woensdag 19 maart 2014

Veel te laat om nog nieuws te zijn

Er gebeurt vanalles, en ik hou het weer niet bij. Ondanks dat ik erg dankbaar ben voor het ingezonden stukje van maandag! Er gebeurt niet alleen veel, maar er gebeuren ook dingen die ingewikkeld zijn, en waar moeilijk over wordt gedaan met informatie. Ik heb veel contact met Bouche de laatste tijd, over wat hele foute ontwikkelingen. Daar gaat dit nieuwsstukje vooral over, maar ik kan zelfs daarvan niet alles beschrijven. We zijn er gewoon nog niet mee klaar.

Dus voor Renates haatpraatje op Schepper en Co heb ik nu geen tijd. Dat programma had me benaderd om "mijn mening te geven," en ik ben blij dat ik even via mijn achterkanaaltjes kon navragen wat dat inhield. Ze hadden een "aangever" nodig om Renate iets te geven om opin te gaan. Daar bedank ik voor. Ik vertrouw die lui toch al niet, na hun eerdere anti-prostitutie-prediking. Het was poeslief geschreven, jammer dat je de media echt niet kan vertrouwen.

Ze ging deze keer toch al zo overdreven los dat ik denk dat het nietzo schadelijk zal zijn. Als je hier niet kritisch van wèrd, word je het nergens meer van. De haat was zo duidelijk. Ik hoop eigenlijk dat er door dat programma mensen nieuwsgierig zijn geworden om het eens voor zichzelf uit te zoeken. En ze heeft me veel nieuwe ideeën gegeven voor mijn "antwoord op" stukjes.

Dit stukje uit de Gelderlander is ook een duidelijk voorbeeld hoe er om je woorden heengeschreven wordt. Hier maken ze het wel heel bont, dus dan is het goed te zien, maar eigenlijk heb je dit dus in elke krant en op elk programma. Dat is de grootste reden dat ik mijn woordje doe via mijn blog, want dan kan ik tenminste bepalen wat ik zeg, in plaats van de journalist die dat zogenaamd weergeeft. Daarom wil je niet ingaan op uitnodigingen van die smeerkezen.

Ik heb ook geen tijd om het radio-interview met Dina Siegel te bespreken. Dat is jammer, want ze komt met goeie dingen, maar toch heb ik natuurlijk weer wat te zeiken. Jullie moeten het zelf maar even luisteren. Het is niet te lang, en het geeft wel wat om over na te denken. Vooral als je het bekijkt tegen dit gedoe over een Haagse wijk die een seksclub weg wil pesten, of het gelul over de nucleaire top en wat dat voor invloed op de business heeft. Eigenlijk merkt alleen de high class daar wat van.

We gaan vandaag stemmen! En ik weet al wat het wordt, want de gemeente heeft veel te maken met hoe hoeren worden behandeld. Helaas is het niet zo dat je weet door de landelijke politiek wat de gemeentepolitiek gaat doen. Bijvoorbeeld is de VVD in Utrecht bezig om de prostitutie daar weer in orde te maken, maar die in Den Haag wil juist de ramenbuurt Doubletstraat kapotmaken. Die partijnamen zeggen dus ook niets.

Er zijn drie stukjes nieuws die ik wel even wil bespreken, en die komen alledrie via Bouche, die achter de schermen nog steeds keihard voor me werkt, ookal heeft ze het superdruk met haar eigen leven. Dat waardeer ik heel erg. Twee doe ik nu even, de derde krijgt zijn eigen stukje.

Geobjectiveerde bestanddelen
Het eerste stukje nieuws gaat over iets wat door veel hoerenlopers wordt weggewuifd. Je komt het idee tegen, onder andere op Hookers, dat als je maar gewoon oppast, dat je dan niets verweten kan worden. Dat ze eerst maar eens moeten zien te bewijzen dat jij nalatig bent geweest, of slechte voornemens had. Dat is dus niet zo, jongens. Dit gaat over hoeren, en dan zijn er andere regels.

