zaterdag 16 mei 2015

Ingezonden: En wat nu als...

Vandaag weer een ingezonden stukje. Het is een flinke lap, door dezelfde schrijfster die al eerder een ingezonden stuk schreef over wat er allemaal schuilging achter de sluitingen in Utrecht. Nu heeft ze meer te vertellen, en meer op een persoonlijke manier, over wat er nu allemaal voor ontwikkelingen zijn.

Het wordt er niet mooier op. Het is een spinnennest, met alle lange tenen en belangen, en ik ben blij dat ik me er niet in meng. Maar het is wel iets belangrijks, en het is wel iets wat moet worden gelezen, dus ik zet het wel op mijn blog. Ik ga buiten deze catfight blijven, maar ik doe niet alsof mijn neus bloedt.

En wat nu als...

Door Barbara van Brakel

Sinds het verschijnen van mijn artikel De verborgen krachten achter de mislukte heropening van het Zandpad op de blogs http://zondares.blogspot.nl/ en https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/ heb ik bepaald niet stilgezeten. Maar ook vóór het verschijnen van De verborgen krachten... ben ik druk met het Zandpad bezig geweest. Ik wil jullie lezers laten zien wat ik de afgelopen 25 maanden allemaal heb gedaan met betrekking tot het Zandpad en de Hardebollenstraat. Ik wil jullie laten zien waar ik zoal mee bezig ben geweest. Hoe de sluiting van het Zandpad en de Hardebollenstraat - en de directe gevolgen daarvan, voor mij en de andere sekswerkers - stiekem aan meer en meer mijn leven is gaan beheersen. Ik wil jullie laten zien dat ik van meet af aan gezegd heb dat er geen sprake was van mensenhandel en uitbuiting op het Zandpad en de Hardebollenstraat. Wij werden niet uitgebuit, er was geen mensenhandel.

Ik wil jullie laten zien dat er door de gemeente, hulpverleners én de sekswerkexperts niet naar ons geluisterd is, toen niet en nu niet. Ik wil jullie laten zien dat ik uit de hoek ben gekropen waar de klappen vielen en dat ik snel weer recht op stond en inmiddels al weer 25 maanden volop in gevecht en in gesprek ben om te blijven pleiten voor de heropening van het Zandpad en de Hardebollenstraat. Want die waren - en kunnen weer worden - de beste, legale en veilige werkplekken voor de raamprostitutie in Utrecht. Ik wil jullie laten zien hoe angstvallig alle betrokken partijen - gecommitteerd met de sluiting én de heropening van het Zandpad en de Hardebollenstraat (en het uiteindelijke mislukken van dit plan) - tegen beter weten in maar blijven vasthouden aan het door politie en O. M. geschapen beeld dat de exploitanten van het Zandpad en de Hardebollenstraat uitbuiters en mensenhandelaren waren/zijn.

Ik wil jullie laten zien dat - sinds minister van der Steur van Veiligheid en Jusitie heeft geantwoord dat de exploitanten en hun medewerkers van het Zandpad en de Hardebollestraat momenteel niet vervolgd worden voor mensenhandel en/of uitbuiting. - en sinds van der Steur heeft geantwoord dat er ook geen sprake is van een veroordeling van deze personen van dit feit - ik nog meer energie heb gekregen om de strijd aan te gaan met een ieder die blijft verkondigen dat exploitanten uitbuiters en mensenhandelaren zijn. En dat zijn er nog al wat.

Dit - en meer - wil ik jullie allemaal laten zien. Daar kan de dreigmail van Marjan Wijers mij met geen mogelijkheid van weerhouden. Niemand kan mij tegenhouden dit artikel te schrijven. Zelfs een sekswerker heeft het recht van vrije meningsuiting in dit land. En dit recht laat ik mij niet afpakken. Ik laat mij door niemand de mond snoeren en al helemaal niet door Marjan Wijers. Jullie sekswerkexperts hebben - samen met de gemeente Utrecht - mijn fijne en veilige werkplek afgepakt. Het Zandpad (en de Hardebollenstraat). Erger kan het voor mij - en de andere 328 sekswerkers - niet meer worden, hoor. Ik word niet warm of koud van dreigmails. Wat willen jullie mij nog meer aandoen?Deze zelfverklaarde sekswerkexpert - die nog geen minuut van haar leven als (raam) prostituee gewerkt heeft, - niets mis mee trouwens, maar benoem je zelf dan niet tot sekswerkexpert! - heeft, samen met de adviseurs van de Macha`s en de enige overgebleven sekswerker van dit clubje - in Utrecht enkel doffe ellende veroorzaakt voor de Utechtse sekswerkers. Dat geldt natuurlijk ook voor de gemeente, maar die heeft mij tot op heden nog geen dreigmail verstuurd. Kreeg wél op 15 april 2013 een brief van de gemeente, waarin stond dat onze boten (als eerste) binnen 48 uur gesloten zouden worden. Ze vonden het allemaal heel vervelend maar er was nu eenmaal sprake van mensenhandel, uitbuiting en slecht toezicht. Kortom: spullen pakken en heel snel oprotten. En voor de rest zoeken jullie het maar lekker uit. En wat nu als... de gemeente Utrecht zich nét zo druk over ons - de sekswerkers van het Zandpad ende Hardebollenstraat - had gemaakt, als onlangs over Bed, Bad en Brood? Maar met Bed, Bad en Brood kon men makkelijke, politiek correcte punten scoren. Inkoppertje toch? Kijk eens hoe goed wij bezig zijn!?
Groen Links: Douze Points!
D66: Onze Points!
Sekswerkers van het Zandpad en de Hardebollenstraat : Zéro Points.

Het is natuurlijk terecht dat de Raad zich hard heeft gemaakt voor Bed, Bad en Brood. Maar het was - en is - heel zuur en wrang hoe er door diezelfde Raad - in een iets andere samensteling - met ons in de zomer van 2013 is omgegaan. Maar van de publieke sector - in dit geval de gemeente - heb ik toch al geen hoge pet op. Dat is allemaal politiek. Dus dubbele bodems, dubbele petten, gespleten tongen, politieke schimmigheid en politieke rookgordijnen. Dus doffe ellende. Maar van de sekswerkexperts had ik - achteraf gezien misschien ietwat naïef - hulp verwacht en geen mes in mijn rug.

De dreigmail van Marjan Wijers aan mijn adres heb ik wel doorgespeeld aan de gemeente Utrecht, aangezien ik altijd de gemeente Utrecht met open vizier tegemoet ben getreden en dit ook wil blijven doen. Geen verrassingen achteraf van mijn kant naar de gemeente, hoe het andersom werkt laat ik maar even in het midden. Voorts heb ik de mail van Marjan Wijers aan een (zakelijke) vriend van mij - waarin zij haar beklag doet over mij en zij informeert hoe hij daar in staat - ook besproken met de gemeente Utrecht.

Maar hoe moeten wij gezamenlijk zaken doen - waar zij naar hengelt - als dit de werkwijze van Marjan Wijers is? Dreigmail aan mijn adres, en bekenden van mij lastig vallen met mails van haar, waarin zij zich beklaagd over mij? En dan ook nog even, en passant om een bevestiging vragen daarvan? Nee, laat maar zitten.

Inmiddels is Marjan Wijers druk in de weer in Utrecht met Steungroep Het Nieuwe Zandpad. Blijkbaar is zij al weer vergeten dat zij onlangs nog heeft gezegd dat zij geen interesse had in Het Nieuwe Zandpad. Mogelijk is zij bezweken aan de verleidingen van één grote coöperatie op het Nieuwe Zandpad? En dat is geen verrassing. Want op 6 januari 2015 schreef zij samen met Mieke Verburg en Dick Spel: Notitie Verder met het Zandpad. Deze is voor jullie lezers terug te vinden op de site van Vrouw en Recht. http://www.vrouwenrecht.nl/2015/02/06/verder-met-het-zandpad/

In het begin van de Notitie kabbelt het allemaal rustig voort. Al lezend krijg je zowaar de neiging om te denken: "Hmm, ... toch maar verder lezen". Maar op pagina 4 gaat tóch weer de ons bekende schoen wringen. Zo kunnen jullie lezen: "In de oude situatie waren het m.n.de (zgn) beveiligers/beheerders die banden met pooiers aangingen. Wanneer de beveiliging wordt geregeld door de Stichting verkleint dit de kans op ongewenste banden tussen de exploitanten en beveiligers." Impliciet schrijven Wijers, Verburg en Spel hier dat zij het allemaal beter weten dan de minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur. Wijers, Verburg en Spel kunnen blijkbaar wél (strafrechtelijk) aantonen dat de beveiligers/beheerders banden met pooiers aangingen. Anders schrijf je toch zoiets niet?

Zij vervolgen met: "Vraag is of je überhaupt de traditionele exploitanten nodig hebt. Je kunt ook kiezen voor alleen coöperaties van prostituees. Daarbij kan je denken aan verschillende kleinere coöperaties of 1 grote."

"Raamhuren moeten redelijk zijn, maar ook niet te veel afwijken van de reguliere raamhuren in de sector. De winst die de stichting maakt op de huur die zij aan de exploitant(en) / cöperatie(s) / zzp`ers vraagt, wordt gebruikt voor het opzetten van nieuwe coöperaties of andere initiatieven die de positie van prostituees versterken."


Vreemd. Wij - de sekswerkers - werden toch uitgebuit? Immers, diezelfde Dick Spel schreef op 13 oktober 2013 Procedures en moreel dilemma:
Moreel dilemma is in dit dossier: ......". Anderzijds: Een vergunning verlenen aan een nieuwe exploitant betekent het huidige beleid met mensenhandel en uitbuiting voortzetten. Een nieuwe exploitant gaat verdienen aan de prostituees, terwijl de huidige eigenaar ook blijft verdienen. Het wordt dus alleen maar slechter en het doel waar wij allemaal naar streven: het uit de exploitatie wegslopen van de uitbuiters, wordt niet gerealiseerd."

