Als je zo'n pechvogel als ik bent, die een vergunning móét, dan wordt je eerst financiëel een poot uitgedraaid, komt je identiteit op straat, en daarna word je lastiggevallen door de gemeente met hun eindeloze controles om je te kunnen pakken op iets kleins en je werk af te pakken.

Nu is het nog zo dat er vormen zijn die officiëel vergunnings-vrij zijn. Die soorten kan je nog steeds mee in de knoei komen, want de gemeentes zijn heel creatief met bedenken dat je èìgenlijk wel een andere soort doet waar je wel een vergunning voor moet hebben. Met de WRP wordt dat ontsnappen onmogelijk. En dan móét je wel een vergunning. Je naam op straat, en betálen, betálen, betálen voor je betutteling. Gemeentes zijn rotpooiers.

De VNG heeft een brief naar de minister gestuurd om héél zeker te zijn dat de "nuloptie," dus dat je àlle hoeren uit je gemeente mag houden, in de wet blijft. De minister heeft gezegd dat hij op zich vindt dat je de mensen niet mag tegenhouden om het op hun kleine schaal te doen, maar dat hij de "paar gemeentes" niet dwars wil zitten die dat wèl verbieden. Maar zou die brief van de landelijke organisatie van gemeentes dat niet tegenspreken dan?

Het resultaat is dat je een vergunning moet zoeken, en die krijg je zelf niet zomaar. Want ze maken het niet makkelijk. Dus dan moet je maar voor iemand gaan werken die er wèl één heeft. Pooierplicht dus, zeg maar. Er is nu al een idiote lijst eisen die de exploitanten aan je stellen, hoe je moet werken en hoeveel je moet betalen, en als er zo de éénpitters worden afgeschaft, wordt dat alleen maar erger. Dan zijn ze ook die concurrentie kwijt.

De parttimers zijn vaak éénpitters. Die moeten nu kiezen door die vergunningen waarbij je naam op straat komt, om illegaal te gaan of aan de pooier te gaan. Je kan dan moeilijk je baan blijven combineren. Netzoals in Utrecht in de vergunde plekken al standaard is, word je dan fulltime omdat je de spagaat niet aankan. Al is het in Utrecht zo'n beetje verplicht door de blokken tijd die je door de gemeenteregels verplicht moet boeken.

Die pooierplicht wordt nog erger als je kijkt naar de plannen van de minister over de vergewisplicht. Als je bij een groot seksbedrijf komt mag je als klant aannemen dat het goed zit, maar je moet wèl gaan vergewissen als je bij een éénpittertje komt. De klanten kijken wel uit, die extra stap is weer een drempel om de onafhankelijke vrouw uit de markt te duwen. Onafhankelijke vrouwen kunnen zo maar moeilijk werken, en de instap wordt zo hoog voor nieuwelingen dat die ook wel aan de pooier móéten.

Leeftijdsverhogingen gaan vooral studentes treffen. Die zijn nu geregeld al wel aan het experimenteren, en ze kunnen het mooi achter zich laten als ze klaar zijn. Die zitten nu vooral in het grijze circuit, want dat past het best bij ze. Maar die meiden komen ècht nergens meer legaal terecht als de WRP erdoorkomt. Die zijn dan een makkelijk doel voor uitbuiters en extra chanteerbaar. Dat mag niet gebeuren.

We konden in Utrecht al een voorproefje zien. Daar werken ze al een poos met vergunningen en registratie. Er werd beloofd dat het veiliger en netter zou zijn, en de evaluaties van Utrecht over Utrecht waren allemaal super positief. Er werd op de expertmeeting ook over opgeschept tegen de Eerste Kamer. Utrecht was het grote voorbeeld van dat het allemaal kòn en zelfs moest!

Nou is er kennelijk heel wat mis op het Zandpad, want er zijn tientallen ramen gesloten. Die meiden hebben hun naam laten registreren voor schijnveiligheid, want het is er niet veiliger, en nu zijn ze uit hun werk gezet door de overheid, die het toch niet waar kon maken. De belofte van een schone, veilige, legale werkplek als je je naam opgeeft en je je schofterig laat betuttelen door ambtenaren is gewoon gebroken. En je naam schrappen ze niet uit dat register. Die meiden zullen zich wel heel dom voelen dat ze zich zo hebben laten pakken.

