vrijdag 23 mei 2014

Mensenhandel in en buiten beeld II

We hebben weer een een rapport van de Nationaal Rapporteur waar ik opin mag gaan. Dat mag ook weleens wat minder, er komt zoveel onzin uit dat kantoor, het is niet bij te houden. Dit stukje is eigenlijk onhandig, omdat ik nog niet weet waar dit rapport voor aangehaald gaat worden, maar ik vind wel dat ik vanwege de heisa er wat over moet schrijven.

Het is een cijferrapport, dus ik heb er mijn statistiekmannetje naar laten kijken. Zoals alle cijfers over prostitutie is ook dit weer vooral onzin. Het heeft te maken met rechten, dus ik heb Bouche ernaar laten kijken. Ik heb er zelf ook met veel moeite doorheen gelezen, ookal heb ik niet elke pagina helemaal bestudeerd. Er is best veel werk in gaan zitten. Het resultaat was danook heel veel tekst, en ik weet dat dit soort stukjes toch al slecht gelezen worden, dus ik ga het zo kort mogelijk houden.

Er is veelteveel om opintegaan. Niet alleen omdat het vierhonderddertig bladzijdes lang is, en veel moeilijke tabellen en berekeningen heeft, maar zoals Bouche het zegt:

Als we het hanteerbaar willen houden moeten we ons gaan bepalen tot kritiek op dit rapport en dier kwaliteit, kritiek op het beleid en handelen van de NRM, kritiek op de MH-wet en dier toepassing, of op de wijze dat dit rapport door media en politiek wordt gebruikt. Als we alles proberen te doen zijn we nooit klaar, en lijken we ons ook te overgrijpen, hoe gedegen onze kritiek ook zijn moge.

Daar heeft ze wel gelijk aan, dus we hebben besloten om dit stukje maar gewoon te maken om mensen te wijzen op wat er nou aan het rapport scheelt, want dat is toch het nieuwtje waar ik opinhaak. Bovendien is het ook het enige waar nog geen herhaling inzit. Ik kan over hoe de media inhaakt op dit rapport in mijn volgende nieuwsstukje wel schrijven. Dit moet de deur uit.

De toon van het rapport is anders dan wat je leest in het voorwoord. Het is meteen ook het enige stuk dat is geschreven met het taalgebruik hoe de Rapporteur zelf schrijft. Het is een onlogisch hersenspinsel. Het begint ermee dat meten weten is, en dat goed meten zorgt dat je weet wat je moet doen, maar tegelijk wordt er door de Rapporteur altijd voor gepleit om meer kaf bij het koren te doen om hogere cijfers te krijgen. Die spagaat zit wel door het hele rapport heen. Bouche noemt dat "doublethink."

Het rapport probeert de cijfers die het BNRM krijgt van CoMensha en de politie te gebruiken om beter te begrijpen hoe de mensenhandel werkt. Daar heeft mijn statistiekmannetje nogal wat over te zeggen, maar die laat ik straks even aan het woord. In het hele rapport kom je tegen dat de cijfers volgens de schrijvers iets laten zien, waarvan ze niet snappen hoe het kan. Meestal is dat wel duidelijk hoe dat werkt als je een beetje je verdiept hebt in hoe het echt zit.

Ik ga niet verder dan de stukken van het rapport die over prostitutie gaan. Van die andere dingen heb ik toch geen verstand, maar het zal niet beter zijn denk ik. Zoals er over mensenhandel wordt gepraat, als iets waar de slachtoffers niets aan hebben, en de mensenhandelaar een gemene schurk is die alles opstrijkt, zo is het niet vaak natuurlijk. Je zal veel vaker iets tegenkomen dat ingewikkelder is. Maar daar is in de emotie geen ruimte voor.

