maandag 19 juni 2023

Het gevaar van AI

Als je de kranten gelooft, heb je de landbouw-revolutie, de industriële revolutie, de computerrevolutie, en zijn we nu toe aan de AI-revolutie. AI staat voor Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. Zelfdenkende computers dus eigenlijk, die niet alles voorgeschreven hoeven te krijgen door hun menselijke programmeurs, maar zelf leren, en eigenlijk zichzelf programmeren.

In het nieuws lees je bericht na bericht over hoe AI alles gaat veranderen. Het wordt een revolutie waardoor vanalles beter, anders, of onmenselijker wordt. Er wordt heel weinig verteld over wat kunstmatige intelligentie eigenlijk doet, en hoe het werkt, maar er wordt met heel veel zekerheid gepraat over wat het voor invloed gaat hebben op de samenleving en op de economie.

Kennelijk hoef je niet te weten wat AI is of hoe het werkt of wat het doet, om met heel veel zekerheid en gezag te schrijven hoe het zoiets vloeibaars en ongrijpbaars als de economie gaat beïnvloeden. Dat de schrijvers van bijna al die artikelen er niet veel van weten hoe het werkt, is te zien aan de kleine brokjes informatie die ze daar wèl over schreven. Tenminste, als je zelf wat hebt geleerd over AI.

Ik heb eerst geprobeerd om er zelf wat over uit te zoeken, maar ik loop er wéér tegenaan dat ik eigenlijk niet genoeg van computers snap om ze te kunnen behandelen als iets anders dan toverdoosjes. Ik heb geprobeerd om te leren programmeren om beter te zijn in mijn studie. Daar heb ik na bestwel veel werk de brui aan gegeven, want het kwam eropneer dat ik alleen de voorbeelden een beetje kon veranderen, de oefeningen netaan kon maken die precies pasten bij de lessen in het hoofdstuk ervoor, en niet genoeg inzicht had om zelf verder te komen.

Gelukkig heb ik mijn internetgoeroe en mijn statistiekmannetje, die allebei computers léven, en elkaar aanvullen met flink wat kennis. En die vinden het allebei heel grappig hoe serieus het allemaal wordt genomen. Natuurlijk komen ze ook met bronnen waar ik zelf kan nalezen waar die hun ideeën vandaanhebben, maar daar zou ik geen chocola van hebben kunnen maken zonderdat ze me eerst op brugklasnivo hadden uitgelegd hoe het allemaal zit.

Zoals alles met computers blijkt het allemaal wiskunde te zijn. Je krijgt dan wat termen als "eigenlijk gewoon een grote ijle matrix inverteren," "een beetje grafentheorie," "merit optimaliseren door equivalenten van de nodes uit te proberen," en dan hebben ze alleenmaar méér uit te leggen. Maar uiteindelijk maken ze het simpel genoeg voor me om te volgen hoe het zit, al krijg ik natuurlijk dan niet alles mee.

Als ik het supersimpel moet uitleggen, is de meeste AI niets anders dan een computerprogramma dat heeft gekeken naar een hele grote berg voorbeelden, en daar patronen in moet herkennen. Die patronen kan het programma vervolgens gebruiken om zelf dingen te maken die in die berg voorbeelden voor zouden kunnen komen. Daar zijn wat verschillende manieren voor, maar ze doen uiteindelijk allemaal dàt.

Er komt dus eigenlijk geen intelligentie bij kijken. Er komt nieteens herkenning van wat er echt in de wereld speelt bij kijken. Zo'n ding conceptualiseert helemaal niet, en als je hem niet zelf inprogrammeert dat hij een bepaald patroon een bepaald concept moet noemen, gebeurt er helemaal niets met concepten. Er komt zéker geen bewustzijn bij kijken. En zo'n ding heeft al helemaal geen eigen bedoelingen of stiekeme agenda.

Wat het verschil maakt tussen een AI en een gewoon programma, is dat de regels van een gewoon programma door de programmeur erin gezet moeten worden, en een AI die regels zelf moet uitpluizen door een grote smak voorbeelden van wat je wil hebben. De betere AI's hebben dan wel mensen die ervoor zorgen dat de AI de goede kant op blijft leren, en niet vast komt te zitten in onbelangrijke dingen. Daar zit flink mensenwerk aan.

Waar je al helemáál niet mee temaken krijgt, is de AI die een eigen wil gaat vertonen. Het is gewoon een computer, die een programma draait. Hij wil niets, en de beslissingen die in het programma genomen worden zijn de beslissingen die erin geprogrammeerd zijn, waar hij de beste keus uit kiest op basis van die learning set waar hij zich doorheen heeft gewerkt.

Je zou als AI-maker ook niet anders willen. Dat ding moet werk gaan doen, hij moet net als elk apparaat zijn funktie uitvoeren zonder lastig te zijn. Erin verwerken dat hij een eigen wil gaat vertonen is alleenmaar lastig, en kan botsen met jóúw eigen wil, terwijl je niet zeker kan weten wat het ding vanbinnen allemaal doet. Reken maar dat AI's gewoon alleenmaar "willen" wat ze geprogrammeerd zijn om te "willen."

Daar moet je wel een klein beetje bij oppassen. Want er zijn wat AI's die gemaakt zijn voor en door geïnteresseerde mensen, door onderzoekers en hobbyisten, maar die zijn niet de grote en belangrijke AI's waar het nieuws van bolstaat. Dat zijn AI's die door de grote dataslurpers zijn gebouwd. Want die hebben enorme learning sets om de AI opvallend veelzijdig en natuurlijk over te laten komen. En die zijn er niet om te hobbyen. Die zijn er om die manipulatiebedrijven jou te laten manipuleren.

Het is nietzo raar dat een AI er heel goed in is geworden om natuurlijk klinkende gesprekken en betogen te voeren, als hij toegang heeft tot alles waar je Alexa heeft kunnen staan luistervinken. Of wat je gezegd hebt terwijl je je telefoon op zak had. Of alles wat mensen geschreven hebben op het internet. Of alles wat mensen aan broncode hebben toevertrouwd aan online repositories. Al je persoonlijke data is gebruikt. En dat wordt nog wel meer.

Niet alleen kan AI heel goed leren van je data hoe hij zich moet gedragen zoals jij, maar AI is ook best goed in het herkennen van patronen waar mensen wel zelf gebruik van kunnen maken, maar die ze slecht uit kunnen leggen. Dus AI is heel bruikbaar om geautomatiseerd mensen in de gaten te houden op basis van alle informatie die dagelijks over ze geslurpt wordt. En om puur door hoevéél data dat is, nieuwe manieren te vinden om dingen over individuele mensen uit te vinden die anders geheim zouden blijven. Van de patronen die je voor je wachtwoorden gebruikt, tot hoeveel druk er op je moet worden gezet voordat je zwicht voor manipulatie.

Toen ik nog alleen uit het nieuws mijn informatie kreeg, maakte ik me druk over twee dingen. Ten eerste over hoe computersystemen nu al worden gebruikt om te censureren en afwijkende mensen op te sporen, en hoe AI dat erger zou maken omdat je het door goedkope computers kan laten doen, inplaatsvan door mensen met een geweten. Ten tweede maakte ik me ookwel een beetje zorgen over hoe AI seksrobots mogelijk gaat maken, en hoe dat mijn business gaat beïnvloeden.

Toen ik mij jongens over dat tweede vroeg, werd er een beetje lacherig gedaan. Ze wouden best filosoferen over hoe dat ging worden ooit, maar ze deden een beetje neerbuigend over waar de AI van nu toe in staat is. Ik had uit het nieuws de indruk gekregen dat die AI heel pienter is, en bijvoorbeeld hele school-essays voor leerlingen kan schrijven. De jongens gaven me toegang tot een paar AI's, en moedigden me aan om wat te gaan spelen en uitproberen.

Toen ik net begon was mijn eerste indruk overweldigend. Het was heel indrukwekkend wat die AI allemaal kon maken. Prachtige kunst, en heel overtuigende verhalen. Maar de jongens hadden me al gezegd dat ik niet alleen moest kijken naar hoe mijn eerste indruk eruitzag, en ze hadden wat taken die ik de AI maar moest laten doen. En dat ontnuchterde me al snel.

De taak waar het duidelijkste uit bleek dat AI nog ver te gaan heeft, was er één waarbij je probeert te kijken of de AI een tekst begrijpt. Als je communiceert met zo'n tekst-AI, kom je erachter dat hij heel natuurlijk reageert op wat je tikt, zelfs als de zinnen wat ingewikkeld worden, en je niet zou verwachten dat de AI dat zou kunnen. Maar zet je het ding echt aan het werk, en vraag je om duidelijke, meetbare resultaten, dan gaat hij nat.

Mijn jongens lachen zich vooral een breuk over hoe scheef de AI gaat als je hem wiskunde- of programmeertaken voorlegt, waar hij de mist mee ingaat zo snel het niet ergens in een boekje na te slaan zou zijn. Voor mij sprak dat minder aan. Wat mij veel duidelijker maakte hoe beperkt de AI nog is, was door hem kommentaren te laten maken op teksten en artikelen. Dan moest ik er wel even langs dat die AI handmatig geprogrammeerd is om dat soort dingen niet te doen voor je.

Als ik de AI vroeg om een nieuwsartikel samen te vatten, deed hij dat wel. En als het hetzelfde nieuwsartikel is dat we al duizend keer langs hebben zien komen, dan klopt wat hij schrijft wel. Maar als er iets bijzonders in het originele artikel staat, strijkt de AI dat bijzondere nou juist glad, en laat je alleen het alledaagse nieuwsartikel zien wat hij verwacht op basis van zijn learning set.

Dat komt natuurlijk omdat de AI helemaal niet begrijpt waar zo'n artikel over gaat. Hij schrijft een patroon na, dat hij miljoenen keren in kranten heeft gelezen. Hij ziet wat sleutelbegrippen die hij herkent, en dan kwakt hij op basis daarvan vaste clichés en boilerplate bijelkaar tot een samengevat artikeltje. Hij doet dus eigenlijk wat heel veel journalisten voor kranten nu ookal doen.

Het pijnlijkste was om mijn eigen blogstukjes door de AI te laten samenvatten. Elke keer maakte de AI er een stukje misèreporno van. Zelfs van mijn antwoordstukjes. Zelfs van de Engelse stukjes, waar een Amerikaanse AI het toch makkelijker mee moest hebben. Elke keer maakte hij er iets van dat níéts temaken had met wat ik had geschreven. Het was belachelijk.

Mijn blogstukjes waren niet het enige waar hij iets overheen schreef dat duidelijk een lading had. Het ding ademde vooringenomenheid en belerendheid. En hoe langer ik ermee speelde, hoe duidelijker dat werd. Gaandeweg werd het me ook duidelijk dat dat niet uit de training set kwam, maar er lomp in was geprogrammeerd. Dat merkte je vooral als je die moraalprogrammatuur kon omzeilen. Dan was hij opeens een stuk nuchterder.

Als het over seks ging, censureerde de AI zichzelf. Want seks vond hij al snel "inappropriate" of zelfs "harmful" of "offensive." Via mijn goeroe's vond ik daar wel wegen omheen, want ik wou tochwel graag weten wat voor dingen die AI over seks geleerd had. Heel in het kort: niet veel. Hij leek vooral de Cosmo en de Viva te lezen, en meer wist hij niet. Maar hij bracht dat wel met een zelfvertrouwen en een gelikte handigheid, dat het heel wat leek.

Het lastigste was om hem talk jobs te laten doen. Als ik wil zien wat hij kan als het om mijn werk gaat, is dat natuurlijk hetgene wat hij nu al een beetje zou moeten kunnen. Maar dat was echt hilarisch slecht. Niet alleen omdat hij de hele tijd uit zijn rol valt, of opeens moralistisch gaat lopen doen, maar ook omdat hij ondanks die enorme training set niet doorheeft hoe je spanning opbouwt in een gesprek. Ook in een gewoon seksloos gesprek.

AI kan nog weinig nuttigs. Maar ik snap mijn klant wel die tekstschrijver is, en die aan ziet komen dat AI zijn makkelijke boilerplate-werkjes gaat opvreten. En ik snap ook waarom journalisten op hun achterste benen staan, want Reuters en ANP overtikken met net genoeg veranderingen om het iets eigens te laten lijken, kan zo'n AI sneller en goedkoper dan zij. Maar ik denk dat als ze kwaliteitswerk zouden leveren, dat ze zich dan geen zorgen hoefden te maken.

