woensdag 20 februari 2013

Hypocrieten

Ik wou eigenlijk even geen nieuwsstukjes meer doen, want ik ben het eigenlijk zat. Ik voel me een zeurpiet. Ik voel me alsof ik jullie dingen vertel die je toch al zou moeten weten, òf die je niet wil horen. En er is zo veel, en de stukjes zijn zo lang. Maar ik doe het toch maar, en dat is ook omdat ik in de enquete in de kantlijn wel zie dat mensen het toch wel waarderen. Ik vind ook wel dat het bij mijn blog is gaan horen om commentaar te geven, en in de reacties zie ik ook wel dat het móét.

Eerst maareens Pauw en Witteman. Die hadden op maandag een uitzending waarin prostitutie weer eens aan bod kwam. Het ging over de reis die Gert-Jan Segers en Myrthe Hilkens gaan maken naar Zweden, om daar meer te leren over het Zweedse Model wat ze wel een goed idee vinden voor Nederland. Ze zijn mee uitgenodigd door documentairemaker Tamme de Leur. Die is van evangelische signatuur, en heeft eerder ook al een tendentieuze documentaire gemaakt.

Die documentaire had ik gemist. Hij heeft Werson voor mij nogal van zijn voetstuk laten vallen, want nu zie ik dat hij bij de loverboy-hersenspoelers is aangesloten. Dat is geen goed iets. Ik vond het naar om te zien dat hij zo slecht begrijpt hoe het werkt met loverboymeisjes, en hun verhaaltjes gewoon gelooft en aanvult. Hij is wel erg dik met Fier Fryslan, en die club daar hoor ik via via steeds meer rare dingen van. Maar totdat ik meer weet vind ik het niet verantwoord om daar heel erg opintegaan.

Ze noemde het "huiswerk" maar ik moest vroeger het huiswerk doen voor ik op het schoolreisje ging. Ik verwacht er niets goeds van, vooral als de reis netzo wordt rondgeleid als die Wallentoer van Asscher. Zelfs al krijgen ze nog wat gebalanceerds te horen, die twee hebben in dit programma alleen al laten zien dat ze dat niet wìllen horen. Dat de documentaire "Schone Schijn" gaat heten, netzoals het al lang naar de prullenbak verwezen rapport waarin de prostitutie wordt zwartgemaakt, zegt al niet veel goeds.

Toen Pauw en Witteman op de TV kwam had ik gelukkig geen klant, dus heb ik het helemaal gezien. Ik zou anders alleen naar het fragment hebben gekeken waar ze het echt over prostitutie hebben. Nu zag ik namelijk, in een stuk over graaibankiers die zich verrijken en dan de belastingbetaler met de rekening laten zitten, dat Myrthe Hilkens zei:
"Heksenjacht mag nooit het antwoord zijn op een probleem dat we met zijn allen gezien hebben."
Die zin laat zien dat Myrthe Hilkens een hypocriet is, want ze pleit eventjes later wèl voor het Zweedse Model en de WRP.

Het programma is slècht gemaakt. De gespreksleiders zijn niet ingelicht en helemaal niet kritisch. Myrthes toezeggingen dat we in januari meer zouden horen worden haar niet herinnerd. De politici krijgen meer de tijd om hun verhaal te vertellen, zonder dat er kritiek komt, maar de vrouwen van SOA/AIDS en Stichting Geisha worden de hele tijd onderbroken door hun tegenstanders en de presentatoren, terwijl zij juist echt met argumenten komen.

Waar ik me aan erger is dat alles met anekdotes wordt doorgetrokken. Myrthe en Gert-Jan komen telkens met van die anekdotes die voor mij toch erg klinken als de indianenverhalen van vrouwen die slachtoffers zijn als beroep. Ik kan daar niet meer tegen, en ze gebruiken hun tweedehands anekdotes alsof ze echte argumenten zijn, en alsof ze echt wat over de prostitutie laten zien. Dat is allebei niet waar.