De uitspraken kan je niet zomaar vinden. Wat ze wel en niet op het internet zetten aan vonnissen is maar geluk hebben. Veel van de mensenhandelzaken waar ik de afloop van wil weten komen nooit beschikbaar. Dat is jammer, want dan moet je het doen met beschrijvingen van journalisten, en die geven het erg simpel weer. En je weet niet hoe gekleurd dat uiteindelijk wordt, dus je kan ook niet zeker zijn. Jammer dat justitie nog steeds niet verplicht is om alle vonnissen online beschikbaar te maken.

Recent hebben we nog gezien hoe de geobjectiveerde elementen van de WRP nieuwe opzet in de practijk zullen worden toegepast. Hier was het met betrekking tot art. 248b Sr, en dat is in hoge mate vergelijkbaar. De Hoge Raad beroept zich bij het toepassen van objectivering in zaken waarbij ontoelaatbare druk blijkt te ontbreken op jongeren onder de 16, op de Leeftijd-arresten, waarin dit wordt toegestaan om "ten aanzien van misdrijven tegen de zeden een zo doeltreffend mogelijke strafrechtelijke bescherming" te bieden, en dan wel zo dat die "de strekking hebben deze jeugdige personen te beschermen tegen verleiding, die mede van hen zelf kan uitgaan". Dit wordt nu uitgestrekt naar prostitutie tussen 16 en 18 jaren oud.

Waar het op neerkomt, is dat als je een hoer van onder de achttien bezoekt, en als Ivo Opstelten binnenkort zijn zin krijgt, onder de éénentwintig, dat je dan strafbaar bent, of je nou wist of kòn weten dat ze te jong was, of níét. Er zijn zaken kortgeleden geweest waar mannen bij een meid waren geweest die ermee adverteerde èn zei dat ze achttien was, maar die zestien of zeventien bleek te zijn. De mannen waren zorgvuldig geweest, maar dat maakt niet uit. Ze kregen allemaal een maand cel. Het OM vond dat niet genoeg, en gaat in hoger beroep. Voor nog meer straf.

Het ergste wat ik hieraan vind, is dat als je zestien bent, je wèl gewoon mag neuken met wie je wil, en die mannen niet strafbaar waren geweest, als ze maar niet hadden betááld. Dat vind ik dus gekte. Het is niet eens de seks waar die preutse overheid de meiden tegen wil "beschermen," maar zelfs alleen betáálde seks! Je hebt een recht, maar dat recht wordt je afgepakt als je sekswerk gaat doen. Dat vind ik heel verkeerd.

Dominees en ervaringsdeskundigen: onderzoeksprotocol
Als tweede stukje nieuws heb ik dat de Hoge Raad heeft besloten dat de politie met hulp van buitenstaanders mag smokkelen in mensenhandelzaken. Hier maakt Bouche zich goed boos over. Die heeft het dan meteen over de bijl aan de wortel van de rechtsstaat, en die vindt dat dit ook buiten de hoererij belangrijk is, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat de overheid dit soort dingen zou doen als het ging om echte mensen in plaats van hoeren.

Bouche wordt boos omdat ze vindt dat dit soort dingen erom gaan om ambtelijke incompetentie te compenseren door steeds verdergaande willekeur toe te staan voor het bereiken van een welgevallige conclusie. Het uitbreiden van de bevoegdheden van een immer loggere overheidsmoloch wordt telkenmale geëist op basis van de grote moeite die deze heeft om resultaten te boeken na opsnijderij over de hardere, maar vooral simplistische aanpak die men voorstaat.

Waar het om gaat, is dat er strenge regels bestaan over hoe justitie bewijs mag verzamelen. Ze mogen niets vervalsen, ze mogen niets dwingen, ze mogen niet de wet overtreden die jou beschermt tegen onbevoegde inmenging door overheidsorganen. Het coachen door zedenrechercheurs zit al flink op die grens, en wat mij betreft eroverheen, maar in deze zaak was de politie nog een stapje verdergegaan.