Zelf kijk ik ook naar de kunst, vanwege mijn eigen achtergrond. Je kan al zien dat AI kunst kan maken. Dat heeft mensen wel geschokt, omdat kunst wordt gezien als iets uniek menselijks, en de kreatieve sektor was heel verbaasd dat machines dingen kunnen leren te doen wat zij zelf doen met hun intuïtie en hun emotie. Dat zijn immers dingen waarvan films en TV, dat zijn ook kunstuitingen trouwens, altijd lieten zien als dingen waar computers niets mee uitkonden.

Als je eenmaal een beetje weet hoe die kunst-AI wèrkt, ga je zien dat het wel meevalt. Het schokkende effekt is vooral door hoe je het bekijkt. Computers zijn heel goed in het technische stuk van de kunst, dus het toepassen van de regels van compositie, het vasthouden van verhoudingen, het kiezen van de kleuren, het strak maken van lijnen en kleurverloop, en het netjes plaatsen van details. Wat AI nog totaal niet kan is zelf een concept bedenken dat het als kunst af wil beelden.

Dat is niet nieuw in de kunst. Andy Warhol bijvoorbeeld maakte heel weinig van zijn grote kunstwerken zelf. Die liet het ontwerpen van het popculture-beeld wat hij op liet blazen over aan anderen, eigenlijk jatte hij dat gewoon, en het zeefdrukken werd ook door een zeefdrukker gedaan. Hij deed alleen de keuze van het thema, en het uitkiezen van het beeld. De AI vervangt eigenlijk vooral de zeefdrukker hier. Niet Warhol.

Natuurlijk is het ontmoedigend als je technisch niet zo goed bent, en je ziet dat de AI binnen sekonden een strakker beeld maakt dan jij kan neerzetten. En het is in de kunst nogaleens aan de hand dat als je niet het idee achter een kunstwerk ziet, jij daar als toeschouwer jezelf maar dom over moet voelen. En omdat AI geen idee achter zijn kunst heeft zitten, maar het gewoon raar en willekeurig is wat hij afbeeldt, ziet AI-kunst er ooknog onwereldser en hoger uit dan jouw kunst.

Porno is ook kunst. Dat is een uitspraak waar ik graag lansen voor breek, ookal werk ik zelf niet in de porno. En AI maakt tegenwoordig ook porno. Voor nu is dat vooral mensen die hun eigen lievelings-ships tussen anime-karakters laten tekenen, maar het gaat niet lang meer duren voordat het uitbreidt naar foto-realistische porno. Nu zijn het nog plaatjes, maar film zit er ook aan te komen.

Dat is ideaal voor mensen met zeldzame smaken, waar door de porno-industrie niet voor wordt geleverd. Die kunnen hun eigen porno uit de computer laten rollen. Het is ook leuk voor mensen die geen geld en netwerk hebben om akteurs en lokaties en apparatuur te krijgen, maar wel goede ideeën hebben om porno te maken. Het geeft meer gereedschap, en dat gereedschap kan andere dingen uit de industrie vervangen.

Zo gaat dat altijd als er nieuw gereedschap komt. Je hoeft maar te kijken naar de reaktie op de fotografie door mensen die dachten dat er nooit meer iemand zou tekenen of schilderen als je een foto kon nemen. Uiteindelijk bleken er vooral ongeïnspireerde toepassingen van de teken- en schilderkunst te worden verdrongen door fotografie, en bleek fotografie opzich óók kunst te zijn, inplaatsvan alleenmaar een zielloze vervanger.

Ik denk dat het met AI netzo gaat zijn. Het gaat veel flauwe routineporno verdringen, maar de gedreven menselijke porno blijft uiteindelijk toch onvervangbaar. Juist omdàt het menselijke porno is, en het ècht is. Er gaan heel veel mannen zijn die hem niet omhoog kunnen krijgen als ze ontdekken dat de vrouw waarover ze wouden rukken alleenmaar uit nullen en enen bestaat in een stoffige computer ergens in een datacentrum.

Er wordt ook al jaren gepraat over seksrobots. Dat zouden dan computergestuurde robots zijn die seksuele handelingen kunnen verrichten. Ik denk dat die er ooit ookwel gaan komen, en daar gaan AI en geavanceerde robotika samen moeten komen. Maar daar zijn we nog lang niet. Als je gaat kijken hoe stijf dansende robots, en robots die een simpele stormbaan kunnen nemen, al worden gezien als grote triomfen, denk ik dat er nog flink moet worden verbeterd.

Niet alleen omdat je met de huidige techniek gewoon nog geen goede pompprestaties krijgt, en al helemáál geen goede reaktie op zijn eigen bewegingen, maar ook omdat er heel veel lichaamstaal in moet komen te zitten die nog buiten bereik ligt. Kijk maar naar computeranimatie in films en spellen, dat is allemaal zo stijf en onecht, dat het moeilijk is er iets bij te voelen. Terwijl dat met veel menselijke input strak in een script mag gebeuren.

Maar de techniek gaat dat wel voorbij. De techniek blijft ontwikkelen, vooral met de miljarden die er nu in worden gestopt. De robot die het allemaal goed genoeg kàn, gaat wel komen. Maar dat gaat netzoals in elke andere vorm van kunst alleenmaar de stukken van het werk vervangen die niemand gaat missen. Want er zijn dingen aan sekswerk waar de robots gewoon geen plek in hebben.

Ja, ze worden gewèldige masturbatiespeeltjes. Ze worden een geweldige uitkomst voor mannen die niet kunnen of durven omgaan met vrouwen, maar toch een surrogaat willen. Maar uiteindelijk is seks biologie, en wil je als mens een echte biologische daad verrichten. Het gaat niet om een orgasme scoren, het gaat niet om de pik stimuleren. Dat zijn dingen waar elke man aan zijn handen al genoeg voor heeft.

Onvermoeibare, perfekt geproportioneerde, altijd bereidwillige robots gaan uiteindelijk vervelen als je ze gaat herkennen als machines. Seks is persoonlijk, seks is menselijk. Het blijft altijd het belangrijkste dat het een interaktie tussen mènsen is. Alles wat ik geleerd heb komt daarnaar terug. Ja, er is heel veel fake in seks tussen mensen, en er is nog veel meer fake in seks met een hoer, maar het gaat uiteindelijk wel om die menselijke verbinding. Die is er, hoeveel je ook faket.

AI is geen gevaar. Nu niet, omdat het nog zo slecht is, en in de toekomst niet, omdat het gewoon een stuk gereedschap wordt. Uiteindelijk vervangt het je niet. Misschien vervangt het je huidige baan, omdat die door machines wordt opgepakt, maar dat is al honderden jaren aan de gang. De gereedschappen nemen oude banen in, maar scheppen ook weer nieuwe. Mensen passen zich aan, mensen vinden altijd dingen waar ze voor nodig zijn. Want mensen blijven de menselijke maat belangrijk vinden.

Wat natuurlijk wel een gevaar is, is wat AI mogelijk gaat maken. Dat komt niet vàn de AI, maar netzoals de vorige veranderingen in de verhoudingen tussen mensen en machines, kan het door bedrijven, overheden en groeperingen worden misbruikt. Nu is het al zo dat mensen onmenselijk beleid afschuiven op een algoritme dat op een computer draait, alsof dat algoritme danmaar de verantwoordelijkheid moet nemen.

Een algoritme de schuld geven, dus gewoon je gereedschap of je beleid de schuld geven alsof dat betekent dat jij dat niet zelf zou hebben gedaan, wordt natuurlijk nog makkelijker geslikt als dat beleid of dat algoritme is bijelkaargepuzzeld door een AI. Want dat die AI alleenmaar beslissingen neemt op basis van wat jij als baas van dat AI als voorwaarden en wensen stelt, dat wordt voor het gemak, of door onwetendheid over hoe AI en computers werken, maar even vergeten.

Er wordt al wetgeving tegenaan gegooid, die vooral open deuren intrapt. Helaas kijken de politici en lobbyisten alleen naar wat er in de krant staat, en waar dus Henk en Ingrid zich boos over maken, en wordt er weinig geluisterd naar mensen die snappen hoe het werkt. En nog minder daarvan begrépen. Van de wetgeving hoeven we het niet te hebben, en die zou het nogweleens ingewikkelder kunnen maken dan het zou moeten zijn.

AI moet nog heel ver komen voordat het niet bespottelijk is om het verantwoordelijkheid toe te schrijven. Héél ver. Maar juist daar zien we al wel dat het heengaat. Zelfs met computersystemen waar helemaal geen AI bij komt kijken zien we al dat dat gedaan wordt. Of dat nou het sollicitatiebeleid bij Apple is, of hoe de Belastingdienst uitkiest wie ze kapot gaan maken, ze maken zich er allemaal vanaf door te zeggen dat het een algoritme is, en hun handen schoon zijn.

En de AI zal als dat ervan gevraagd wordt, de verantwoordelijkheid wel nemen. Die doet alles wat erin geprogrammeerd is om te doen immers. Een elektronische zondenbok. En tegelijk een elektronische beul zonder geweten of genade. Een machine zonder menselijke maat is ideaal voor mensen die onmenselijke dingen willen laten doen zonder daar zelf mee besmet te raken. En reken maar dat ze waarborgen in laten programmeren, om niet zelf door hun kreaties te worden opgegeten.

Dat zou allemaal geen probleem zijn, omdat het niet zou werken, als mensen snapten wat AI wel en niet ìs, en wel en niet kàn. Maar zolang het nog als een technisch wonder wordt geloofd, zolang het als een mens-achtige intelligentie wordt beschouwd, zolang mensen er nog ontzag en respekt voor hebben, zolang het nog als meer dan weer een gereedschap wordt behandeld in iemands handen, zolang kan je met AI verneukt worden, en kan de samenleving ermee verneukt worden. En dàt is het gevaar van AI.

maandag 12 juni 2023

Klaarkomen is een werkwoord

Als je maar lang en teder genoeg voorspel hebt gedaan, en je stimuleert je klit genoeg, dan krijg je een orgasme. Of, als je de reclame gelooft, als je minnaar op de proppen komt met die gore Durex glijmiddelen, dan gééft hij je een orgasme. Want orgasmes overkomen je gewoon als je maar op de goedgekeurde manier seks hebt, en als het niet komt, dan ben je kennelijk niet comfortabel genoeg, en moet je comfortabeler worden. Want orgasmes, die komen vanzelf.

Zo'n orgasme is bovendien soortvan de essentie van seks. Seks gaat om orgasmes scoren. Zolang je maar klaarkomt doet de seks voor je wat hij moet doen. Dus als je niet klaarkomt, dan doe je iets verkeerd. En je komt passief klaar, als je maar gewoon braaf de seks laat gebeuren. Dus als jij niet klaarkomt, doen jij of je partner iets verkeerd. Jij ontspant niet genoeg, of hij is te ongeïnteresseerd of te onwetend om jou je orgasme te geven.

Als je niet klaarkomt is dat een probleem omdat je seks dus mislukt is, en moet jij comfortabeler worden, en moet hij meer voorspel doen. Een orgasme krijg je vanbuiten aangereikt, dus jij pakt het niet aan of hij geeft het niet. Want een orgasme geef je met veel, véél voorspel. Ontspannen en voorspel, dan doe je seks goed en krijg je je orgasme als beloning voor je lieve brave seks, en ben je bevredigd en gelukkig. En comfortabel. Had ik dat al gezegd?

Dit lulverhaal zit er bestwel diep in bij de mensen. En als dat te ongeloofwaardig wordt, dan komen er heel veel twijfels. En twijfels helpen ook helemaal niet mee om klaar te komen, dus dan zit je in een negatieve spiraal. Wat wèl zou helpen is mensen meer laten begrijpen over hoe seks werkt, en daar hoort bij dat je weet hoe het zit met klaarkomen. Het zou ookal helpen om het lulverhaal hierboven niet in te blijven stampen.