Natuurlijk kan je nietzoveel debatteren in zo'n kort segmentje, maar dan is het juist belangrijk dat de presentatoren zorgen dat er geen uitvluchten worden gebruikt, en dat er spijkers met koppen worden geslagen. Maar juist als dat gebeurt wordt er ingebroken door de presentator, die vragen stelt die wel laten zien dat ze geen idee hebben waar het gesprek maar over gaat.

Het lijkt me zo vreemd dat Pauw en Witteman geen researchers hebben die ze vantevoren even inlichten over wat er besproken gaat worden. Ze zijn niet bezig met het debat uit laten komen, ze willen alleen dat er dingen geroepen worden, en zelf zijn ze niet kritisch. Ze zijn soms bijna een beetje kritisch bij Ilonka en Marieke, maar ze maken het wel heel makkelijk voor de politici.

Myrthe en Gert-Jan laten zien dat ze niet begrijpen hoe het is met prostitutie. De wetten over seks in Zweden zijn heel erg ingrijpend en streng, maar toch vindt Myrthe dat Zweden en Nederland heel veel op elkaar lijken, behalve het strafbaarheids-ding van het Zweedse Model. Ze zegt dat ze met een open mind naar Zweden zal gaan, en daar nieuwsgierig dingen zal bekijken als: hoe handhaaf je het, en hoe spoor je het op?

Helaas weten we de antwoorden daarop wel. De politie mag en doet heel veel inbreuk op de privacy van de meiden om maar te kunnen vaststellen dat er van die vieze betaalseks is geweest. Ze tellen bijvoorbeeld de condooms in je huis. Als je er teveel hebt, is de man die net op bezoek was een klant geweest. Daar worden de meiden heel paranoia van. Als het zo moet in Nederland, wordt het net zo'n boeltje als in Zweden.

Gert-Jan vindt het heel belangrijk dat uit "onderzoeken" blijkt dat het draagvlak voor de wetgeving alleen maar groeit. Dat is nietzo raar, want niemand wil zich uitspreken voor een verketterde groep, en ze krijgen telkens mediacampagnes dat het zo erg is allemaal. Dan krijg je geen tegenspraak meer, vooral niet als je weet dat de politie veel middelen heeft om je in de gaten te houden als je opvalt.

Ook over Nederlandse gegevens zit hij nogal in zijn eigen straatje te praten. Hij zegt dat we twaalfhonderd slachtoffers van mensenhandel wéten, en dat er nog veel meer is wat we niet weten! Als hij een beetje op zou letten wist hij allang dat dat getal van twaalfhonderd het aantal meldingen van misschientjes is. En er is helemaal geen reden om aan te gaan nemen dat er zoveel meer is. Maar daarmee praat hij gewoon Dettmeijer na.

Myrthe geeft toe dat je met onderdrukken en strafbaar maken "in potentie" een illegaal circuit zal vergroten, (en dinsdag kwam ze daar al op terug) maar ze zegt dat er nu ook al een illegaal circuit is. Ze komt met een partijgenoot die sociaal werk met prostituees doet, en roept dat vijfenzeventig procent van de legale prostituees die zij kent "uit dwang komt." Wat dat voor iemand is, en wat we dan onder dwang moeten verstaan, daar zou ik naar vragen, maar de presentatoren luisteren eerbiedig.

Ilonka, zo gauw als ze kan, begint met een kritisch antwoord op Myrthe over Marja, maar wordt door Witteman handig afgeleid en op een zijspoor gezet. Gert-Jan breekt in met een anekdote, over een vrouw die tien jaar zwoer dat ze vrijwillig werkte, en dan opeens "toegeeft" dat ze gedwongen werd. Dat is een soort verhaal dat ik eigenlijk na al die jaren en al die verhalen gewoon meteen niet geloof, als ik niet wat erachter hoor.

