donderdag 13 december 2012

Drie keer nivo

Nou ja, meer het gebrek aan nivo op Europees, landelijk en gemeentelijk nivo. Ik heb eerder al over het gemeentelijke beleid geschreven, en veel over de landelijke politiek, maar we worden ook steeds meer vanuit Europa bestuurd. Op Europees nivo is bijvoorbeeld ook een stuk van onze belachelijke mensenhandelwet bepaald. Nu is er in de pers geschreven over een actie door een Europese vrouwenbeweging die strenge wetten tegen prostitutie wil.

Eigenlijk wou ik er niet veel over kwijt, maar helaas worden ze wel weer in de pers met fluwelen handschoentjes aangepakt. Hun eigen ideeën over prostitutie staan op hun website.
The prostitution of women and girls constitutes a fundamental violation of women’s human rights and a serious form of male violence against women. The tolerance of the EU and its member states for the system of prostitution allow for men’s use of and control over women’s body and sexuality, and fuels trafficking in women for sexual exploitation. The persistence of systems of prostitution in EU member states demonstrates the failure at European level to reach gender equality and promote women’s rights.

Prostitution is a form of male violence against women:

Prostitution is not a question of ‘choice’ – What is ‘free choice’?
Prostitution is not a question of sexuality – there is nothing sexually new in prostitution!
Prostitution is about patriarchy: it is the ultimate way in which men control women’s bodies and sexuality, through an exchange of money or an abuse of unequal economic relations
Incest, rape, marital rape are outlawed thanks to women’s NGOs; the system of prostitution remains as the ultimate place for male domination, legitimised by a distorted representation of equality in commercial exchange – money exchange is all but an expression of equality!
Refusing prostitution is about setting a standard of human dignity for all women and girls around the world

There won’t be real equality as long as there is prostitution of some women by some men!
Toen ik nog kraakte, zat ik ook bij feministengroepjes zoals dit. Dat was voor mij meer me afzetten tegen de mannenwereld, die ik toch wel intimiderend vond, maar ik ging gelukkig nietzover als zij nu. Het is leuk om mannen overal de schuld van te geven, maar daar komt nog wel een keer een stukje over.

Moet ik over wat ik citeer nog eigenlijk wel wat zeggen? Het is dom genoeg dat mijn lezers het zelf wel kunnen zien denk ik. Maar ik zal even kort toch wat schrijven, want er zijn mensen die het echt geloven.

Prostitutie is geen geweld. Het is een baan, waar je gewoon voor kan kiezen, netzoals ik. Een klant heeft geen enkel extra recht om een hoer te besturen wat er niet al is bij iemand die geen hoer is. Hoeren zijn bovendien professioneler, en ze hebben de touwtjes in handen, dat is een stuk van het werk. Het is een keuze, en die kan je gewoon maken. Het idee dat je het alleen maar doet als je gedwongen wordt is onwaar. Ik kies immers ook zelf. Prostitutie heeft wel degelijk met seks te maken. Ik ben met bijna niets anders in de weer tijdens mijn werk. Ik heb er seksueel ook zelf wat aan, en ik beleef het seksueel. En de klant helemaal al.

Ik vind het arrogant om te zeggen dat vrouwenorganisaties te danken zijn voor het illegaal worden van verkrachting in en buiten het huwelijk en incest. Dat is al uit de vroegste tijd illegaal. En ik vind het helemaal niet fijn als er een verbod op mijn werk komt om mij te dwingen om te voldoen aan hun idee van menselijke waardigheid! Ik heb mijn menselijke waardigheid en mijn trots, en ik ben trots een goeie hoer te zijn! Hoer zijn is een goed beroep. Ik stel het niet op prijs dat ze me dat proberen af te pakken omdat ze zelf seksueel niet voorbij hun eigen vooroordelen kunnen kijken.

Ik werd trouwens heel melig van die filmpjes op hun filmpjespagina. Er zijn mensen die het geloven, maar als je beter weet wordt het heel erg lachwekkend, als je er niet te boos van wordt.

