vrijdag 23 maart 2012

Antwoord aan de Eerste Kamer

Nee, ik heb geen antwoord vàn de Eerste Kamer gekregen. Ik heb alleen antwoord van politieke partijen gekregen tijdens verkiezingstijd. Je ziet wel wat je aan je "volksvertegenwoordigers" hebt. Als je niet aan het stemmen bent, hoeven ze niets van je te horen. Volgens Bouche moet ik maar de persoonlijke mail van de leden op gaan zoeken, omdat het waarschijnlijk al bij de postbusdienst van de Eerste Kamer wordt tegengehouden. Hoeren moeten de hoge heren en nette dames niet lastig kunnen vallen.

Maar er is wèl goed nieuws. De Eerste Kamer heeft het doorschuiven van de wet registratie prostitutie stilgezet. Er wordt eerst gekeken of het wel wettelijk màg zoals het hier gebeurt. Het Europees hof van de mensenrechten heeft immers daar uitspraken over gedaan. Daar schreef ik meer dan een jaar geleden al over.

Volgens Bouche gaat dat inhouden dat ze het wat anders moeten gaan noemen, maar dat als de wil er is, ze best wel om zo'n uitspraak heenkunnen. Er komt dan een wet die niet dezelfde woorden gebruikt als die de rechter heeft gebruikt, en dan doen ze alsof het ook ergens heel anders over gáát. Soms vind ik haar erg cynisch, maar ik geloof dat zij mij weer naïef vindt. Toch zijn we goede vriendinnen, en ik waardeer haar heel erg!

De minister heeft ook een brief naar de Eerste Kamer gestuurd, waar hij antwoord geeft op hun vragen. Die brief kan je hier zelf lezen, maar hij is wel erg lang. Ik wou eigenlijk flink zijn argumentatie afkatten, maar eigenlijk is die brief pagina na pagina zonder echte inhoud. Ik krijg er geen grip op. Bouche zegt ook dat het vooral stemmingmakerij is, en dat er eigenlijk niets wordt onderbouwd.

Ik ga het dus maar anders doen. Ik ga de brief samenvatten als een soort van gesprek tussen de minister en de Eerste Kamer. Dat is toch al hoe Bouche het me uitlegde, dus ik denk dat ik er niet eens zo'n klucht van maak. Bouche heeft er flink aan gewijzigd ook. De klucht komt van de minister af. Ik wist eigenlijk nooit op wat voor onwetendheid onze wetten worden gebouwd. Ik word er benauwd van!


De PvdA vraagt: Als de registratie voornamelijk is bedoeld voor het contactmoment als vrouwen zich moeten inschrijven, waarom sluiten we dan vrouwen tussen achttien en eenentwintig uit? Die krijgen dan dat contactmoment niet. Is het dan niet waarschijnlijker dat die gewoon illegaal gaan werken, en helemáál uit zicht verdwijnen?

De minister antwoordt: Nee, meisjes tussen de achttien en eenentwintig zijn zwak en weerloos, en ouder moeten ze het zelf maar weten. Dat gaat niet mis, want die meisjes gaan niet werken voor ze eenentwintig zijn, want die gaan we keihard aanpakken als ze ongeregistreerd gaan werken. Voor die meisjes is het moeilijker en vervelender om te werken, dus ze beslissen om te gaan stoppen. En hulpverlening is voor iedereen. Want ze gaan ècht wel naar de hulpverlening als ze problemen hebben, het risico van keihard aangepakt worden telt dan niet.

De PvdA vraagt: Een enkel contactmoment per drie jaar, zet dat wel zoden aan de dijk? En hoe moet een ambtenaar tijdens dat praatje genoeg informatie loskrijgen om te zien of het wel goed zit?

De minister antwoordt: Het is niet één praatje, maar twee. En vaker dan eens in de drie jaar praten is te duur en te moeilijk. De prostituees die toch al aan de lopende band worden gecontroleerd, hebben daar ook contact. De meisjes die nog niet de hele tijd lastig worden gevallen moeten we dan ook maar meer gaan lastigvallen. Dat moet toch al, want die meisjes komen niet op de verplichte praatjes. Maar één keer per drie jaar is echt genoeg hoor. Dat je slachtoffers netzogoed registreert, en daar geen verschil mee uitmaakt, is niet belangrijk. De kansen die er zijn, moeten worden gegrepen. We gaan de meisjes nòg meer foldertjes toestoppen dat ze kunnen stoppen, daar zijn die registratiepraatjes ook voor.