Het is ook een verhaaltje wat mij altijd irriteert. Wat je hoort aan zo'n verhaaltje is: je moet niet luisteren naar de prostituees, die zijn willoze slachtoffertjes, die geen èchte stem hebben. Als ze zeggen dat het goed zit moet je dat niet geloven. Dat soort verhalen doet dingen met de maatschappij waardoor we wéér net wat meer geïsoleerd worden. Dat kan hem natuurlijk niet schelen, hij is een verbiedertje, geen reddertje, dus hij vindt het juist goed als wij te lijden hebben.

Dan begint Ilonka met een goed verhaal over dat de foute prostitutie samen met de repressieve overheidsbemoeienis de legale, vrijwillige vrouwen steeds meer valse concurrentie geeft. Die trekken zich daarom liever terug in hun grijze circuit, want daar kan je nog rustig werken. Dat is dan wel buiten het zicht van overheid en hulpverlening. Het verhaal komt niet heel erg duidelijk over, omdat ze zich zo moet haasten voordat ze wéér in de reden gaat worden gevallen.

Marieke Ridder, van SOA/Aids, komt over de brug met het Amerikaanse onderzoek dat laat zien dat het Zweedse model geen resultaten oplevert als het gaat om de hoeveelheid seks, klanten en hoeren. Ik weet niet welk rapport dat is, want er zijn er een boel en ze zeggen allemaal wat anders. Ik geloof alleen wat ik hoor van de meiden die daar gewerkt hebben. Daar ken ik er nu via via een paar van. Die geven Marieke wel gelijk, maar ze vertellen wel dat het niet meer dezelfde meiden zijn die het werk doen.

Gert-Jan valt nogal onbeleefd in de reden met dat in Zweden het bezoek omlaag is gegaan van dertien naar zeven procent van de mannen. De presentator sust hem niet, maar wil even dat hij zich herhaalt. Ik heb aan mijn statistiekmannetje gevraagd wat dat te betekenen had, en die schreef:
Hij refereert in alle waarschijnlijkheid aan de enquetes die voor en na de invoering van de Sexköplagen zijn gehouden onder mannen. Het blijkt dat voor de invoering van de wet 13% van de Zweedse mannen toegaf recent naar een prostituee te zijn geweest, en nadat ze strafbaar werden gaf nog maar 7% dit nu celstrafwaardige gedrag toe. Verrassing verrassing.

Geconfronteerd met een echt argument begint Hilkens te draaien. Volgens haar zijn de tegengestelde meningen "allemaal waar" maar als er vrijwilligheid aan de orde is moet je ook kijken in welke omstandigheden ze werken. Alles maar om het toch een probleem te laten lijken. Volgens haar is de conservatiefste raming van de dwang vijftig procent. Dat is natuurlijk niet waar, en het is ook niet de laagste of conservatiefste raming. Dan pruttelt ze nog wat over wie er verantwoordelijkheid moet nemen, en dat er geen valse romantiek moet zijn.

Dat is iets wat zo hypocriet is. Valse romantiek is waar die verbiedertjes nou juist gebruik van maken. De tragische prostituee, die aan je rare, emotionele beeld voldoet, en waarvoor je openstaat om aan te nemen dat ze bijna met toverkracht in haar plekje wordt gedwongen. Die anekdotes van excessen, die vaak ook gewoon verzonnen zijn.

Marieke is het nu een beetje zat, en die merkt héél terecht op dat er wat meer fact checking mag zijn. De onzin die vanaf Hilkens en Segers over tafel komt, is ook wel heel slap. Als ze eens een middagje wat uit gingen zoeken, zouden ze wel beter weten, vooral als ze mijn blog hadden gelezen! Ze gaat vooral in op de cijfers over dwang, een hele terechte keuze, maar je zou het wel over àlles van die politici kunnen zeggen.