En nu (6 januari 2015) schrijven zij dat de raamhuren redelijk moeten zijn, maar ook niet te veel afwijken van de reguliere raamhuren. Maar op 13 oktober 2013 schreven zij nog dat een nieuwe exploitant (impliciet) synoniem stond voor het huidige beleid met mensenhandel en uitbuiting. Men sprak van uitbuiting omdat men vond dat de huren te hoog waren in Utrecht. Dat waren ze niet. Integendeel. Het waren de goedkoopste raamhuren van heel Nederland. Er was geen uitbuiting.

En nu willen zij zélf huurprijzen gaan vragen, die niet te veel afwijken van de reguliere raamhuren in de sector. Maar in dat geval gaan zij zélf - volgens hun eigen normen en waarden binnen de raamprostitutie - door met uitbuiting van de sekswerkers. Marjan Wijers, Mieke Verburg en Dick Spel worden - volgens hun eigen woorden en bevindingen - met hun Stichting Het Nieuwe Zandpad zélf de nieuwe uitbuiters van het Nieuwe Zandpad! Uitbuiting en mensenhandel.

Het werd verkondigd tegen een ieder die het horen wilde. Ook wij - de sekswerkers - moesten het constant en tot vervelens toe aanhoren. Zo heeft Marjan Wijers cum suis te pas en te onpas verkondigd dat wij sekswerkers werden uitgebuit en dat de exploitanten van het Zandpad en de Hardebollenstraat uitbuiters en mensenhandelaren waren.
"Jullie moesten eens weten wat ik allemaal gehoord heb van slachtoffers van mensenhandel".
"Jullie moeten eens weten hoe ernstig mensenhandel is".
"Jullie worden uitgebuit".

Marjan Wijers schroomde niet om ongevraagd psychologie van de koude grond op ons toe te passen, want:
"Jullie zien geen mensenhandel, maar ik zie dat wel"
"Jullie lijden aan het Stockholmsyndroom"
, zei zij tegen mij - in het bijzijn van anderen - tijdens een meeting van de gemeente in 2013. Vanaf de eerste minuut heb ik geweigerd om deel te nemen aan de coöperatie van Wijers cum suis en de 5 deelnemende sekswerkers. Om de doodeenvoudige reden dat ik het prima naar mij zin had bij mijn exploitant. En dat gold voor heel veel sekswerkers van het Zandpad en de Hardebollenstraat.

Onlangs heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek - en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC), Regioplan onderzoek gedaan naar de sociale positie van sekswerkers in Nederland. Uit dit rapport komt onder andere naar voren dat: De grote meerderheid van de geinterviewde sekswerkers (88%) werkt het liefst op een werkplek waar de werkgever of de exploitant een vergunning heeft; meestal omwille van de veiligheid.
Deze bevinding(en) van Regioplan worden door prominente, zelfverklaarde sekswerkadviseurs en experts als onvolledig en niet representatief afgedaan.
"Logisch dat dit cijfer 88% is, want er is tenslotte geen alternatieve bedrijfsvorm zoals een coöperatie in Nederland voor de sekswerkers".

Trouwens, ik ben heel benieuwd hoe deze prominente, zelfverklaarde sekswerkexperts de bevindingen van Prof. Dr. Dina Siegels rapport "Bordelen sluiten is ogen sluiten" - welke op 3 juni aanstaande gepresenteerd wordt - zullen beoordelen. Het zal mij niets verbazen dat de sekswerkexperts óók dit rapport wegwuiven. Behaalde resultaten in het verleden bieden - in dit geval - wél garanties voor de toekomst. En die garantie is :een rapport over de prostitutie alleen klopt als De Sekswerkexperts het zélf hebben geschreven. Omdat zij - en enkel zij - De Sekswerkexperts zijn die het weten hoe het allemaal werkt in de prostitutie sector. Voor de duidelijkheid wil ik hier opmerken dat ik een coöperatie - naast alle andere bedrijsvormen in prostitutieland, een prima idee vind. Maar niet voor mij. En dwing het mij - en alle andere 329 sekswerkers van Utrecht - niet op als een zaligmakend idee van jullie sekswerkexperts. En ook al sla jij je op de borst dat jij reeds 30 jaar ervaring hebt als sekswerkexpert, het feit blijft voor mij staan dat jij nog nooit als sekswerker je brood hebt verdiend. Dat geldt trouwens voor bijna alle hulpverleners en zelfverklaarde sekswerkexperts in pro-prostitutieland.

Trouwens, hoe word je in Nederland sekswerkexpert? Is daar een opleiding voor? Zoja, waar? En door welk instituut, MBO, Hoge School of Universiteit wordt de studie/leer/wetenschap sekswerkexpert onderwezen? En is er sprake van relevante beroepskwalificatie? Staan jullie ergens geregistreed als bevoegd en bekwaam sekswerkexpert? En waar kan ik dit dan terugvinden? Vallen jullie onder de vrije beroepen misschien?

Voorlopig hou ik het maar op zelfverklaarde sekswerkexperts.

Het is namelijk zo dat ik wél tot die laatste groep behoor, de vrije beroepen. En wat nu als... deze sekswerker een bevoegd en bekwaam hulpverlener is en ingeschreven staat bij de staatstoezicht op de volksgezondheid en bevoegd en bekwaam is in 5 werkvelden? Maar daar wordt hardop aan getwijfeld door sommige zelfverklaarde sekswerkexperts. Ik ben tenslotte maar een sekswerker, toch? Gelukkig zijn er mensen die het zonder enige twijfel het direct van mij aannemen. Zoals Marith Rebel, Tweede Kamer lid van de PvdA. Zij is tevens huisarts.

Zo had ik onlangs vragen over een aantal maanden geleden verschenen boekje - waar Marjan Wijers mede-schrijfster van is - waarin sekswerkers worden gelijkgesteld met/synoniem zijn met mensenhandel. Ik was hier op geattendeerd door een aantal oud-collega`s die ook grote vraagtekens zetten over de inhoud van dit boekje. Zou een hulpverlener de aanwijzingen opvolgen van dit boekje, dan wordt/kan de geheimhoudingsplicht/patiëntrecht/privacy van een sekswerker overtreden worden. Aangezien ik de belofte heb afgelegd "Ja, ik beloof", ga ik hier niet in mee.

Tijdens een vergadering in november 2014 waar wij - de sekswerkers - zowaar voor waren uitgenodigd, nam een voor ons onbekend persoon ongevraagd het woord "... als sekswerkexpert en namens alle sekswerkers van het Zandpad en de Hardebollenstraat". Waarop wij aan haar vroegen wie zij was en of zij op het Zandpad en/of in de Hardebollenstraat had gewerkt. Haar naam bleek Roos Schippers te zijn. En nee, ze had niet in Utrecht gewerkt in de prostitutie. Waarop wij weer antwoorden: "Wat doe jij hier dan? " Roos Schippers reageerde als door een wesp gestoken. De toon was gezet. Ja zeg, een groep wilde boerendochters uit Friesland gaan toch ook niet ongevraagd, als aardbevingsexperts in Groningen het woord voeren bij een commissievergadering over de bewijslast van schade na aardbevingen door gaswinning? Minister Kamp ziet ze al komen. Roos Schippers steggelde tijdens die Utrechtse vergadering nog even door - samen met drie andere aanwezigen - om te pleiten voor de noodzaak van het plaatsten van wasmachines (hete erotiek!!) in iedere (werk) kamer op het Nieuwe Zandpad, en dat was dat.

Ook Roos Schippers slaat zich op de borst over haar vele jaren ervaring in de prostitutie. Maar voldoe je als sekswerker niet aan haar zelf verzonnen criteria "hoeveel jaren heb jij gewerkt als sekswerker", dan wordt je al snel weggezet met "Wat weet jij er nou van? Jij die ook een blauwe maandag als sekswerker hebt gewerkt". Niet echt chique voor een sekswerkexpert die - zoals zij zegt - af en toe lezingen geeft in het lezingen circuit, interviews geeft en namens de sekswerkers van Nederland spreekt.

Zodra je - om wat voor reden dan ook - het niet eens bent met Marjan Wijers en/of Roos Schippers, schieten zij in een slachtofferrol en gaan zij om zich heen meppen. In het bijzonder Roos Schippers. Vooral op Twitter laat zij zich van haar beste kant zien. Voor je het weet krijg je van Roos Schippers de mededeling dat je knetter bent, para bent, snuift, de ballen van de exploitanten moet gaan likken, aan de coke bent, en of je wel spoort. Nu heb ik Roos Schippers kort meegemaakt tijdens die vergadering in Utrecht. Zij deed zich voor - en sprak ook als zodanig - als een deftige dame uit de kringen van de gegoede burgerij uit de Hofstad. Maar op Twitter kan zij te keer gaan als een straatvechtertje, scheldend en tierend. Ook twee gezichten, ook twee petten.

Zo is er daar een bloggende, Roemeense sekswerker Felicia Anna. Mark van der Beer is de vriend van Felicia Anna en hij vertaald de Engels geschreven blog naar het Nederlands. Felicia schrijft voornamelijk over de Amsterdamse Wallen en over alles wat daar gebeurt. Maar ook - zo staat op haar blog - over mensenhandel en politiek. Voorts wordt vermeld dat zij lid is van Proud. Onlangs vonden beide het noodzakelijk om tegen ons te moeten oreren dat wij blij moeten zijn met het Nieuwe Zandpad. Dat vonden wij best wel vreemd, want wij bemoeien ons toch ook niet niet met de sluitngen die momenteel plaats vinden op de Wallen? Integendeel, hun akties in Amsterdam juichen wij juist toe. Wij zijn niet blij met het Nieuwe Zandpad, dat mag duidelijk zijn hoop ik. Wij willen het Zandpad en de Hardebollenstraat open. En dat kan nu. En niet nog een aantal jaren wachten op het Nieuwe Zandpad, wat misschien helemaal niet gaat komen.

Sinds het verschijnen van De verborgen krachten.... vermelden Buro Brycx en medewerkers van sekswerkers belangenvereniging Proud dat Marjan Wijers een uiterst integer en intelligent mens is. Werkt zich gratis uit de naad voor de rechten van de sekswerkers. Sinds een aantal maanden werkt Marjan Wijers dus gratis en leeft van de lucht. Het is maar dat u het weet.