Ook op nationaal nivo is het nog steeds gedoe hoor. Ik kreeg van een kennis te horen, die bij een politieke partij een kijkje binnen heeft, hoe ze daar van pret kraaiden toen er een onderzoek over prostitutie en legalisering werd gepubliceerd. Zogenaamd is er in honderdvijftig landen onderzoek gedaan, en bewijst dat dat prostitutie toestaan zorgt voor een explosie van mensenhandel. Trouw komt er ook al mee. Gert-Jan Segers heeft er meteen vragen over gesteld aan de minister. En ook in Moraalridders gisteravond, daar schrijf ik zo over door, hadden ze het erover. Daar waren ze erg benieuwd om het te lezen als het in januari uitkomt. Gelukkig is dat helemaal niet waar, en hoef je eigenlijk nietzolang te wachten, het staat nu al online. Dat is wat, eindelijk een onderzoek dat eens grondig naar de business kijkt? Nee hoor! Weer niet. Ik kon het zelf niet goed begrijpen, dus ik heb het aan een statisticus gevraagd.

Hij schreef:

Het onderzoek wat je me stuurde is geschreven door economen, die weliswaar meer weten van wiskunde dan de gemiddelde Diederik Stapel, maar zich er nog steeds flink aan branden bij tijd en wijle. Vooral het doorwerken van aannames willen ze nog wel eens uit het oog verliezen.

Toch heb ik qua eerlijkheidsgehalte niet veel aan te merken op het onderzoek. Ze leggen duidelijk uit welke datasets ze gebruiken, al is het een beetje nevelig wat ze er precies mee doen en waarom dat wiskundig een goed idee is. Dat wil niet zeggen dat de resultaten van dit onderzoek daadwerkelijk uitwijzen wat er in de abstract wordt gesuggereerd. Het is namelijk bijna compleet waardeloos. Ik zal het uitleggen:

Het idee achter het paper is de ernst van mensenhandel uit te zetten tegen de wetgeving omtrent prostitutie, en dat te vergelijken met landen met andere wetgeving. Daarmee proberen ze te kijken of het mechanisme van scale, namelijk dat een grotere markt meer mensenhandel aantrekt, het wint van het tegengesteld mechanisme van substitution, namelijk dat in een legale omgeving de vrijwillige meiden de gedwongen wegconcurreren. Deze mechanismes zijn aannames over hoe de markt werkt voor mensenhandelaren, en de aanname is dat deze twee mechanismes de dominante mechanismes zijn boven wat men nog meer kan verzinnen.

Dit is met te veel optimisme aangepakt. Ze hebben overschat hoeveel betekenis er aan de resultaten van deze primitieve benadering van het complexe vraagstuk kan worden gehecht. Er is gewoon botte regressie op de dataset losgelaten, in de hoop een bruikbaar quasi-binair of quasi-lineair soort uitkomst te krijgen. De enige methode die is gebruikt om afhankelijkheid van andere variabelen dan de onderzochte vast te stellen, is gokken wat nog meer relevant zou kunnen zijn. Dat is wel netjes uitgevoerd, daar niet van, maar er is een hoop dat niet is uitgezocht. Catholicisme, corruptie, wetshandhaving, geografische regio, rijkdom, bevolkingsgrootte, migrantengehalte en democratie zijn meegemeten. Hoe veel die bijdragen ligt steevast lager in de t-waarden dan of de prostitutie gelegaliseerd is. Alleen het BBP per hoofd zit in de buurt qua bijdrage.

