donderdag 6 september 2012

Verkiezingen 2012

Woensdag is het 12 september, dan zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ik ben de laatste tijd veel met politiek beziggeweest op mijn blogje, dus netzoals de vorige keer heb ik weer een overzicht van de standpunten van de partijen als het met prostitutie te maken heeft.

Deze opsomming wordt natuurlijk heel eenzijdig over prostitutiebeleid, en iedereen heeft wel meer om zich druk over te maken. Ik ook natuurlijk, ook al telt prostitutiebeleid voor mij heel erg mee. Er zijn ook nog wel meer dingen om je druk over te maken, en daar kan je de programma's ook voor nalezen. Maar het is de vraag of dat echt telt. De partijen doen toch vaak niet wat ze beloven. Als je graag wil kijken welke partijen ook ècht hebben gedaan wat je wil, kan je beter hier kijken.

Ik behandel alle partijen op de volgorde van de stemlijst, behalve de NXD, want daar kon ik het adres niet eens van vinden. Het wordt lang genoeg, dus per partij, heel erg in het kort:

VVD
De VVD heeft in zijn programma alleen prostitutie opgenomen bij politie en mensenhandel. De leeftijdsverhoging voor toestaan van prostitutie voeren ze op als een middel om dwang te bestrijden. Gelukkig is er ook een e-mail van Ard van der Steur. Een beetje laat, maar hij heeft me netjes geantwoord. Terecht merkt hij op dat hij inderdaad toezeggingen van de minister [zijn minister!] heeft afgedwongen over dat banken en verzekeraars eerlijk zaken met ons moeten doen. Hij heeft met meiden uit het vak gepraat, en met de Rode Draad, en dat vind ik wel iets goeds van hem. Helaas heeft hij wel gezegd dat GroenLinks de prostitutie veroordeelt. Dat hij de standpunten van andere partijen niet eerlijk weergeeft vind ik niet netjes. Maar waarschijnlijk deed hij dat niet expres. Ik was best onder de indruk van hoeveel werk hij ervan heeft gemaakt. De meeste politici doen dat niet.

PvdA
De PvdA zet prostitutie alleen in de context van mensenhandel en loverboys in het programma. Ze hebben ook op al mijn e-mails geen antwoord gegeven. Ik moet ze dus maar beoordelen zoals ik ze heb zien handelen in de Tweede Kamer. Dat is nietzogoed. Die hebben nooit sterk gedebatteerd, en ze doen er weinig aan om een realistische kijk te krijgen. De Amsterdamse PvdA met Asscher is zo'n beetje de ergste vijand van de prostitutie in heel Nederland, en de landelijke PvdA deed ook geen afstand van de vertoning die van der Laan in de Eerste Kamer gaf.

PVV
De PVV heeft in het programma alleen maar wat over de leeftijdsverhoging, en voor de rest staat er niets duidelijks in. Nadat ik ze een mail had gestuurd, stuurden ze me een uitgebreid mooi antwoord. Helaas bleken ze nietzo op de hoogte te zijn dat de WRP nog niet is ingevoerd, maar dat hebben ze later wel toegegeven. Voor de rest doen ze tenminste aan wat eigen meningsvorming, maar ze bekijken het wel heel erg uit het oogpunt van de politie. Ze verwachten ook dat als ze de buitenlandse illegaliteit weg kunnen werken, dat de boel dan verbetert. Ik zie dat zelf niet gebeuren. Wel positief: ze willen Amsterdam terugfluiten als die weer eens voor zichzelf de regels anders doen dan voor de rest van het land. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, realistisch is het niet, maar ze doen wel moeite om het goed te doen.