Marjan Wijers heeft onlangs getwitterd dat ik "Anoniem onder schuilnaam opzettelijk leugens verspreiden is laf, achterbaks en heet laster. Dat vind jij OK?"

Dat is toch wel apart hoor. Zo beetje alle sekswerkers in Nederland - en mogelijk in de hele wereld - werken onder een alias, pseudoniem, A.K.A., bijnaam en weet ik veel wat nog meer. Dan doen wij sekswerkers voor het behouden en beschermen van onze privacy. Je zou toch verwachten van een heuse sekswerkexpert met 30 jaar ervaring dat zij dit zo onderhand toch wel zou weten? Misschien heeft Marjan het even niet begrepen, dat kan hè?

Ondanks alles geloof ik echt dat én Marjan Wijers én Roos Schippers het goed voor hebben met de sekswerkers in Nederland. Maar wel onder hun voorwaarden. Maar waarom willen jullie absoluut niet dat het Zandpad en de Hardebollenstraat heropend worden? Wat hebben jullie daar tegen? Waarom horen wij jullie hier niet over? Het moet voor jullie beiden én de Denktank deskundigen van de zomer van 2013 - Buro Brycx, Humanitas, Comensha, Geisha, Tussenvoorziening, P&G292 - en ik vergeet er vást nog wel een paar, nu toch wel duidelijk zijn dat de exploitanten van het Zandpad en de Hardebollenstraat momenteel niet vervolgd worden voor mensenhandel en uitbuitng? Waarom was het bij jullie de afgelopen 25 maanden oorverdovend stil met alles wat te maken heeft met het Zandpad en de Hardebollenstraat?

Sinds ik publiceer en tegengas geef - ook op social media - en jullie meer en meer kritische vragen van andere sekswerkers krijgen, kruipen jullie in de slachtoffersrol. Dan worden wij weggezet als Boze Wijven Die Het Niet Snappen en dat de ambtenaren ons zitten uit te lachen, aldus Buro Brycx. Zou goed kunnen dat diezelfde ambtenaren na het lezen van dit artikel nog steeds aan het lachen zijn, maar mogelijk om een heel andere reden. Ga nu maar eerst vertellen wie er zich achter Buro Brycx verstopt.

Waarom hoorden wij jullie niet over het lot van de vrouwen van het Zandpad en de Hardebollenstraat? Caja van Tolie - van Freya exploitatie - en ik hebben van meet af aan wel het lot van onze collega's aangetrokken. Dat deden wij toen. Dat doen we nu nog. En dat blijven wij doen. Wij hebben nog steeds met het overgrote deel van de weggetrapte vrouwen van het Zandpad en de Hardebollenstraat contact. En hier gaan wij discreet en respectvol mee om. Wij zullen altijd de privacy van sekswerkers waarborgen. Dit weet Prof. Dr. Dina Siegel en haar medewerkers.

Volgens de minister van Veiligheid en Justitie van der Steur is er een dalende trend van het aantal bezoekers waarneembaar van prostituees naar de Huiskamer aanloop Prostituees (HAP). Op dit moment bezoekt gemiddeld 3 prostituees per 2 weken de huiskamer.

Nu wordt er regelmatig door de zelfverklaarde sekswerkexperts gezegd dat Caja en ik grote financiële belangen hebben bij een mogelijke heropening van het Zandpad en de Hardebollenstraat. Het was burgemeester Wolfsen zelf die de vrouwen heeft opgeroepen om met een huurcontract van de eigenaren te komen om zelf te gaan exploiteren. En ik, Barbara van Brakel heb geen enkel financieel belang bij de heropening van het Zandpad en de Hardebollenstraat. Ja, als sekswerker misschien. Maar ik ben dus niet een aspirant exploitant. En Caja van Tolie van Freya Exploitatie moet zich aan het APV houden.

Zo heb ik afgelopen februari Mariska Majoor - de voorzitter van Proud - telefonisch benaderd of Proud iets kon betekenen voor de sekswerkers in Utrecht. Tevens wilde ik met haar van gedachte wisselen over de rol van Marjan Wijers en de andere adviseurs van de Macha`s in Utrecht . Hier wilde zij absoluut niet over praten, nee, het was niet bespreekbaar. Tot mijn verbazing vertelde ze daarop wél aan mij dat het goed zou zijn als ik lid van Proud zou worden, daar wij met z'n allen een front moesten vormen tegen de sluitingen van de bordelen en omeen vuist te maken tegen de overheid. Daar heb ik vriendelijk voor bedankt, omdat ik vond en vind dat alles bij een belangenvereniging bespreekbaar moet zijn.

Ik vroeg om hulp van een vereniging die zegt er voor ons te zijn, maar kreeg die niet.

Mijn inziens kan het nooit bevorderlijk zijn voor de sekswerk-belangenbehartigers-verenigingen dat een bepaald persoon zo'n grote - al of niet zelf toebedeelde - aura om zich heen heeft dat zij als De Grote Leidster schijnbaar onaanraakbaar en ongenaakbaar is. Dat De Grote Leidster bijkans vanzelfsprekend van onbezoedeld en onbesproken gedrag is. Dat De Grote Leidster een hoge mate van onschendbaarheid denkt te bezitten. Dat kan nooit goed en gezond zijn voor een belangenvereniging, het riekt naar sektarische verafgoding en gevaarlijke persoonsverheerlijking.

En worden eigenlijk deze belangenbehartigers-clubs en hun Grote Leiders om de zoveel tijd wel langs de meetlat gelegd en zelf gescreend door een overheidsinstantie? Aan welke criteria moeten zij voldoen? Een wassen neus hebben misschien? Krijgen zij een jaarlijkse audit of certificering? En wie voert die uit?

Wij - Caja van Tolie, een medestrijdster voor de heropening van het Zandpad en de Hardebollenstraat en ik - hebben in een later stadium een aantal keren contact gehad met een woordvoerder van Proud. Een aardige, goeie gozer die zich onafhankelijk en neutraal opstelt tijdens gesprekken met ons. De stille krachten binnen Proud zouden deze man moeten koesteren. Maar het tegendeel lijkt te gebeuren. Weer wat later hoorden wij van hem dat hij heel veel kritiek op zijn contact met ons had gehad, voornamelijk omdat hij het niet goed voorbesproken had. Sindsdien is het contact helaas nihil tot geen. Dat betreuren wij. Wij hebben hem desondanks bedankt voor zijn inzet.

Proud wil dus niets te maken hebben met ons. Of beter gezegd, met Barbara van Brakel.

Maar goed, ik wilde jullie lezers laten zien wat ik de afgelopen 25 maanden heb gedaan met betrekking tot het Zandpad en de Hardebollenstraat. Op 6 januari van dit jaar heb ik samen met Coco (journalist) een brief opgesteld met daarin het verzoek aan Argos Radio1VPRO. http://www.vpro.nl/programmas/argos. html om een uitzending te maken over de sluiting van het Zandpad en de Hardebollenstraat. Coco volgde beroepshalve al ruim een jaar de gang van zaken omtrent het Zandpad. Daarnaast kende ik Coco al als freelance journalist die onderzoek deed naar de (bijna algehele) sluiting van de Achterdam in Alkmaar. Coco heeft mij geattendeerd op Argos Radio, daar zij bekend staan voor hun gedegen onderzoeksjournalistiek. Kan u zeggen dat ik het best wel eng vond om naar het mediapark in Hilversum aftenreizen. Het is helaas nog steeds zo dat je als sekswerker/prostituee/hoertje over het algemeen niet serieus wordt genomen. Wij worden niet serieus genomen in het alledaagse leven, door instanties, banken, overheid en media.

Het sekswerk stigma waar de sekswerkexperts de mond van vol hebben. Uit naam van het sekswerk stigma zeggen zij te weten wat goed en niet goed voor ons is. Voorts menen deze personen/instanties voor ons te moeten denken en praten. En daar verdienen zij hun poen dan mee, over onze ruggen. Behalve dan Marjan Wijers, want die werkt tegenwoordig gratis volgens Buro Brycx.

Buro Brycx is er ook voor ons. Ze praten en schrijven in meervoud : Wij. Maar volgens KvK (dank daarvoor) is het een eenmanszaak en hoeft derhalve geen jaarcijfers te verschaffen. Jammer. Op de site van Buro Brycx staat van alles en nog wat over wat zij/hij/meervoud voor ons sekswerkers kan betekenen. Maar niet welke personen direct betrokken zijn met Buro Brycx zijn. Dus geen over ons en geen wie zijn wij. Ik noem dat schimmig. Buro Brycx - wie het ook moge zijn of zich er achter verstopt - verkondigt voortdurend dat ik op oorlogspad ben. Dat is nou jammer dat Buro Brycx mijn waarheidsbevinden naar de ware redenen achter de sluitingvan het Zandpad en de Hardebollenstraat als een oorlogspad ervaart.

Gelukkig zijn er ook enkele goede sekswerkexperts en goede belangenbehartigers , maar zij zijn schaars. Over de rotte appels heb ik al wat geschreven, misschien later nog wat meer.

Gelukkig werd ik bij de redactie van Argos Radio warm onthaald. Voelde mij snel op mijn gemak. Er werd namelijk geluisterd naar mij en ik werd voortdurend op de hoogte gehouden over het verloop van de totstandkoming van het programma. Bij Argos Radio doen ze bepaald niet aan hap snap journalistiek. Dit betekende voor mij dat ik alle stukken (mails en documenten) die ik in bezit heb en die direct of indirect met het Zandpad te maken hebben, moest overleggen aan Irene, redactielid en journalist van Argos Radio. Irene en Coco zijn gezamenlijk aan de slag gegaan met het doorspitten van alle stukken. Daarnaast hebben zij zo beetje alle stenen omgedraaid die ook maar iets met de sluiting van het Zandpad te maken konden hebben. De enige steen die zij niet konden omdraaien is de geheime bestuursrapportage die opgesteld is door de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie.
Geen toegang. Geheim.