Om het geschapen beeld te controleren doen ze nog een case-study tussen Duitsland, Denemarken en Zweden. Die landen lijken veel op elkaar qua economie en cultuur, maar hebben verschillende regelingen wat betreft prostitutie. Helaas wordt niet meegenomen dat Duitsland netjes de Schengenverdragsregels uitvoert, terwijl de andere twee strikter repectievelijk veel strikter met hun grenzen omgaan. Helaas wordt het vershil in omgang met genotsmiddelen niet genoemd. Helaas wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het dure Scandinavie en het goedkope leven in Duitsland. Helaas wordt de gehoorzaamheid en eerbied van de pers jegens de regering in elk van de landen buiten beschouwing gelaten. Helaas ook wordt het flinke cultuurverschil omtrent rolpatronen niet aangestipt. Maar het ergste is: er ontbreekt belangrijke vergelijkingsdata voor Zweden (de before-data in een vergelijking van de tijdsevolutie), dus pakken ze daar maar informatie uit Denemarken voor. Dat is niet alleen gewoon waardeloos, maar het is nota bene data van een ander land in dezelfde vergelijking! In een paper op basis van covarianties moet dat artefacten opleveren. Als je paper puur data-analyse is, kun je zulke willekeur niet flikken. Dan is in één slag zo'n case-studie waardeloos.

Een belangrijker kritiekpunt is de aanname dat de ernst van de mensenhandel accuraat wordt weergegeven in hun dataset. Ze hebben als dataset gekozen voor 'Trafficking in Persons: Global Patterns (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), April 2006)'. Dit verslag geeft echter de ernst van de mensenhandel geenszins weer. Er staat expliciet uitgelegd dat het een telling is van het aantal incidenten dat in een beperkt aantal instituten over een bepaald land zijn gepubliceerd. Dat is hun enige bron, en daarmee moeten we vaststellen dat er voor dit rapport geen data over de daadwerkelijke omvang van de mensenhandel is gebruikt:

It is not the objective of the Trafficking Database to determine the severity of the human trafficking problem based upon the number of victims in a country, but to reflect the number of times that a country is mentioned by different source institutions. This remains, however, a limitation of the data.

Die keuze werkt door in het hele paper. Ze correleren en covarieren dus niet met de ernst van mensenhandel, maar met hoeveel herrie er wordt gemaakt over mensenhandel. Dat is nogal een verschil. Het is wel veel beter dan in hun vorige paper (dit ding is een beetje een herhaling van zetten) waarin de rating van de US State Department werd gebruikt om de ernst van mensenhandel aan te geven. Die hebben als beleidsstatement:
“that prostitution is inherently harmful and dehumanizing
and fuels trafficking in persons”

Er wordt in het paper ruiterlijk toegegeven dat als alle ~150 landen worden meegenomen in de analyse, de trafficking niet significant covarieert met de legaliteit. Daarom wordt gekozen om vooral de resultaten van een rijke subset landen te gebruiken als dataset, met wat post hoc argumenten waarom dit acceptabel is.

Als ik de abstract zou herschrijven, zou ik het volgende ervan maken:

This paper investigates the impact of legalized prostitution on human trafficking reporting. According to economic theory, there are two opposing effects of unknown magnitude. The scale effect of legalized prostitution leads to an expansion of the prostitution market, increasing human trafficking, while the substitution effect reduces demand for trafficked women as legal prostitutes are favored over trafficked ones. Our empirical analysis for a cross-section of up to 150 countries shows that a dummy legality variable covaries positively and to significant amount with the amount of reporting on human trafficking when the set of considered countries is sufficiently limited.

Dit paper is een frivole vingeroefening in het uitrekenen van covarianties, maar heeft verder weinig om het lijf. De uitkomst is, op basis van het begrip Garbage In, Garbage Out, waardeloos. De keuze van datasets is betreurenswaardig, maar het is niet gezegd dat met een ideale dataset de naieve benadering van het probleem wel nuttige resultaten zou hebben opgeleverd. En zelfs dan zou het niet duidelijk zijn dat die gegevens ook kloppen, dus heb je er nog weinig aan. In elk geval is de suggestie die door de buitenwacht wordt gewekt dat het hier om een baanbrekend onderzoek zou gaan onterecht.

Kort en goed: de waarde van dit onderzoek om trends of feiten waar te nemen in de mensenhandel is nagenoeg nul. De resultaten van het onderzoek zijn met veel grotere zekerheid en dekkingsgraad gesteld dan gerechtvaardigd is door de kreupele invoerdata en simplistische modellering, en erger nog: eigenlijk zijn de resultaten niet van toepassing op de onderzoeksvraag. Het abstract is opgeleukt ten opzichte van de resultaten van het onderzoek. De representatie op scienceguide.nl is heel flink opgeklopt ten opzichte van het abstract. En wat politici ervan maken is natuurlijk helemaal nonsens van de bovenste plank.