De directe gevolgen van de wet zijn dus dat er geen enkel slachtoffer van dwang of uitbuiting mee geholpen is, maar dat wèl de meeste vrije vrouwen in de illegaliteit, of in handen van exploitanten worden gedwongen. De capaciteit van de politie om èchte problemen aan te pakken gaat nu ook worden gebruikt om meiden aan te pakken voor niets anders dan registratie, en tenslotte moet het grijze circuit zwart. Dat is toch niet wat u wilt?

Niet alleen maar de directe gevolgen zijn negatief. We zijn best bang wat de overheid ermee gaat doen als hij er eenmaal is. De plannen die in de media rondzingen zijn erg zorgelijk. Wat gaat er gebeuren met die lijst, als hij er eenmaal is? Want er wordt nu wel beloofd dat ze er voorzichtig mee zullen zijn, maar die beloftes betekenen niets voor de volgende minister.

Als prostitutie verboden wordt, heb je een lijst van mensen om regelmatig te controleren. Als die lijst wordt gedeeld met andere landen, kan je daar gearresteerd worden. Als het Zweedse Model ervankomt, word je netzo gevolgd als die meiden daar nu al hebben. Als er bestanden worden gekoppeld, weet je ook niet waar die gegevens blijven. Allemaal redenen om er niets mee te maken te hebben. En dat is als je aanneemt dat de IT niet weer zo slecht wordt geregeld, dat de lijst gewoon op straat komt.

Ook al gaat het niet verder in de wet, je kan aan de manier waarop de razzia's op ons worden uitgevoerd, wel zien dat de politie het nietzo nauw neemt met onze rechten. Die doen nu al dingen met ons die je "echte" mensen niet zou aandoen. Ze slopen, doorzoeken, en ondervragen je, willen alles van je weten, en bewerken je wekenlang om je zover te krijgen dat je genoeg versprekingen maakt om je onschuldige vriend achter de tralies te kunnen zetten. De politie wordt telkens erger, en met de nieuwe wet hebben ze meer mogelijkheden om je op te zoeken en te koeioneren. Misbruik ligt op de loer.

Je registreert dingen niet zomaar. Een lijst heeft een doel, en dat doel is nu nog niet duidelijk. Als het ècht gewoon gaat om burocratische lijstjesgeest, dan is dat nog wel het mìnst erge dat er kan worden verzonnen. We zijn geen notarissen of advocaten, waarvan de kwaliteit moet worden gewaarborgd. We zijn geen soldaten die moeten kunnen worden opgeroepen. Waarom moet je een opzoeklijst hebben van hoeren? Daar kan ik geen reden voor vinden, die niet eng is.

De keus die veel meiden maken, is om dus maar ondergronds te gaan. Er is al veel gepland door een hoop meiden om maar uit het zicht te verdwijnen. Vooral de Nederlandse meiden en de parttimers willen niet in de registratie-molen. Die kunnen hun baan, kindjes en familie niet riskeren. Dat is iets wat ze nu nog niet doen. Nu is er nog contact met SOA-tests, hulpverlening, en als ze wat mis zien gaan, politie. Dat kan je niet meer als je uit de ogen van die mensen moet blijven. Dan wordt het grijze circuit zwart. Veel van mijn kennissen staan al in de startblokken. Laat dat niet nodig zijn.

Als we als meiden van de hoererij naar de overheid kijken, hoe die op ons overkomt: het beeld wat je krijgt van de overheid is als van een leek die een blindedarmoperatie doet, en die radeloos gebogen over de bloederige chaos die hij heeft geschapen, brult dat hij een grotere zaag nodig heeft. De overheid werkt met grove middelen in het donker, omdat hij niet weet wat er gaande is, en niet begrijpt wat de gevolgen zijn wat hij doet. We zijn banger voor de overheid dan voor alle pooiers bijelkaar.

De minister heeft een beetje antwoord gegeven op uw vragen. Daar heeft hij maanden over gedaan. Toch heeft hij beslist om niets te veranderen aan de wet, en zijn antwoorden zijn vooral dat hij ècht niets beters kon verzinnen, en dat het allemaal wel los zal lopen. Voor mij is dat niet genoeg. Als je een wet wil invoeren, die duizenden mensen hun werk gaat verzieken, dan mag je wel een héle goeie reden hebben vind ik!