CDA
Het CDA geeft in hun programma alleen maar hijgerige, mediageile opmerkingen over prostitutie. De prostitutie is in de handen van internationale prostitutienetwerken, loverboys brengen meisjes in hun ban en zouden schaak gezet worden als de meisjes eenentwintig moeten zijn, en het opheffen van het bordeelverbod heeft de mensenhandel niet verminderd. Hoe ze dat kunnen onderbouwen weet ik niet, ook al heb ik ze mail na mail gestuurd, ze geven geen antwoord. Ze willen niet uitleggen, dus dan moet ik er maar bijblijven dat ze willens en wetens onwetend zijn.

SP
De SP heeft verontrustende domme punten in hun programma, waar ze kort door de bocht gaan over mensenhandel. Ik krijg rillingen van dit bijvoorbeeld:
Pooiers (‘lover-boys’) worden hard aangepakt, ook als er geen aangifte van strafbare feiten is gedaan bijvoorbeeld omdat het slachtoffer dit niet durft.
Dat soort dingen zijn handig voor heksenjachten, en dat gebeurt al genoeg. Ik heb ze om een uitleg gevraagd, maar ze kwamen niet verder dan een automatische ontvangstbevestiging. Ingewikkelde dingen zijn niet welkom bij de SP, lijkt wel.

D'66
In het programma is alleen maar opgenomen dat er harder moet worden ingegrepen tegen gedwongen prostitutie, en dat gedwongen prostituees uit de prostitutie moeten kunnen stappen. Niet uit de dwang, uit de prostitutie. Dat vind ik wel een verschil. Ik heb ze ook om uitleg gevraagd, en ze gaven me een antwoord waar ik plussen en minnen aan vind kleven. Ze vinden wel dat de overheid zich nog méér met de branche bezig moet gaan houden, maar ze zijn wel weer tégen de WRP. Ze zijn verstandig met hun maatregels, maar zijn weer juist heel naief met hoe het staat met de misstanden. Ze hebben potentie, om verder te kijken dan de rest, maar op puntige vragen hebben ze nooit meer geantwoord. Jammer vind ik.

GroenLinks
Vanuit hun programma is al te lezen dat GroenLinks inzet op samenwerken met de prostituees en hun eigen belangenorganisaties, dat heeft de overheid nog nooit gedaan. Ze zijn dan ook tegen de WRP en de heksenjacht. Dat zie ik al mooi in hun programma staan, maar ik heb ze ook nog dezelfde mailvraag gestuurd als de andere partijen. Ze gaven me snel antwoord. Daar gaven ze uitgebreid in aan dat ze deze lijn door willen gaan zetten, de gemeentes met hun willekeur aan willen pakken, dat ze de behoefte aan anonimiteit begrijpen, en ze waren verfrissend realistisch met hun kijk. Ze zijn nog nietzover als hun wetenschappelijk buro. Ze waren leuk en beleefd, erg fijn. Helaas is mevrouw Sap niet zo verlicht en doortastend bij haar optreden op Nieuwsuur geweest.

Christenunie
De CU heeft in het programma staan dat ze het Zweedse Model willen invoeren. Zo ver gaan ze al.
Prostitutie is mensonwaardig. Criminaliteit,
mensenhandel, uitbuiting, sociale problemen en
eenzaamheid zijn de schrijnende werkelijkheid achter
de schone schijn van de valse koopromantiek. De
prostituees zijn de echte slachtofers, hun lichaam mag
geen koopwaar zijn.
Ik heb ze dezelfde mail als de andere partijen gestuurd, maar ze hebben geen enkele keer gereageerd. Ik hoop dat ze de Bijbel nog eens nakijken, want in het Woord staat een stuk meer nuance over ons dan in hun programma.