Ze merkt ondanks de onderbrekingen van Gert-Jan heel terecht op dat die cijfers van Werson komen, die die uitspraak doet over de vrouwen in "een vorm van uitbuiting" die met de politie in aanraking komen, en razzia's en overvallen en controles en WTP's met agenten erbij tellen dan allemaal niet mee, en dus alleen de probleemgevalletjes ziet. Het is ook nog eens uit zijn gevoel, niet harde cijfers. Dat mag je niet zomaar aannemen voor de hele prostitutie, dat is een heel goed argument van haar.

Segers doet dan iets vreemds, waarover ik mijn statistiekmannetje weer even aan het woord laat:
Seegers begint met een petitio principii. Hij begint met het stellen van het aangevallen punt als uitgangspunt. Meestal zijn die subtieler, maar hij doet het schoolvoorbeeld even op TV, zonder dat de presentatoren er wat van zeggen. Dan komt hij met een vergelijking van een school waar de helft van de scholieren mishandeld worden. Een betere vergelijking is dat de vertrouwenspersoon op de school bij 50%-80% van de leerlingen die bij hem aankloppen vermoedens heeft van misbruik, en dan over de hele school dat getal aanneemt. Dat zouden we wel voor gek verklaren. Bij jouw werk gaat dat kennelijk makkelijker over de tong. Hij zegt ook weer dat we weten van 1200 mensen die onder dwang zitten, maar dat cijfer is al eerder op je blog aan de kaak gesteld. Zijn argument is, dat *als* we de wilde getallen aannemen, er veel mis is, en er een oplossing moet komen. En we nemen die aan, want we nemen die aan als uitgangspunt. Niet hoogdravend, je moet je niet af laten schrikken door de gecompliceerde manier waarop hij het zegt.

Myrthe steekt van wal over de gestrande WRP, "die is al iets strenger," en beweert dat de hoofdlijnen aanpak mensenhandel voor één maart door Opstelten en Asscher wordt vrijgegeven. Myrthe wil graag volwassen vrouwen tot hun éénentwintigste illegaal maken, daar gaat ze voor. Helaas komt er geen kritiek, maar zelfs Werson had zijn twijfels. Want waarom mag je je wel door de hele kroeg gratis laten uitwonen, maar niet als je er geld voor krijgt?

Myrthe vertelt over de bezwaren die werden gemaakt in de politiek vanwege het in strijd zijn met het vrije ondernemerschap. Ze bespot de "zeventiger-jaren romantiek" die zij ziet in de kritiek op het keurslijf voor de hoeren, maar die spot legt ze niet uit. Denkt ze dat het dom is om te vinden dat hoeren gelijke rechten hebben, of denkt ze misschien dat het romantisch is om te denken dat we graag een goed lopend bedrijf hebben? Ik vind dat ze dat wel uit mag leggen.

Ilonka krijgt daarna de kans om weer wat te zeggen, en dan gaat ze toch niet helemaal lekker vind ik. Ze gaat mee met de vijftig procent, en dan lijkt het alsof ze dat toegeeft. Daar moet je mee oppassen, dat heb ik van mijn blog wel geleerd. Ze heeft het over de andere helft die dan gedupeerd wordt, en dat is wel weer een heel goed argument. Maar dat is niet vijftig procent, dat is volgens mijn onderzoek eerder meer dan achtennegentig procent. De concurrentie tegen de foute sector noemt ze een oorlog. Dat vind ik dan weer erg ver gaan.

Gert-Jan komt op het nippertje weer met het onderzoek dat mijn statistiekmannetje eerder al heeft ontkracht, en helaas gaan Marieke en Ilonka daar niet opin! Dat vond ik wel erg jammer. Segers weet ook wel dat dat rapport niet klopt. Ook al leest hij mijn blog niet, hij heeft zelf antwoord gekregen van de minister over zijn vraag over dat rapport, en dat is wel heel soft, maar daar staat de hoofdzaak ook al in! Hij is dus gewoon hypocriet.