De PvdA stelt: Ja hoor nou eens, gaan we dit wel kunnen doen? En hoe gaan we het handhaven? En als dat lukt, heeft het dan wel resultaat? Want een geregistreerde prostituee kan netzogoed een gedwongen meid zijn, met deze regels.

De minister antwoordt: Dat ligt aan die lastige slachtoffers van dwang, die maar niet toe willen geven hoe het zit en de zieligheidsindustrie in willen gaan. Dat is omdat ze bang zijn voor pooiers. Dat soort meisjes moeten we opschrijven, zodat we ze achterna kunnen blijven zitten. Niet registreren helpt ze niet. We moeten duidelijk maken dat de registratie niet inhoudt dat de meisjes vrijwillig zijn, we moeten ermee omgaan dat registreren daar niets aan verandert. Als we het vergunde deel van de prostitutie in orde hebben, kunnen we onze tijd op het onvergunde deel richten. Het helpt dat alles vergunningplichtig wordt.

De PvdA vraagt: Is het vervolgtraject voor opvang wel goed geregeld?

De minister antwoordt: Dat gaat hardstikke goed!

Het CDA vraagt: Wat vindt u van de brief van de Raad van Hoofdcommissarissen (van de politie) die schrijven dat dit beleid niet gaat werken door de vluchtige bedrijfsvormen, en dat we ons meer moeten richten op het verbeteren van de maatschappelijke positie van prostituees in plaats van ze op te jagen.

De minister antwoordt: Ik ben het met ze eens, maar ze zeiden dat al in 2009, en sindsdien is het wetsvoorstel hélemaal anders geworden, en we hebben sindsdien het praatje en meer foldertjes in de wet gezet. Er zit ook helemaal geen opjagen in die hele wet. De commissarissen maken zich zorgen over de versnippering van verschillende gemeentes die het op verschillende manieren gaan invullen, maar dat is niet waar. De wet legt alles duidelijk genoeg vast. De politie weet zelf al wel wat er moet gebeuren.

Het CDA vraagt: hoe gaan we deze wet handhaven bij vage escortbedrijfjes?

De minister antwoordt: We gaan hem controleren. Hij moet verplicht op zijn kantoortje zitten tijdens alle openingstijden, zodat we hem kunnen razziaën. Hij moet het goed administreren, en wij gaan dat controleren.

Het CDA vraagt: We gaan nu ook het thuiswerk aanpakken, maar hebben we eigenlijk wel aanwijzingen dat dat nodig is?

De minister antwoordt: Het is niet onmogelijk dat daar ook misstanden zijn, dus zijn daar ook misstanden, dus moeten we het aanpakken.

De SP vraagt: Gaat het niet vooral om grip krijgen op de branche, en hangt dat opsporen van misstanden er niet een beetje bij?

De minister antwoordt: Nee hoor. Maar we moeten eerst de branche helemaal in de burocratie krijgen, voordat we kunnen beginnen aan goeie dingen doen.

De SP vraagt: Is het niet heel makkelijk om te faken tijdens zo'n praatje met een ambtenaar? Duw je hiermee niet de illegale of "grijze" vrouwen weg van de hulpverlening? En is dat niet juist veel erger?

De minister antwoordt: Nee, want we hebben nu geen zicht op vrouwen die verstopt werken, en daar zijn véél misstanden. Met de registratie hebben we die opeens heel goed in beeld. Er zijn meer regels, en dat is goed tegen misstanden. De verplichte praatjes vervangen niet de hulpverlening. Ze zijn extra. We kunnen ze dan meer foldertjes over uitstappen toestoppen. En er zijn toch al wetten tegen minderjarige prostitutie, dus daar gaat deze wet ook niet over.

D'66 vraagt: Het lijkt nog maar de vraag of de middelen in deze wet ook de beoogde uitwerking gaan hebben. De prostituees zelf willen het niet, zien het niet zitten, en zullen het ontwijken. Hoe gaat de wet daarmee om?