Je ziet in het hele rapport telkens het woord "slachtofferM" staan. Dat komt omdat de gegevens waar dit rapport over gaat niet de aantallen slachtoffers beschrijven, maar de aantallen mógelijke slachtoffers. Het is dus een heel rapport gebouwd op gebakken lucht, want we weten wel hoe makkelijk de politie iets mensenhandel vindt. Ze beschrijven het ook zelf in het rapport:
Om aan te duiden dat bij CoMensha mogelijke slachtofers worden geregistreerd, die al bij het geringste signaal kunnen zijn gemeld, is de term ‘slachtofferM’ gehanteerd. De CoMensha-registraties geven als zodanig op geen enkele wijze inzicht in de totale omvang van mensenhandel maar zijn wel uitermate relevant voor het zoveel mogelijk in beeld brengen van de mensenhandelsituaties waarvan in Nederland sprake kan zijn.
Ze zeggen hier dus dat de getallen waar het héle rapport om gaat, en die worden gebruikt alsof ze de waarheid zijn, niet laten zien hoeveel mensenhandel er is, waar het rapport dus wel over gaat, maar dat het tòch heel belangrijk is. Ik begrijp niet dat je zoiets in je rapport kan zetten. Ik zou me rotschamen als ik zulke slechte argumenten op mijn blogje zou zetten.

Alweer zien we dat CoMensha-gegevens vaak alleen aangeven dat iemand is uitgebuit in "de prostitutie," maar dat ze niet kunnen zeggen in wàtvoor prostitutie. Dat is heel raar als je denkt dat het hier gaat om echte gegevens. Ik denk dat ik wel weet wat het betekent. Het is genoeg om te zeggen dat er prostitutie aanvastzit, en dan hoef je geen verder verhaal meer te hebben voor je turfje. Het gaat hier om vermoedens en gevoelens die zo vaag zijn, dat je er nieteens aan kan verbinden hoe die prostitutie in dit geval eruit zou zien.

Ik kon bijna mijn lachen niet inhouden toen er een stukje in het rapport het erover had hoe nu de raamprostitutie in Utrecht geregeld is, en dat ook nog op een vrolijke toon alsof ze daar verstandig bezig waren geweest. Ze doen gewoon alsof de raamprostitutie in Utrecht nog bestaat, ookal is die door dat wanbeleid dat ze aanprijzen helemaal kapotgemaakt, en zal je geen raamhoer meer achter een raam zien staan in de hele stad. Is dat voorbijgegaan aan de Rapporteur?

Er staat genoeg geklets in het rapport over hoe goed we wel niet bezig zijn met de mensenhandel nòg serieuzer aan te pakken. De task forces, beleidsgroepen en andere commissies vliegen je om je oren. Dat betekent eigenlijk niets. Het zijn alleen meer vergaderingen en meer hoge piefen die duur doen en beslissingen mogen nemen over dingen waar ze geen verstand van hebben. Van mijn belastinggeld.

Als je het stuk leest, valt je iets op dat Bouche "doublethink" noemt. Er worden tegenstrijdige dingen tegelijkertijd verkocht in dit rapport. Aan de ene kant betekent de enorme groep meldingen bij de Oostblokmeiden veel uitbuiting, maar aan de andere kant herinneren ze ons wel eraan dat uitbuiting niet nodig is voor mensenhandel bij Oostblokmeiden. We krijgen te horen dat mensenhandel per definitie mensenrechtenschending is, maar schending van je rechten is niet nodig om van mensenhandel te kunnen spreken.

Er wordt in de overheid veel gebruik gemaakt van een hinkstapsprong, vindt Bouche. Er is een prostituee, dus we zoeken er een pooier bij, dus dan is er een pooierrelatie, dus moet ze gedwongen zijn, dus persen we een verklaring af want we weten toch wel dat het raak is, dus er is een beschuldiging, dus hij is schuldig. Elk van deze stappen wordt door het huidige beleid van invullen en aannemen door politie, OM en rechters zo klein mogelijk gemaakt. De suggestie is telkenmale dat vervolging onterecht vastloopt op dit of gene element, dat als zaak van algemene bekendheid als niet bewijs behoevend mag worden behandeld.