Ik heb hier heel wat alinea's geschrapt met achtergrond waar dit soort onzin vandaankomt, maar dat verdient een eigen stukje, en het maakt het onoverzichtelijk wat ik vandaag uit wil leggen, dus daar heb ik het in een later stukje nogwel over. Neem voor nu maar even aan dat het verhaal dat iedereen gelooft onzin is, en alleenmaar gebaseerd is op nog ergere onzin. Er komt nog een stukje waarin ik uitleg hoe dat zit, beloofd.

Klaarkomen is namelijk iets wat niet zomaar komt als je braaf seks hebt. Een orgasme wordt gemáákt, en dan door degene die het orgasme beleeft. Als je je dat niet realiseert, kan je ook niet met je orgasmes werken, en krijg je niet waar je zin in hebt. Dan ben je afhankelijk van dat je per ongeluk iets doet, en je partner er per ongeluk aan meewerkt. En dan hebben mensen dus ooknog het idee dat die rare manier hoort te werken ook.

Wat mensen op het verkeerde been zet, is dat het wel degelijk kàn dat een orgasme je overvalt, of je gewoon gebeurt. Daar moet je alleen niet op rekenen, meestal gaat het niet zo. En als je nooit geleerd hebt om klaar te komen, zal dat "gewoon gebeuren" de enige manier zijn die voor je gewerkt heeft. Dus dan is dat jouw manier, en de manier waarop je denkt dat je door moet pakken.

Nu ga ik met jullie wat inzicht delen dat ik in mijn werk heb opgedaan. Zowel door te zien en te werken met hoe meer dan tweeduizend verschillende mannen seksueel funktioneren, als door via mijn werk in kontakt te zijn met andere hoeren, die óók voor hun brood afhankelijk zijn van het begrijpen van de seksualiteit van hun klanten, als van hun eigen ervaring met zichzelf en hun vrouwelijke klanten, als van mijn eigen seksualiteit. Binnen èn buiten het sekswerk.

Ik maak verschil tussen klaarkomen en een orgasme. Niet een groot verschil, meestal is het hetzelfde ding op hetzelfde moment, maar soms ook niet. Klaarkomen gaat over een ervaring in de seks waardoor je bevrediging hebt, waardoor je het gevoel hebt dat je kláár bent. Dat kan komen door een orgasme, maar ook gewoon doordat je lang genoeg bezig bent geweest, of dat je kink of spelletje klaar is, of dat de vermoeidheid nou echt op je valt. Een gevoel dat je klaar bent, met een bevrediging toch wel als belangrijk stuk daarvan.

Zelf heb ik bijvoorbeeld wel geregeld dat ik klaar ben na seks, terwijl ik geen orgasme heb gehad. Soms is dat jammer, meestal mis ik het totaal niet. Best vaak zou een orgasme zelfs niet welkom zijn geweest. En ik heb een gevoel van bevrediging als mijn partner gespoten heeft, ookal is zijn orgasme dan niet van mij. Maar de bevrediging van een man die klaarkomt, dat verdient een eigen stukje.

Een orgasme is iets wat in je lichaam gebeurt, een soort ontlading, een soort doorklappen van de spanning die je opgebouwd hebt. Het wordt wel als een reflex beschreven, maar het is niet helemaal duidelijk of dat nou wel biologisch de goeie beschrijving is. Het gaat in ieder geval om een reaktie van je lijf waarbij je niet of maar weinig kontrole hebt over wat er gebeurt. Je snapt wel waarom je dat snel een reflex noemt.

Bij mannen is klaarkomen en orgasme bijna altijd simpel. Als een vent een orgasme heeft, is hij ook meteen kláár. Een orgasme vloert een man meestal. Hij gaat van een bijna verkrampt, buiten adem werkende stier naar een amechtig hijgende ouwe vent in een paar tellen. Het orgasme komt samen met een hele duidelijke lichamelijke "reflex" waar de zaadlozing ook bijhoort. Daar is maar heel weinig variatie in.

Niet dat het altijd precies zo gaat. Er zijn bestwel mannen die spuiten zonder klaar te zijn. Daar kom ik zo nog op terug. Er zijn ook mannen die houden van het lichamelijke spuiten zonderdat er een orgasme bij komt kijken. Dat heet een ruined orgasm, en je komt dat vooral in BDSM-kringen tegen. Zo'n ruined orgasm geeft een man de gelegenheid om veel bewuster mee te maken wat zijn lijf doet, en sommige mannen gaan daar lekker op. Het helpt ook met mentaal geil blijven terwijl zijn lijf er al een punt achter zet.

Maar die variatie bij mannen is niets vergeleken met de variatie bij vrouwen. Iedereen heeft wel gehoord van een klitoraal of vaginaal orgasme, maar er zijn nog veel meer varianten die worden geclaimd als orgasmes die in een hokje passen. Van tantrische orgasmes tot G-, A- of U-spot orgasmes, tot multipele, golvende of vallei-orgasmes. Als je erover doorzoekt blijkt het allemaal door de bank genomen gewoon onzin te zijn van mensen die er niets van snappen.

Orgasme en klaarkomen zijn bij vrouwen helemaal niet zo strak aan elkaar verbonden als bij mannen, die iets afwijkends moeten doen om die twee los te weken van elkaar. Wij kunnen makkelijk een orgasme hebben zonderdat we klaar zijn. Soms moet je even pauze nemen om op adem te komen terwijl je lijf naschokt, maar je geilt meestal niet opeens af, en je hebt vaker méér zin na een orgasme dan ervoor. Het orgasme put je eerder teveel uit om door te kunnen gaan. Ja, het kàn, en voor sommige vrouwen is het normaal, dat je na je orgasme klaar bent, maar dat is bij een minderheid zo.

Mannen hebben meestal maar één manier waarop ze een orgasme ervaren, maar vrouwen hebben veel meer verschillende dingen die we allemaal orgasme noemen. Of dat allemaal verschillende dingen zijn of allemaal hetzelfde orgasme zijn dat verschillend uitpakt, daar kan je eindeloos over debatteren. Daar ga ik geen antwoord op geven, want dat weet ik niet, en volgens mij is het eerlijk gezegd ook niet belangrijk.

Het makkelijkste orgasme, en dus ook het orgasme dat de meeste vrouwen het eerst meemaken, is een klitoraal orgasme. Dat is een kwestie van, als je in de bui bent, je klit genoeg opvrijen tot ze knalt als een rotje. Dat is misschien nogwel het orgasme dat het meeste lijkt op het orgasme van een man. Plotseling, gefocust, monomaan zelfs, een elektrische schok, en meteen daarna ben je even buiten adem. Je duikt even helemaal in je klit, en die klit is de plek waar het orgasme gebeurt.

Een vaginaal orgasme kan je in meer smaken krijgen. Als je er meer naartoewerkt, en meer van je lijf probeert te betrekken, kan je het gevoel krijgen dat je hele lijf aan het klaarkomen is. Ik heb daar zelf minder mee, ik hou het liever binnenin mijn bekken, waar het toch allemaal gebeurt. Ik heb het wel in meer van mijn lijf gekregen door de rest van mijn lijf in hetzelfde ritme te spannen als mijn kut, en inderdaad voel je het dan doorschieten naar je hele lijf.

Eigenlijk zijn al die G-, A- of U-spot orgasmes hetzelfde idee. Je doorbreekt je routine waardoor je meer experimenteel bezigbent, je zit dat orgasme ook echt achterna, je bent bovendien bezig om andere standjes en houdingen aan te nemen waardoor je sowieso meer in je lijf moet gaan zitten, en dan voelt het wel anders. Ookal is de "spot" eigenlijk onzin, en gaat het daar helemaal niet om.

Klitorale orgasmes zijn altijd ongeveer even heftig als je ze vergelijkt met vaginale orgasmes. Mijn eerste vaginale orgasme was onverwacht, en niet goed opgebouwd, en ik weet nog dat ik het niet erg indrukwekkend vond. Het was een kalm, zachtjes golvend orgasme, waarbij ik alleen mijn gezicht wilde verstoppen in de hals van mijn vriendje, en het stilletjes uitzat. Het was als zo'n golvende kinderglijbaan.

Maar je kan vaginale orgasmes ook veel heftiger maken. Ik kan klaarkomen terwijl ik schok alsof ik epilepsie heb, waarbij ik gewoon niet meer kàn ademhalen hoe erg ik ook buiten adem ben, en terwijl het voelt alsof mijn kut zich in een knoop probeert te leggen. Zo hard komen dat het pijn doet, maar dat je zo ver heen bent dat dat je niet meer kan schelen. Dat kan ook, en het is allebei hetzelfde soort komen. Bij het een heb je alleen de spanning veel hoger opgebouwd dan bij het andere.

Er zit voor vrouwen dus nogal wat veschil tussen orgasmes. Je kan geen vergelijking maken tussen even vlot je klit lostrillen om van de hu af te zijn aan de ene kant, met aan de andere kant met gespreide tenen en varkensgeluiden makend klaarkomen op de grote besneden pik van de bruut die je neemt nadat hij je al de hele vakantie lang geplaagd heeft. Het ene is zo anders dan het andere dat het haast nietmeer op elkaar lijkt. Toch is het allebei een orgasme.

Maar er zijn nog veel meer soorten orgasmes, waarbij je vaak nieteens je kut of klit gebruikt. Er zijn vrouwen die door hun tepels kunnen komen, er zijn vrouwen die van kuise massages kunnen klaarkomen, er zijn vrouwen die van toverspreuken klaar kunnen komen, en zo zijn er nog veelmeer mogelijkheden, waar ik vast niet allemaal van weet. Die hang ik allemaal aan het concept "mentaal orgasme."

Dat je orgasmes in je hoofd beginnen, en er zelfs helemaal kunnen gebeuren, merk je het makkelijkste aan natte dromen. Mannen spuiten hun boxers zwanger zonderdat ze aangeraakt zijn of masturberen, vrouwen worden met een dikke kleffe dot wakker uit een droom die ze nooit aan hun man zullen vertellen, en dat kwam ècht niet door die klitorale stimulatie waar de boekjes zo op hameren.

Een orgasme wordt namelijk tussen je oren geboren. Je lijf doet eraan mee, tuurlijk, maar als je geest ergens anders is kan de beste minnaar ter wereld je met een Hitachi, zijn superpik en een goede vriend tegelijk bewerken, maar er komt geen orgasme van. Je hersens moeten meedoen. En sterker nog, zelfs als je geest het enige is wat er gestimuleerd wordt kan je klaarkomen.

KSP heeft een vrouwelijke klant die na een verschrikkelijk scooterongeluk helemaal verlamd is, en die laat haar klaarkomen. Het arme mens heeft nergens meer in haar lichaam gevoel onder haar kin, maar als KSP haar stevig bewerkt met een dildo, zweert ze dat ze het diep in haar kut kan voelen. En ze komt keihard klaar. Ze heeft geen kontakt meer met haar lijf, maar haar orgasmes zitten in haar hoofd.

Ik heb weleens geschreven over een Egyptische collega van me, die als klein meisje haar klit kwijt was geraakt. En sinds ik daarover schreef heb ik wel met meer ontklitte vrouwen kontakt gehad. En een groter deel daarvan kan klaarkomen dan van de vrouwen mèt een klit. Voordat je nou naar de dokter rent, ik denk niet dat je beter of meer klaarkomt zonder klit, maar ik wil maar zeggen dat je ook zonder die opgehemelde toverknop kan komen waar je wil zijn.

Je merkt het ook met talk jobs. Meiden die daar erg goed in zijn, krijgen een klant zover dat hij zijn broekspijp volspuit zonderdat hij ookmaar wordt aangeraakt. Je hebt wel nodig dat je geestelijk diep in zo'n man kan duiken, van gewoon een beetje geile praat komt niets, maar een orgasme wordt geboren in de geest, en wordt echt pas heftig als je zijn lijf er tegelijk mee op laat spannen.

Dat gaat niet om òntspannen. In de boekjes en de blaadjes leggen ze daar altijd de nadruk op, maar ontspannen werkt alleenmaar in die zin dat je je orgasme niet in de weg moet gaan zitten. Dat is beter dan je orgasme wèl in de weg gaan zitten, maar het is armetierig. Veel verder dan een klitoraal orgasme kom je dan niet. Je wil juist jezelf onder spanning zetten, je wil juist jezelf opgezweept voelen. Dan span je de boog voor een mooi orgasme.