Het is voor de politie een groot probleem dat veel van de Afrikanen die aangiftes doen van mensenhandel met potsierlijke fantasieverhalen aankomen die ze ècht niet bij de rechter kunnen neerleggen. Ze zijn volgens de politie ook bijgelovig, en erg beïnvloedbaar door voodoo- en andere religieuze invloeden. Het is erg moeilijk om ze zover te krijgen om een verhaal ervan te maken wat de zedenrechercheur wil zonder ze echt onder druk te zetten.

Daarom waren ze met een nieuw "protocol" gekomen. Daarin werden de slachtoffers eerst door een dominee bewerkt, en daarna door een "ervaringsdeskundige" die normaal tolk is voor de politie. Die mensen zijn geen stukjes van justitie, dus voor hen gelden die regeltjes allemaal niet. Die konden veel verder gaan met voorzeggen en druk uitoefenen, zonderdat daar problemen van komen.

Volgens de rapporten was dat allemaal om "de wens om enerzijds de verklaringsbereidheid bij vermeende slachtoffers van mensenhandel te vergroten - door vertrouwen te winnen en uitleg te geven - en anderzijds de betrouwbaarheid van de eventueel afgelegde verklaringen te bevorderen." Dan bedoelen ze niet betrouwbaarheid zo, dat je meer de wáárheid krijgt, maar betrouwbaar als dat het makkelijker te vertrouwen klìnkt.

Je kan het natuurlijk ook gewoon zien als het verlengde van de loverboytechnieken die ik eerder al beschreef. Ze denken dat die meisjes manipuleerbaar zijn met voodoo, dus kom op, wij gooien er ook een religieuze op, kijken of die die meiden gehoorzaam kan maken. De voodoo tegengaan met religie kan je nogwel goedpraten, maar ze geven nergens aan wat de ervaringsdeskundige nou anders doet dan de meiden een bruikbaar verhaal voorkauwen.

Maar daar houdt het niet op, want er is nietzo netjes met het protocol omgegaan. De dominee heeft onterecht verkregen informatie tegen de regels in naar de politie doorgegeven, ondanks zijn ambtelijke geheimhoudingsplicht, de ervaringsdeskundige heeft vooral uitgebreid verteld aan de getuigen inplaatsvan een dialoog aan te gaan, en heeft ze hele verhalen uitgelegd over wat een geaccepteerd verhaal nou is en wat de wortel en de stok achter de B9, nu B8-3, is, de ervaringsdeskundige kreeg inhoud van tapgesprekken te horen die ze gebruikte om op de slachtoffers in te werken, en de opnames van de verhoren voldeden niet.

De advocaat die hiermee naar de rechter was gestapt, vindt het maar niets dat de getuigen zijn "gestuurd, gemanipuleerd en geïntimideerd" door dit protocol te gebruiken, maar de rechtbanken vinden niet dat hij dat zo moet zien, omdat "daarvan de suggestie uitgaat dat ervaringsdeskundige en dominee doelbewust bezig zouden zijn geweest om een justitie welgevallige en voor de verdachte belastende verklaring te verkrijgen van het betreffende vermeende slachtoffer." En dat vinden ze niet gegrond. Politie en justitie deden dat vast om hele andere redenen.

De ervaringsdeskundige en de dominee zijn niet ingezet in het kader van het opsporingsonderzoek maar slechts met het oog op het verbeteren van de begeleiding van potentiële slachtoffers van mensenhandel waarbij het kennelijke doel was belemmeringen ten aanzien van het kunnen verklaren over wat er werkelijk was gebeurd, weg te nemen. Daarbij heeft het openbaar ministerie evenwel uit het oog verloren dat een strakke regie bij uitstek geboden is indien 'gebruik' wordt gemaakt van burgerdeskundigen in de fase waarin reeds bewijs wordt vergaard tegen mogelijke verdachten.