Opvallend is dat in het onderhavige rapport beschouwingen van recente vrijspraken in hoger beroep ontbreken. Er is in geval van een Bulgaar en een Est al door hogere rechtbanken al kritiek geweest dat veroordelingen door deze hinkstapsprong de regels van de rechtsorde schenden, en tot veroordelingen op basis van verklaringen van één getuige, die nota bene door de politie en OM flink voorbewerkt is om tot een sussend herkenbare verklaring te komen.

Op pagina 75 staat een verhaaltje dat laat zien dat zelfs de Rapporteur wel begrijpt dat sommige stukken van de mensenhandelwet niet thuishoren in een land waar hoeren officiëel niet strafbaar zijn, maar dat we er toch maar mee doorgaan, en er ook mensen mee in de gevangenis zetten, omdat we geen figuur willen slaan bij andere landen. We willen het braafste jongetje van de klas zijn, ookal moeten we daar onrecht voor in ons rechtssysteem zetten.

Het is ook bij de Rapporteur wel duidelijk geworden wat voor onzinverhalen er worden opgehangen om een B9, nu B8/3 regeling te krijgen. Dat houdt dus in dat een illegaal een tijdelijke verblijfsstatus krijgt als hij zegt dat hij slachtoffer van mensenhandel is, en een permanente als hij goed meewerkt aan een veroordeling. Dat is al jaren onzinverhalen, maar de Rapporteur merkt zwakjes op dat er tòch sprake kàn zijn van mensenhandel ondanks het onzinverhaal.

Er wordt ook goed vastgehouden aan het barrièremodel. Dat betekent dat de overheid zoveel mogelijk dingen doet om het maar moeilijk te maken voor mensenhandelaren om hun werk te doen. De overheid heeft geen idee over hoe de prostitutie werkt, maar ze zijn wel goed in het lastig maken om je leven te leiden. Die barrièremodellen werken niet. De overheid en de Rapporteur geloven er wel in.

Maar zoals mijn statisticus al opmerkte, juist waar de barrières het hoogste zijn, bij de Oostblokmeiden uit landen die geen vol EU-lid zijn, die we het echt burokratisch moeilijk kunnen maken, daar heb je de meeste smokkelaars en helpers. Want die hebben zem juist nódig om over al die barrières heen te komen! Wat de overheid doet is de meiden onmogelijk maken om te werken zonder hulp. En die hulp, daar zeggen ze juist van dat ze die bestrijden!

Hoe meer barrières, hoe meer gedoe erop volgt. En daar zit natuurlijk wel wat in. Maar het rapport gaat daar niet opin. Het wordt juist vermeden, terwijl je nou juist kan zien dat het niet werkt, en dat zou een doorbraak zijn in het verbeteren van de positie van de meiden, en daarmee ook ze onafhankelijk maken van "uitbuiters." Daarom staat het ook in mijn eigen plan. Maar de Rapporteur is daar dus eigenlijk niet in geïnteresseerd.

Je hebt zoveel belachelijke dingen in het rapport. Rouleren wordt nog steeds gezien als een manier die ze gebruiken om uit het zicht van de politie te blijven, terwijl het juist een manier is om goed te verdienen en niet afgeperst te worden, terwijl het niets helpt tegen de politie omdat die overàl is. Elke soort werving noemen ze "ronselen." En zo door. De toon is zo onnodig, en zo ophitsend. Ik vind het kinderachtig.

Ze hebben het over psychische druk, en dat die samenmet ronselen door vriendschap of liefdesrelaties het meeste voorkomt als manier om te dwingen. En dat het best even in de opvang duurt om die invloed uit de hersens te spoelen. Ze vinden het ook onbegrijpelijk dat er meer geweld wordt gemeld tijdens de relatie, dan bij het ronselen en de prostitutie in "dwingen." Als je mijn pooierstukjes hebt gelezen, zie je wel waarom.

In het hele hoofdstuk over schadevergoedingen en "ontneming" van geld van veroordeelde mensenhandelaren zie je alleen dat het vaker, meer en sneller moet, maar nergens praten ze over de prikkeling om dan mensen vals te beschuldigen voor het geld. Dat is iets wat je af en toe toch al wel ziet, en vooral na spraakmakende dingen als het miljoen-meisje is het wel verleidelijk. De politie zegt het ook zonder schaamte tegen je, dat je veel geld kunt krijgen. Voor je verklaring.