Er is natuurlijk ook weer nieuws op gemeentelijk nivo. De prostitutienota van Amsterdam moest een beetje worden aangepast, omdat de wet er niet door is. Helaas betekent dat niet dat ze dan ook kritisch naar hun eigen dingetje gaan kijken. Woensdag wordt erover gestemd in de raad. Voor dan ga ik maar weer een brief sturen. Met de PvdA ga ik er denk ik niet komen, maar misschien luisteren de andere partijen wel.

In deze voordracht voor de raadsvergadering kan je lezen dat Amsterdam nu de WRP gestrand is samen met Utrecht een "pilot" gaat doen voor de minister. Dat is wat we al aan zagen komen, de grote steden moeten laten zien dat hoertje pesten goed werkt, zodat de tegenstanders van de WRP ophouden met tegenstander zijn.

Ze zijn trots op doorbraken. Die zijn dat er meer met verschillende soorten recht wordt samengewerkt met OM en politie, ook al is het voor mij niet duidelijk waarom dat iets goeds is. Ik snap best dat je iemand harder kan pakken als je haar met belasting, politie en vergunningen tegelijk verneukt, maar om daar nou trots op te zijn. Het andere is het vernieuwen van het veldwerk. Wat dat dan is, weet ik niet.

Ik hou me sinds de expertmeeting zo ver als ik kan van alle gemeentelijke diensten weg. Ik heb gezien hoe dat tegenwoordig zit. Jammer want ik vertrouwde de GGD bijvoorbeeld nog wel. Als hoer kan je tegenwoordig nergens meer op steunen denk ik soms. Het gaat meestal ook om aardige mensen die deel zijn van een instantie die helemaal niet zo aardig is. Ik heb wel iemand in mijn commentaren gehad van de gemeente, maar die raakte snel wat afgeleid geloof ik.

Er is niet veel veranderd in de beleidsnota sinds ik hem vorige keer besprak. Ik heb het nog niet uitgepluisd, maar hij lijkt wat schoongemaakt te zijn waar de woordkeuze te duidelijk liet zien dat ze geen fluit om de hoeren geven, en de dingen zijn eruit die alleen door de WRP konden. Wat blijft is dat het gaat om exploitanten. Je krijgt zo geen faciliteerders, je hebt alleen de keus door wie je gemolken wordt.

De middelen en de doelen blijven ook hetzelfde, zoveel mogelijk sluiten, zo weinig mogelijk vrijheid geven. Goed voor de vastgoedplannen van Amsterdam, maar niet voor de meisjes. Geef dan gewoon toe dat het daarom gaat. Dan hoef je ook niet met zo'n nota te komen waar doorwerken in de prostitutie nadat je van een pooier af bent "terugval" wordt genoemd.

In Ierland is het ook goed mis. Daar is een wetsvoorstel om de prostitutie Zweeds te criminaliseren in debat, en daar hebben ze alleen organisaties voor uitgenodigd die tégen prostitutie zijn. De meiden zelf worden helemaal niet gehoord. Er is een hoer geweest die een open brief heeft gestuurd. Lees die hier maar.

Op TV is het ook niet stil. De Belg had gisteren een discussie over of prostitutie daar verboden moet worden. Het programma was licht informatief, en was eigenlijk best leuk. Het had niet die hooghartige toon van de Nederlandse TV. Het debat ging tussen Goedele Liekens en Mieke Mievis. Ze zijn allebei seksuologe, maar één had gewoon fotomodel moeten blijven.

Goedele vindt dat ze de prostitutie moeten gaan afschaffen. Het kan eigenlijk niet meer in deze tijd, vindt ze. Mieke vindt dat er ook hele goeie dingen aan prostitutie zitten, en wil niet het kind met het badwater weggooien.