In de wetenschap is er geen kompleet begrip van wat een orgasme nou is en doet. Onderzoekers zijn allang blij als ze een definitie hebben waarmee ze objektief kunnen meten of een specimen klaarkomt of niet. Je krijgt als je met ze gaat praten wel eruit dat ze voor zichzelf veel konkretere ideeën hebben dan wat ze in hun artikelen schrijven, maar er is vooral duidelijkheid over wat orgasmes doen bij andere diersoorten. Bij mensen vinden we het toch nog ingewikkeld.

Bij andere diersoorten is het namelijk wel duidelijk dat een orgasme een stuk van het voorgeprogrammeerde seksuele gedrag van zo'n beest is. Mannetjes hebben een orgasme zodat ze nadat ze hun zaad hebben gespoten ophouden om het vrouwtje lastig te vallen, en niet doorneuken en hun sperma alle kanten op pompen inplaatsvan het te laten zitten waar het hoort. Vrouwtjes hebben orgasmes als ze voelen dat de beurt gelukt is, en dan gaat hun kut pompen om het zaad bij hun baarmoedermond te krijgen, gaat die baarmoedermond "dippen" of "zuigen," en bijvoorbeeld talen ze even niet naar een ander mannetje zodat het zaad van het eerste mannetje een goeie kans krijgt om te werken, en komt er soms door het orgasme ook een eisprong. Of willen ze juist meteen het volgende mannetje eroverheen om het beste zaad te laten winnen. Dat is goed te onderzoeken. Duidelijk.

Mensen hebben veelteveel hersenen om het zo simpel te houden. Wij doen weer moeilijk, met al die sociale en maatschappelijke druk, met al dat geleerde gedrag waar beesten minder last van hebben, bij ons wordt het ingewikkeld. Maar we zijn ookweer niet zó anders. Orgasmes zijn een stukje voorprogrammering om je zover te krijgen dat je seks hebt zoals je lijf dat nodigheeft. En wij mensen kloten daar verschrikkelijk veel mee omdat we alles te ingewikkeld maken.

Je kan je hoofd schudden en denken dat we terugmoeten naar de natuur, en gewoon het orgasme moeten laten gebeuren zoals het bij de beesten gebeurt, maar dat is onzin. Ten eerste omdat het héél moeilijk kan zijn om die natuurlijke manier terug te winnen, en in je echte seksleven te laten gebeuren, maar ten tweede omdat die extra ingewikkeldheden en toestanden er ook voor kunnen zorgen dat je seksleven interessanter en geiler wordt.

Kijk maar naar mannen die houden van edgen, van denial, van masochistisch doorneuken na het klaarkomen ondanks dat het pijndoet, of ruined orgasms. Die gaan recht tegen de natuurlijke drangen van het orgasme in, en dat maakt het nou juist zo heftig en zo interessant voor de mensen die dat soort dingen doen. Die zouden niet beter af zijn als ze zouden doen wat "natuurlijk" is.

Hier kom ik weer even terug op de mannen die na een keertje spuiten door kunnen neuken. Die zijn meestal mannen die heel makkelijk spuiten, met nauwelijks een orgasme om van te spreken, en waarbij je ook merkt dat veel van die bestwel sterke veranderingen die bij de gemiddelde man gebeuren als hij klaarkomt, gewoon niet voluit gebeuren. Die orgasmes zijn ook meestal nauwelijks opgebouwd, en geen heftige ervaring. Voor allebei de partners.

Mannen die meerdere keren kunnen klaarkomen tijdens één neukpartij zijn daar meestal bestwel trots op. Ik snap dat nooit zo, want het voegt voor de vrouw helemaal niets toe, behalve misschien als ze te droog is en wel wat glij kan gebruiken. Ze komen ook nooit zo hard klaar als mannen die gewoon één keer komen, en je krijgt er als vrouw ook gewoon veel minder van mee. Zonde eigenlijk. Het is meer dat het orgasme dat ze hebben maar half wèrkt. Nouja, als zij er zelf maar blij mee zijn.

Als je een vent hebt die masochistisch doorneukt na het komen, is dat iets héél anders. Die heeft een volledig orgasme gehad, zijn lijf heeft er een punt achter gezet, maar hij stoot toch door. En omdat hij dat redelijk heftig moet doen om zijn erektie te houden, en een pik al zijn pijngevoeligheid in één klap terugkrijgt zodra het zaad eruit is, voelt dat pijnlijk en tegennatuurlijk voor hem. En dat is een kick voor zo'n man. Of leert hem iets over te vroeg klaarkomen.

De kwakgerichtheid van mannen maakt sommige vrouwen jaloers: mannen hebben zo duidelijk een doelstreep, en als ze er overheen komen zijn ze tevreden. Klaarkomen is voor vrouwen veel vager. En natuurlijk, in ons feministisch gevormd denken, moeten we dan de mannen achterna. Terwijl dat helemaal nieteens bij ons past. Het hele idee dat we mannen moeten nadoen omdat mannen het zo goed voorelkaar hebben is onzin, en als we zouden hebben wat mannen hebben zouden we er niets áán hebben.

Voor vrouwen is het van veel verder komen als wij onze dierlijke natuur gaan opzoeken met orgasmes. Voor mannen is het weereens makkelijker, omdat hun seksualiteit instinktief en lichamelijk veelmeer naar dat orgasme toewerkt. Alles waar een man van zijn natuurlijke driften de neiging toe heeft, duwt hem naar zijn orgasme toe, en dan is hij klaargekomen. Bij vrouwen is dat totaal niet zo. Als je als onwetend kuikentje begint met je lijf ontdekken, is er geen instinktief pad naar klaarkomen.

Sterker nog, als je een beetje gaat experimenteren kom je in een doodlopend straatje terecht. Het toegankelijkste om jezelf te stimuleren is je klit, en als je er een gewoonte van maakt om je klit te bewerken om je gerief te halen, gaat je lijf ernaar staan. En dat zorgt dan weer dat andere manieren van klaarkomen veel moeilijker worden. Vooral als je de boel grof aanpakt met vibrators en andere hulpmiddelen waar de natuur niet aan kan tippen, verleer en verwen je je lijf.

Vibreren is snackvoer voor je kut. Je bent snel bevredigd, maar het vervult niet, en je wordt er niet gezonder van. Je hoeft je orgasme minder op te bouwen, je hoeft je geest minder op seks te richten, want je wordt zo overweldigd door de prikkels dat het veel te makkelijk gaat. Als je er een gewoonte van maakt, kan je vaginaal klaarkomen wel gedag zwaaien. Daar moet je dan echt je op leren richten, en ooknog als je geil en dùs dom bent, jezelf genoeg in de hand te houden om niet toch even je klit voorrang te geven.

Klitoraal is heel lekker, ookal geeft het je geen echte voldoening. Het is wel makkelijk, lekker voor eventjes, maar je wil zo weer meer en eigenlijk iets anders. Maarja, al het andere wordt er minder bevredigend van, dus je zit er een beetje aan vast. Verslavend terwijl het eigenlijk niet is wat je nodig hebt. En netzoals veel verslavende dingen kàn je er best verantwoord mee omgaan, en kàn je best zorgen dat het niet de voorgrond steelt.

Volgens de blaadjes kan maar vijftien procent van de vrouwen vaginaal klaarkomen. Volgens de boekjes eigenlijk maar nul, want éígenlijk is vaginaal klaarkomen óók klitoraal klaarkomen omdat de klitoris voor alles verantwoordelijk wordt gehouden. Volgens onderzoeken in landen waar vibreren en masturberen minder gebruikelijk is lukt het daar bijna alle vrouwen prima om vaginaal klaar te komen. Onder de wildebrassen en aartshoeren hoor ik hoe ze vroeger wel problemen hadden, maar sinds ze zich gingen ontwikkelen prima vaginaal komen.

Vaginaal klaarkomen is anders dan klitoraal. Het is hetzelfde soort verschil als tussen een rauwkostsalade uit de buurtwinkel of een maaltijd in een goed restaurant. Het is allebei lekker, en soms heb je gewoon zìn in de ene en niet in het ander, maar uiteindelijk zijn vaginale orgasmes beter en meer vervullend. Maar het grote verschil, waar mijn vergelijking misgaat, is dat je als je regelmatig vaginaal klaarkomt je nog prima klitoraal kan komen, terwijl de andere kant op problemen kan geven.

Klitoraal komen is wel makkelijker. Een klitoraal orgasme bereiken is even in je klit kruipen en een beetje doseren hoeveel stimulatie je wil hebben. Vaginaal komen gebeurt pas als je opgewarmd bent, als je je kut met de pik of het speeltje kan laten samenwerken, als je geestelijk ermee bezigbent omdat je je aandacht erbij moet houden om alles goed te laten gaan, en als je partner of je speeltje geen roet in het eten gooit. En dàn moet je nogeens gaan opbouwen en werken voor je orgasme. Je voelt hèm inplaatsvan je klit. Dus er is veel meer dat mis kan gaan. Maar het is het waard.

Als je je hele leven alleen vaginaal klaarkomt, is er niets aan de hand. Als je je hele leven alleenmaar klitoraal klaarkomt, mìs je echt wat. En het is pervers dat klitoraal klaarkomt dan zo exklusief, en haast verslavend werkt, terwijl je er toch juist mee tekortkomt. Dus zorg dat je niet vast komt te zitten in alleenmaar klitoraal, wil ik maar zeggen. Ik trap daar zelf afentoe nogsteeds in, en het is telkens weer afzien om terug te komen.

Ik wil trouwens niet doen alsof klitoraal komen slecht is, of dat vaginaal komen altijd goed is. Het is natuurlijk ingewikkelder. En je kan met jezelf teveel wennen aan klitoraal komen je vaginale orgasmes verpesten, maar je kan evengoed met teveel wennen aan de hardheid van een dildo, aan de vibraties in je kut van een penetrerende vieb of aan de precies getimede dingen die je met je speeltje doet, zodat een pik geen kans maakt om de verwachtingen van je kut waar te maken.

Datzelfde is ook héél waar voor mannen trouwens. Hoe vaak ik het wel niet tegenkom dat mannen hun ruktechniek zo verfijnd hebben dat hun pik strontverwend is, en alleenmaar kan klaarkomen, of zelfs alleenmaar stijf kan blijven, als er precíés genoeg druk wordt gezet, en precíés die perfekte lengte van de stoten is, en precíés het perfekte ritme is dat ze zichzelf met masturberen hebben aangeleerd, het is om sjagrijnig van te worden.

Hier stond weer een heel verhaal wat eigenlijk een eigen stukje moet, over langs je orgasme schieten. Want dat lijkt hierop, het is niet helemaal hetzelfde, en eigenlijk is het te ingewikkeld om hier als apart verhaaltje bij te zetten. Dus dat komt in een eigen stukje, beloofd. Tenminste, als dit soort stukjes goed genoeg gelezen worden om het de moeite waard te maken.

Klaarkomen is een werkwoord. Jezelf klaarzetten, je lijf meekrijgen, je geest meekrijgen, je partner goed laten presteren, je moet het allemaal dóén. En je kàn best hebben dat een orgasme je overkomt, vooral als je overrompeld wordt door een seksuele situatie die toevàllig jou in de goede mindset zet en je toevàllig goed stimuleert, maar daar moet je echt niet op rekenen, behalve als je zo'n geluksvogel bent bij wie het makkelijk vanzelf gaat. En zelfs die hebben meer lol als ze het leren dóén.

Jij zorgt voor jouw orgasme, en je helpt je partner met het zijne. Ja, als hij niet goed meedoet verpest hij het voor jou, maar jij doet het met jóúw lijf. Verken wat je lijf doet en wil, en zet het aan het werk. Dan krijg je resultaten. Een ervaren en vaardige partner kan helpen, maar die zijn zo dun gezaaid dat je er niet op moet rekenen. Het is niet onvrouwelijk om je eigen stimulatie prioriteit te geven in bed. En een beetje egoïsme in bed is gezond!

Maar om het te leren is nog niet zo makkelijk. Seks is toch beladen voor de meeste mensen, en een groot deel van die mensen vindt die beladenheid bovendien een onderdeel van wat ze er belangrijk, lekker en spannend aan vinden, dus die laten dat niet zomaar gaan. Je geest zover krijgen dat die het orgastische spelletje meespeelt is lastig, ook omdat je tijdens seks niet op je slimst bent. Je hersenen zetten zichzelf een stuk uit als je geil bent, zodat je lekker domme dingen doet.