Het rapport is ook heel raar met voorbeelden. Over geweld halen ze nog steeds Sneep en Visdief uit de kast, terwijl die zich afspeelden in de wild-west tijd toen de politie niets deed en de Angels en de Oostblokkers de rust nog niet hadden teruggebracht. Als voorbeeld voor hoe het met de jeugd is, komen ze met Fairfax County, een typisch Amerikaanse rel over meiden in een ghetto-gangstercultuur die zouden zijn gaan hoeren voor geld en drugs. Wat daar ook waar van is, en ik denk niet veel, het is niet de Nederlandse realiteit.

Pagina's 159 en 160 zitten zo vol met rare ideeën, daar heb ik zo weer voor maanden antwoordstukjes aan. Lees die twee bladzijdes maar zelf, en kijk maar hoe extreem ze denken over dat je niet serieus genomen moet worden als je tot slachtoffer bent verklaard. Ze praten over je alsof je in coma ligt, of een klein kind bent! Wat jij vindt of zegt, of wéét, het maakt niet uit, want de zedenagent kent je relatie beter dan jij. Het is hoe de Zweedse "false conciousness" ook in Nederland erin begint te kruipen.

Een poosje geleden had ik al wat geschreven over de Marechaussee, die steeds makkelijker dingen mensenhandel noemde en aan CoMensha meldde om te turven. Ik had al begrepen dat èlke hoer door de Marechaussee meteen als slachtoffer wordt gemeld, en dat blijkt ook wel te kloppen uit een stukje uit het rapport:
Het Sluisteam van de KMar op Schiphol heeft in het kader van de controles bij de zogenoemde risicovluchten uit Bulgarije, gesproken met een hoog opgeleide Bulgaarse vrouw. De vrouw heeft tijdens het gesprek met de KMar verbalisanten aangegeven dat zij vanaf medio 2010 woonachtig is in Amsterdam en ongeveer sindsdien werkzaam is als prostituee in Nederland, waarvoor zij zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Haar maandelijkse verdiensten uit de prostitutie kan ze niet aangeven, maar wel geeft ze aan dat de verdiensten niet veel zijn en dat zij de precieze gegevens hierover schriftelijk heeft bijgehouden. De kosten die zij maakt weet ze wel te vertellen en betreffen 1.250 euro voor de huur van haar huis, 90 euro voor de raamhuur overdag en 100 euro voor de raamhuur ’s nachts. Na het gesprek met de vrouw, hebben de KMar verbalisanten geobserveerd in hoeverre de vrouw zou worden opgehaald. Dit bleek vermoedelijk echter niet het geval te zijn: de vrouw heeft alleen de luchthaven verlaten met een taxi. Zij is ter registratie aangemeld bij CoMensha.
De Marechaussee zegt dat ze pas melden als ze drie indicatoren hebben. Maar het hoeft dus niet eens. Kom je uit het Oostblok en heb je een kut? Dan word je als mensenhandelslachtoffer bij de statistieken opgeteld:
Het Sluisteam van de KMar heeft in het kader van de controles bij de zogenoemde risicovluchten uit Bulgarije gesproken met een Bulgaarse vrouw. Deze vrouw is meerdere keren bij aankomst in Nederland gecontroleerd door de KMar en geeft aan dat zij dat vervelend vindt. Zij zou (‘nog steeds’) niets te maken hebben met prostitutie. Dit keer zou zij voor drie dagen naar Nederland zijn gekomen om een aantal vrienden te bezoeken. Uit een verdere observatie van de KMar verbalisanten om een eventuele afhaler te onderkennen, bleek dat de vrouw naar de informatiebalie van de Nederlandse Spoorwegen (NS) is gegaan, vervolgens contact met iemand heeft gezocht via de publieke telefoon, en met haar mobiele telefoon wederom contact met iemand heeft gehad. Vervolgens heeft zij de luchthaven met de trein verlaten. De KMar heeft de vrouw bij CoMensha ter registratie aangemeld.
Ik heb hier niets uit context gehaald of veranderd! Zo staat het er echt in, en de Rapporteur vindt het wel prima zo! Er is geen woord van kritiek bij. Dit zijn dus de meldingen die als "gevallen van mensenhandel" in de krant komen. Knoop dat goed in je oren als je volgende keer het nieuws ziet.