Via de media wordt er ook druk uitgeoefend. De vertraging door uw Kamer wordt uitgelegd alsof u niet begrijpt hoe ernstig het probleem is, of dat u zich verkijkt op details. Er wordt ook al gedreigd dat als de WRP er niet door gaat komen, er dan maar nòg draconischere wetten moeten komen, zoals een totaalverbod of het Zweedse Model. De WRP is niet het beste van de kwaden, het is een onnodig kwaad. Ik hoop van harte dat u hem verwerpt!

Hoogachtend,

Zondares

woensdag 22 mei 2013

Lees maar

Soms lees ik toch weer iets in het nieuws dat ik fijn vind. Na dat gedoe van Bolhaar, die ik echt niet meer wou gaan behandelen, want dat heb ik toch al teveel gedaan, een goed stuk in Vrij Nederland. Ik kan hier ook wel commentaar op gaan geven, maar ik ben al zo blij dat het er ìs! Dan voel ik me weer iets minder alleen.

maandag 20 mei 2013

Tapijtschaar

De meeste klanten zijn hele gewone mannen. Ik weet dat ik dat telkens zeg, maar heel veel mensen lezen maar één stukje van mijn blog, en ik wil niet dat die het verkeerde idee krijgen. De meeste klanten zijn gewone huisvaders die recht op en neer willen, en af en toe misschien iets kinky's een keertje willen proberen. Het idee dat alle klanten alleen maar heel ver willen gaan klopt niet.

En als ze eens wat kinky's willen is het vaak zo dat ik daar zelf al makkelijk veel verder mee ga dan zij. Ik heb na wat jaartjes al heel veel wel gezien, en voor mij is er geen schaamte om ermee te experimenteren, bij de klant vaak wel. Die wil babystapjes maken als hij experimenteert. Er zijn er maar weinig die er echt in willen duiken. Ik ben wel zo iemand die er meteen bovenop springt als ze iets interessant vindt.

Het is wel belangrijk dat ik het ook allemaal wel nuchter en goed heb gezien. Ik weet waar ik mee bezig ben, en de klant is vaak toch geil en denkt niet na. Ik hou het vooral in de gaten, want op de klant hoef ik niet te rekenen. Die is geil, en als je geil bent denk je niet meer goed.

Jaren geleden had ik een klant die wel van speeltjes hield. Vooral als het trilde vond hij het heel leuk om wat mee te doen. Zijn vrouw vond dat maar niets, dus hij kwam voor het spelen met speeltjes maar naar mij. Sommige dingen waren echte blijvertjes, zoals zijn vibrerende butt plug, maar de meeste andere speeltjes waren voor een paar keer. Daarna waren ze kapot of vond hij ze niet meer leuk.

Onder andere kwam hij met handboeien met kunstbont. Daar wou hij mij mee vastmaken. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik daar niet aan kan beginnen. Ik ben de hoer, ik moet altijd kunnen ingrijpen. Je laten vastbinden, ook een beetje, kan je gewoon niet doen. Je moet alles onder controle kunnen houden. Hij moet het gevoel krijgen dat hij alles beslist, maar in het echt hou ik alles in de hand.

Hij droeg ze toen maar zelf, met wat tegenzin, maar dat werd ook een blijvertje. Hem vastklikken met die dingen aan het bed, en hem dan stevig anaal verwennen terwijl hij op het bed lag te wrikken was iets waar hij telkens voor terugkwam. Deze vent vond het leuk om nieuwe dingen mee te maken, en die deed er ook echt wat mee.

De meeste mensen houden eigenlijk wel van experimenteren in bed, maar ze dùrven nooit. Heel veel mensen zouden ook niet weten hoe ze moeten beginnen. Dan hopen ze maar dat ze iemand vinden die ze overhaalt, maar dat is natuurlijk dan van twee kanten hetzelfde probleem. Mensen die houden van initiatief nemene met experimenteren zijn vaak ook samen met andere mensen die graag initiatief nemen met experimenteren. Ik heb wel gezien dat het anders toch vaak misgaat.

Met deze klant was het meer het opwekken van wat hij al had. Hij kwam zelf met de speeltjes, en ik liet hem dan zien wat ermee kon. Sommige dingen waren meteen goed, en andere dingen wat minder goed. Veel speeltjes zien er in de verpakking erg leuk en luxe uit, maar dan gaan ze meteen stuk, of doen ze gewoon niet wat je ervan verwacht. En soms doet je lijf gewoon niet wat je verwacht, veel mensen weten niet wat ze anaal lekker gaan vinden bijvoorbeeld.