SGP
Het hoeft eigenlijk niet hè? Maar ik schrijf toch maar even over de SGP. In hun programma hebben ze onder andere staan:
Prostitutie is in strijd met de waardigheid van de vrouw. Ze is een vorm van geweld
tegen vrouwen, temeer omdat het overgrote deel van deze vrouwen tot prostitutie
gedwongen wordt. Het bordeelverbod moet daarom weer worden ingevoerd. Zolang dit
landelijk niet is gebeurd, moeten gemeenten voluit de ruimte krijgen om elke vorm van
prostitutie uit hun gemeenten te weren. De vrouwen die verstrikt zitten in de prostitutie
mogen niet aan hun lot worden overgelaten, maar moeten hulp krijgen. Elke gemeente
biedt hun een uitstapprogramma aan om weer een menswaardig bestaan op te bouwen.
Zolang prostitutie legaal is, moet de minimumleeftijd van prostituees fors omhoog naar
ten minste 23 jaar. Mannen die gebruik maken van illegale prostituees moeten gestraft
worden. Voor meisjes en vrouwen die geronseld worden voor prostitutie en dus
slachtoffer van mensenhandel zijn, dient meer opvangcapaciteit beschikbaar te komen.
Mensenhandelaren krijgen zelf te maken met zwaardere straffen.

Op mijn e-mails heb ik geen enkel antwoord gekregen. Zo laten ze zien dat ze onwetend, extremistisch, veroordelend, en strijdig met het Woord des Heren handelen.

PvdD
De Partij voor de Dieren heeft in het programma niets over de prostitutie. Ze hebben geen geschiedenis dat ze iets doen in de Kamers. En als antwoord op mijn e-mail kreeg ik een kort paragraafje dat ze zich op hun speerpunten dieren, natuur en milieu richten. Ze doen dus helemaal niets. Toch? Nee. Ze hebben namelijk wel vóór de WRP gestemd. Laf om dan te zeggen dat je er niets mee te maken hebt.

Piratenpartij
Het programma van de piratenpartij zegt geen woord over sekswerk. En ze geven me ook geen antwoord op mijn e-mail. Ze zitten nog niet in de kamer, en als ze zo onprofessioneel zijn zullen ze dat ook wel niet verdienen.

Partij voor Mens en Spirit
De MenS mensen zijn in hun programma niet over sekswerk bezig, maar ze hebben het wel over de "seksualisering van de samenleving." Dat geeft al wel wat aan. Ik heb ze een mail gestuurd, en de lijsttrekker kwam met een antwoord. Daar hebben ze me over gevraagd niets te publiceren, maar ik denk dat ik wel mag zeggen dat het eigenlijk helemaal geen inhoud had. Het was leeg, wazig gebabbel.

Nederland Lokaal
Deze partij is vooral bedoeld om de macht van de nationale overheid naar de gemeentes te sturen, en mijn ideeën over de gemeentes en hun willekeur op te ruimen is daar dus ook niet bij passend. Ze zijn heel netjes geweest met hun antwoord-email, en ze gaven duidelijk hun lijn aan. Ze willen niet moralistisch gaan doen, en een beetje afstand houden. Dat lijkt me een hele verstandige manier om het te doen. Ze begrijpen dat privacy en zelfbeschikking belangrijk zijn. De lijsttrekker komt heel verstandig en gebalanceerd op me over.

Libertarische Partij
Deze ligt voor de hand. De LP wil de overheid zover mogelijk weghebben van de maatschappij, en dat is heel goed nieuws voor een vervolgde branche. We zitten wat dat betreft dus wel op één lijn. Voor de rest vind ik dat ze de overheid wel erg ver van de maatschappij afzetten. Ze hebben me wel heel netjes en doordacht antwoord gegeven.

DPK
Het Democratisch Politiek Keerpunt is de opvolger van Hero Brinkman en Trots op Nederland. Het heeft geen uitgebreid programma waar ik wat over prostitutie in kan vinden, maar ze hebben gelukkig een antwoordje op mijn mail gegeven. Het ziet eruit alsof ze niet veel tijd hadden, het is in telegramstijl. Wat ze schrijven gaat eigenlijk alleen maar over het onderwerpen van de prostitutie aan regulatie, en dat de branche moet gehoorzamen. Meer is er niet. Is dat hoe ze Nederland willen besturen? Door repressie van de burgers?