De rechtbanken vinden allemaal dat er flinke fouten zitten in hoe zorgvuldig er met het protocol is omgegaan, en dat er nogal slordig is gewerkt, maar ze vinden ook allemaal dat dat eigenlijk nietzo erg is, en dat al die slordigheden wel gewoon moeten kunnen, en het bewijs wat daarmee is gemaakt dus ook gewoon moet meetellen om de verdachten in de gevangenis te zetten. Niet zo moeilijk doen. De politie bedoelt het als hulpje voor de slachtoffers, en het heeft niets te maken gehad met een beter bruikbare verklaring bijelkaarrommelen.

Als je dus een mensenhandelzaak hebt, kan je daar gewoon mensen van buiten bijhalen om de meiden voor te bewerken op manieren die je zelf niet mag als politie, daar hoef je nieteens erg mee op te passen, we doen wel een oogje dicht, want we vinden justitie en politie reuze integer, en die bedoelen het gewoon goed. En ze hebben het al zo moeilijk met mensenhandelzaken. Het is niet rot bedoeld, dus niet zeuren.

De slachtoffers waren zelf nooit over voodoo begonnen, dat kwam allemaal van de politie, ervaringsdeskundige en de dominee af, dus dat vond het hof een beetje gortig om te gebruiken. Voor de rest vinden de rechtbanken dat het allemaal geen schoonheidsprijs verdient, maar dat het wel gewoon moet kunnen, en allemaal nietzo schenden van de rechten van de verdachten is om zo te werk te gaan.

Er wordt wat gesust met "onderzoek" van het Expertisecentrum Mensenhandel Mensensmokkel, een politieorgaan wat netzogoed niets weet van waar ze over praten als de rest van de politie. Het EMM is een praatgroep van een aantal stukjes overheid die roddels doorgeven, vooral uit activistenclubs. Die zijn ook meteen de enige achtergrond om te slikken te maken dat die dominee en die ervaringsdeskundige nodig zijn.

De WRP
Er is een nieuwe ontwikkeling met de WRP. Opstelten heeft na maanden stilte een aantal stukjes uitgebracht. Daar zit de novelle bij, dus de verandering van het wetsvoorstel, wat door de Tweede Kamer heenmoet. Daar ga ik nog een mail aan de Kamerleden voor schrijven, ookal heb ik er geen vertrouwen in. Ik moet het toch geprobeerd hebben, wat nou als er wel genoeg kans was en ik deed het niet? Maar dat is iets voor een volgend stukje.

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik weet het niet zeker, maar het hele voodoo verhaal lijkt me nonsens! Als er een enkele, respectabele vodou priester in NL aanwezig is zou die alle vervloekingen (van bendes, dus amateurs) kunnen neutraliseren!

Het echte vodou geloof is helemaal niet gemeen of slecht: deze uitwassen komen voor in de sloppenwijken: het geloof van verschillende stammen wordt gemixed, er wordt Amerikaanse evangelisatie ingemixed. (verantwoordelijk voor de homohaat en de moorden op Albinos).

De Afrikaanse hoeren die ik heb mogen bezoeken waren nuchter, vriendelijk, maar meestal een beetje gereserveerd. (2 uitzonderingen: lui en vervelend).

Rootman

Wessel zei

"Bijvoorbeeld is de VVD in Utrecht bezig om de prostitutie daar weer in orde te maken"

Dat zie ik niet Zondares.

Admin zei

@Wessels ik kan dat inderdaad niet specifiek terug vinden. Ik las wel dat de VVD gematigd positief was over het sluiten van het Zandpad in Utrecht, dus het is natuurlijk maar wat je als positief zou kunnen kwalificeren (zie bron hier http://utrecht.vvd.nl/nieuws_24567/61397/).