Een kort fragment van Hot Marijke komt even door het beeld, om wat vel te laten zien. Ze krijgt de kans om snel haar idee te laten horen, en dat ligt voor de hand, ze wil niet de illegaliteit in hoeven. Ze legt uit dat het dom is, om zo de grip juist kwijt te raken. Niemand heeft er wat aan. Ze is lekker duidelijk en bondig, maar niet zo bot als ik soms word. Ik vind het goed gedaan.

Volgens Goedele moeten we af van de clichés en mythes dat prostitutie zorgt voor minder verkrachtingen. Volgens haar is het omgekeerde waar, want als een vrouw koopwaar wordt, gaan mensen het stelen. Zo zegt ze het echt! Ze is erg naïef over verkrachting, ze komt weer met dat dat eigenlijk niet met seks te maken heeft. In het echt is het ingewikkelder.

Goedele zegt dat we in Nederland na acht jaar legaliseren, het zijn er elf en een half schat, zien dat het nadeel van legalisatie veel groter is dan het voordeel. Volgens haar kan je prostitutie niet van mensenhandel loskoppelen. Daar geeft ze geen argumenten voor, ze lult gewoon de media na. Ze flirt ook nog even met het Zweedse Model.

Mieke wijst haar even terecht door uit te leggen dat frustratie wel degelijk meetelt voor mensen, en dat repressie gewoon niet werkt. Daar heeft ze nuchter gezien gewoon gelijk in. Ze bepleit om het verschil tussen gedwongen en vrijwillig te zien, en niet de hele business gewoon te verketteren.

Goedele geeft geen tegenargumenten, maar gaat ernaartoe dat het symbolisch is. Ze wil niet dat haar kinderen opgroeien in een omgeving waar seks koopwaar is, dan is er geen gelijkwaardigheid in relaties, seks moet niet zomaar te koop zijn. Dat onderbuikgevoel hoor ik wel vaker. Niemand zegt dat je gebruik moet maken van prostitutie, dat je mag betekent niet dat het achter je aankomt ofzo.

Een klein fragment onderbreekt het gesprek, en nu kijken we naar lichamelijk gehandicapten die zonder prostitutie niet aan hun trekken komen. Daar kan je geestelijk gehandicapten trouwens ook wel bij optellen, maar dat is weer een heel verhaal apart.

De seksuologes zijn het nu tenminste wel eens over dat dit een goede zaak is. Waar ligt de grens dan, vraagt de presentator heel terecht. Als Goedele dan de vraag krijgt of deze jongen dan gecriminaliseerd moet worden, roept ze: "je gaat die jongen toch geen hoerenloper noemen!" en ontwijkt daarna de vraag gewoon.

Goedele steekt van wal over dat de motivatie achter prostitutie ook niet om seks gaat. Ze zegt dat ze met veel prostituees gepraat heeft. Daar geloof ik niets van. Ze zou veel beter weten waar ze over praat als dat zo was, ze zou die genante onzin niet meer verkopen. Volgens haar gaat het bij prostitueebezoek voor klanten vooral om het opkrikken van hun ego. Nou, dat is niet waar.

Mieke is veel realistischer, en weet dat je als hoer halve psycholoog bent, en niet alleen seks levert maar ook ondersteuning van vakmensen. Die morele problemen daarmee helemaal niet voelen. Zij heeft er wèl kijk op. Maar Goedele wil er niet aan. Ze riedelt weer die negentig-procent-onzin af over prostituees, maar gelukkig kan op de valreep Mieke nog inbrengen dat er geen echte cijfers zijn, en of we alsjeblieft iets voor de goeie kant over willen laten. Ik vond dat echt fijn om te horen.

Het programma is nog niet afgelopen of ik moet alweer omschakelen naar Nederland twee, voor Moraalridders. Hun stukje over religie-stress vind ik al erg moeilijk om niet heel erg opintegaan, maar ik concentreer me maar op wat ze over prostitutie te melden hadden. Maar wat je vooral ziet, Belgische TV is zovéél béter dan Nederlandse! Ze laten mensen echt uitpraten, en ze zijn niet de hele tijd aan het "prikkelen" met onderbrekingen.