De minister antwoordt: Je registreren stelt niets voor, daar gaan de hoeren echt niet moeilijk over doen. Ik vind het niet iets om rekening mee te houden, ik zie wel. En onvrijwillige prostituees die gedwongen registreren, die zullen door die registratie op de één of andere manier daardoor makkelijker vrijkomen. Het is ook niet maar één praatje, het zijn er twee! Dat is echt genoeg. Er zijn bovendien verplicht minstens zes razzia's per jaar op elke seksinrichting. Het is ook de bedoeling dat er wel contact is met hulpverlening.

GroenLinks vraagt: Kunnen al die dingen die de wet moet gaan doen, niet ook gewoon via wat er al bestaat, zoals GGD enzo?

De minister antwoordt: De registratie willen we vooral doen om de boel geregistreerd te krijgen. En we stoppen ze bij het registreren foldertjes toe. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om.

GroenLinks vraagt: Maar is dit niet gewoon registreren om het registreren? Gaat de mankracht voor het opsporen van misstanden dan niet op aan het opsporen van ongeregistreerde meisjes?

De minister antwoordt: Nee hoor, dat doen ambtenaren echt niet. Het gaat niet om het boetes schrijven aan meisjes, dat is alleen maar een handvat. Doordat we efficiënter kunnen werken als iedereen zich op de razzialijst in laat schrijven, hebben we juist meer tijd voor het aanpakken van misstanden.

GroenLinks vraagt: Nu is het zo dat we vooral de vergunde mensen aanpakken, gaan we met deze wet dan ook de illegale en grijze prostitutie aanpakken?

De minister antwoordt: We gaan iedereen aanpakken, ook de mensen waar we niet van weten. Ik dènk dat we ons vooral op de illegale prostitutie gaan richten. Veel meer mensen worden vergunningplichtig, dus er zijn veel meer mensen die we gaan controleren. We hebben nu ook lekker boetes. En het is heel erg met de misstanden, dus het is gewoon nodig.

GroenLinks vraagt: Dwing je de jonge meisjes niet de illegaliteit in? Hoe kan je bedenken dat het beter wordt daarmee? Waarom zouden pooiers hier last van hebben?

De minister antwoordt: Ik zei al dat registreren niets voorstelt. En de privacy zit ècht wel goed hoor. De hoeren gaan dus niet ondergronds hoor. Ook omdat we ze dan hard aanpakken. Onder de eenentwintig mag je niet registreren, dus die geven het werk gewoon op. Bovendien vallen minderjarige meisjes meer op als alleen oudere meiden mogen werken. En registratie kan niet veel doen tegen dwang, dus dat laat ik zitten. We gaan de ongeregistreerde meisjes opsporen met de politie. De registratie gaat niet veel doen, maar we moeten iets doen want de misstanden zijn erg. We moeten grip krijgen op de branche, dus we moeten gaan registreren.

GroenLinks vraagt: Hoe gaan we vrijwillige prostituees hiermee maatschappelijk helpen? Hoe geven we ze een goede rechtspositie?

De minister antwoordt: De wet gaat over registreren. In de wet staan ook nog regels over dat de exploitant verplichtingen heeft tegenover zijn hoeren. De regering vindt dat de exploitant zijn hoeren moet beschermen. Er zijn regels in de wet over hoe een exploitant zijn hoeren moet behandelen.

De ChristenUnie vraagt: Misstanden zitten vast aan sekswerk. Gelooft het kabinet echt dat de misstanden verminderd kunnen worden? Sekswerk en misstanden zijn toch onafscheidbaar?

De minister antwoordt: Misstanden zitten inderdaad vast aan sekswerk, maar totaal verbieden gaat niet lukken. Daarom dan maar registreren. De misstanden komen doordat er niet genoeg regels zijn, en doordat mensen hun gang gaan zonder dat de overheid er alles van weet. Door mensen niet meer uit te laten wijken naar vrijere gemeentes wordt alles tegelijk verbeterd.

De ChristenUnie vraagt: Wordt er wel genoeg aan gedaan om hoeren het vak uit te werken?