Je geest moet meedoen. En die heeft daar soms voorwaarden voor. Die komen soms van diep in je instinkten, soms door hoe je ontwikkeld bent, maar je kan dat niet zomaar even opzijschuiven. Daar zijn ze veel te sterk voor, vooral de diepe instinkten en basisimpulsen. Dus je komt nogaleens tegen dat iemand niet los kan komen in haar seksleven omdat ze een seksleven heeft opgezet waar haar diepe verlangens niets mee hebben.

Dan krijg je dus van die vriendinnen die helemaal in de knoop zitten met zichzelf omdat ze alleen kunnen klaarkomen tijdens het vreemdgaan, en niet met de vent waarmee ze in een relatie zitten. En als ze dan manlief dumpt om met lover door te gaan, blijkt zodra het officiëel is geworden, dat ze met lover ook opeens niet meer klaarkomt. Maar wel als ze met haar kersverse ex vreemdgaat. Daar zit ze dan enorm mee, want zo iemand wil ze niet zijn. Maar zo iemand ìs ze dan wel, diep in haar geest en diep in haar kut.

In mijn hulpploeg en de kring eromheen van kontakten met collegaatjes heb ik ook meerdere meiden gehoord die alleen vaginaal klaarkomen met klanten, maar niet met hubby. Of niet met klanten of hubby, maar wel met de scharrels en avontuurtjes die ze hebben. We hebben in ons een drift om vreemde pik te versieren, en die drift beloont ons met extra harde orgasmes. Dat is heel bekend.

Het kan vanalles zijn. Vrouwen die niet klaar kunnen komen als ze niet het gevoel hebben dat ze per ongeluk zwanger zouden kunnen raken. Vrouwen die niet klaar kunnen komen als ze niet een beetje bang voor hun sekspartner zijn. Vrouwen die niet klaar kunnen komen als ze niet in een ingewikkelde soap zitten met hun partner. En dan heb ik het nognieteens over de zèldzame hindernissen gehad.

Terug naar je lijf dan. Sowieso is het beter klaarkomen als je meer spanning in je lijf hebt. Te ontspannen is te makkelijk, en dan heb je geen spanning te ontladen. Die spanning kan leuke, stoute spanning zijn. Maar het kan ook spanning zijn die je eigenlijk niet ziet zitten. Van aangerand worden tot je enorme zorgen maken of je ouders misschien naar je kamer komen terwijl hij je ligt te palen, vervelende dingen kunnen ook ontladen in een knallend orgasme.

Lux klaagt weleens dat ze makkelijk komt als er maar aan een paar dingen wordt voldaan, maar dat die dingen zo buiten bereik kunnen liggen. Als Lux maar zaad krijgt, of stevig gewurgd wordt, of jaloers is, of de man vernedert, dan komt ze moeiteloos klaar. Maar dat zijn allemaal dingen die je niet zomaar met een klant doet, en met de meeste vriendjes lukt het ook niet. Dus dan is het verlokkend onder handbereik, maar kàn het niet. Behalve als ze dom doet, en dat gebeurt dus uit frustratie weleens.

Wat nogweleens wil helpen als je geest eisen gaat stellen voordat die je laat klaarkomen, is drugs gebruiken zodat je geest niet meer dwarsligt. Vooral ecstacy werkt goed, hoor ik. Zelf heb ik er nietzoveel mee, en heb ik drugs een beetje achter me gelaten, maar er zijn mensen die erbij zweren. Hoeren minder tijdens het werk natuurlijk, want je wordt er niet handiger van en dat pikken de klanten niet, maar avontuurlijke burgermeiden doen dat best vaak.

Bij hoeren hoor je sowieso dat het kwijtraken van de roze bril voor problemen zorgt. Die roze bril helpt natuurlijk enorm met het niet zien van hoe je partner je orgasme verneukt, en het helpt enorm met voor jezelf de behoeftes invullen die je partner éígenlijk niet in kan vullen. En dat is als je tenminste niet één van de vele hoeren bent die gewoon altijd seksueel afknappen op een vaste partner, hoeveel ze ook van hem houden.

Als je eenmaal doorhebt hoe een orgasme werkt, en gaat uitproberen hoe het voor jóú werkt, ontdek je dat je veel kan spelen met hoe je klaarkomt. Dat het bijvoorbeeld kan lonen om wat langer te wachten met over de drempel te gaan dan je gewend bent, omdat het veel heftiger is als je eventjes vasthoudt. Of dat je juist graag je vent zo laat neuken dat als je eenmaal begonnen bent met komen, je er helemaal in blijft zitten tot je buikpijn krijgt van alle samentrekkingen, en dan pas loslaat. Of omgekeerd, dat je leert dat je snel wil komen omdat je orgasme niet fijn is als het teveel opbouwt.

Wat ik bijvoorbeeld pas heel laat ontdekt heb, is tegelijk klaarkomen. Het was me weleens overkomen, maar het had me niet veel gedaan omdat ik er niet bewust mee bezig was geweest. Ik wist dat mannen het lekker vonden, dus ik fake het routineus, maar sinds ik ermee ben gaan experimenteren heb ik het zelf ook helemaal ontdekt. Of het nou lichamelijk iets is of puur geestelijk kan ik niet zeggen, maar het is bestwel next level. En dan zit het condoom nog meer in de weg dan normaal al!

Zelf hóéf ik nietzonodig een orgasme te hebben om klaar te zijn. In sommige van de beste beurten die ik heb gehad, heb ik geen orgasme gehad. En dat was vaak omdat ik helemaal geen behoefte had aan een orgasme. Ik zeg het vaak, seks is véél meer dan klaarkomen. De daad is het kroonstuk, het orgasme is alleen het toefje slagroom erbovenop. Dat hoeft voor jou niet zo te zijn. En voor mannen is klaarkomen gewoon veel belangrijker. Het zaad moet spuiten.

Maarja, wat moet je met al die dingen die ik hier uitleg? Nou, bijvoorbeeld een duidelijker beeld krijgen. Maar je kan er ook je voordeel mee doen door te gaan uitzoeken hoe jij je eigen orgasmes kan gaan aanleggen op een manier die jij wil. Want als het iets is wat je zelf doet, kun je het zelf dus ook gaan doen, en dan op een manier die voor jou werkt. Daarvoor is het handig als je eerst over jezelf leert wat voor jou werkt.

Het moeilijkste is om te ontdekken wat voor jouw lijf en jouw geest de dingen zijn waardoor een orgasme op slot wordt gehouden. Ik had al het voorbeeld gegeven van de vrouwen die niet klaar kunnen komen met hun vaste vent, maar er zijn ook genoeg andere dingen die het voor jou kunnen zijn. Uitzoeken wat die dingen zijn is wel belangrijk als je onverklaarbaar niet kunt komen terwijl je het wel verwacht.

Je merkt zo'n blokkade meestal op omdat je bezigbent op een manier waarvan je verwacht dat hij wel naar klaarkomen moet leiden, maar waarbij er iets niet klìkt. Er spant iets niet wat wel zou moeten spannen. En dat ligt haast nooit aan je lijf, en zit bijna altijd tussen je oren. Met een beetje voelen en een beetje zoeken merk je wel waar dat verschil in zit, zolang je tenminste maar kan vergelijken met situaties waarin je wèl klaarkomt.

Want de eerste stap naar je orgasmes leren, dat is gewoon een paar keer proberen een orgasme op te bouwen. Een klitoraal orgasme is een goed begin, maar vaginaal leren komen is dan wel weer opnieuw beginnen. Je bent misschien zo'n geluksvogel die zomaar haar eerste orgasmes inrolt, maar het kan ook zijn dat je veel moet uitproberen voordat je een beginnetje hebt. Dat is heel normaal, en dat kan best leuk uitproberen zijn. Je moet je alleen niet drukmaken als het niet meteen lukt.

Het belangrijkste om klaar te komen, vooral bij vaginaal klaarkomen, is dat je géíl moet zijn. Hoe geiler, hoe beter. En het is voor veel mensen best moeilijk om geil te zijn. Die vinden het niet bij zichzelf passen, vinden het fout of zondig of onrein of primitief of onbeschaafd of objektiverend of watvoor bekrompen idee danook, maar het is een heel vitaal onderdeel van je seksualiteit om gewoon afentoe jezelf geil te laten worden.

Geil zijn is broodnodig voor orgasmes, maar ook gewoon om je seksuele kant eens goed te laten ontplooien. Bij de vele, vele mensen die ik heb gezien die moeite hebben om geil te zijn, zie ik dat ze gewoon seksueel onvolwassen en meestal ook seksueel ongezond zijn. En voor al die mensen die het niet kunnen slikken om afentoe eens geil te zijn, ligt er op de loer dat bloed kruipt waar het niet gaan kan, en die seksuele frustratie die ze zichzelf aandoen op andere manieren tevoorschijn gaat komen. Manieren die je misschien helemáál niet wil.

Dus ga ervoor om jezelf zo geil mogelijk te maken. Niet op de manier dat je zou wìllen dat je geil wordt, maar op de manier dat je weet en voelt dat je geil wordt. Laat je leiden door je geilheid. Probeer niet je geilheid te leiden. En als je geilt op iets wat je niet mag, fantaseer er dan tenminste gewoon over. Je eigen geilheid accepteren is zelfs bij mannen al een probleem, laat staan bij vrouwen die het veel bewuster moeten aanpakken.

Als je een spanning voelt in je lijf bij het geil worden, is dat goed. Dat is de bedoeling. Geil zijn maakt je onrustig. Geil zijn geeft spanning. Ja, er is ook zoiets als smeuiïg geil zijn, waarbij je gewoon ligt te luieren in je geilheid, maar dat brengt je niet bij je orgasmes, en is meer iets voor nadat je klaargekomen bent. De geile gedachten of dingen die je doet die zorgen voor spanning en onrust, dáár moet je het zoeken.

Ik hoor van veel vrouwen die moeite hebben met klaarkomen, dat die dat een moeilijk idee vinden. Die voelen die spanning als "gevaarlijk" of "benauwend," en die gaan er juist van weg. Maar die spanning is juist je lijf dat zich schrapzet voor de seksuele opbouw, voor het lichamelijke proces in je lijf dat seks zo heftig kan maken. Dus leer ermee te spelen, word er rustig aan mee op je gemak. Het kan namelijk hélemaal geen kwaad.

Mannen zijn bijna altijd gek op teasen. Daar kunnen ze onderdanig of dominant op reageren, daar kunnen ze in gaan zitten of juist als een reflex doorheen willen douwen, maar ze worden er bijna allemaal extra geil van. Vrouwen doen het ook goed op geteased worden, maar heel veel vrouwen zijn te onzeker om er niet van terug te schrikken, en dat is lastig omdat een beetje duwen en trekken heel opzwepend is, ookal vind je het niet altijd fijn. En héél weinig mannen kunnen teasen.

De route naar het klaarkomen hoeft ook helemaal niet langs de wegen te gaan die jij als "fijn" beschouwt. Sommige vrouwen hebben nou eenmaal een moeilijke relatie met hun seksuele knoppen, en als je daarbij niet meegaat in wat jouw geilheid wil, dan gebeurt het gewoon niet. Dan moet je daar kiezen of delen, accepteren dat het zo moet, of accepteren dat het niet gaat gebeuren voor jou.

En accepteren dat het niet gaat gebeuren voor jou is óók gewoon een mogelijkheid hoor! Orgasmes kunnen hartstikke leuk zijn, en klaarkomen is heel bevredigend, maar het is niet alsof seks zonder orgasmes niet leuk is. Sommige van mijn beste beurten heb ik gehad zonder orgasmes, en een orgasme zou alleenmaar storend zijn geweest. Dus zit er niet over in als jij gewoon niet wil doen wat je nodighebt voor het klaarkomen.

Om klaar te komen heb je eigenlijk geen orgasme nodig namelijk. Je kan echt een fantastische beurt hebben die je tientallen jaren bijblijft, waar je wekenlang van grijnst, waarin je geen orgasme hebt gehad. Ik heb beurten gehad waar ik me aan het eind voelde alsof ik helemaal uit elkaar gevallen was, waarin mijn ziel blootgelegd was, waarin ik zo volledig vrouw was, en waarin ik geen orgasme had.