Ik blijf dat trouwens een wonderlijk naamkeuze vinden. Openbaar Ministerie: ministerie waar weinig tot niets openbaar is.

En alles werd door Argos Radio getoetst op waarheid. Dat gold voor mij en alle andere betrokkenen. Zo heeft Argos tegen mij gezegd dat wanneer zij op enig bewijs zouden stuiten van mensenhandel en uitbuiting door de exploitanten van het Zandpad en de Hardebollenstraat dit ook bekend zou worden. Gelooft u mij dat Argos Radio van alle exploitanten de volledige medewerking kreeg in het onderzoek - onder andere van hun boekhoudingen - en niets onreglementair hebben gevonden? Om u een indruk te geven over de omvang van het research van Argos Radio om feiten en fabels van elkaar te scheiden:op 6 januari heb ik mijn brief aan Argos Radio verzonden, op 14 januari waren de eerste gesprekkenin Hilversum met Argos Radio en pas op 28 maart was de uitzending. In bijna 3 maanden onderzoek heeft Argos Radio geen enkel (strafrechtelijk) bewijs kunnen vinden van enige betrokkenheid van de exploitanten met mensenhandel of uitbuiting.

Maar plots was daar het artikel in het AD Utrechts Nieuwsblad van 6 maart jl. met de trio-politie van Utrecht. Strafrechtelijk was het allemaal moeilijk, moeilijk...maar in het bestuursrecht kon volstaan worden met aanwijzingen/aannames daarvoor. Zo. Klus geklaard.

Tot op de dag van vandaag blijft het Zandpad en Hardebollenstraat gesloten door deze bestuursrechtelijke aanwijzingen en aannames. Blijkbaar kan dat zomaar. Maar kunnen daarvoor de sekswerkers van het Zandpad en de Hardebollenstraat verantwoordelijk worden gehouden? Immers, de 330 Sekswerkers van het Zandpad en de Hardebollenstraat zitten al ruim 2 jaar zonder werk vanwege deze bestuursrechtelijke aanwijzingen en aannames!En andere werkplekken waren er voor ons ook niet geregeld. Toen niet en nu niet. Dit alles vind Prof. Dr. Dina Siegel - en vele met haar - buitenproportioneel. De sekswerkers van Utrecht zijn buitenproportioneel gestraft.

Nu las ik onlangs dat de Raad van State in een andere casus een negatief advies had gegeven. Het advies luidde: alleen een verdenking van ongeschiktheid of onbetrouwbaarheid van topmensen van grote financiële instellingen, mag niet tot een schorsing leiden. Is dit een mooi staaltje van klassenjustitie of gaat de Raad van State deze lijn doortrekken?

Enfin.

Hier de radio uitzending van Argos Radio voor diegene die de uitzending gemist hebben: http://argos.vpro.nl/seizoenen/2015/afleveringen/28-03-2015
Ook de korte samenwerking met EenVandaag verliep uiterst prettig.
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/58599/zandpad_twee_jaar_dicht_prostituees_vogelvrij

Vanaf de sluiting van de eerste boten op het Zandpad - 18 april 2013 - tot heden (25 maanden) ben ik druk bezig geweest met besprekingen met de Gemeente Utrecht over het APV met betrekking tot de raamprostitutie in Utrecht, gesprekken met de GGD en registratieplicht, overleg landelijk protocol hygiëne raamprostitutie, de Belastingdienst en raamprostitutie Utrecht, bijwonen van alle Raad-informatie-avonden (RIA) met betrekking tot de raamprostitutie in Utrecht, commissievergadering, thema bijeenkomsten welke waren georganiseerd door politieke partijen, rondleiding Achterdam Alkmaar met aspirant-exploitant Marc Kramer van Midned, lobbyen bij de politieke partijen van Utrecht (vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen), om te peilen waar de partijen stonden met betrekking tot de raamprostitutie in Utrecht, gesprekken met burgemeester van Zanen, vele gesprekken met ambtenaren, rondleiding van de Utrechtse raadsleden - welke prostitutie in hun portefeuille hebben/hadden - op de Achterdam in Alkmaar, in samenwerking met de exploitanten van de Achterdam, unit mensenhandel, de wijkagent, de sekswerkers van de Achterdam waarmee de raadsleden - ongeacht welke sekswerker, dus geen vooraf geselecteerd clubje - vrijuit konden praten en tenslotte een korte meeting van de raadsleden en ik met Burgemeester Bruinooge, klanten aansporen om mee te doen met het klantonderzoek van Tamar Shiboleth "Being a John", meegewerkt met de sekswerkers van het Zandpad en de Hardebollestraat aan het onderzoek "Bordelen sluiten is ogen sluiten"van Prof. Dr. Dina Siegel, hoogleraar criminologie van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Inmiddels ben ik persoonlijk uitgenodigd voor het bijwonen van de presentatie op 3 juni aanstaande van het rapport van Dina Siegel "Bordelen sluiten is ogen sluiten". Ook heb ik verschillende afspraken gemaakt met diverse Kamerleden van de Tweede Kamer. Onder het mom van - wat die sekswerkexperts kunnen, kan ik ook - heb ik gesprekken gehad met Marith Rebel van de PvdA, zij heeft Kamervragen gesteld over de sluiting aan de minister van der Steur. De antwoorden zijn inmiddels binnen. Dit wordt vervolgd. Met Magda Berndsen van D66 had ik een gesprek over veiligheid in de prostitutie en hoe dat nog beter kan. Laatste gesprek was met de VVD, daar werd naar mijn mening geïnformeerd over de WRP en over het verhogen van de leeftijdsgrens om legaal te mogen werken als prostituee. Tevens hebben wij gesproken over het feit waarom een nieuwe locatie bouwen als er een goede locatie is? Temeer nu blijkt dat de exploitantenmomenteel niets met mensenhandel en uitbuiting te maken hebben gehad, in ieder geval worden zij hiervoor niet strafrechtelijk vervolgd. Lees: de exploitanten hebben zich niet schuldig gemaakt aan mensenhandel en/of uitbuiting. Het APV van Utrecht schrijft scheiding van eigendom en exploitatievoor. Dat is nu het geval, nieuwe exploitanten erop en: open het Zandpad en de Hardenbollenstraat!!

Naast bovenvermelde zaken onderhield/onderhoud ik bijna dagelijks nog contact met de sekswerkers van het Zandpad en de Hardebollen. En tussendoor was ik ook nog werkzaam als legale sekswerker.

De werkelijke reden om jullie lezers te vertellen waar ik de afgelopen 25 maanden met betrekking tot het Zandpad en de Hardebollenstraat mee bezig ben geweest is, dat ik hiermee wil aantonen dat deze sekswerker zich prima kan redden zonder de bemoei- en regelzucht van al die belangenbehartigers-clubjes en sekswerkexperts. Ik kan het alleen wel. En ik ben er van overtuigd dat dit voor bijna alle sekswerkers geldt.

Laat ons met rust - tenzij jullie oprecht samen met ons willen strijden voor het heropenen van het Zandpad en de Hardebollenstraat - bemoei je niet met ons, dwing ons niets op en kom alsjeblieft niet meer ongevraagd voor en over ons praten bij een zoveelste commissievergadering. Trouwens, nog vóór de sluiting van de eerste boten van het Zandpad, kon ik mij al prima redden zonder die sekswerkexperts.

Op 17 april 2013 - een dag voor de sluiting - heb ik samen met mijn advocaat een brief opgesteld Aan Burgemeester Gemeente Utrecht, waar onder andere in staat geschreven:

"Cliënte zal door de in de brief aangekondigde sluiting schade lijden, welke schade op geen enkele wijze valt te verwijten/kan worden toegerekend aan handelen dan wel nalaten van cliënte".

"Voorts handelt de gemeente jegens cliënte onbehoorlijk door haar geen redelijk alternatief te bieden voor het verlies van haar werkplek."

"Dit betekent dat u cliënte indien zij in Utrecht werkzaam wil blijven, indirect verwijst naar de illegaliteit."

"Zoals hiervoor al gemeld, is slechts zeer summier bekend wat de rede van de sluiting is. Er wordt melding gemaakt van aanwijzingen van mensenhandel (welke aanwijzingen? ) en slecht toezicht. Cliënte werkt sinds oktober 2011 op het Zandpad en haar is sindsdien niets gebleken van mensenhandel. Ook is van slecht toezicht wat betreft cliënte nooit iets gebleken.

Wat cliënte in dit opzicht verbaast en ook ergert is dat - voor zover zij weet - , niet vooraf gaand aan de sluiting met de op het Zandpad werkzame vrouwen door de gemeente contact gezocht over de kennelijke / vermeende misstanden, laat staan dat met hen is gesproken over oplossingen."

"Cliënte merkt op dat zij door de gemeente wenst te worden behandeld zoals iedere andere zelfstandige ondernemer zou worden behandeld, die zonder dat deze hiervan enig verwijt kan worden gemaakt van vrijwel de ene op de andere dag wordt geconfronteerd met zodanig overheidsingrijpen dat feitelijk het ondernemen onmogelijk wordt gemaakt".