De minister antwoordt: Dat doen de gemeentes prima.

De VVD stelt technische vragen over hoe veilig er met de privacy wordt omgegaan.

De minister antwoordt: Dat zit echt helemaal goed.

De PvdA vraagt of er wel voldaan is aan "noodzakelijkheid en proportionaliteit" bij de registratie.
GroenLinks vraagt of deze gegevens niet onder de noemer van persoonlijke gegevens zijn te brengen. Is al dat registreren wel nodig, en heiligt het doel wel de middelen?

De minister antwoordt: Het stelt niets voor hoor. Maar het is wel heel erg belangrijk, tegen de misstanden.

Groenlinks vraagt: Prostituees kunnen zich, om hun privacy te beschermen, bij een andere gemeente opgeven als prostituee. Maar worden die gegevens niet toch uitgewisseld? Komt het niet in andere gegevens terecht? Komt dat niet ook internationaal terecht?

De minister antwoordt: De registers worden nergens mee gekoppeld, er mogen geen eigen registraties worden bijgehouden, en er vindt geen internationale uitwisseling plaats.

Het CDA vraagt: Er wordt gesteld: «Veel prostituees zijn op dit moment niet systematisch bereikbaar voor informatie» en dat de wet daarmee gaat helpen. Betekent dat dan dat je met het register de prostituee op kan zoeken?

De minister antwoordt: Nee. Die informatie komt er niet in.

Het CDA vraagt: Is zonder een registratie met foto het niet heel makkelijk om mensen uit te wisselen?

De minister antwoordt: De politie kan toch het BSN op de verplichte ID natrekken? De strafbaarstelling van de klant moet vooral beoordeeld worden als uitdrukking van diens medeverantwoordelijkheid om misstanden tegen te gaan. Daar gaat
belangrijke signaalwerking vanuit.

D'66 vraagt hoe de controle moet verlopen als er geen persoonsgegevens over de prostituees worden opgeslagen.

De minister antwoordt: Iedereen moet zich toch verplicht identificeren, dus dan trek je het BSN gewoon na.

D'66 vraagt of de ICT van dit project wel goed gaat, vanwege die ICT-problemen van de overheid de laatste tijd.

De minister antwoordt: Daar kunnen we pas aan gaan werken als de wet erdoor is, dus we moeten doorzetten. Ik zal zorgen dat het goed is geregeld.

Het CDA vraagt: Wie gaan er toegang hebben tot de registratiegegevens?

De minister antwoordt: Niemand, behalve de systeembeheerders. Die mag onder beperkte omstandigheden gegevens aan politie en ambtenaren geven.

De SP vraagt: kan de politie ook gegevens uit het register voor eigen registers gebruiken?

De minister antwoordt: Ja, voorzover nodig. Dan worden het politiegegevens.

GroenLinks vraagt: Waarom is er in de wet niet verplichtend opgenomen dat er wat moet worden gedaan met de ontdekking dat iemand gedwongen wordt? Waarom wordt er niet vastgelegd dat uitstapprogramma's voor iedereen toegankelijk blijven?

De minister antwoordt: Dat wordt met klem aangeraden aan de gemeenten. Bovendien zijn die allemaal ervaren en vertrouw ik op de ambtenaren. Amsterdam neemt het voortouw, ook met de ICT.

GroenLinks vraagt: Is de vrije hand om vergunningen te verlenen geen grote bedreiging voor de éénpitter die vanuit huis werkt? Waarom wordt daar geen waarborg voor gegeven?

De minister antwoordt: Er zijn maar een paar gemeentes die nu thuiswerkers vergunningplichtig maken, en dat zal wel niet veranderen. Bovendien moeten ze redelijke regels maken als ze vergunningen voor thuiswerkers willen verplichten. Er is dus niets aan de hand.

GroenLinks vraagt: Hoe wordt gewaarborgd dat prostituees niet gedwongen worden voor een exploitant te gaan werken?

De minister antwoordt: Thuiswerk mag nooit helemáál verboden worden. Daar is dus altijd nog ruimte.

GroenLinks vraagt: Is er nagedacht over regelgeving die onder bepaalde voorwaarden gemeentes verplìcht om een vergunning af te geven, om te voorkomen dat gemeentes te dwars gaan zijn?