50plus
Deze partij voor ouderen is een beetje vreemd. Het voldoet wel een beetje aan de vooroordelen die mensen over ouderen hebben, dat die gewoon hun eigen stoepje schoon willen, niet echt meer meedraaien, en niet meer weten wat er allemaal gebeurt. Het programma is een beetje vaag en klein, en in hun antwoord op mijn mail gaven ze aan dat ze nog helemaal geen standpunt hebben. Dat komt nog wel. Dat is niet zo goed.

LibDem
Deze partij heeft niets over de prostitutie in het programma staan, en ze gaven ook geen antwoord op mijn mail. Hun standpunten zijn een beetje naief, en hun ideeën kunnen voor of tegen de prostitutie keren, het kan allebei. Ik zie het niet duidelijk worden. Zelf willen ze er niets over zeggen. Dat maakt me ongerust.

Anti Europa Partij
Ik had al niet veel hoop met een "anti" partij, maar ze zijn een beetje dom en dwars. Ze zijn wel netter dan CU en SGP, want ze geven tenminste nog antwoord.
Dag Mevrouw,

Ik moets even lachen met het doorlezen van uw mail over prostitutie.
U vindt uw beroep zo belangrijk.
Toch is het tragisch dat u als zondares (waar u prat opgaat) een beroep doet op de politiek.
Uw hele problematiek is in eenklap afgelopen als u uw benen gesloten houdt.
Trots om zondares te zijn? Dat zou u niet moeten willen.
Helaas misbruiken de mannen uw lichaam.
Stop met prostitutie.
Wees een vrouw met eerbied voor uw lichaam.
JHWH=God heeft uw lichaam zo... moei gemaakt. Er Hem met uw lichaam.
U mag dit hele artikel van mijn plaatsen.
Een gekkie, en dat wil Nederland gaan besturen.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers van Nederland
Deze partij heeft in zijn programma niets over sekswerk, maar ze zijn wel pioniers die dingen anders willen zien. Dat is iets wat wel bij de branche kan passen. Ze gaven netjes antwoord op mijn mail, ook al gingen ze niet in op de harde punten van mijn vragen.
"Zonde is een achterhaald begrip. Alles draait in het leven om het opdoen
van waardevolle leerervaringen. De enige zonde die er zou kunnen zijn is
wanneer we niet leren van wat we hebben gedaan (of gelaten)."

"Zonde is gebruikt door de kerken om mensen te kunnen beheersen. Wie niet
langer gelooft in zonde, laat zich ook niet langer overheersen door de
kerken."

"De SOPN wil aan iedere Nederlander een onvoorwaardelijk basisinkomen geven.
Daarna hoeft niemand het eigen lichaam nog langer te verkopen om te kunnen
voorzien in het eigen levensonderhoud of dat van anderen. Wie bovenop het
basisinkomen geld wil verdienen door het aanbieden van seksuele diensten is
daar helemaal vrij in. Ook hierover wil de SOPN 100% openheid. Het oudste
beroep van de wereld dient volgens de SOPN te worden losgekoppeld van de
illegaliteit en van de willekeur door de (lokale) overheid."

Partij van de Toekomst
De laatste partij die ik heb ondervraagd is de Partij van de Toekomst, die geen duidelijk programma heeft, en dus ook niets over sekswerk. Ik heb ze daarom uitgebreid gemaild, maar een antwoord heb ik niet ontvangen. Ik weet dus helemaal niets over ze.

Dat zijn ze allemaal, ik weet al wat ik ga stemmen, en ik hoop dat jullie een beetje beter weten wat jullie partijen doen. Ik ga jullie niet oproepen wat je moet stemmen, dat is heel persoonlijk. En jullie zullen ook wel belangrijkere dingen weten dan prostitutie om rekening mee te houden, dat begrijp ik wel. Maar denk aan onrecht, en dat je aan dit soort dingen wel kan zien wat je aan een partij hebt.