Vragen als deze - of van soortgelijke strekking - heb ik de afgelopen 25 maanden door de sekswerkexperts en de belangenbehartigers-verenigingen voor sekswerkers nooit aan de gemeente Utrecht horen stellen. Terwijl deze vragen toch voor de hand liggen, bijkans vanzelfsprekend zijn, zo lijkt mij. Maar de sekswerkexperts waren enkel druk bezig de exploitanten weg te zetten als uitbuiters, mensenhandelaars en faciliteerders van pooierisme. Zelfs aspirant exploitant Marc Kramer van Midned werd bij voorbaat door de sekswerkexperts "kaltgestellt". "Nieuwe exploitanten gaan uitbuiten en huidige eigenaren blijven ook verdienen", en "...hij wil ook winst maken". De adviseurs en zelfverklaarde sekswerkexperts van de Macha`s - Marjan Wijers, Dick Spel, Hans de Nie , Mieke van der Burg en Roos Schippers - liepen als makke schapen achter het door de gemeente Utrecht, politie, justitie en het OM in het leven geroepen schrikbeeld aan dat de exploitanten van het Zandpad en de Hardenbollenstraat zich schuldig hadden gemaakt aan mensenhandel en uitbuiting. Van dit - inmiddels achterhaalde - waanbeeld over de exploitanten van het Zandpad en de Hardebollenstraat hebben deze zogenaamde sekswerkexperts nooit afstand willen doen. Zo schrijft Dick Spel : " Een vergunning verlenen aan een nieuwe exploitant betekent het huidige beleid met mensenhandel en uitbuiting voortzetten. "En deze experts van de Macha`s waren binnen gehaald door de gemeente om de sekswerkers van deMacha`s (5 in totaal en vandaag de dag nog maar 1) nota bene te helpen en bij te staan. Geen exploitanten meer was het credo en daar moesten de 330 sekswerkers dan maar voor wijken. De belangenbehartigers en sekswerkexperts hebben ons laten barsten in Utrecht. Ze deden alsof ze begaan waren met ons, maar wij kregen al snel door dat zij een onwrikbaar geloofhadden dat de exploitanten zich schuldig hadden gemaakt aan mensenhandel en uitbuiting. En dit was dan weer een kolfje naar de hand van de gemeente. Zelfs de belangenbehartigers van de sekswerkers hadden geen zin in de heropening van het Zandpad. Komt dat even mooi uit zeg. Case closed.

En dus vraag ik mij af waarom...Ik vraag mij af waarom ik wel serieus genomen kan worden door Argos Radio, EenVandaag en A.D. Utrechts Nieuwsblad, maar voel ik mij als sekswerker totaal niet serieus genomen door bijna alle instanties die in meer of mindere mate met prostitutie te maken (denken) te hebben?

Ik vraag mij af waarom...
Waarom al deze instanties over ons praten en voor ons praten in allerlei commissies?
Waarom bemoeien deze instanties zich met ons en schrijven en beslissen zij over ons?
Waarom denken deze instanties het allemaal beter te weten voor ons?
Waarom wordt er door deze instanties niet eerst gevraagd wat wij - sekswerkers - er eigenlijk van vinden?
Waarom gaat de overheid met vragen over prostitutie altijd eerst met deze instanties in gesprek?
Waarom staan wij achter in de rij en komt de overheid pas als aller, allerlaatste met ons praten?
Waarom laat de overheid duur betaalde rapporten en adviezen door deze instanties over ons opstellen?
Waarom worden wij er pas bijgehaald als het ei al lang en breed gelegd is?
Ik vraag mij af waarom...

Zou het kunnen zijn dat wij - sekswerkers - door deze instanties (en de overheid) stiekem nog steeds gezien worden als domme hoertjes? Beschadigde meiden die door de mensenhandel de prostitutie ingeduwd zijn? Onnozele gansjes die foute vriendjes hebben die dringend geholpen moeten worden? Zielige hoopjes ellende die niet voor zich zelf kunnen zorgen en denken?

Of is de overheid al lang en breed bezig met het invoeren van het Zweeds-model met mogelijk hier en daar een staatsbordeel? En is alles wat er de afgelopen maanden / jaren heeft afgespeeld een soort van prelude voor dat wat komen gaat? Of gaat het misschien - wat de belangenbehartigers en sekswerkexperts betreft - om hun strijd voorbehoud van invloed, macht, en geldstromen?

Hoe het ook zij, al deze instanties zitten met hun tengels - ongevraagd - aan onze broodwinning, de prostitutie. Gestaag zijn deze instanties onze prostitutie aan het kapot maken door het kapot te reguleren. Deze instanties schrijven ons ongevraagd van alles voor, dwingen ons hun plannetjes op.

Dat dwingen is bij een aantal van deze belangenbehartigers en sekswerkexperts inherent aan de veelal feministische inborst van de leiding van deze instanties. Zij dulden geen tegenspraak, dat zijn zij ook niet gewoon. Er wordt immers altijd braaf geluisterd naar hun praat. Er wordt braaf geluisterd door hun voetvolk - die zij om zich heen creëren - en braaf geluisterd door de overheden (nationaal en internationaal) en alle andere geldschieters.

Het zijn meesteressen in het aanboren van geldstromen, subsidies, sponsors en donaties. Dit beheersen zij tot in de puntjes, zo ook het schrijven van eindeloze reeksen rapporten en adviezen. Het zijn ook meesteressen in het creëren en reguleren van van alles en nog wat met betrekking tot (raam)prostitutie. En het liefst dwingend. Dwingend voorschrijven. Dwingend opleggen.

Aparte loketten. Ook zo iets. Apart zorgloket, apart bedrijvenloket KvK, apart loket klachtenregeling, apart loket ombudsman, apart loket juridische hulp. Waarom moet het allemaal apart? Werkverschaffing voor vriendjes? Alles centraal controleerbaar? Is de reguliere zorg en hulpverlening niet goed genoeg voor prostituees? Wat is er mis met de paramedische zorgverlening?

En zijn zij - de zelfverklaarde sekswerkexperts - ook sekswerkers? Of zijn zij dat geweest? Het merendeel niet. Vandaar dat zij sekswerkers om zich heen willen hebben. Maar die moeten wel braaf luisteren naar wat zij voorkauwen en voorschrijven - liefst per decreet -vanachter hun bureau. Deze sekswerkers "in dienst" worden tactisch naar voren geschoven daar waar nodig is. En zodra het aankomt op het aanboren van geldstromen, het voorzitten van commissies, het schrijven van leuk betaalde adviezen en rapporten, dan worden de sekswerkers snel opzij geduwd.

Daarnaast wordt het stigma - die op een sekswerker nu eenmaal rust - paradoxaal gebruikt/misbruikt door deze instanties. Het sekswerker stigma komt deze instanties prima van pas. Anders gezegd: zij - de sekswerkers - houden toch wel hun mond, onnozel en bang als zij zijn. De experts kunnen lekker hun gang gaan en er is niemand die deze zogenaamde experts een strobreedte in de weg durft te leggen. Want de angst regeert bij deze instanties.

Maar vooral bij de sekswerkers die met deze instanties ongevraagd te maken krijgen. Dissidenten worden niet getolereerd. Daarmee wordt afgerekend middels het tot de orde roepen, uitsluiting, monddood maken of belachelijk maken van deze dissident. Voor je het weet wordt je afgedaan als een warrig, laf, paranoïde, en coke snuivend persoon. En als dat niet helpt krijg je dreigmails, dreigtweets of wordt er gedreigd met de advocatuur. Men probeert je de mond te snoeren, te isoleren en bang te maken. Sommige van deze instanties bestaan al vele, vele jaren en hebben een uitgebreid netwerk van gelijkgestemde opgebouwd. Ze schuiven elkander klusjes toe, zoals betaalde opdrachten voor het maken van rapporten en adviezen, of het houden van lezingen. Kortom, ze voederen elkaar. Dit netwerk wordt ingeschakeld en geactiveerd zodra een sekswerker tegen de stroom van zo'n instantie inzwemt. De eerste de beste sekswerker die tegen deze instanties durft op te staan zal pijnlijk ondervinden dattegenspraak door deze belangenbehartigers niet wordt geaccepteerd. Want een sekswerker die Nee zegt, een grens trekt - tot hier en niet verder - kennen deze belangenbehartigers niet.

In de (social)media heeft Marjan Wijers zich - bijna vanzelfsprekend - negatief uitgelaten over mijn motieven - ik zou financiële motieven hebben, welke Marjan? - en zij ervaart mijn strijd voor de heropening van onze legale werkplekken op het Zandpad en de Hardebollenstraat als een hetze tegen haar gericht. Verder vind zij mij laf omdat ik anoniem ben.

Ook naar een (zakelijke) vriend van mij heeft zij een mail gestuurd.

"Beste XXXX,

Misschien een rare vraag. Ik ben sinds januari doelwit van een lastercampagne van XXXX Ik ben er vanovertuigd dat jij daar niet achter zit, daarvoor heb ik je te hoog zitten. Maar ik zou daar graag bevestiging van willen hebben van jouzelf, ook in verband met mogelijke toekomstige verhoudingen.

Met vr groet,

Marjan Wijers


Ook in de contacten met de media heeft Marjan Wijers zich negatief uitgelaten over de motieven van mij om naar buiten te treden en dat zij dit ervaart als een hetze. En deze instanties en sekswerkexperts zijn er voor ons hè, de sekswerkers. Tenminste, zo staat het vermeld op hun gelikte sites. Zij behartigen onze belangen. Belangenverenigingen voor sekswerkers. En om de reden - zij behartigen de belangen van de sekswerkers - krijgen deze instanties hun subsidies en donaties of zij hengelen er naar. Omdat deze instanties het voor-doen-komen dat zij er voor ons zijn. De sekswerkers. Voorts praten en handelen zij als doorgewinterde politici. Zij beheersen het politieke machtsspel. Derhalve hebben zij ook veel politieke vrienden. Variërend van gemeenteraadsleden, leden van waterschappen en provinciebestuur, zelfs tot aan de Eerste en Tweede Kamer toe. De gehele publieke sector. Wel zo prettig.

En wat nu als....
En wat nu als een sekswerker zich toch verzet tegen de handelswijze van deze instanties?
En wat nu als een sekswerker deze instanties toch verantwoordelijk houdt voor de gevolgen van de handelswijze van deze instanties?
En wat nu als een sekswerker toch naar de jaarrekeningen van deze instanties vraagt?
En wat nu als een sekswerker toch doorvraagt over de schimmige financiële constructies van deze instanties?
En wat nu als een sekswerker toch een beroep doet op de vrijheid van meningsuiting en vragen blijft stellen over deze instellingen?
En wat nu als....

Toevallig kan ik u daar alles over vertellen, want sinds het verschijnen van mijn artikel De verborgen krachten achter... ben ik op dit gebied - En wat nu als... - tegen wil en dank ervaringsdeskundige geworden.