De minister antwoordt: De gemeente moeten dat zelf maar netjes doen. Daar moeten we geen landelijke regels voor hebben.

De ChristenUnie vraagt: Moet er geen landelijk vergunningsbeleid komen voor thuiswerkers, zodat dit geen uitwijkplaats wordt voor de prostitutie die op andere plaatsen wordt verjaagd?

De minister antwoordt: Het gaat te ver om mensen die geen overlast veroorzaken, en in hun eigen sfeer hun ding doen, per definitie verplicht te maken om een vergunning te nemen. De mogelijkheid staat alleen in de wet om de gemeentes die dat nu wèl doen niet te hinderen.

Het CDA vraagt of de relatief lage boetes wel genoeg prikkelen om te registreren.

De minister antwoordt: Mensen moeten het doen omdat het van de wet moet, niet vanwege de boetes. Maar als er veel ontdoken wordt, moeten de boetes misschien omhoog.

VVD en PvdA stellen technische vragen over de vergewisplicht.

De minister antwoordt dat daar nog geen antwoorden op zijn.

De SP vraagt of de regering het niet strijdig acht met het legaliteitsbeginsel nu bij algemene maatregel van bestuur nader
geregeld wordt hoe de klant moet nagaan of de prostituee geregistreerd staat.

De minister antwoordt: Gelede normstelling is niet strijdig met het legaliteitsbeginsel.

D'66 wil weten hoe de klant weet wanneer hij aan zijn vergewisplicht heeft voldaan.

De minister zegt: daar gaan we heel veel over bekendmaken.

D'66 heeft nog meer technische en juridische bezwaren, maar ik typ al wel genoeg vind ik.

GroenLinks vraagt: Zouden klanten die illegaal gewandeld hebben, niet terugschrikken om misstanden aan te geven?

De minister zegt: Dat kan anoniem, en voor mannen die niet illegaal hebben gewandeld is er niets aan de hand.

GroenLinks vraagt of een prostituee bij het afgeven van haar nummers ook haar BSN moet geven.

De minister antwoordt: Nee.

GroenLinks vraagt: Waarom staat er niet in de wet dat vrouwen die gedwongen ongeregistreerd hebben gewerkt, niet strafbaar zijn? Dat zorgt toch weer voor een extra drempel om naar de politie te stappen?

De minister antwoordt: die drempel moet zo laag mogelijk zijn, maar die geldboete stelt echt niets voor. Dat maakt niet uit. En in de toepassing van de wet houden we daar echt wel rekening mee. Andere regels zorgen al dat we niet gaan vervolgen.

D'66 vraagt: is het wel een goed idee om de GGD bij opsporingstaken te betrekken?

De minister antwoordt: De GGD gaat niet opsporen, maar ze moeten wel door gaan geven wat ze zien. En als er politie naast zit, hoeft de GGD dat helemaal niet eens.

PvdA en ChristenUnie vragen of de bestrijding van misstanden zonder extra geld wel meer wordt.

De minister antwoordt: We gaan efficiënter werken door de registratie, dus we kunnen meer met het geld.

D'66 vraagt of er wel rekening is gehouden met de extra uitgaven die de gemeentes moeten doen door deze nieuwe taken.

De minister antwoordt: ze kunnen leges gaan vragen voor hun diensten aan de prostituee.


Wat een lap tekst hè? Maar het is een stuk minder dan die tweeëntwintig bladzijdes van de brief van de minister. Het is niet allemaal slecht, maar ik vind het nog steeds een rare toestand, en ik hoop dat de wet het niet gaat halen.

De opheffing van het bordeelverbod heeft de pooiers machtiger gemaakt. Nu worden ze nog machtiger gemaakt, omdat we in hun handen worden geduwd door de regering. Ik begrijp niet dat ze dat maar niet begrijpen.

De Eerste Kamer stelt betere vragen dan de Tweede Kamer. Raar hoor!