Het interview of debat, hoe het ook bedoeld is, is met Myrthe Hilkens van de PvdA. Die partij is altijd een grote vijand van de prostitutie en de prostituee, en ze is geen uitzondering. De PvdA is machtiger dan de gekke partijtjes, en ze zijn schijnheilig. Het beeld wordt alleen maar bevestigd.

We beginnen meteen al met het onderzoek dat mijn statisticus boven uitgelegd heeft. Volgens de politica en de presentatoren komt het pas in januari 2013 uit, maar je kan er dus nu al bij als je ècht geïnteresseerd bent, en dat niet alleen maar zegt op TV.

De toon wordt er even goed ingezet door de schokkendste stukjes uit de reportage van BNN over Lina in beeld te brengen. Het is heel betekenisvol dat ze zo'n twijfelachtig verhaal als voorbeeld gebruiken. Ze willen graag laten lijken dat excessen zijn wat de meeste hoeren meemaken. Dat is onzin, maar dat willen ze niet geloven.

Myrthe beweert dat ze haar onderbuik niet als uitgangspunt neemt. Toen trok ik wel even mijn wenkbrauwen op, maar ze bedoelt juist dat je géén emotionele afstand moet bewaren met die horrorverhalen. Andries komt met het verhaal dat met meer prostitutie doordat het legaal is er dus ook meer mensenhandel is. Gelukkig is Myrthe hier dan nog realistisch genoeg om te zeggen dat het ingewikkeld is.

We zijn een kwetsbare groep vrouwen, maar dat is een understatement zegt ze. Een grote groep vrouwen wordt dag in dag uit verkracht, punt uit. Dat is haar beeld, en wat een toontje zeg. De excessen zijn niet wat normaal is! Denk je nou echt dat het zo kàn werken? Als je met klanten in contact bent, gaat dat heel snel niet goed, en zo'n meisje kan heel snel en makkelijk ontsnappen of de politie waarschuwen. Het bestaat niet op grote schaal. En wat er wèl is komt snel uit!

Ze vertelt over vrouwen die al in veertien landen gewerkt hebben, alsof dat suggereert dat er wat fout is. Nomades zoals die zitten vaak juist wel goed. Die plegen roofbouw op hun reputatie en hun legale status, en trekken dan door. Ik heb ze wel gezien. Volgens haar zijn mensenhandelaren geslepen criminelen die elk systeem wel kunnen bespelen. Dan geef je wel aan dat je eigenlijk geen idee hebt van hoe die mensen werken. Moet zo iemand dan daar de regels voor bepalen?

Asscher gaat in de regering door met wat hij in Amsterdam ook deed. Nog in januari krijgen we toezeggingen over wat we nu weer op ons kop gaan krijgen. Ze gaan naar Zweden om daar te kijken naar hoe het daar gaat. Ik hoop dat ze dan rekening houden dat het beeld wat ze daar krijgen, netzo realistisch is als wat ze de buitenlandse politici hebben gegeven bij hun rondleiding over de Wallen.

Het stemt haar droevig dat Asscher op TV moest uitleggen dat zijn acties om alles wat leuk en uitbundig is te verbieden of te beperken, geen vertrutting zijn. Het is gewoon vertrutting, schat. Er wordt alleen maar geloofd wat ze willen geloven over prostitutie en andere vieze seks.

Haar verhaal is weer hetzelfde gedoe, een ongelofelijk onzinverhaal over prostitutie, waarbij ze opgeklopte nepverhalen gebruiken om de hele prostitutie mee te beschrijven. Het is slavernij! Als je de feiten en verhalen kent achter dossier, ja sorry, dan noem je me maar preuts, dan ben ik ongelooflijk blij dat ik in de kamer namens de PvdA... en dan wordt ze in de reden gevallen door de presentator.

Myrthe, je bent misschien preuts, dat is niet erg. Maar je kletst onzin over ons, en je bent in een verantwoordelijke positie om beter te weten. Maak geen verkrampende regels voor ons, dat is niet de goeie weg. En houd je mond over dingen waar je niets van begrijpt. De schattingen van dwang lopen in de grote dossiers uiteen van acht tot tachtig procent, maar je kiest alleen de hoge aantallen, en daarna gooi je er nog een schepje op! Dat is oneerlijk. En het is niet waar, dat kan je zelf ook wel zien. De waarheid verdraaien om je zin te krijgen is verkeerd. Laat eens wat integriteit zien, als je ermee op TV gaat moet je ook wel hebben uitgezocht of je niet onware dingen vertelt.