Ik gaf hem wel tips, maar hij luisterde nooit zo. Ik denk dat hij gewoon verlekkerd door catalogussen keek en dan bestelde waar hij opgewonden van werd. Ik was eigenlijk een beetje beledigd dat hij niet luisterde, maar dat is niet professioneel. Hij is de klant, en de klant is koning. Uiteindelijk was hij een prettige kerel om mee te werken, en dan hoeft hij niet ook nog eens mijn ego te bevredigen door naar mijn adviezen over speeltjes te luisteren.

Hij ging pumpen. Hij heeft nooit het zo extreem gemaakt als de echte pumpers, maar hij had wel snel de smaak te pakken met zo'n simpel penispompje. Dan kreeg hij zo'n grote sponzige pik waarmee hij dan altijd anaal wou. Dat deed ik toen nog heel veel, en anaal is sponzig wel prettig. Het ging alleen wel snel over bij hem, en dat vond hij toch wel jammer. Hij moet toen ergens gehoord hebben dat het langer gepumpt blijft als je een ring draagt.

Natuurlijk pumpte hij niet in zijn tijd met mij. Dat deed hij in de auto voordat hij bij mij kwam. Hij had dan altijd haast, want hij wou wel aan de slag voor zijn pik weer normaal was afgeslankt. Helaas had hij toen gehoord dat je langer gepumpt blijft als je pumpt met een cockring om je penis. Hij had gelukkig nog een rubberen ring gekozen, maar dit was er al een die best strak zat ook al was hij niet gepumpt.

Hij was relaxt toen hij bij me binnenkwam, en we hoefden het voorspel deze keer niet over te slaan. Hij betastte me terwijl ik kusjes in zijn nek deed, daarna heb ik hem flink ruw anaal verwend, en het condoom omgedaan. Dat is met een gepumpte pik altijd toch iets lastiger. Hij heeft me best lang in allebei de gaatjes genaaid, en hij was moe en klaar voordat hij ook echt klaargekomen was. De ring was toch wat ongemakkelijk geworden.

Net voor het eind van zijn tijd trok hij het condoom af, en probeerde om zijn ring af te doen. Zijn pik was nog steeds gepumpt, en was zo'n sponzige paarse worst geworden. De ring was een stuk kleiner dan de dikte van zijn pik, en dat wou niet glijden. Ik smeerde hem in met glijmiddel, om te zorgen dat hij wat makkelijker erover zou komen, maar het hielp helemaal niets. Die ring bleef maar zitten.

Ik wist wel van andere klanten dat het hielp om een handdoek nat te maken met koud water, en er dan om te wikkelen, en even tien minuutjes te wachten. Hij maakte elke minuut de handdoek los om te kijken, en hij werd steeds zenuwachtiger omdat het maar niet werkte. De pik ging wel meer hangen, maar hij werd niet dunner. Ik vond dat wel de goede kant op gaan, want dat betekende wel dat er bloed uit kon.

Ondanks dat ik zei dat hij het even de tijd moest geven, begon hij in paniek te raken. Hij was als een wilde aan die ring gaan rukken, maar dat zorgde alleen maar dat het meer pijn ging doen. Als ik de koude handdoek ertegen wilde doen duwde hij dat weg. Ik hield me even stil om te kijken of hij dan rustiger werd, maar hij werd alleen maar wilder. Hij wou een schaar om die ring door te knippen.

Ik kwam met een nagelschaartje, en hij begon meteen te prutsen met dat ding. Toen werd hij bleek, want er kwam bloed tevoorschijn waar hij met dat schaartje bezig was. Hij ging achterover zitten, en hij vertelde mij dat ik de ring moest doorknippen. Ik deed maar een poging, want ik wou er toch ook wel een goed einde van maken. Eigenlijk zat ik al te denken dat ik hem misschien even naar het ziekenhuis moest brengen, zodat ze het daar konden doen.

Het was erg moeilijk, want die gezwollen pik zat een beetje over die ring heen, en het vet van zijn buik zat er aan de andere kant overheen. Dat schaartje is lekker puntig, en daarmee kon ik met één punt een stukje onder de ring komen, terwijl de klant kermde, en ik probeerde te knippen. De ring gaf geen centimeter mee. Toen ik zei dat hij niet wou knippen, greep de klant het schaartje, en hij kneep zo hard dat de punten van het schaartje verbogen. De ring was niet beschadigd.