Marieke krijgt het laatste woord, en pleit voor ketensamenwerking, daar ben ik het nietzo mee eens. Maar ik ben het wel eens met dat ze zegt dat we moeten ophouden om mensenhandel en prostitutie door elkaar te husselen. Myrthe knikt en zegt "mee eens" maar haar portefeuille is "prostitutie en mensenhandel." Marieke pleit ervoor om niet steeds meer te willen controleren, en daar kan je toch wel van zien dat dat een heel goed idee is.

Ik ben kritisch over Marieke en Ilonka, maar dat is gewoon omdat ik zo boos word over de dingen die worden gezegd. Ik zou het zelf niet beter hebben gedaan, ik wil niet op de buis, en ik zou ook dichtgeklapt zijn, dus ik vind het al heel knap dat zij dat niet deden. Eigenlijk moet ik gewoon dankbaar zijn. Ik wil alleen graag veel agressievere taal. Die verbiedertjes doen alsof ze de wijsheid in pacht hebben, en die moeten eens goed op hun nummer gezet.

Dan was 1Vandaag nog zo gek nog niet! Dat viel me echt heel erg mee, en ik vond het erg leuk om te zien. Echt een verademing! Alleen Dettmeijer ging te ver. Maar daar kon je wel op rekenen.

En dan is er nog meer hoor. EDIT: Ook Renate van der Zee doet weer een duit in het zakje. Alles wat ze zegt is dom en onwaar. Ik kan wel weer alles af gaan branden, maar het is denk ik wel duidelijk met wat ik eerder gezegd heb. Ze komt met zogenaamde onderzoeken die niet bestaan of die al onderuit zijn, en ze overdrijft alles. De witte raven zijn niet de vrijwillige meiden, het is andersom.

Ik kan er niet tegenopschrijven. Het is gewoon teveel. Het blijft maar komen, en ik kan het gewoon niet in één stukje bijelkaarhouden. Mijn nakijkploeg heeft ook niet eeuwig tijd. Ik ben heel blij met alle goeie mensen die mij zijn gaan helpen, en zonder jullie zou ik helemaal verloren zijn!

19 opmerkingen:

Anoniem zei

Ga door Zondares! Jij bent de enige die dit doet die het kan weten. Je zou eens wat meer naar buiten moeten treden, buiten je eigen blog. Jij bent een baken van betrouwbaarheid in een schimmige wereld waarin je niemand kunt vertrouwen. Ga zo door, bewijs hun ongelijk! De maatschappij heeft vrouwen zoals jou nodig!

Tom zei

Beide politci hebben weet van misstanden in de prostitutie, en ze willen er iets aan doen. Maar de methode die ze willen kiezen is ervoor zorgen dat ze er geen weet van hoeven te hebben. Ze willen het uit het zicht hebben.

Wil je mensenhandel tegengaan, of verminderen, mijn mening, dan zal je in de landen waar de vrouwen vandaan komen informatie moeten verstrekken over de situatie in Nederland, over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Investeer daarin als Nederlandse overheid.

En in het kader van onderzoeken, eigenlijk zou er ook een onderzoek moeten komen, naar hoeveel vrouwen er daadwerkelijk als slachtoffer gezien willen worden. Ik denk niet zoveel.

Anoniem zei

Beste Zondares,

Ik wil toch even een reactie achterlaten. Er staat op jouw blog duidelijk aangegeven dat je geen contactzoekers accepteert, maar toch wil ik de gok wagen.

Ik ben een jonge vrouw van 26. Ook ik heb in de prostitutie gewerkt, in mijn studententijd. Het leek me erg spannend en ik heb er ook van genoten. Al jaren daarvoor had ik gefantaseerd (niet seksueel) over een baan als hoer. Ik heb toen gesolliciteerd in een seksclub in mijn woonplaats.