Als ik kijk naar de reacties op de uitzendingen, valt me op dat onze zuiderburen vooral van leer trekken tegen preutse Goedele, terwijl Myrthe van de brave Nederlanders alleen maar bijval krijgt. We zijn diep gezonken met dit land. De media hebben hun werk gedaan.

En nu als uitsmijter nog een leuk filmpje, van een Zweedse hoer!


EDIT:
Nog een leuk stukje van Belle de Jour over de nieuwe Schotse prostitutie-repressie!

16 opmerkingen:

Unknown zei

Strijd van hoeren-haters tegen hoeren-aanhangers is altijd ongelijk geweest. Het is een strijd tegen de volksmennerij die zich politiek noemt en die iedereen met veel vaag jargon proberen te intimideren.
Co.

amateurpsycholoog zei

Dag zondares,

Na het bekijken van Volt, vroeg ik mezelf af: hebben mannen recht op seks, ook al kunnen ze het niet krijgen?

Dit is wel interessant, want een lelijke man kan wel seks hebben met een mooie vrouw, maar niet omgekeerd, omdat een man opgewonden moet zijn om seks te kunnen hebben.

Dus 'recht op seks' zou nooit gelijk kunnen zijn voor mannen en vrouwen.

Ik vind ook dat Goedele de vraag ontwijkt in plaats van erover na te denken...

Waar ga je de lijn trekken tussen een gehandicapte, en iemand die niet de sociale capaciteiten heeft om een vrouw in bed te krijgen, is die dan in zekere zin ook niet 'minder begaafd'?

De motivatie van Goedele die prostitutie wilt afschaffen lijkt me eerder: ze wilt niet dat mannen de mogelijkheid hebben om seks te kopen i.p.v. een werkelijke bezorgdheid om misbruikte vrouwen.

Unknown zei

Aan Amateurpsycholoog
Ik kan wèl opgewonden raken van een lelijke vrouw.
Co.

Anoniem zei

Een gigolo met viagra kan 'm heus wel omhoog krijgen voor een lelijke vrouw

Anoniem zei

Het stukje van je statisticus was prachtig, en hij bracht het terug tot de essentie: er is geen fatsoenlijke data. Het filmpje van de Swedish Sexworker noemde al een prachtig voorbeeld van omgeving die data beïnvloedt door te stellen dat straatprostitutie in Zweden altijd al laag is geweest vanwege het koude klimaat :-).

In de praktijk worstelt het volk, en de politiek, met statistiek. Goed onderbouwde statistiek intimideert. Het moet terug tot kleine simpele, liefst intuïtieve, statements. En als die los staan van de werkelijkheid, ach, toch niemand die het tegendeel kan bewijzen.

Je worstelt al een tijd met de vraag hoe je jouw situatie als normale werker kan overbrengen en daarbij anoniem kan blijven. Wellicht eens een ontmoeting opzetten met een politicus en een statisticus die bestaand onderzoek kan duiden en daarna versimpelen?

Anoniem zei

Ik ben ook statisticus, al denk ik aan de schrijfstijl van jouw bron dat ik een ander soort statisticus ben, en ik ben het eens met wat er is geschreven.

Toen ik je blog net las dacht ik: daar moet ik het mijne van weten. Het is heel makkelijk om kritiek te geven, maar ik vind het in dit geval terecht. Ik sluit me aan bij wat jouw statisticus al zegt.

Zondares zei

Ik ben mijn statisticus ook erg dankbaar, zelf had ik geen idee gehad. Hij was gelukkig lekker snel. Dit moet je niet telang in laten werken, anders hebben mensen het al als waar onthouden.

Zijn er verschillende soorten statisticussen?