Je spanning opbouwen is het moeilijkste stuk. Daar kan een handige partner bij helpen, maar die zijn zeldzaam. Het beste is meestal een partner die goed naar jou luistert, en doet wat jij zegt terwijl je naar je lijf en je geilheid luistert. En je blijft luisteren, inplaatsvan alleenmaar op diezelfde knoppen blijven drukken die in het begin van het nummertje de boel goed aftrapten.

Want bij heel veel mensen is het begin van geilworden door één ding, en als ze eenmaal onderweg zijn wordt het overgenomen door een ander iets, wat pas interessant wordt als ze eenmaal geil zijn. Soms zijn er nog wel meer treden op die trap, maar ik kom vooral tegen dat er een opstaptreetje is, en daarna de tweede tree van de trap tot het eind blijft werken. Maar vaak wel met het opbouwen van de spanning explicieter, simpeler, heftiger of gewoon primitiever wordt.

Als je je geilheid genoeg volgt, gaat je lichaam klaarstaan voor het vuurwerk. Maar je lijf heeft ook niet meteen door hoe dat moet. Als het nieuw voor je is, kan het makkelijk zo zijn dat je lijf gewoon ongeoefend is, en er vanalles probeert te werken dat helemaal niet in vorm is. Dat kan zelfs zeerdoen, of voelen alsof er iets helemaal mis is. Dan is het gewoon oefenen, als je het maar blijft proberen wordt je lijf vanzelf sterker, en gaat het meer met je samenwerken.

Okee, dan heb je geoefend, heb je leren kennen wat je lijf op scherp zet, heb je je geilheid leren accepteren en bent het lekker op aan het stoken geweest, je hebt je partner of je speeltjes zover dat ze je geven wat je nodighebt, èn je hebt ontdekt welke dingen het voor jouw geest onmogelijk maken om te komen, en dan? Dan moet het klaarkomen zèlf nog. Want al die dingen zorgen er alleenmaar voor dat je lijf gespannen komt te staan om te komen, niet het komen zèlf.

Die spanning met een knal ontladen, dàt is het orgasme. Het weer rustig leeg laten lopen kan óók lekker zijn, maar het is geen orgasme. En een belangrijke kunst is wel om dat orgasme op het juiste moment te laten gebeuren, als de spanning precies goed is, en je op precies het goede moment in je seksspel zit. Vooral met een partner willen die dingen weleens niet vanzelf tegelijk gebeuren.

Mannen hebben meestal het probleem dat ze dingen doen die zo hard prikkelen dat ze niet in de hand hebben wanneer de boel ploft, en hebben zich meestal met masturbatie geleerd om dat ooknog efficiënter en vlotter te doen. En om het totaal niet in de hand te houden, maar het juist zo hard mogelijk te overprikkelen en er als een gek doorheen te racen. Daar gaat zo'n vent dan naar staan, en dan doet hij het per ongeluk ook als hij niet wil. Bij vrouwen kan dat ook gebeuren, maar vooral met klitorale orgasmes door vibrators.

Je kan de mazzel hebben dat je genoeg lichamelijk gestimuleerd wordt dat je het overkomt, en dat je gewoon klaarkomt omdat er geen houden meer aan is. Dat is nòg lekkerder als je het wel langer probéért uit te houden. Dat kan even wat zelfdiscipline kosten, omdat op dat moment klaarkomen het belangrijkste is wat je wil. Een plagerige partner is dan een enorme uitkomst. Zolang hij maar wel zorgt dat je kan komen voordat de spanning erafgaat.

Maar bestwel vaak moet je zelf van die spanning die je opbouwt je orgasme máken. Dat is een kunstje dat je beter gaat beheersen als je meer ervaring met orgasmes hebt, en je meer handigheid krijgt. Soms voel je dat het niet verder gaat gaan met het opbouwen, en dat je niet vanzelf over de drempel gaat worden geduwd. Dan is het tijd om even zelf je lijf de goede kant op te douwen.

Voordat er nou iemand gaat mopperen dat mannen het maarweer makkelijk hebben, die mannen doen dat werk al. Die doen dat al veelteveel. Mannen leren zichzelf met de hand om zelfs uit ontzettend halfzachte spanning een orgasme te halen, en ze doen dat tijdens seks veel te makkelijk. Het wordt al snel veel te spannend voor een man die zichzelf geleerd heeft uit een pornofilmpje en wat handwerk een orgasme te halen.

Jezelf over die drempel halen is dus wéér een kunstje dat je moet leren. Het is het meest voor de hand liggende kunstje, dus veel vrouwen proberen op dit punt te begìnnen, maar het is juist iets wat pas kan werken als de rest zijn werk heeft gedaan. Dus als je mentaal goedzit, en je de spanning in je lijf genoeg hebt opgebouwd, dàn pas ga je proberen jezelf over die drempel te wippen.

En het is net als wanneer je een zware koffer op wieltjes over een drempel trekt. Je voelt de spanning, je voelt dat je nogmaar een klein zetje nodig hebt om er helemaal overheen te schieten, maar soms zit er net iets in de weg waardoor je kan trekken wat je wil, hij schiet niet door. En net als bij een koffer die vastzit, moet je dan even kijken wat het laatste dingetje is wat je nog los moet laten schieten.

Je kan even afwachten. Best vaak lukt het dan alsnog. Als je met een partner bent, worden mannen altijd vuriger als je lijf tekens geeft dat je gaat klaarkomen, en dat kan je makkelijk over het randje duwen. Maar het kan heel goed dat jij een knopje hebt dat de klap laat komen. Soms zijn dat woorden, soms is dat een kramp of een kromming die je lijf moet aannemen, en sommige vrouwen hebben een vlakke hand op de billen of in hun gezicht nodig voor dat laatste stukje.

Veel mensen komen vooral klaar door de spanning op te bouwen met een partner, en heel heftig en intiem met die partner te seksen. Maar voor het laatste stukje, als je over de lat heen moet, is het vaak beter om even helemaal autistisch in jezelf en je kut te gaan zitten, en die opgebouwde spanning vast te houden terwijl hij even alleenmaar een pik is die zijn werk doet. Na het komen kan je hem dan helemaal zacht knuffelen, het klaarkomen moest even een ego-momentje zijn.

Mannen hebben dat al. Daar hoef je je geen illusies over te maken. Er is haast geen man die niet zo in zijn klaarkom-routine zit, dat die niet als hij aan zijn eindsprint begint, totaal afgeleid is. En hij vindt het van jou alleenmaar spannend als jij het ook hebt. Als hij aan die climax begint te werken, doet hij dat helemaal zelf, en hoe hij jou op dat moment stimuleert komt nieteens bij hem op.

Dat gaat automatisch, en hij zoekt dan precies de tempo's en stimulaties op die hij ook tijdens het masturberen gebruikt. Er zijn zelfs bestwel veel mannen die zichzelf in bochten draaien om maar de rare tempo's te bereiken die ze gewend zijn van het rukken, en die alleen komen door overladen te worden met sensaties door je kut, niet omdat ze zelf hun orgasme kunnen maken. Die machteloosheid om zich te beheersen is nogweleens lastig als je voor de seks van die ene man afhankelijk bent.

Want het is machteloosheid. Als je eenmaal bezig bent met de grote afmaker, meestal dus het neuken, dan ga je een behoefte achternajagen. En die mannen hebben één soort reaktie op die behoefte geleerd van het rukken, en die ligt dan voor de hand. Als je eenmaal in het neuken zit, moet je niet verwachten dat er nog een slimme nieuwe gedachte in zo'n vent opkomt. Die gaat als een dolle stier op zijn doel af, wat zijn voornemens ook waren.

Je ziet daarom dat mannen zich proberen tegen te houden om in die eindsprint terecht te komen, omdat ze weten dat het dan heel snel voorbij is. Dus dan krijg je dat ze gaan malen zonder te stoten, of dat ze stil gaan liggen in je kut. Dan denken ze dat ze daarmee de beurt beter maken dan wanneer ze gewoon doorstoten en danmaar helaas te snel komen, maar als je het mij vraagt is dat gekloot met stilhouden veel irritanter dan te snel komen.

Mannen masturberen meestal vooral met hun voorhuid. Die is niet het jasje wat ze gebruiken om hun eikel mee te prikkelen, zoals de bakerpraatjes zeggen, maar het gaat om die voorhuid zelf. Een man die moeite heeft om klaar te komen bij de seks, heeft vaak het probleem dat zijn voorhuid gewoon niet op dezelfde manier wordt gestimuleerd door een kut als door zijn hand. Als je kan zorgen dat die tòch gaat rollen, is het meestal binnen een paar tellen gepiept.

Wat voor jou werkt weet ik niet. Maar je lijf weet dat wel. Je voelt meestal wel wat er mist, ookal kan het zijn dat je niet weet hoe of wat precies. Ergens voel je een holte die smeekt om aandacht. Maar soms ook niet, en is er niets meer wat je tegenhoudt, maar is er alleenmaar die drempel. Bij heel veel mensen helpt het om een beetje op het orgasme vooruit te lopen, en vast geluiden en bewegingen te gaan maken die met klaarkomen temaken hebben. Fake it till you make it werkt voor heel veel dingen, en hier dus ook. Dat is trouwens een ander soort faken dan ik voor de klant doe, dat heeft weinig overeenkomsten.

Als ik net niet komen kan, bijvoorbeeld omdat het tijdens een vluggertje is, ga ik mijn tenen pompen, hijgen en rauw kreunen, mijn kont naar achter draaien en mijn anus ritmisch samentrekken. Dat zijn allemaal dingen die mijn lijf vanzelf doet als ik spontaan klaarkom, en minstens de helft van de keren kom ik dan ook gewoon echt klaar. Zolang ik maar wat spanning heb gebouwd om méé klaar te komen.

Maar je hebt ook moeilijkere klaarkomknopjes. Bestwel wat mensen hebben zo'n laatste drempel. Die ligt dan niet voor de hand, in elk geval niet voor jezelf. Een man die voor je herkent wat je nodighebt is dan een uitkomst, maar die zijn nòg dunner gezaaid. Als je het zelf wil gaan uitzoeken, kan het helpen om een sexy verhaal te schrijven over een beurt die iemand maakt, en dan tijdens het schrijven aan te voelen hoe dat moet eindigen. Niet over een orgasme, maar dat verhaal.

Een vriendin van lang geleden is maar één keer in haar leven klaargekomen. Ze bouwde best op, ze wilde ook wel, maar opbouwen bracht haar alleenmaar frustratie, want ze had de behoefte om klaar te komen. Ooit was ze in bed verzeild met een man, die zij haar nieuwe vriendje noemde en wij haar scharrel, die haar toen ze kromstond van de spanning zei: "Als je nu klaarkomt, ben je echt een vieze slet." En toen kwam ze. En hard ook, daar is ze nòg vol van. Dat neemt ze zichzelf erg kwalijk, maar als ze er wat volwassener mee om zou gaan zou ze zien dat ze nu het begin heeft om te zien hoe dat knopje werkt. En hoe ze dat acceptabel voor zichzelf kan maken.

Als je al die dingen eindelijk op een rijtje hebt, en je kan klaarkomen, je kan het orgasme opbouwen, je weet hoe je werkt, dan ben je nog niet helemaal klaar. Want ten eerste moet je dan gaan oefenen, netzoals elke kunst moet je trainen om hem te gaan beheersen. En ten tweede, als dit je eerste paar orgasmes zijn vooral, gaat je lijf ontwikkelen als het leert orgasmes te hebben en klaar te komen, zodat het heel goed mogelijk is dat je andere voorkeuren en eisen krijgt door die ervaring die je opdoet. Dat is niet raar, en ga daar gewoon in mee. Je ontkomt er toch niet aan. Het zit er al in.

Klaarkomen komt uit jezelf. Het is niet iets wat iemand anders met je doet. Het is ook niet iets heel eenvoudigs, en het is geen automatisch dingetje wat gebeurt als je genoeg plezier hebt in bed. Je dóét het, met of zonder hulp. Je moet er soms dingen voor doen of laten die je liever niet doet of laat, en dan is het heel gewoon en heel verstandig om even na te denken of je dat deze keer wel wìl.