Als je tenslotte nog steeds niet weet wat je van de partijen moet vinden, heb je hier nog de digitale vrijheidswijzer, voor als je in de toekomst nog steeds privé wil kunnen blijven lezen op Internet, en hier nog de seksuele stemwijzer voor als je zelf wil bepalen hoe en wie je neukt. Stem wat je wil, maar denk er goed over na!


EDIT: nog een koppeling over Asscher ingevoegd bij PvdA Amsterdam

7 opmerkingen:

Dirk-Jan zei

Mooi overzicht! Het is zo een bron van informatie voor iedereen die in dit onderwerp geinteresseerd is. Helaas is het droevig gesteld met de standpunten van de partijen. Overigens Marianne Thieme van de Partij van de Dieren een zevendedags adventist die het Oude Testament probeert na te leven, dus het PvdD standpunt is niet verbazingwekkend. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevendedagsadventisten

Dirk-Jan zei

O, en trouwens, die Anti Europa partij meneer wist niet eens dat het Verenigd Koninkrijk niet de euro als valuta heeft. Dat bleek toen hij werd geinterviewd door Rutger Castricum. Die meneer heeft geen verstand van zaken en is niet serieus te nemen. Als hij zijn mond nou dichthoudt dan zijn we ook van zijn loze prietpraatjes af.

Co Jansen zei

Beste Zondares,
Er zou in de programma's moeten staan dat ze prostituee's zoeken die raadgever zijn voor verbeteringen in de prostitutie.
Groetjes,
Co.

Soa Aids Nederland zei

Beste Zondares,
Mag ik jouw toestemming vragen om je overzicht van de politiek en prostitutie op de website www.prostitutie.nl te plaatsen? Ook zou ik graag een link op onze Facebook pagina plaatsen.

Ik hoor graag van je via info@prostitutie.nl

Vriendelijke groet,
piet soaaids
Programma Prostitutie
Soa Aids Nederland

Zondares zei

Nou, niet zo'n mooie uitkomst voor onze branche. Jammer weer. Nu maar hopen dat het nietteveel erger word.

barfly zei

Je doet her goed ga zo door

Ik loop al 30 jaar over de wallen daarom weet ik dat deze verhalen over misbruik zwaar overdreven zijn . Dit is een complot via de media over heel europa om prostitutue uit te bannen of onmogelijk te maken alleen uit moreel idiologie en dit in 2013 !

Wat een volwassen vrouw of man doet prive gaat de overheid niets aan pak mensen handel aan dat is de taak van de overheid geef ze levens lang als het zo erg is maar ga niet een heel industrie kapot maken . Zweden is geen land het is erger dan Iran niets mag alles wordt opgedrongen . Nederland was een land van vrijheid en tolerantie straks als het aan de PVDA ligt is er niets meer van over .

Niemand de iets tegen zegt gewoon door gaan met het propoganda totdat iedereen erin gelooft simple toch .

Ik stem nooit meer PVDA en als er ooit Zweedse model hier komt ga ik eerste weer hoeren loper worden en daarna ga ik emigeeren , de koning mag mij pasport hebben ik zoek een vrij land bij een stelletge dictatorschap land zoals Zweden wil ik noet bij horen ik schaam mij dood en was zo trots op dit land .

barfly zei

Moet je sommige dom reacties zien op de PVDA website alsof ik in een vreemde land woon eng heel eng deze mensen die vinden dat een volwassen vrouw en man geen vrij keus heeft wat een klote wereld leef wij in heeft het leven nog zin als je niets mag en alles dat lekker is vervoden wordt door een stel moraal ridders het lijken de taliban wel . Mannen beboeten voor het bezoeken van een vrijwillig sex worker welke monster ras bedenkt zooiets het lijken wel nazis .....