Daarbij komt dat VVD in andere plaatsen zoals in Den Haag de prostitutie liever ziet verdwijnen (zie bron hier http://www.omroepwest.nl/nieuws/09-03-2014/vvd-wil-haagse-hoerenbuurt-nu-echt-sluiten)
De VVD Amsterdam sprak alleen over prostitutie onder het kopje zware criminaliteit (zie bron hier http://vvdamsterdam.nl/verkiezingsprogramma/?c=8)

Daar komt natuurlijk nog bovenop dat de opdrachtgever en spreekbuis van de taskforce Mensenhandel, minister Ivo Opstelten, zelf ook van de VVD is. Zij werken samen met CoMenSha, een partij die hier al eerder is besproken. En bovendien was het de Taskforce die veel prostituees lastig viel met grote razzia's.

Het is dus maar wat je positief noemt.

Wessel zei

Ha Mark! Onze politieke commentator. Ik ben het met je eens: VVD sucks. Maar het ging me even om Utrecht in het bijzonder. Tenzij Z. iets weet wat ik niet weet moet ik er van uit gaan dat ze op dit punt uit haar nek lult. Van Zanen heeft al bijna vier maanden geleden beloofd dat hij de zaak met de grootst mogelijke spoed in orde zou maken, maar in de praktijk zet hij gewoon het door Wolfsen ingezette beleid voort. Ook de VVD fractie heeft geen enkele ijver aan de dag gelegd om tot een snelle oplossing te komen. Het door jou gevonden bericht van 2 december is een ondersteuning van het beleid en het is ook het laatste bericht hierover op de website. Tot zover het besef van urgentie bij de VVD.

M.i. is Michel Eggermont van de SP het enige raadslid wat enige moeite heeft gedaan de ramen open te krijgen. Maar ook hij ondersteunt het beleid. Bijzonderheid bij de SP is dat de SP wil dat de gemeente als projectontwikkelaar en (kale)eigenaar van de geplande nieuwe-redlightzone-uit-het-zicht gaat optreden. Dat eerste is ook wel nodig om het project überhaupt van de grond te kunnen krijgen. Maar dat tweede is principiëel verkeerd zolang de overheid zichzelf hierbij een monopolie toekent d.m.v. het vergunningssyteem en de bestemmingsplannen. Het zou natuurlijk leuk zijn als gemeentes goedkope werkruimtes ter beschikking gaan stellen, maar er moet altijd ruimte overblijven voor particulier initiatief.

De VVD kan wel zeggen dat ze de vrije markt wil verdedigen op dit punt maar dat is onzin want ze steunen het beleid waarmee alle bestaande (raamverhuur) bedrijven kapot gemaakt zijn, en waardoor op dit moment helemaal niemand een raam open kan gooien, ook al zou hij willen investeren. (En wat ook inhoudt dat er in het geheel geen vergunningen voor thuisontvangst verstrekt worden.)

-------

Om op je eerdere bericht terug te komen: Helaas hebben Aso en piratenpartij in Amsterdam geen zetel gehaald zie ik in de voorlopig uitslag. Dus ook daar weinig hoop wat de politiek betreft.

Admin zei

@Wessel
Klopt inderdaad, dat zagen wij al aankomen in de peilingen, vandaar dat wij een tactische keuze hebben moeten maken.

Wij stonden voor de keuze om voor D66 te stemmen om op die manier de PVDA kleiner te maken en D66 overmacht te geven, maar de PVDA bleef te groot in de peilingen, waardoor D66 moeilijk om een coalitie met de PVDa heen kan.
Daarnaast heeft D66 in zijn verkiezingsprogramma voor Amsterdam letterlijk staan dat ze dat er strengere regels komen voor exploitanten, terwijl de gemeente al keer op keer de regels aanscherpt, vaak in de hoop dat een exploitant een fout maakt met de nieuwe regels en op die manier de regels overtreed, zodat ze de exploitant kunnen sluiten zoals op het Zandpad gebeurde. (zie bron hier: http://d66amsterdam.nl/download/VP%20Amsterdam%20Final%20Internet.pdf)
Daarnaast kwam op 12 maart een bericht uit van D66 waarin gesteld werd dat zij het Project 1012 willen heroverwegen en willen evalueren. Schijnbaar zijn zij er dus nog niet helemaal uit wat nu de juiste informatie is en de juiste aanpak is. Ze schuiven dus niet compleet het project van tafel, en in een coalitie met de PVDA zou het beleid dus gewoon voortgezet kunnen worden. (zie hier de bron: http://d66amsterdam.nl/actueel/d66-prostitutiebeleid-en-toekomst-wallengebied-opnieuw-op-tafel/)