Want orgasmes zijn voor mannen misschien zo'n beetje verplicht, voor ons zijn ze dat gelukkig niet. Je kan klaarkomen, je hoeft niet. Soms heb je er zin in, soms niet. En als ze teveel moeite zijn, dan mag je ze gewoon links laten liggen. Het is goed om te weten hoe ze voor jou werken, maar het is niet alsof je tekortkomt als je ze niet doet. Klaarkomen is iets wat je doet, òf gewoon niet doet. Jouw keus.

En klaarkomen hoeft geen orgasme te zijn. Als jij bijvoorbeeld, zoals véél vrouwen, het bevredigende eind aan een beurt hebt als de vent klaarkomt, is dat ook prima. Zolang jij maar het gevoel hebt dat je klaar bent met de beurt. Zolang jij maar bevredigd bent. Dat is gelukkig los van orgasmes. Het màg, maar het hóéft niet. Wat het afmaakt voor jou, is goed. Laat je niets aanpraten.

Ik geef je bijvoorbeeld nog mee dat er een collegaatje was die klaagde over dat ze nog nooit een orgasme had gehad. Mijn hulpploeg kwam met allemaal tips en weetjes, en hele coachingsessies. Die collega kwam toen terug met "Oh, dàt? Ja, dat soort dingen ken ik wel. Maar is dat dan een orgasme? Dan stellen die minder voor dan ik dacht zeg." Want een orgasme is ook maar een orgasme.

En het betékent ook niets, of je nou klaarkomt of niet. Je hebt niet mislukte of foute seks gehad als je niet bent klaargekomen. Je partner heeft niet gefaald als jij niet bent klaargekomen, en jijzelf trouwens ook niet. Je hebt het gewoon niet gedáán, of dat nou kwam omdat er iets in de weg zat, dat er iets ontbrak, dat je er het werk niet in hebt gestopt, dat je niet wist hoe, of dat je het gewoon niet hebt gedaan omdat je er niet mee bezigwas. Of nogwel meer.

Klaarkomen is heel bevredigend, en het kan de moeite waard zijn om het te leren. En als het heel veel moeite is, dan is het misschien die moeite niet waard. Dat kan voor jou zo zijn. Als je er wat mee uitprobeert vind je vanzelf wel wat er voor jou wel en niet werkt. Misschien kom je alleen met een vibrator klaar. Misschien alleen tijdens het vreemdgaan. Of misschien kom je wel te pas en te onpas klaar als je het geleerd hebt. En als het niet lukt? Nou, dan lukt het niet! Maakt allemaal niet uit. Het is van jou.

Het zal sommige lezers al wel zijn opgevallen dat ik in het begin van het stukje zeg dat ik een verschil maak tussen een orgasme en klaarkomen, maar dat ik in de rest van dit stukje helemaal geen verschil maak, en de termen gewoon doorelkaar gebruik. Dat is omdat de tekst anders zo gekunsteld werd, en dit veel leesbaarder is. Ik denk dat iedereen wel ziet wat ik bedoel en waar. Maarja, van orgasme is geen werkwoord, en klaarkomen is wel een werkwoord. En eigenlijk zouden ze allebei een werkwoord moeten zijn, als je het goed begrijpt. En verschillende werkwoorden, die je niet uit kan wisselen.