Dom, achteraf. Ik had er niet bij stilgestaan. Intussen weet iedereen in mijn buurt wel wat ik voor werk deed. Iedereen oordeelt erover. Ik zou ten prooi zijn gevallen aan loverboys, de weg kwijt zijn, verslaafd zijn geweest aan drugs, en bedenk het verder maar.

Niets van dit alles is waar. Ik was jong en nieuwsgierig, heb geen spijt van mijn korte 'hoerenbestaan'. Ik vond het spannend en afwisselend werk en deed het vaak met plezier. Ik heb veel gelachen en leuke meiden (en klanten) ontmoet in die tijd. Eigenlijk ben je een soort sociaal werker als hoer.

Maar waar ik mee zit, is dat iedereen het weet. En nu, jaren na dato, het er nog steeds over heeft. Ik word er zelfs wel eens op aangesproken. Een vriend heeft me zelfs laten vallen hierom.

Zondares, zou jij een reactie willen achterlaten hier, voor mij? Ik weet namelijk niet hoe ik hiermee om moet gaan. Heb jij iets soortgelijks meegemaakt, en zo ja, hoe ga je daarmee om? Zo nee, hoe zou je dat doen als je in zo'n situatie belandde?

Groetjes!

Anoniem zei

vertel over je werk, dat gezeur over politiek, begin me echt de keel uit te hangen.
ik vind je maak je ergens druk over waar niemand iets aan kan doen. de politiek doe gewoon waar ze zin in hebben en dan zeuren over china en rusland.
wil over je werk horen en wat je voel en zulke dingen.

James zei

Vooral graag blijven doen, je hebt een verfrissende blik op de actualiteiten die zo hoognodig is. Het is JOUW blog en dus kan je plaatsen wat je wil om je hart te luchten of mensen te vermaken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je je visie op dit soort actualiteiten blijft schrijven want niemand anders durft verder te kijken dan hun neus lang is.

Anoniem zei

Ik vind die swing die je nu hebt fijn. Op maandag krijgen we een ouderwets Zondaresblogpost, over hoe je het werk beleeft, en door de weeks geef je een hele waardevolle kritiek op het nieuws. Jij denkt dat dit voor de hand ligt, zo is het niet. Wij hebben geen idee hoe het is, dat moeten we van jou horen. Je hoort dit niet nog ergens anders.

Mariska zei

Ha Zondares,

Wat een waanzinnig scherpe 'recentie'van de uitzending van P&W. Eerder al vond ik je blog over Zweden met het filmpje erbij erg goed.
Natuurlijk heb ik ook gekeken en ik houd vanuit mijn werk nauwlettend in de gaten waar de politiek mee terug gaat komen na de reis naar Zweden.
Je zegt in je blog dat je niet weet welk onderzoek uit de US het is waaraan gerefereerd wordt. Ik heb het voor je. Ik probeer het als link hier te plaatsen. Mocht het niet lukken, dan kan je mij mailen en stuur ik het je toe.
Ga zo door! Ik lees je graag en leer altijd weer veel over de opinie van een gewone vrije prostituee en haar volgers.
gr
Mariska
Link:
http://rightswork.org/wp-content/uploads/2012/04/Issue-Paper-4.pdf

James zei

@Anoniem 20 februari 2013 15:34

Dat is inderdaad de keerzijde van de medaille, lees de oudere posts van Zondares maar zij heeft hetzelfde meegemaakt met ongebrip en tot zelfs weggejaagd worden aan toe, ze heeft geprobeerd mensen aan hun verstand toe te brengen dat het echt geen slechte zaak is dat men in de prostitutie zat of zit... Maar tevergeefs, men heeft een enorm stigma en de enige optie is om je verleden totaal achter je te laten en nieuwe vrienden te zoeken die je wel accepteren.

Ik hoop dat Zondares je verder tips kan geven e.d. maar ze is dus terecht erg huiverig met dit soort dingen.