Ook in dit stuk: http://d66amsterdam.nl/actueel/de-wallenaanpak-vastgelopen/ komt naar voren dat er malafide exploitanten zouden zijn, een bewoording die ik herken uit een bericht van Stichting Geisha die melde dat exploitanten met wurgcontracten zouden werken, waardoor vrijwillige prostituees zouden worden verdrongen en er alleen Oost-Europese prostituees overbleven. Los van het feit dat dit gewoon niet klopt (hier hebben we al melding van gemaakt bij Stichting Geisha, maar nauwelijks reactie op terug gekregen), insinueert Stichting Geisha hiermee ook dat veel dames niet vrijwillig zouden werken, en dat het vooral Oost-Europese dames zijn die gedwongen zouden werken. In realiteit weet ik echter dat een aantal dames hebben vermeld dat er in het verleden wel eens Nederlandse dames op de Wallen werkte waarvan zij sterk een vermoeden hadden dat er sprake was van dwang of uitbuiting, juist het tegenovergestelde dus van wat Stichting Geisha beweert.

Uiteindelijk hebben wij gekozen voor GroenLinks. Voor mij een onverwachte keuze, maar wij wilden graag op een partij stemmen die invloed zou hebben, en daardoor meer dan één zetel zou krijgen. Van al die partijen bleek GroenLinks als beste uit de bus te komen. Ook zij hadden iets staan over malafide exploitanten in hun partijprogramma, maar zij waren wel de enige politieke partij die op het moment dat wij hiernaar vroegen hoe dit zat, en waar hun informatie vandaan kwam, direct interesse hadden om met ons te praten.

Wij hebben dus uiteindelijk niet gekozen voor de beste partij voor prostitutie, maar voor de 'minst slechte', en de enige partij die interesse in ons toonde, wat natuurlijk ook wat wilt zeggen.

Anoniem zei

Het verhaal over de met geobjectiveerde bestanddelen genaaide Groninger klanten is al uitgebreid op Hookers aan de orde geweest. Verschrikkelijke vonnissen, vol met gesubjectiveerde bestanddelen.

Denk aan bronvermelding.

Wessel zei

@Mark: Bedankt voor je antwoord weer. Ik zag je vriendin met GL twitten ja. Is er al een afspraak?

Hier in Utrecht is het alleen maar mooie praatjes van hen: Oh oh wat maken ze zich een zorgen om de dames. Dat die op straat zijn gezet hadden ze NOOIT gewild etc. Maar ze hebben daar gewoon voor gestemd.

Waarom richt jij je twits eigenlijk aan jezelf?

Wessel zei

ps. Mijn complimenten voor de grondigheid waarmee jullie de kwestie van deze verkiezingen overwogen hebben.

Admin zei

@Wessel
Geen dank!

Er is nog geen afspraak, maar dat komt denk ik meer doordat ze het overal nog wat druk hebben vanwege de verkiezingen.

Geen idee waarom ik mijn tweets aan mijzelf richt. Foutje van mijn telefoon denk ik, die bij een reply automatisch de reply ook aan mezelf richt. Misschien even opnieuw installeren misschien en dat het probleem dan verholpen is.

Ja, ik kreeg nogal een tirade van Fleurtje over me heen omdat zij wel op D66 ging stemmen en D66 in haar ogen de beste was. Toen ik met de letterlijke punten uit het verkiezingsprogramma kwam, bleef ze maar aanhalen hoe D66 haar onderzoek steunde. Uiteindelijk betichte ze me dat ik haar niet zou begrijpen (zij begon over landelijke verkiezingen) en dat ik iedereen altijd wilde afkraken, en hoe stom het van mij wel niet was om niet op D66 te stemmen.
Tja, ik zal het er maar bij laten dat ik niet degene ben die politieke steun van een partij krijg om iets te schrijven.