13 opmerkingen:

Anoniem zei

Laat ze zich eens richten op breezersletten die zich tegen elke muur laten nemen en ziektes verspreiden. Niet tegen professionele sexwerkers. Dat ze gedwongen prostitutie aanpakken is prima, maar hoe meer ze registeren/hoe lastiger ze het maken, hoe meer er kwetsbaar worden voor gedwongen prostitutie. Nog even en je krijgt de situatie dat een prostituee talloze regels heeft overtreden omdat ze anoniem wil werken en dan eenvoudig chantabel is.

Zolang er geld bestaat en mensen willen neuken zal er prostitutie zijn. Vrouwen mogen al niet met hun geld doen wat ze willen en dadelijk mogen ze niet eens met hun lichaam doen wat ze willen. Dat grenst aan slavernij. Je lichaam is niemands eigendom.

Waarom laten ze die wetten niet door de vakvrouwen zelf maken? Het enige wat die Tweede Kamer-leden van prostitutie in de praktijk is dat een aanzienlijk aantal er zelf wel naartoe zal gaan. Gezien die salarissen kunnen ze zich dat wel veroorloven.

Na dit conservatief rechtse kabinet komt er vast een progressief links kabinet dat lekker met geld gaat smijten maar mensen wel meer persoonlijke vrijheden laat. Ik zou bijna op GroenLinks gaan stemmen...

Anoniem zei

Sorry hoor, maar hier zit ik echt niet op te wachten. Je gaat toch niet naar een blog van een dame van plezier om te lezen over politiek? Ik wil over de ranzige, smerige seks lezen, niet dat gedoe met ministers en zo, dat kan toch niet. Zeg nou zelf.

Anoniem zei

@Vorige anoniem: normaal publiceert Zondares op maandag, dit was even een extra stukje. Je kan de rest van het blog lezen hoewel je er weinig smerige seks aantreft: Zondares houdt volgens haar verhalen van professionele hygiene. Maandag wordt je misschien op je wenken bedient.

Maar nou ben ik inderdaad nieuwsgierig geworden. Zondares, komt er niet een keer een blogstukje over dwaze, vergezochte, onbegrijpelijke of maagomkerende perversiteiten die je verzocht zijn?

Anoniem zei

Interessant stuk, goed dat de Eerste kamer kritisch is. Samen met de Raad van State lijken ze tegenwicht te bieden.

Bouche, wat een engelengeduld moet je hebben om dit allemaal zo uit te leggen. Good work!

Nessuna

Bouche de la loi zei

Je hebt wel geduld nodig, maar ik ben hier ook best snel in geworden. Ik heb een jaar als paralegal achter de rug, en dat is vooral precies dit soort werk doen. Maar dan wel met een grote referentielijst eronder!

Anoniem zei

Ik had de hele memorie van toelichting doorgelezen. Ik had beter eerst hier kunnen kijken.

Anoniem zei

Ik kom hier inderdaad voor maagomkerende perversiteiten, en dan bedoel ik natuurlijk de spelfouten!

Ieder z'n meug.

Als we de hoeren nou eens een grote H op het voorhoofd laten tatoeëren als ze geregistreerd staan, dan wordt dat makkelijk voor de klant en hebben de ggristelijke partijen toch hun zin.

Pon Farr zei

Prachtige samenvatting, dames!

Dit antwoord vond ik het engste:
"Amsterdam neemt het voortouw, ook met de ICT."

Anoniem zei

Hier heb ik dus geen boodschap aan. Je bent langdradig en saai, en er zit geen clou aan. Echt onvoldoende.

Anoniem zei

Je doet belangrijk werk met dit blog, Zondares. Je ziet het niet, maar ik ben al een keer iemand tegengekomen, wiens denken over de prostitutie is veranderd door van je te lezen. Met je blogs over de politiek laat je mensen ook belangrijks zien. Doe zo voort!

Zondares zei

Er wordt al genoeg geschreven over perversiteiten. Elke keer dat een hoer in een blad mag schrijven, gaat het weer daarover. Dat vind ik afgezaagd, en bovendien is het niet waar. Bijna alle mannen willen alleen maar gewone gezonde seks.

Anoniem zei

Als er ook maar een meisje is wat uit dit gruwelijke leven word gered, is het allemaal de moeite waard. Punt.

Co Jansen zei

De minister hoeft alleen maar wartaal uit te slaan om z'n zin te krijgen.
Co.