Maar eerst nog even dit: zijn nu enkel en alleen de belangenbehartigers en de sekswerkexperts de grote schuldigen - en enige oorzaak - dat de 330 sekswerkers van het Zandpad en de Hardebollenstraat al dik 2 jaar zonder legale werkplekken zitten?
Nee.
Maar van een positieve bijdrage was/is er - dat mag nu zo onderhand toch wel duidelijk zijn - absoluut geen sprake. En dat is zuur. Helemaal omdat zij zeggen er voor ons - de sekswerkers - te zijn. Dubbel zuur dus. Dus zij zijn schuldig, maar niet de grote schuldige.

Nee, de echte, grote schuldigen van dit drama zijn de gemeente Utrecht, B&W, Wolfsen, van Zanen, de Raadsleden, politie, justitie, de geheime bestuursrapportage en het O.M. Alle Raadsleden van Utrecht die ingestemd hebben met de sluiting van het Zandpad en de Hardebollenstraat zijn schuldig, dus ook alle aan hen gelieerde politieke partijen van de gemeente Utrecht.

En nu is het wachten op. Wachten op de uitspraken van de vele rechtszaken die lopen. En de daarop volgende rechtszaken, hoger beroep, Hoge Raad, misschien de Raad van State, of zelfs het Europees Hof.

Maar met al dit gedoe krijgen wij - de sekswerkers - onze legale werkplekken niet terug. Wordt het nu niet eens tijd dat de gemeente met ons - de sekswerkers - gaat praten? Zonder zelfverklaarde sekswerkexperts en belangenverenigingen? Wat weerhoudt de gemeente om het Zandpad en de Hardebollenstraat niet tijdelijk voor ons open te gooien? Tenslotte moeten wij nog jaren wachten tot het Nieuwe Zandpad open gaat.

En het Nieuwe Zandpad of Zandpad 2. 0 wordt door de meeste sekswerkers niet gesteund. Twee units boven op elkaar, één centrale ingang tot het terrein - welke tevens als uitgang dienst moet doen - meters hoge hekken en geen nooduitgangen. Dus geen enkele kamer krijgt een nooduitgang. Dit - zo is ons verteld - om ongewenste mannen buiten te houden? Wél het HAP, de hulpverleners post. Die wel. Als enige krijgt het HAP wél een nooduitgang. Dus als er een calamiteit is - denk aan een brand - dan zal het leed niet te overzien zijn voor de sekswerkers en hun op dat moment aanwezige klanten.

Nu vinden gemeente Utrecht, Buro Brycx en Wijers cum suis dat wij sekswerkers blij moeten zijn met het Nieuwe Zandpad. Waarom? Dat wij 4 tot 5 jaar gestraft worden - geen legale werkplek, geen inkomen van 2013 tot 2017/2018- voor iets wat op drijfzand is gebaseerd? Terwijl er per direct goede, veilige werkplekken pan klaar liggen? En nu moeten wij blij zijn ? Met wat? Een kapot gereguleerde gevangenis? Inclusief een meters hoog hek er omheen? Ach en de huren moeten wel conform de marktprijs zijn? Maar wij werden toch uitgebuit? Moeten wij blij zijn? Maar ach, tijdens de Denktank overleg van 04-07-2013 zijn er al stemmen opgegaan voor een andere locatie. Toch, Marjan? Oftewel, toen al had men het plan gevat om het Zandpad en de Hardebollenstraat nooit meer te openen.

Maar wij zijn wél blij dat onze eigenaren/exploitanten niet schulig zijn aan mensenhandel. En wij - de sekswerkers - de ware ervaringsdeskundigen van het sekswerk - hebben dat altijd gezegd. En als er misstanden zijn gelijk aanpakken!

De motie 2013/M99 bestaat nog steeds.

19 december 2013

"Draagt het college op de bestemming raamprostitutie op het Zandpad en de Hardebollenstraat te handhaven tot het moment van oplevering van een alternatieve locatie. Alles in het werk te stellen om mogelijk te maken dat op zo kort mogelijke termijn de ramen aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat weer in gebruik worden genomen."Op 2 juni aanstaande - internationaal sekswerkersdag - gaat Caja van Tolie van Freya Exploitatie naar de rechtbank om de vergunningen te verkrijgen - welke door de gemeente Utrecht haar voortdurend onthouden wordt - om de raamprostitutie in de Hardebollenstraat weer mogelijk te maken, opdat de sekswerkers van Utrecht weer kunnen beschikken over veilige, legale werkplekken. Natuurlijk zal ik daar ook bij aanwezig zijn om Caja daar in te steunen.

De volgende dag - 3 juni - is het eindelijk zo ver dat wij - Caja van Tolie, Marith Rebel, Irene van Argos Radio en ik - naar de presentatie gaan van het rapport "Closing Brothels is Closing Eyes" van Prof. Dr. Dina Siegel, waar wij persoonlijk voor zijn uitgenodigd.Hier wil ik dan ook Dina Siegel en haar medewerkers bedanken dat zij naar ons geluisterd hebben en ons met respect hebben behandeld. Dina Siegel en haar medewerkers hebben zich wél bekommerd over ons. Zij trokken het zich wél aan wat men ons heeft aangedaan. Dat hebben Dina Siegel en haar medewerkers gedaan door lang en hard aan dit rapport te werken om boven water te krijgen waarom de vermeende connectie tussen sekswerk en mensenhandel zo vanzelfsprekend geworden is en zo sterk ingebed is in de Nederlandse samenleving. Maar nog belangrijker: wat was het lot van de weggestuurde vrouwen na de sluiting van het Zandpad (en de Hardebollenstraat)?

Sekswerk is niet synoniem aan mensenhandel.

Barbara van Brakel

18 opmerkingen:

Admin zei

Lang en nutteloos stuk. Ik zie hier met een hoop modder gesmeten worden, ook richting mijzelf en mijn vriendin, met woorden die wij nooit in de mond genomen hebben.
Wij hebben nooit geroepen dat Barbara van Brakel blij moet zijn met het nieuwe Zandpad. Sterker nog, ik praat al tijden niet meer met deze Barbara, omdat zij alleen haar eigen verhaal wilt horen, en niet open staat voor iets wat niet in haar straatje past.

Mijn vriendin had zelfs niet eens de kans om iets tegen haar te zeggen, want na 1 tweet die niet eens direct gericht was aan mevr. Brakel, was mijn vriendin al geblokkeerd.

Wel heeft mijn vriendin aangegeven het vreemd te vinden dat Caja van Tolie, die beoogd exploitant is van het Zandpad (of daar althans de wens toe heeft), het vreemd vindt dat Caja de kans niet pakt om zich aan te melden als exploitant voor het nieuwe Zandpad.
Je kunt immers wel klagen dat niet alles is zoals jij het wilt, het is nog altijd beter dan zonder werkplek te zitten. En als ze het dan niet voor zichzelf zou doen, dat ze het dan toch in ieder geval zou moeten proberen voor die 328 sekswerkers waar zij altijd zo de mond van vol heeft.

Overigens heb ik uit diverse gesprekken met meiden die voorheen aan het Zandpad hebben gewerkt vernomen dat Caja en Barbara helemaal niet spreken voor 328 vrouwen, maar een veel kleiner deel.
Tijdens het flyeren voor de demonstratie van sekswerkers op 9 april jongstleden ben ik met een aantal andere mensen langs alle ramen op de Wallen en het Singelgebied geweest, om de dames te bewegen om mee te lopen met de demonstratie, en de petitie te ondertekenen.
En met succes zo bleek, want 414 sekswerkers tekenden de petitie, en meer dan 200 sekswerkers kwamen opdagen om te demonstreren.

Om de dames te motiveren om ook te komen demonstreren sprak ik ook met diverse sekswerkers die op het Zandpad voorheen werkzaam waren, totdat het daar gesloten werd. Opvallend was daarbij hoe goed Nederlands sommige dames spraken, veel beter dan de dames op de Wallen in de meeste gevallen.
Echter bleek keer op keer dat niemand iets wist van Caja van Tolie of Barbara van Brakel, en hun acties om het Zandpad te heropenen.

Dit vond ik nogal vreemd, aangezien Caja van Tolie eerder nog tegen mij zei op Twitter dat zij voor alle 330 sekswerkers sprak. Echter op het moment dat ik ze zelf tegen kom, weten zij zelf van niets.
Dit beeld is ook iets wat mijn vriendin terug ziet in haar mailbox. Al diverse malen heeft zij emails ontvangen van oud-sekswerkers van het Zandpad, die inmiddels weer huiswaarts zijn gekeerd. Ook zij weten niets over Caja van Tolie haar acties, en ook zij zijn niet op de hoogte van de beweringen dat Caja en Barbara zouden spreken voor hen. Kortom, dit is één grote flauwekul verhaal.

Admin zei

Barbara en Caja denken wellicht te kunnen spreken voor deze 330 dames, maar die dames weten zelf van niets. Alhoewel de meeste van hen absoluut dolgraag terug zouden willen keren op het Zandpad.

Dan even als reactie waarom ik en Felicia het nodig vonden om ons uit te spreken tegen Barbara en Caja. Dit komt omdat beide dames Marjan Wijers enorm door het slijk halen, en haar als schuldige aanwijzen voor de sluiting van het Zandpad, en beweren dat Marjan Wijers een zelfverklaarde sekswerkexpert zou zijn, en twijfelen aan haar integriteit.
Mijn vriendin heeft echter hele andere ervaringen met Marjan Wijers, die o.a. in het verleden ook verantwoordelijk was dat de WRP in de Eerste Kamer niet door ging. Dat is dus meer dan dat Caja en Barbara met zijn tweeën ooit behaald hebben.
Bovendien heeft mijn vriendin uitstekend contact met Marjan Wijers, en diverse andere sekswerkers (ook van het Zandpad), en is het dus bepaald niet zo dat zij niet met sekswerkers zou willen spreken.