Anoniem zei

tldr

Henri Bik zei

Lieve Zondares,

Het lijkt mij dat je vaak genoeg je mening over allerlei mensen die prostitutie in het verdomhoekje van de ‘gedwongen maagden’ uiteen gezet hebt.
Je hebt je vaste lezers nu wel overtuigd dat het met valse argumenten gebeurt vanuit een hypocriete overtuiging met minachting voor de feiten.

Naar mijn smaak moet je stoppen met elke keer als een dergelijk artikel of TV uitzending verschijnt er in jouw columns tegen te keer te gaan, dat is niet in overeenstemming met de doelstelling van jouw blog ‘Ervaringen van een prostitué ’.

Je zou er een ander blog voor kunnen starten:
1. ‘Kruistocht tegen de Perfide Redders van de Gedwongen Prostituées’
of
2. ‘Hoe de Staat der Nederlanden als Superpoojer optreedt’
(hetgeen in de VOC tijd in Nederlands Indië overigens officieel was in de vorm van de licenties voor ‘speelhuizen’ waar opiumgebruik en hoererij gelicentieerd was) .
Of
3. ‘Het neofeminisme jaagt ons terug naar het 19e eeuwse hoerendom denken’
Of
iets dergelijks…

Jij kan de huidige golf van goedwillende redderinnetjes niet keren dus ik hoop dat je daarvan afziet. De mensen die ervan zouden kunnen leren lezen het toch niet en als ze het al lezen zullen ze het interpreteren als ‘Preken in eigen Parochie’.

Met Gereformeerde Groeten….

Zondares zei

Eerste anoniem en Tom, goed dat jullie erover nadenken.

Anoniem 20 februari 2013 15:34, jij zit met een heel moeilijk probleem. Ik heb hetzelfde probleem gehad, lees maar eens in april en mei tweeduizendtien. Bij mij liep het uit de hand. Ik heb mijn oude woonplaats en vriendenkring vaarwel moeten zeggen.

Leer je les, hou het vanaf nu anoniem! Laat niemand achter je verleden komen! Het is soms echt gevaarlijk. Je kan alleen zelf weten wat werkt, maar je kan verhuizen en het achter je laten, of gaan zeggen dat het leugens zijn die over je verspreid zijn, maar in sommige omgevingen werkt het ook om te zeggen dat je nu een gebeterd mens bent en het achter je heb gelaten.

Mariska, dank je voor je koppeling! Ik heb het meteen naar mijn supporters gestuurd. Leuk dat je het zo volgt.

Henri, ik vind het lief bedoeld, maar ik hou het liever bijelkaar. Dit blijft nou eenmaal wel wat me bezighoud. Ook al wil ik liever wat anders hebben om te schrijven.

Marije zei

Ben heel blij met de manier waarop je de actualiteit volgt. Deel je boosheid en frustatratie omtrent P&W. Zo zonde dat zowel Marieke als Ilonka niet uit de verf kwamen, want hun geluid is een verademing. Ook een steviger aanpak (als we het daar dan toch over hebben) van dames en heren politici is bij dit onderwerp echt nodig. Gaat dat gebeuren...ik vrees van niet. Moet je daarom je erbij neer leggen, dat al helemaal niet. Juist nu niet. Schrijf door, over jezelf en zeker ook over de politiek!

Anoniem zei

Ja nu heeft men in de eerste kamer bakzeil gehaald met deze wet, en wordt de aanval frontaal geopend met een zorgwekkend misplaatste propaganda. Van enig positief effect van een wetswijziging is helemaal niets meer over, en men kan steeds minder verbloemen dat het een ordinaire anti prostitutie aktie is. Men zou bijvoorbeeld kunnen werken aan verbetering van de positie van de zelfstandig werkende prostituee, dat biedt namelijk een goed alternatief voor situaties waar van dwang sprake zou zijn maar ho maar.

Ben zelf overigens frequent gebruiker van gay escorts, dus de wereld van de dames is me wat minder bekend. In de gay wereld is dwang vrij zeldzaam, en werkt vrijwewl iedereen zelfstandig, alhoewel ook hier de politieke propaganda machine aardig aan de negatieve beeldvorming bijdraagt.