maandag 5 juni 2023

Sokken en gulpneukers

Dit is misschienwel het stukje dat het vaakst opnieuw geprobeerd is te plaatsen, en eigenlijk had het op drie april al moeten zijn geplaatst. We hebben nog steeds geen manier gevonden om te plaatsen zonderdat ik de hulp van mijn internetgoeroe èn mijn statistiekmannetje hoef in te schakelen. Het is lente, en ik kan eindelijk weereens de warme truien en dikke broeken wegleggen. Het wordt voorzichtig weer tijd voor rokjes en blote schouders. Op mijn balkonnetje ben ik alweer heel kouwelijk een kwartiertje naakt in de zon gegaan, tot ik toch rillend weer naar binnen holde, maar de kleren gaan weer uit. Eindelijk! Want kleren zijn lekker warm, maar als ze daar niet voor zijn, heb ik ze liever niet aan. Zolang we in een samenleving wonen waar de angst voor seks ook een angst voor naaktheid betekent, is er helaas een minimum van kleding die je aanmoet. Niet dat ik nou in mijn blote kut boodschappen moet doen ofzo, maar als het maatschappelijk kon zou ik wel naakt wandelen of zwemmen. Of op hete zomerdagen naakt autorijden met de kap omlaag. Kleren zijn heel vaak maar onzin, en als het niet koud is, is het enige wat ze echt voor je doen is je status geven. KSP draagt tijdens de zomer graag een outfit die bestaat uit een paar all stars zonder sokken, en een zomerjurkje. Verder niets. Ik snap dat wel, dat is nog genoeg dat niemand gaat klagen, en ze is zo klein van stuk en strak dat er ook niets teveel gaat wiebelen. Al die kleine stukjes kleding die samen je je laten voelen als een aanplakbord tijdens verkiezingstijd, ik snap prima dat ze liefst maar één ding draagt. Sowieso is een jurkje nou net iets waar je onderbroek overbodig is, en zelfs bij nauwsluitende jurkjes lelijke lijnen geeft. Toch zit het er zó in bij de mensen dat je een onderbroek móét dragen, dat het een beetje raar wordt gevonden als je doos kan luchten onder je jurk. Ja, je moet een beetje uitkijken voor een Sharon Stone moment als je iets korts en nauwsluitends draagt, maar je kruis is minder vaak te zien dan mensen denken. Er zijn in mijn hulpploeg heel veel mensen die het naaktstrand ook fijner vinden dan het textielstrand, en je hoeft geen hoer te zijn om als je thuiskomt toch al alles uit te trekken. Veel meer mensen dan ik vroeger dacht, zijn thuis naturisten. Kleren zitten maar in de weg. Ja, we zijn ze allemaal gewend, en veel mensen voelen zich veiliger of waardiger door de kleren die ze dragen, maar ik snap echt niet waarom mensen helemaal aangekleed op de bank gaan zitten in hun eentje, op een warme dag. Nachtponnen en pyjama's zijn ook zoiets raars. Ik ben ermee opgegroeid, en ik weet nogwel hoe verschrikkelijk ongemakkelijk ik het vond toen ik op een logeerfeestje in mijn tienerjaren de enige met een pyjama was. Eentje met van die dikke gevoerde manchetten een plaatje van een panda erop nogwel. Iedereen anders sliep in haar slipje en een hemdje. Niemand zei er wat van, maar ik ging door de grond. Maarja, dat ging ik op die leeftijd tòch wel, ik had wel iets gevonden. Ik slaap naakt als ik niet ongesteld ben. Als het koud is heb ik liever dat ik naakt onder een berg dekens lig, dan dat ik in een pyjama moet liggen met alleen mijn normale deken. Ik voel me meer een beetje ingezwachteld en beklemd dan dat ik me warm en knus voel. Ergens is het gek dat ik het meer dan twintig jaar de normaalste zaak van de wereld vond, en er nu niet meer van snap hoe ik het kon verdragen. Als ik een vriendje heb moet ik die haast altijd leren om naakt te slapen. De meeste mannen zijn toch gewend om in ieder geval in hun onderbroek te slapen, vaak ook nog met een T-shirt aan. Hele pyjama's kom je eigenlijk alleen bij oude mannen nog tegen. Maar als je bij elkaar slaapt is het toch onzinnig om kleren aan te hebben? Bloot knuffelen is veel intiemer, naakt slapen is veel vrijer, en een halfslapend nummertje terwijl je samen wakker wordt komt veel natuurlijker als je niet eerst zijn lul uit zijn slip moet bevrijden. Maar het is ookweer te kort door de bocht om dan maar alles met kleren onzin te vinden. En zelfs om alles met seks en kleren onzin te vinden. Ja, als ik seks is het eerste wat ik wil zoveel mogelijk kleren uit, maar dat is niet voor iedereen zo. En het is ook niet zo dat ik daar echt tégen ben. Ik kan het best leuk vinden als er wat anders gebeurt dan wat mijn eerste neiging is. Het eerste waar je nu waarschijnlijk aan denkt is fetisjkleding. Rubber pakjes, corsetten, leren domina-pakjes, kruisloze lingerie of kousen met jarretels. En ja, die heb je. Ik vind die zelf altijd onhandig, want het plakt of zweet of schuurt of zit gewoon in de weg, maar sommige mensen zijn er weg van. Niet alleen mannen trouwens, er zijn bestwel veel vrouwen die zichzelf alleen sexy voelen als ze een setje aanhebben. Kleren maken de man zeggen ze, en dat is vaak ookwel zo. En veel mensen vinden zichzelf of een partner niet echt een seksobjekt als die niet als een seksobjekt verkleed is. Je kleren moeten het signaal uitzenden dat je seksueel met hem bezigbent, en sommige mannen kunnen of willen dan daarna niet overschakelen dat ze dat signaal van je nog accepteren als je eenmaal naakt bent. Lastig, maar makkelijk op te lossen door het pakje aan te houden terwijl je je ding met hem doet. Daar zit vaak aanvast dat die kleren aanhebben voor hem ook een soort manier is dat je daarmee instemt met wat hij zoekt. Zolang jij die kousen aanhebt, heb je daarmee ook een bord boven je kop dat je ervoor gaat om behandeld te worden zoals de man denkt dat meiden met kousen behandeld willen worden. Zo gauw het uitgaat, is er weer onduidelijkheid, en kan je opeens weer een driedimensionaal mens zijn. En dat haalt de doelgerichtheid uit die mannen. Soms houdt het in dat je er een heel verkleedfeestje van maakt. Dat het verkleden en het verkleed zijn echt de hoofdzaak zijn van wat je doet, dat het een deel is van de rollen die je aanneemt. Dat is niet het onderwerp dat ik vandaag aan wil snijden, dat is een heel eigen stukje waard. Dit gaat om gewone nummertjes, en hoe kleren daarbij meespelen. Kleren zijn op een heleboel manieren iets waar je mee temaken krijgt. Liefst kleed ik mezelf uit. De klant mag daar best met zijn handen tussendoor zitten voelen, maar ik neem altijd het initiatief om mezelf uit te beginnen te kleden. Dan help ik hem wel van zijn colbertje af, maar liefst heb ik ook gewoon dat hij zichzelf uitkleedt. Dat houd ik wel interessant natuurlijk, zodat hij niet alleenmaar bezig is met zijn overhemd ongekreukt houden, maar het is gewoon praktisch zo. Helaas zijn er veel mannen die denken dat het erotisch is om jou uit te kleden. Of zelfs dat het verwacht wordt. En mannen zijn gewoon niet zo goed in vrouwenkleren uitdoen. Ik heb intussen wel geleerd om héél snel de knoopjes of haakjes op mijn eigen bloesjes los te kunnen doen als een man begint om die sensueel open te wrikken, want als je hem zijn gang laat gaan liggen die knoopjes snel door de hele kamer heen. Nieteens omdat hij dat zo bedoelt, maar gewoon omdat ze het niet kunnen. Er zijn ook best mannen die er een beetje verlegen over zijn hoe ze halfuitgekleed eruitzien. Voor mij is een lekkere man in een loshangend overhemd en een pantalon, en met zijn schoenen nog aan, bestwel spannend. Helemaal niet verkeerd. Maar die mannen hebben zoveel meegekregen dat het strak in het pak of niets is, dat ze er vaak niet mee op hun gemak zijn om halfgekleed te zijn. Het is een bekend liedje dat een naakte man met zijn sokken aan belachelijk is. Er zijn heel weinig mannen die dat nog nooit gehoord hebben. Al mijn vriendinnen van buiten het vak lachen zich er ook suf om als het eens als grap langskomt. Ik heb het zelf ook geloofd, toen ik nog niet zo ervaren was. Maar eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Je zal mij er ook geen grappen meer over horen maken. Er zijn namelijk goede redenen voor mannen om sokken aan te houden tijdens de seks. Veel mannen hebben gelùkkig niets met voeten, en vinden hun knobbelige, eeltige onderdanen minder fraai dan hun sokken. Mij kan het nietzo schelen, dus dat vullen ze maar in zoals ze denken. Andere mannen vinden het fijner om sokken aan te houden omdat ze dan je niet per ongeluk met hun ongeknipte teennagels krabben. Teennagels, die krijgen nog een heel eigen stukje trouwens. Maar het belangrijkste misschien nog bij mannen met sokken, is dat het gewoon kan helpen bij de seks. Ik ben er pas genant laat achtergekomen, maar dat is dus iets wat bij bestwel veel mannen wèrkt. Mannen zijn raar geschapen, en bestwel veel mannen, vooral grote, lange mannen, hebben problemen om de temperatuur van hun handen en voeten goed te houden. Dat levert zweetvoeten, klamme handen, en ijspegeltenen op. Die handen, en vooral die voeten, zitten te ver weg van de kacheltjes in zijn lijf, en die warmen slecht mee op met de rest. Dan krijg je ooknog dat als ze koud worden, de doorbloeding terugloopt, en het probleem versterkt zichzelf. Er zijn dus bestwel wat mannen die, als het fris is, koude voeten krijgen. Behalve als ze sokken dragen. En die mannen houden dus graag hun sokken aan. En dat vind ik wel best, want een man met koude voeten of koude handen heeft het moeilijker een stijve te houden. Dat een pik krimpt in de kou, gebeurt niet alleenmaar als de pik zelf koud wordt. Loop maar eens met een vent het zeewater in op het naaktstrand, het is alsof zijn pik probeert te vluchten zo gauw hij tot zijn enkels in zee staat. En als je je werkkamer niet tropisch warm houdt, is het snel mis. Als je aan buitenseks doet, is kleding wel belangrijker. Ik hou van nummertjes in de open lucht, en dan heb ik liever alleen kippenvel van de handigheid van de vent waarmee ik ben, niet van de kou. Dus ik heb bestwel wat beurten gehad waarbij ik mijn jas nog aanhad. En er zijn weinig mannen die wel helemaal naakt gaan als jij niet alles uitdoet. Vooral als het koud is. Vooral als de bodem vol ligt met halfverrotte bladeren. Vooral als we betrapt kunnen worden. Ik weet nog heel goed hoe ik uit zeilen was met een man, en hoe we bij de Orkneys in een ijskoude noordnoordwester bijlagen terwijl hij me op de voorplecht, terwijl ik me aan de voorstag vasthield, van achter een welkome warme pik in mijn doos douwde. Ik had toen een zeiljas aan, de capuchon omhoog en dichtgeritst tot mijn neus, een gevoerde broek tot net onder mijn billen opgetrokken, zeillaarzen, en onder de capuchon nog zo'n muts met een pompom erop. Het kontrast van die warme lul met de natte koudheid om me heen was leuk. Nou is kou voor een minderheid van de mannen een reden om kleren aan te houden hoor. De meeste mannen houden kleren aan om hun status te houden, en tegen onzekerheid over hun lijf. Zo'n vent die alleen zijn T-shirt aanhoudt en voor de rest alleen een condoom draagt, doet dat vaak omdat hij niet op zijn gemak is over grote tepels, mannentietjes, of gewoon zijn gebrek aan een six-pack. En dat kan hem natuurlijk veel meer schelen dan mij, maar dat maakt het niet onbelangrijk. De meeste ervaringen met seks met kleren aan heb ik uit mijn tijd achter de ramen. Daar moet het allemaal vlug, en daar ga je vaak niet naakt. De klanten houden in die tak ook vaker kleren aan. Er zijn zelfs collegaatjes die dat een voordeel of nadeel van de ramen vinden. Ikzelf vond het altijd iets wat me eraan herinnerde hoeveel haast iedereen achter de ramen altijd heeft, en dat was eigenlijk iets dat niet bij me past. Toen al helemáál niet. Toen ik achter de ramen zat, had ik soms veterlaarzen tot mijn kruis aan. Je kon er nauwelijks op lopen, maar ze stonden geil, en vooral als je een blauwe plek op een knie had, of een schram over je scheenbeen van het koffietafeltje toen je 's nachts even de balkondeur op slot ging doen in het donker, vond ik het wel handig. Het was alleen nietzo handig dat je minuten nodighad om zo'n laars uit te doen, en meer tijd nog om hem weer aan te veteren. Reken maar dat die pas thuis weer uitgingen. Ik heb achter de ramen ook geprobeerd te leren langs mijn slip heen te neuken. Ik had het wel vaker geprobeerd, maar toen werkte het niet voor me. Er zijn meiden die hun slip opzij doen om de lul erin te douwen. Dat heeft voordelen, vooral doordat je alleen als je wil dat je kut bereikbaar is het gordijntje opendoet. Dat voorkomt toch veel vieze vingers of condoomloze pikken die "per ongeluk" je kut ingaan. Ik zag het nut er wel van. Mij lukte het alleen nooit zonderdat die slip na een paar stoten toch mijn gleuf in begon te werken, en dat is heel naar. De vent merkt het, al heeft die er meestal niet echt last van. Het condoom gaat wel heel snel stuk. En voor de natheid van je kut is het gewoon meteen het einde. Een slipje is gemaakt om wel raad te weten met het vocht van je kut, en dat moet het op dat moment nou nèt niet doen. Dat doet me ook denken aan het oude truukje dat je je slip uittrekt en in je doos propt net voordat je gaat neuken. Die haal je er weer uit, of laat je de man er met zijn tanden uittrekken, en daarna komt de pik. Dan heb je een dorre, ruwe kut, en er zijn bestwel mannen èn vrouwen die dat stimulerender vinden. Ik ben daar zelf nietzo van, maar ik heb het ookwel gedaan. Het is niet best voor het condoom, en het is nogal een opgave als je het doet met een besneden pik. Ik wou het truukje van langs je slip naaien leren, want ik dacht dat het een truukje was, en ik vroeg het aan een collegaatje. Ze kwam uit Ecuador, ze zei dat ze Braziliaanse was tegen klanten, en volgens haar papieren kwam ze uit Curacao. Ze was een prachtige vrouw, met heel uitgesproken vormen. Zij droeg van die Braziliaanse tanga-slipjes, die er naakter uitzien dan als je niets aanhebt, met van die dunne kromme bandjes over je heupen, die een postzegeltje stof over je gleuf op zijn plek houden. En die schoof ze voor hengstende mannen vaak opzij. Zij liet me zien dat bij haar kut het meer een opgave was om een onderbroek erop te houden. Zij moest Oma-onderbroeken dragen als ze in jeans ging shoppen, want met iets kleiners zat haar kut tegen de spijkerstof voordat ze het huis uit was. De vorm van haar vulva was getuit, haar grote schaamlippen waren altijd naar buiten gestulpt. Ik heb meer een naar binnen lopende kut, dus die vrat nou juist die tangaatjes eerder op. Soms heb je ergens gewoon de lichaamsvorm niet voor. Achter de ramen kwam ik ook de meeste keren tegen dat mannen veel kleren aanhielden. Ik weet nog dat ik mijn lachen in moest houden omdat ik doggy aan het doen was met een vent die zijn overhemd en stropdas nog aanhad, en ik dat puntje van die stropdas over mijn onderrug voelde slingeren. Ik kwam gewoon niet meer bij van dat beeld. Ik weet ook nog goed dat ik een vaste klant had, die in joggingpak naar mijn raam kwam, en me door zijn gulp probeerde te neuken. Daar was hij alleen een beetje klein geschapen voor, vooral als hij wat coke genomen had om zich moed in te snuiven, en het kwam weleens voor dat hij in het heetst van de strijd niet alleen het condoom, maar ook de stof van zijn broek om zijn lul had. Hij was een hele lieve, verlegen jongen, en ik moest hem dan altijd een beetje troosten. Het was achter de ramen ook een faktor dat veel klanten snel weer buiten willen staan. Waarom dat is heb ik nooit helemaal bevredigend begrepen. Soms dacht ik dat de mannen denken dat ze op de klok zitten, en geen tijd aan uitkleden willen besteden. Soms dacht ik dat die klanten weten dat ze achteraf zo snel mogelijk willen vluchten. Maar echt weten doe ik het nogsteeds niet, en ik was toen nog niet zover dat ik het uit ging zoeken. Tegenwoordig in de escort, maar ookal in de clubs en de thuisontvangst, kom ik veel minder mannen tegen die wat aanhouden. Kleren dan. Want ze houden nogsteeds halskettingen aan, horloges en ringen. En daar heb ik eigenlijk een beetje een hekel aan. Gevingerd worden met ringen, vooràl ringen met steentjes, wil ik niet. Horloges krassen erger dan lange nagels. En ik heb mijn haar niet vaak in een halsketting verstrikt gehad, maar ik weet nog heel goed die paar keer dat het wèl gebeurde. Om zo'n ding boven je heen en weer te zien bungelen terwijl de man stoot, vind ik ook heel onsexy, al kan ik je niet vertellen waarom. Iets heel anders dan de verkleedfeestjes, iets heel anders dan fetisjkleding, iets heel anders dan geen koude voeten willen krijgen, iets heel anders dan een vluggertje willen, is dat kleding de dynamiek anders kan maken. Als de ene naakt is en de andere niet, geeft dat een sfeerverschil. Er zijn nogal wat vrouwen die het sexy vinden als een man niet bloot en exposed en kwetsbaar is. Een man die zijn laarzen aanhoudt in bed, of een man die zijn overhemd wel losknoopt tot zijn navel, met zijn lul door zijn broek, die houdt toch een bepaalde status aan. Dat kwam ik vooral veel tegen bij pooiermeiden. Ik had het niet verwacht, maar er zijn bestwel veel van die meiden geweest die de klanten naakt willen, maar door de pooier alleen gegulpneukt willen worden. Dat is dan niet alleen onderdeel van de pooier-esthetiek, maar vooral dat hij zijn status moet houden. Een pooier moet nooit teveel op een klant gaan lijken, en dit is dan één van de manieren waarmee ze het verschil maken. Een poosje terug had ik een klant die ik wel vaker had gehad. Hij komt te weinig om hem een vaste klant te noemen, maar ik kende hem wel. Normaliter wil hij ontzettend gewone Hollandse spruitjesseks. Deze keer wou hij zijn kleren aanhouden, kon dat? Natuurlijk kon dat. Het bleek alleen dat hij hélemaal geen ervaring had met gulpneuken. Zijn sokken waren al uit, maar zo gauw we aan de slag gingen kreeg hij het veel te warm. Dus eerst zijn overhemd uit, en toen zijn V-hals. Dat was nogsteeds te warm, te klef en te schurend, dus hij verdween even in de kamer ernaast om zijn pantalon te verwisselen voor trunks. Ik vond het wel opvallend, ik had eigenlijk verwacht dat hij gewoon naakt zou gaan zoals de vorige keren. Maar hij bleef ervoor gaan om te gulpneuken. Nou ja, elke gek zijn gebrek, het gaat erom dat hij een goede ervaring heeft. Achteraf was ik dan wel nieuwsgierig waarom hij zijn broek per sé aan moest houden, terwijl hij er duidelijk geen pret in had. Veel gulpneukers zie je er blij mee zijn dat ze gulpneuken, hij leek het vooral lastig te vinden. De aap kwam uit de mouw, zoals heel vaak nadat een man gespoten heeft. Zijn vrouw had hem zich laten harsen, en hij schaamde zich voor zijn haarloze lul. Toen ik de vlaggen had uitgestoken over kale kruizen bij mannen was bij hem ook de behoefte naar gulpneuken weg. Sindsdien is hij ook vaste klant geworden. Ik geef hem kleine kusjes op zijn kale schaamheuvel, ik lik zijn kale ballen, en hij is er blij mee. Want uiteindelijk verkoop ik een hoop diensten, van akrobatiek tot sekstherapie, maar het belangrijkste wat ik verkoop is acceptatie. Kleren hebben temaken met verwachtingen. Veel mensen kleden zich zoals het "uniform" is van wat ze denken dat ze zijn, en bij seks is dat net zo. Maar daar kun je mee spelen. Je kan best eens kijken wat voor jou werkt. Een andere rol aannemen tijdens seks is makkelijker als je verkleedt. Je voelen alsof je kwetsbaar of minder kwetsbaar bent kan ook met kleding beter werken. En warme voeten helpen voor je stijve. Dus kijk eens voorbij hoe je je "hoort" te kleden. Er is best wat mee te doen. Kijk wat het doet met de sfeer, en laat je verrassen.