Ik begrijp de woede van Barbara van Brakel als het gaat om de onterechte sluiting van het Zandpad, en mijn vriendin snapt dat ook maar al te goed. Echter lijkt Barbara iedereen aan te vallen die niet alleen maar ja knikt bij wat zij beweert.
Uit dit artikel blijkt dat zo'n beetje iedereen die zich inzet voor sekswerkers (PROUD, Mariska Majoor, Marjan Wijers, SWExpertise, ik, Felicia Anna etc. etc.) het allemaal slecht voor zouden hebben met sekswerkers, en het met name gemunt zouden hebben op de sekswerkers uit Utrecht, om die om onbekende reden een oor aan te naaien.

Het is logisch dat als iemand persoonlijk wordt aangevallen, zoals dat het geval is bij Marjan Wijers, dat zij zich daar over uitspreekt, en tegen probeert te verweren. Helemaal als de aantijgen onterecht zouden zijn.

Barbara van Brakel blaast dus hoog van de toren, uit frustratie om wat er ten onrechte is gebeurd in Utrecht. In al haar woede met echter iedereen het ontgelden waarvan zij meent dat diegene op welke wijze dan ook enige vorm van schuld draagt.

Deze zelfverklaarde Zandpadexperts spreken echter niet voor de hele groep. Sterker nog, uit rondvraag blijkt dat veel oud-Zandpad meiden geen weet hebben van waar zij mee bezig zijn, of hoe het überhaupt staat met het Zandpad.
Voor zover ik in kan zien spreken deze twee dames voor zichzelf, en dus bepaald niet voor de gehele groep die zij beweren. Daar komt bij dat Barbara dingen beweert die ik en mijn vriendin gezegd zouden hebben, die gewoonweg niet kloppen.

Ik kan dus maar één conclusie hieruit trekken. Barbara van Brakel heeft mij weinig weten te overtuigen dat anderen zouden liegen, wel dat zij hier zelf een handje van heeft. Hoogstwaarschijnlijk komt dit voort uit haar frustraties over de onterechte sluiting van het Zandpad.

Szasja zei

"Wij hebben nooit geroepen dat Barbara van Brakel blij moet zijn met het nieuwe Zandpad."

Mark, dat heb je wel degelijk geroepen via twitter.

Ik ergerde mij óók aan die uitspraak van jou, terwijl uit alles blijkt dat je de ballen verstand hebt van wat er buiten JOUW WALLEN gebeurt.

Admin zei

@Szasja
Geef de link dan maar!

Admin zei

Overigens zie ik niet in hoe dit gekibbel over de schuldvraag de sekswerkers aan het Zandpad nu verder helpt.
Het lijkt groepen die voor hetzelfde doel strijden, zorgen dat sekswerkers weer een nieuwe werkplek hebben, alleen maar uit elkaar te spelen. De gemeente is de lachende derde, die vindt het maar prachtig dat de dames elkaar de schuld geven.

Ga lekker door zo, zou ik zeggen, dan kun je nog 100 jaar wachten op een oud of nieuw Zandpad. Het lijkt mij veel handiger als jullie je verschillende opvattingen opzij zetten voor het gezamenlijke doel.

Op deze manier bekvechten over iets wat misschien wel of niet in het verleden is gebeurd helpt niemand, en zeker niet die 330 dames die nu zonder werkplek zitten, of verspreid over het land hun werk moeten doen, en dolgraag terug zouden willen keren naar hun werkplek in Utrecht.

Admin zei

Overigens ook vreemd. Als je niets zegt over het Zandpad, dan ben je fout want dan zou je hen negeren. Zeg je wel wat, is het ook weer fout, want dan ben je geen expert.
LOL

Anoniem zei

Nou, nou, nou, Barbara, wat een ellenlang verhaal.
Het blijft gissen naar de feitelijke toedracht, én achtergrond van mensen die je als je tegenstander ervaart.
Wat mijzelf betreft, in zoverre je me persoonlijk toelicht in je stuk.
Ik ben 31 jaar sekswerker, waarvan 27,5 jaar met eigen bedrijf. Grootste gedeelte als ZZPer, maar ook als traditioneel exploitant. Daardoor ben ik ook vergund; ik had bedrijf op het moment dat het maximum ook in Den Haag werd ingevoerd, en was vergunningsgerechtigd. Daardoor heb ik langer ervaring met omgaan met de overheid en later met regulering. Niet altijd van een leien dakje, natuurlijk ook bij mij niet..... Deze expertise was een van de redenen waarom vanuit de Macha's een verzoek is geweest me te willen betrekken. De Macha's was/is een particuliere onderneming, wat inhoudt dat het bedrijf zelf mocht uitmaken- via het bestuur van sekswerkers!!, waaronder Caja van Tollie- wie er in het advies betrokken werden. Dat jij daarbij dus niet geconsulteerd hoefde te worden, noch een delegatie van willekeurige sekswerkers in Utrecht. Naast mijn sekswerk heb ik me bij periodes- als m'n bedrijf het toeliet- actief geïnteresseerd getoond voor onze positie in de samenleving, en me bemoeid met ideeen over beleid. Ook daarin dus een opgebouwde expertise van 31 jaar. Waardoor er mensen zijn die nu en dan vragen wat ik vind van de dingen. Daar kan ik niks aan doen, ook al stoor ik jou daarmee/daardoor kennelijk erg. Je beschreven toedracht van mijn aanwezigheid bij een overleg van de gemeente Utrecht met sekswerkers is niet helemaal vlekkeloos. Maar och, wie valt er over een detail. Ik was (en word nog steeds) daarvoor uitgenodigd door de gemeente Utrecht, sinds mijn betrokkenheid bij de Macha's. Typisch eigenlijk, want ik was niet mis in mijn kritiek op een respektloze benadering van sekswerkers door de gemeente. O. a. op de manier waarop ze werden omschreven in de APV

By the way, er is nogal een reeks mensen van SWexpertise uitgenodigd bij de presentatie van Dina Siegel. een reeks zogenaamde sekswerkexperts.

Roos Schippers

Anoniem zei

Och ja, dat vergat ik nog toe te voegen: cum suis

Roos Schippers

Felicia Anna zei

If Barbara has something to say to me, perhaps she shouldn't block me on Twitter and hide there to write about it in an article on this blog, but she should have to guts to say it to me directly on Twitter.

In stead she blocked me even before I could send out one Tweet to her, and I never received any Tweets from her either.

So there was never a conversation between us, let alone that I would have said what she should be happy about or not.

The only thing I stated was that Caja should be happy (since that was who I was talking with) that at least they have an option to get workplaces again. In stead Caja choose not to show any interest in these new workplaces, after she even received a letter from the city government of Utrecht. Yet, she still complains about the Zandpad not opening anymore.

My suggestion was simply to take what you can. You have a chance for new workplaces, and even though they may not be everything you want it be, it's better than nothing.

In stead Caja chooses not to even show the slightest bit of interest, in what could be a once in a lifetime chance. In my eyes, she's throwing away an opportunity. But, that's her own choice. But she shouldn't complain that she can't get any workplaces, because she has that chance, but she simply doesn't want to take it.

If you don't take a shot, you'll never win. But Caja rather complains to people, together with Barbara, rather than actually doing something, and trying to take an opportunity.

Szasja zei

Als je kijkt naar het gedrag van raamprosts, zie je dat ze geregeld informele coöpjes vormen van 2 tot 4 á 5 prosts, die gezamenlijk trio-'n en/of elkaar klantjes toeschuiven en/of tijdelijk een vast klantje lokken als de ander op vakantie is. Vaak hebben 1 of 2 van de prosts dan de informele lead.

het lijkt mij dan ook logisch units te bouwen waar ze zich op dergelijke wijze kunnen organiseren.

Kleine mooie gezellige koop-villa-achtige units met een rooktuintje een scooter/fiets/deel-auto plek lijkt dan niet ondenkbaar.

Wat faciliteiten in de buurt om eten/fruit en andere benodigdheden te kunnen kopen lijkt meer dan logisch.

Ik hoef natuurlijk niet op te merken dat ze aan alle brandveiligheidseisen en dergelijke moeten voldoen.

NB: Je vrouw heeft je opmerking mbt de inzending van de link al opgelost. (-:

Szasja zei

Omdat soms prost in- en uit willen stappen lijkt een rooktuintje per 4 villa's verstandig. hier kunnen dan zaken worden gedaan. De hoeren lossen de (zakelijke) problemen met die ene niet rokende prostituee (die info mist) dan zelf wel op. Rokende hoeren zijn verstandiger dan Rokende niet-hoeren (lees rokende mannen).

barbara van brakel zei

Hoi Zondares,

Dank je wel dat ik voor de tweede keer een artikel van mij op jou blog mocht plaatsen.
Ik vind het iedere keer weer een eer om op jou blog te mogen publiceren.
Want ik waardeer jou "stukjes" altijd enorm, daar jij alle aspecten van de prostitutie op jou eigen, specifieke manier beschrijft en onder de aandacht brengt.

Nogmaals bedankt.

Met vriendelijke groet,

Barbara van Brakel

marjan wijers zei

Interessant. Mw. Brakel mag alle onzin en gif die ze maar kan verzinnen over mij heen storten, maar als ik me verweer bedreig ik haar en moet ik mijn mond houden. Ja, ik heb aan de directeur van Midned, een van de kandidaat-exploitanten voor het (nieuwe) Zandpad, gevraagd of hij achter de lastercampagne van zijn beoogde beheerster staat. Geen rare vraag lijkt me. Zo heb ik Barbara namelijk leren kennen en op die basis hebben we tot juni 2014 samengewerkt om te proberen zo snel mogelijk weer, desnoods tijdelijke, werkplekken voor de Utrechtse sekswerkers te krijgen. Na juni heb ik niets meer van haar gehoord. Dat was dezelfde tijd dat de burgemeester zijn belofte voor een noodlocatie weer introk en alles opnieuw stil kwam te liggen. En ja, ik heb haar ook laten weten dat als ze zo doorgaat ze een proces voor laster aan haar broek krijgt. Wel zo eerlijk om even te waarschuwen.