Amateurpsycholoog, recht op seks vind ik een heel raar begrip. Je kan er niets mee. Het gaat namelijk om iets waar iemand anders ook mee te maken heeft. Zo simpel als recht hebben op seks kan je het dus niet noemen. Ik vind dat je recht hebt om zelf te bepalen wat je seksueel doet, dus dat niemand jou kan verplichten om het wel of niet te doen. Maar dat geld ook voor andere, je kan ze niet verplichten om het wel of niet te doen. Daar schrijf ik nog weleens een stukje over.

Anoniem zei

helaas moet ik zeggen dat je blog steeds meer op de 2e kamer gaat lijken.

veel politiek gabazel

amateurpsycholoog zei

klopt... 'recht om seks te kopen - verkopen' is misschien een juistere omschrijving

Wanda zei

Het houdt niet over, al dat negatieve nieuws. Goed dat we jou hebben, Zondares. Hou je taai, en dikke zoen!

Nerd zei

Een beetje beta kan helemaal geen kwaad in deze discussie. Laat die statisticus vaker aan het woord. Dat is beter dan het oeverloos lullen van al die politici, ga het cijferwerk aan de tand voelen. Math FTW!

Anoniem zei

Als je ooit met dit vak ophoudt ligt er misschien een politieke loopbaan voor je in het verschiet!

Als hoerendiscriminatie en vooroordelen in een discussie aan de orde komen verwijs ik vaak naar je blog.

Hopelijk wordt je ook uitgenodigd om opiniestukjes te schrijven in grotere blogs, in kranten of omroeporganisaties.

Anoniem zei

Dat verkrachting binnen het huwelijk al sinds het begin der tijden verboden is, is helaas absoluut niet waar: in Nederland pas sinds 1990.

Johan zei

Ja, er zijn verschillende vormen van statistici, net zo als er overal verschillend vormen van zijn. Zo vroeg een directeur mij ooit: Geef me een reken model waaruit blijkt dat TFT schermen goedkoper zijn dan CRT schermen.
En zo kan je ook met statistiek omgaan.
Hangt af van de opdracht die je krijgt.
Maar ..... mijn god, al dat getringzeik !
Als ze mensenhandel aan willen pakken, prachtig, daar betaal ik graag mn belastingcenten voor !
Maar laat de mensen die er niets mee te maken hebben (vakvrouwen zo als jij) daar niet de dupe van worden !
Maar ja, het is t makkelijkst voor de politiek en t goedkoopst om t zo te doen.
Dan kunnen ze zeggen: ik heb er wel degelijk iets aan gedaan!, en zo vegen ze hun straatje weer schoon.
En zijn ze weer ingedekt voor een een volgende ambtsperiode.
Om te kotsen !

Mariska zei

Zondares;
Wat een goed blog weer! Het is enorm belangrijk dat de politiek inziet dat je de vrije beroepsbeoefenaars apart moet zien van de gedwongen prostitutie/uitbuiting. En zelfs in die 'gedwongenheid'zit nog een enorm scala aan vormen.
Je schrijft oo:
"Ik heb gezien hoe dat tegenwoordig zit. Jammer want ik vertrouwde de GGD bijvoorbeeld nog wel. Als hoer kan je tegenwoordig nergens meer op steunen denk ik soms. Het gaat meestal ook om aardige mensen die deel zijn van een instantie die helemaal niet zo aardig is."

Ik weet niet precies waar je daar op doelt maar ik neem aan dat je hiermee verwijst naar de WRP waar de GGD een rol zou moeten spelen bij de registratie. Dat ligt in Amsterdam tot nu wel iets anders.
Ik zou er (nogmaals) graag verder met je over praten. Daar is dit niet de geschikte plek voor. Mijn contactgegevens zijn bij een bekende van jou bekend. Ik hoop dat ze mijn mail doorstuurt aan jou en je contact op wilt nemen. Voor dinsdagavond zou al mooi zijn want dan zijn er weer debatten over de nota die de dag erna behandeld wordt.

Anoniem zei

http://www.lauraagustin.com/does-legalised-prostitution-increase-trafficking-who-knows-without-real-data