Iets nieuws in dit rapport, en wat je ook in de krant tegenkomt, is dat er uitgehaald wordt naar de "faciliteerders," dus de mensen die de mensenhandel mogelijk maken op de één of andere manier. Die zijn volgens de wet ook in gevaar voor straf, dus dan vindt de Rapporteur wel dat die dan ook aangepakt moeten worden. Want daar is ze erg op gericht. En het is een raar stelletje, die faciliteerders:
Hierbij ging het veelal om legale bordeelhouders (22%), pandjesbazen (12%), hotels (9%), gemeenten (7%), Kamer van Koophandel (7%) en eet- en drinkgelegenheden (6%). Het is opmerkelijk dat veruit de meerderheid van deze faciliteerders geen signalen van mensenhandel heeft doorgegeven aan de relevante opsporingsinstanties. Van slechts 9% (= 6) van alle faciliteerders (N: 69) was bekend dat zij signalen hebben gemeld aan de opsporingsinstanties.
Dan moet je je wel afvragen of die faciliteerders dan wat hebben gezien, of wat kònden zien, want de politie mauwt graag dat het zo moeilijk is om het te kunnen vinden, maar verwacht dan wel dat een KvK-medewerker het bij het invullen van formulieren opmerkt. En in dit rijtje staat de gemeente en de Belastingdienst niet genoemd, terwijl die meer en beter zicht hebben dan de KvK, die er wèl instaat, maar waar je minder mee temaken krijgt. De Rapporteur weet wel tegen wie ze kan schoppen.

Ze wil ook dat er internetcensuur komt:
Zo blijkt uit deze paragraaf dat een aantal slachtoffers dat in Nederland is geronseld, via internet in contact is gekomen met een ronselaar. Het creëren van barrières op internet is dus relevant.
Daarmee laat ze dus zien dat ze geen idee heeft hoe Internet werkt. Maar dat komt wel overeen met wat ze van prostitutie, pooiers en misstanden begrijpt. Ik zou zoveel dingen kunnen bespreken, en dan laat ik het belangrijkste nog liggen ook, want eigenlijk gaat dit hele rapport over wat ze aan de cijfers kunnen zien, en ik kan daar zelf eigenlijk weinig mee. Gelukkig heb ik daar helpers voor! Mijn statistiekmannetje laat ik het maar even in zijn eigen woorden zeggen:

Dit hele rapport maakt pijnlijk duidelijk dat sommige mensen niet met wiskunde om kunnen gaan. Het ziet er uit als het resultaat van een troep Alfa's die een aantal lijsten cijfers door een (voor de softe wetenschappen dumbed down) statistiekpakket hebben getrokken en hebben gekeken welke correlaties dat pakket vindt in die data, om dat verder zonder nadenken tot causaties te promoveren. De eerste vuistregel in de wiskunde is altijd in de gaten te houden wat je aan het berekenen bent, zodat je bijvoorbeeld niet na eindeloos werken in een x=x situatie terechtkomt, of ergens steken laat vallen die je uitkomst onbruikbaar maken, en hier zijn zulke overwegingen duidelijk niet in het oog gehouden.