Gelukkig woon ik dicht bij Belgie en Duitsland; het aanbod is daar veel beter en over een paar jaar is in Nederland weinig aanbod meer vrees ik...

Richard zei

@voormalige hoer: geweldig dat je genoten hebt van je tijd als prostituee! Daar mag je terecht trots op zijn hoor. Jammer dat je omgeving zo negatief reageert. Hopelijk niet iedereen zet je nu neer als een slachtoffer en zijn er voldoende mensen die je gewoon als mens behandelen. Helaas zijn er altijd mensen die je laten vallen als je iets doet wat ze niet zint. Dan leer je wel wie je echte vrienden zijn. Degenen die jou niet meer als vriend willen zijn jou niet waard.
Ik hoop dat je een goede omgeving vindt die je waardeert en dat je niet hoeft te verhuizen tegen je zin. Veel geluk!

Richard

Richard zei

Zondares, ik kan me voorstellen dat je moe wordt van alle misvattingen die op ons als publiek worden afgevuurd. Maar je reacties blijven steeds nieuwe mensen bereiken en die kunnen ook weer anderen "voorlichten". Niet iedereen leest alles van je dus blijft het nodig. Onder je lezers bevinden zich misschien wel (toekomstige) beleidsbepalers die zodoende toch dingen leren en mee kunnen nemen.

En een zeurpiet? Nee hoor dat ben je echt niet. Je zegt echt geen rare dingen maar RAKE dingen. Jammer is alleen dat het nodig is.
Zelf heb ik door jouw blog nu ook een veel realistischer beeld, waarvoor dank. Al heb ik vast nog veel te leren.

Richard

barfly zei

meineed: Verkondiging van leugen(s) terwijl men heeft gezworen de waarheid te vertellen: meineed plegen.


Waarom kan deze gasten op Pauw en wit niet vervolgt worden .

Hun meineed is nog erger dan mensenhandel ben ik bang .

Unknown zei

Die antiprostitutie-stemmingmakerij lijkt me alleen maar te bestrijden met pro-prostitutie-stemmingmakerij. Ongeïnteresseerden (=meerderheid) onthouden alleen flarden die eerder voorbij kwamen, dus antiprostitutie wint omdat er meer van is.
Co.

Zondares zei

Marije, ik waardeer Marieke en Ilonka heel erg, maar ik zit hier machteloos achter de TV te kijken terwijl ik brand van verlangen om mijn woordje te doen. Dan wou ik dat zij precies hetzelfde zeggen, maar dat is niet goed. Zij hebben het gewoon goed gedaan.

Anoniem 22 februari 2013 12:19, de toestand met dwang in de gay is volgens wat ik hoor iets erger dan bij de dames, maar ik ben het met je eens dat het ook daar een hele kleine minderheid is.

Richard, bedankt!

Anoniem zei

Zondares, ik vind eigenlijk wel dat je ' zeurt'. Als het zo belangrijk is dat jij je werk uit vrije wil doet en een stem wilt zijn voor deze 'verketterde groep' ga dan aan tafel zitten bij p&w. Bel in bij bnr radio.. geen hoer die ergens haar verhaal doet, ook niet geanonimiseerd. Ik snap dat jouw privacy belangrijk is voor jouw veiligheid, maar als ik je stukjes moet geloven is jouw beroep je leven. Je houdt er weinig anders op na als je voor dit beroep kiest. Als mijn leven zo onder druk zou staan en ik ben daar zo sterk op tegen dan sta ik op die barricade.. je bent nu een roepende in de woestijn, terwijl je gehoord zou kunnen worden. Just saying..als jij vindt dat je niks verkeerd doet, jouw beroep bestaansrecht heeft, er veel tijd en energie in steeks...waarom laat je je dan naaien door politici? (Pun intended)