Toen vond ik het wel tijd om te zeggen dat hij maar eens naar het ziekenhuis moest gaan. Dat wou hij niet! Hij brulde "dat nooit!" en hij begon weer aan het ding te rukken, alsof het zo los kon komen, en hij vroeg om een mes. Dat wou ik niet. Ik dacht dat het weleens mis kon gaan als hij met een mes aan de gang ging. Bovendien heb ik daar alleen maar messen om boterhammetjes mee te smeren, en ik denk niet dat die zouden werken.

Hij stond erop, en anders wou hij de buren wel om een mes vragen. Dat heb ik liever niet natuurlijk. Mijn buren moeten niet weten wat ik doe, en geruchten gaan snel. Ik ben dus toen maar de peeskamer uitgegaan, en ik stond in mijn keukentje te rammelen met het bestek, en ik probeerde iets te bedenken.

Gelukkig kwam ik toen op een goed idee. Ik had namelijk in de woonkamer nog een schaar liggen, die ik had gebruikt om het tapijt mee te knippen. Het is een hele ouwe schaar, die nog van mijn opoe is geweest. Zij knipte er alles mee, en mijn moeder ook, en nu is hij van mij. Het is een grote schaar, waar je je hele hand in de handvaten kan stoppen, en hij zit onder met roest. Behalve waar de punten langs elkaar zijn, daar is het gewoon zilver.

Ik mocht als meisje nooit spelen met die schaar, want hij was scherp. Hij knipt heel zwaar, maar als hij open is, kan je je echt snijden aan de randen! Je voelt het materiaal niet als je het knipt. Ik knipte tapijt alsof het papier was. Voor de rest is hij veel te groot voor de normale dingetjes, dus ik heb hem maar een paar keer gebruikt. Je moet er ook nog mee oppassen, want een ongelukje zit in een klein hoekje. Dat ding heb ik dus snel maar gepakt.

De klant werd er een beetje stil van. Hij durfde er zelf niet mee te knippen, en hij lag achterover met zijn handen op zijn ogen, en hij herhaalde maar dat ik voorzichtig moest zijn. Ik probeerde eerst om een punt onder de ring te krijgen, maar die schaar is zo lomp, dat ik dat gewoon niet kon. Daar was ik echt al minuten mee bezig, voordat ik opeens bedacht dat ik misschien langs de ring moest knippen.

Ik strekte alles weg van de ring door zijn balzak naar links te trekken, zodat ik net de schaar met de zijkant bij de ring kon krijgen. Ik knipte er een snipper af, alsof ik bezig was om een diamant van de ring af te knippen. En nog één, en nog één. Dat was een heel voorzichtig werkje, maar die schaar knipte wel door het rubber heen. Die ring werd steeds dunner, en toen ik er bijna doorheen was, kwam de klant opeens overeind terwijl hij me opgelucht bedankte dat ik hem los had! De ring zat er nog steeds op, maar voor hem voelde het losser.

Hij heeft er toen aan getrokken totdat de ring knapte, en toen werd zijn pik snèl kleiner! Hij was erg blij, terwijl hij toch zichzelf bloedende krassen had gegeven met het nagelschaartje. Normaal vroeg ik na een wip altijd aan hem wat hij van het speeltje vond wat we hadden gebruikt, en voor de grap hield ik deze keer de tapijtschaar omhoog, en vroeg ik hem: "wat vind je van dit speeltje?"

Daar moest hij niet om lachen. Hij verweet me een beetje dat ik hem niet tegen zichzelf had beschermd. Ik dacht dat het wel los zou lopen, maar ik heb hem nooit meer teruggezien. Misschien was hij me zat, of misschien schaamde hij zich wel. Dat had van mij niet zo gehoeven. Ik vind ook dat ik het juist heel goed heb opgevangen, dus ik was zelfs wel een beetje beledigd. Maar ja, klanten komen en gaan, en eigenlijk moet je daar je vooral helemaal niets van aantrekken.

Ik heb het er ook met één van mijn beveiligers over gehad. Nadat ik het verhaal aan hem had verteld, zei hij dat ik maar even langs EDIT: de ijzerwarenwinkel moest voor een zij-kniptang voor rubberen ringen, en een battenschaar voor ijzeren ringen. Dan zijn deze toestanden met één knip opgelost. Dat heb ik dus ook maar gedaan, en die dingen liggen nu in mijn keukenkastje te wachten tot de volgende klant zich vergist in een cockring.