Overigens merk ik van wel meer mensen dat niet iedereen het eens is met wat Fleurtje schrijft of meent. Niet dat alles wat zij schrijft onzin is, maar er vallen zeker kanttekeningen te plaatsen. Iedereen die het niet met haar eens is wordt direct aan de kant geschoven omdat 'zij al 26 jaar lang in de prostitutie zit'.
Mijn vriendin haar antwoord was heel simpel. Ze heeft nog geen seconde achter het raam gezeten, dus al loopt ze 26 jaar mee, zegt dat helemaal niets.

Laat ik voorop stellen dat ik iedere steun om tegen de anti-prostitutie campagne in te gaan waardeer. Wat mij echter wel opvalt, is dat zowel mensen die voor als tegen prostitutie zijn, het altijd beter denken te weten dan de dames zelf.
Laat de dames zelf aan het woord, daar kan geen onderzoek, agent of politicus tegenop. Keihard de waarheid zeggen, zonder een blad voor de mond te nemen.

Wessel zei

@Mark: Ik vind het niet zo leuk dat je mij bij jouw meningsverschil met Fleur betrekt. Ik heb niet gelezen wat jullie op twitter gewisseld hebben, maar van wat ik van je lees moet ik concluderen dat gaat het over iets wat mij niet boeit.

Je zal begrijpen dat ik ook niet enthousiast ben over D66. Ze hebben er inderdaad landelijk wel (samen met GL e.a.) voor gezorgd dat de registratieplicht uit de WRP is gehaald, maar die registratieplicht wordt nu geregeld in de gemeentelijke APV's. In Utrecht hebben alle partijen daar aan meegewerkt. Schone schijn dus. Haha. Verder klopt het wel dat GL & D66 landelijk de minst slechte partijen zijn m.b.t. privacy, mensenrechten e.d. (Maar ook niet meer dan dat.)

Met mijn compliment bedoelde ik niet dat jullie de juiste keuze hebben gemaakt. Dat weet ik niet want ik heb alle links niet gevolgd. Ik bedoelde alleen maar dat het goed is dat jullie het serieus uit hebben proberen te zoeken en de politici ook hebben aangesproken. En dan vind ik het tragisch dat we met een politiek te maken hebben die demonstratief schijt heeft aan de bevolking. Een voorbeeld hiervan is dat in Utrecht VUILNISBAKKEN gebruikt worden als stembussen. Ik heb wel eens iets goeds gelezen van van Doornick dus ik hoop dat ze serieus met jullie het gesprek aangaat, maar gezien het zootje hier wat zich GL/D66 noemt heb ik daar helaas weinig fiduci in.

Hoeren zijn inderdaad de eersten en laatsten waar naar geluisterd moet worden als het over het prostitutiebeleid gaat. Maar dat wil niet zeggen dat zij per definitie altijd gelijk hebben hierover. Er zijn hoeren met allerlei verkeerde ideeën zoals dat de vergunningplicht, de registratieplicht en/of de leeftijdsgrens van 21 jaar een goed idee zouden zijn. Over dat laatste hebben we hier al eens getwist waarbij jij je als spreekbuis van je vriendin opwierp en zelf beweerde neutraal te zijn in de kwestie. Maar ook hoeren hebben niet het recht om een ander te verbieden om te hoeren, of om klant bij een andere hoer (18+) te zijn.

Dat jij stelt dat Fleur eerst maar eens moet gaan hoeren om geloofwaardig te zijn vind ik flauwekul. Ik ben het ook niet in alles met haar eens, maar dat zij deskundig is staat voor mij als een paal boven water. En ook zij zegt "keihard de waarheid" volgens mij. Groetjes hoor.