Een paar antwoorden op vragen:
Vraag 1: Ik leef niet van de lucht. Dat lukt maar weinig mensen. Gelukkig heb ik mijn eigen werk. Maar aan sekswerkersrechten valt geen cent te verdienen. Daar staan subsidiegevers namelijk niet echt voor in de rij. Liever subsidiëren zij het redden van slachtoffers.

Vraag 2: Zijn de kamerhuren te hoog? Ja, dankzij het gemeentebeleid staan de kamerhuren voor sekswerkers niet in verhouding tot de huren die andere zzp’ers voor werkruimte betalen. Dat is niet alleen zo in Utrecht, maar overal in Nederland. Moet je eens kijken wat er gebeurt met de prijs voor brood als de gemeente maar vier bakkers vergunning geeft om brood te verkopen en de rest illegaal verklaart. Fout om daar wat aan te willen doen?

Vraag 3: Moeten sekswerkers meer keuzes hebben? Ja. Net als andere zzp’ers zouden zij moeten kunnen kiezen om voor een exploitant/bedrijf te werken dat voor de vergunning en alle administratieve rompslomp zorgt, in een samenwerkingsvorm te werken met andere sekswerkers zoals bijv. een coöperatie, rechtstreeks werkruimte van een eigenaar te huren en zelf voor alle rompslomp te zorgen, of thuis of vanuit huis te werken.

Vraag 4: Waarom hebben de Machas geen jaarrekening? Omdat de omzet 0 is dankzij gebrek aan werkplekken. Dan ben je snel klaar.

Vraag 5: Hebben sekswerkers het recht voor hun mening uit te komen? Ja. Sterker nog. Gemeenten en de landelijke overheid horen sekswerkers te betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van prostitutiebeleid. Het gaat immers over hun werk en leven. Maar dat is niet hetzelfde als anderen opzettelijk zwart maken en vervolgens te klagen als die ander zich daartegen verweert.

Vraag 6: Maakten Zandpad-exploitanten of hun medewerkers zich schuldig aan mensenhandel? Niet te beoordelen, want niemand heeft inzage in de bestuurlijke rapportage die leidde tot de sluiting. Wel is bekend dat er in het verleden een aantal mensenhandel zaken hebben gespeeld waarbij slachtoffers (ook) op het Zandpad werkten. Bijv. in de bekende zaak van Saban B. Zie ook: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3399; http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3400; http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3415 en http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2013:8522.
Ik ben overigens ook benieuwd naar het rapport van Dina Siegel. Ik kan helaas niet bij de presentatie zijn omdat ik dan in het buitenland zit, maar zal het daarna zeker lezen.

marjan wijers zei

Vraag 7: Hebben anderen dan mw. Brakel zich druk gemaakt over de gevolgen van de sluiting van het Zandpad voor sekswerkers? Ja. Zo heeft de Vereniging Vrouw en Recht samen met een aantal Zandpad sekswerkers een proces tegen de gemeente aangespannen voor compensatie voor het verlies van inkomen door de sluiting van het Zandpad. Helaas zonder succes. Ook heb ik bij meerdere gelegenheden kritiek op de gemeente geuit dat zij het Zandpad hebben gesloten zonder ook maar na te denken over de gevolgen voor de betrokken sekswerkers. Zoals ik in april in het AD zei: “De gemeente heeft geen enkel moment nagedacht over de gevolgen voor de vrouwen. Dat doet me denken aan de houding van mensenhandelaren: het zijn toch maar hoeren, daar kan je mee doen wat je wilt." Hetzelfde geldt voor de afwezigheid van sekswerkers bij de zgn. denktank bijeenkomst van de gemeente Utrecht in juli 2013: “Er waren vertegenwoordigers van onder meer het openbaar ministerie, de politie, de gemeente Utrecht, CoMensha en de gemeentes Alkmaar en Eindhoven, maar niet de vrouwen zelf. Die worden klaarblijkelijk nog als de domme gansjes gezien wie het allemaal overkomt; terwijl mijn ervaring is dat ze heel goed voor zichzelf kunnen opkomen.” (http://destadutrecht.nl/politiek/overheid-moet-arbeidsomstandigheden-prostituees-verbeteren/)

Vraag 8: Hebben sekswerkers minder recht op privacy dan andere burgers en werkers? Nee. Integendeel, vanwege het stigma hebben zij meer recht daarop. Daarom hebben we ons ook – met succes - breed verzet tegen de in de WRP voorgestelde verplichte registratie van sekswerkers en de strafbaarstelling van ongeregistreerde sekswerkers en hun klanten. Daarbij speelde privacybescherming een grote rol. Zie http://www.datact-project.org/fileadmin/user_upload/pdf/datAct_engl_Online.pdf (p. 48-53).

Vraag 9: Lijden sekswerkers massaal aan het Stockholmsyndroom? Nee, geen idee waar mw. Brakel dat vandaan haalt.

marjan wijers zei

Vraag 10: Wat is plan Dante? De gemeente wees begin december 2013 een nieuwe locatie aan voor raamprostitutie. Die lag half op het terrein van het waterzuiveringsbedrijf waardoor het onzeker was hoe lang die daar kon blijven. Plan Dante gaf 5 alternatieven (met nooduitgang!) op alleen gemeentegrond. Daardoor zou het sneller kunnen omdat de gemeente niet met andere partijen hoefde te onderhandelen, en zouden sekswerkers niet het risico lopen na een paar jaar weer hun werkplek te verliezen. Door met prefab units te werken zou het bovendien mogelijk zijn om ook snel een tijdelijke noodlocatie te bouwen.

Vraag 11: Telt de geheimhoudingsplicht van artsen en verpleegkundigen minder als het om sekswerkers gaat? Nee. Daarvoor gelden dezelfde regels als bij huiselijk geweld, volwassenengeweld of kindermishandeling. Gezondheidswerkers hebben een zwijgplicht, maar ook een zorgplicht. Dat betekent dat zij soms de afweging moeten maken of ze hun zwijgplicht moeten doorbreken om gevaar voor hun cliënt of voor een ander af te wenden. In een Utrechtse zaak hadden verschillende hulpverleners contact met een van de slachtoffers (Rechtbank Utrecht, 1 juni 2011, LJN:BQ6884). Zij hebben hun mond gehouden. Is dat goed of hadden ze actie moeten ondernemen? En hadden de hulpverleners van Tristan V., die –tig mensen in Alphen aan de Rijn heeft doodgeschoten, niet hun zwijgplicht moeten doorbreken? Hadden zij het kunnen voorzien? Dit zijn ongelooflijk moeilijke afwegingen, want het beroepsgeheim is een groot goed waar we allemaal belang bij hebben. Maar daartegenover staat de plicht van artsen en andere gezondheidswerkers om hun cliënt en anderen te beschermen tegen gevaar. En als ze onterecht hun beroepsgeheim verbreken kunnen ze door de tuchtrechter veroordeeld worden en hun vergunning en werk verliezen. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld: om gezondheidswerkers te helpen die afweging zo zorgvuldig mogelijk te maken. Hetzelfde geldt wanneer het om mensenhandel gaat. Daar gaat de handreiking signalering mensenhandel over. Is dat fout?
Vraag 12: Moeten sekswerkers zich bemoeien met de sluiting van ramen in andere steden? Ja. Sinds 2000 is een derde van de vergunde werkplekken gesloten. Genoeg reden voor sekswerkers om daar tegen op te komen.

Tenslotte: Helpt dit soort gedoe Utrechtse sekswerkers zo snel mogelijk weer werkplekken te krijgen? Nee. De enige die hiervan profiteert is de gemeente. Hun geblunder, loze beloftes, gebrek aan visie, lef en verantwoordelijkheidsgevoel voor de gevolgen van hun besluit blijft zo prettig buiten schot.

Marjan Wijers

Anoniem zei

Waarom een legaal circuit als t illegale circuit prima werkt.

Het leggen van contacten is in vergelijking met vroeger gemakkelijker geworden.

Elk openbaar toilet is al een (goedkope) peeskamer. Het houdt ook de seks spannend.

Ik zie geen enkele noodzaak voor een legaal circuit.

NB. Kunnen wij eens ophouden over Saban? dat is een case van 17 jaar geleden. Helaas is hij nog steeds op vrije voeten, dat zegt iets over prio's.

Anoniem zei

Misschien zijn in het illegale circuit op jaarbasis één of twee incidentjes meer. Af en toe glipt een vrijwillige bijna 17-jarige met de (onnodige) hulp van een ex-vriendje naar binnen.

Één belangrijk voordeel heeft het illegale circuit voor op het legale. Het is stukken goedkoper voor de belastingbetaler. Het vreet geen miljoenensubsidies weg aan vermeende zelfbenoemde sexperts die niets bereiken na jaren geruzie op onze kosten.

Admin zei

@Anoniem
Ik wil niet veel zeggen, maar beweren dat in het illegale cirquit één of twee incidentjes meer zijn is de boel zwaar onderschatten.
Zo komt minderjarige prostitutie in zijn geheel niet voor in het legale cirquit, dus alle zaken die daarover in de media komen, komen uit het illegale cirquit.
Ook qua mensenhandel scoort het illegale cirquit hoog. 60% van alle mensenhandelzaken komt uit het illegale cirquit, en dat is dus alleen wat waargenomen wordt.

Het grote verschil met legale en het illegale cirquit, is dat men weet waar het illegale cirquit zich bevind, en dat dit dus ook streng gecontroleerd wordt.
In Amsterdam alleen al worden raamwerkers 2000 keer op jaarbasis gecontroleerd.
In het illegale cirquit moet je eerst echter weten waar het plaats vindt, voordat je kunt controleren, en evt. dingen kunt vaststellen.

Ik wil hiermee niet het illegale cirquit zwart maken, want ik geloof dat er meer dan voldoende dames illegaal werken, omdat zij geen zin hebben in al die regelgeving van de overheid, of omdat zij noodgedwongen illegaal moeten werken omdat zij hun legale werkplek zijn kwijt geraakt.
Het probleem is echter dat er geen controlle is, en dus is de kans op misstanden veel hoger.

Daarnaast is de zaak van Saban B. geen 17 jaar geleden, maar 11 jaar geleden.