Een goed voorbeeld: de zogenaamde 'clusters'. Dit is zo duidelijk het resultaat van mensen die resultaten uit een statistiekpakket voor zoete koek slikken. Er komen drie groepen uit de statistiek naar voren als cluster, en die drie zijn *toevallig* de drie aandachtsgroepen van de melders. Iemand die in de gaten houdt van wat hij eigenlijk aan het berekenen is uit welke input ziet hier onmiddellijk een sampling bias opdoemen. De drie clusters zijn namelijk onmiddellijk herkenbaar als de drie vormen van contact die de overheid met hoeren heeft: De vluchtige controles in de aanloop (cluster 1), de honkvaste hoeren waar de druk rustig op opgebouwd kan worden (cluster 2) en de paniekende ouders/verzorgers die denken dat hun ontsporende puber met een loverboy uithangt (cluster 3). Allicht clusteren de opgegeven slachtoffers lekker dicht bij elkaar als de melder het formulier elke keer voor het turfje invult naar zijn eigen vooroordeel. Het feit dat de plots van de turfjes buiten de focus van de huidige hype massaal (27%!) worden afgedaan als outliers onderstreept dat alleen. De NRM kiest ervoor om de leerzame data weg te gooien en de sampling bias te houden. Niet alleen dat: het wordt behandeld als hard bewijs dat zaken zou aantonen. Lees en huiver van de toon:
De indeling van de slachtoffersM in de hierboven genoemde clusters verschaft belangrijke informatie die meegenomen kan worden in de inrichting van eenduidig beleid per slachtoffergroep. Zo blijken de slachtoffersM die (nog) niet tewerkgesteld zijn de jongste slachtoffersM te zijn. Mogelijk hebben zij behoefte aan andere hulpverlening dan de oudere slachtoffersM. Tegelijkertijd toont de clusteranalyse aan dat wanneer slachtoffersM voor wat betreft hun persoonskenmerken en de sector van uitbuiting overeenkomsten vertonen, dit niet hoeft te betekenen dat zij ook op andere vlakken hetzelfde zijn. Immers, de clusters verschillen niet significant van elkaar voor wat betreft het doen van aangifte door de slachtoffersM. De aangifte lijkt wel te maken te hebben met wie de aanmelder is en of een opvangverzoek is ingediend. Om er achter te komen hoe zich dit precies verhoudt tot elkaar is verder kwantitatief en kwalitatief onderzoek nodig. Overigens is in de analyse uitsluitend bekeken of aangifte is gedaan en niet wat de kwaliteit van dergelijke aangiften is geweest. Ook dat vergt verder kwalitatief onderzoek.
Een ander voorbeeld: Ronselen op school. Uit de gegevens zou blijken dat er veel op scholen wordt geronseld. Dit is natuurlijk voornamelijk relevant bij de loverboy-meiden. Die categorie meiden wordt overstelpt met voorlichting waar ronselen op school prominent wordt genoemd. In hoeverre voedt de data uit het veld de overheid haar eigen verhaal terug? Dat is een belangrijke vraag, die nergens wordt gesteld. Het lussen van datastromen is bij de UN al een probleem (zie Bales) en in een buitengewoon vage en manipuleerbare dataset als deze eerder een zekerheid dan een risico.

Ondanks het consequente gebruik van de maffe schrijfwijze 'slachtoffer(M)' wordt er in het hele rapport geen moer *gedaan* met het feit dat het hier gaat om vermoedens. Er wordt niet gecorrigeerd voor valse vermoedens, er wordt niet behandeld hoe veranderende mode in de media en in de indoctrinatie van de opsporingsdiensten de grenzen van deze vermoedens verandert, het blijft gewoon bij een M plaatsen. Er wordt geen onderscheid gezocht tussen bevestigde en onbevestigde slachtoffers (voorzover de bevestiging daarvan binnen het huidige klimaat uberhaupt geloofwaardig is) of aan de hand van bevestiging een patroon gezocht in de meldingen en hun waarheidsgehalte. Verder wordt het aantal vermoedens exact hetzelfde gebruik als wanneer het echt om bevestigde gevallen zou gaan. In sommige figuren wordt een concessie gedaan door hier en daar een klein vlakje van de meldingen te duiden als false positives, maar dat zijn steevast kleinere vlakjes dan de false negatives, terwijl de bias van een opsporingsapparaat dat bij het minste of geringste meldt juist sterk de andere kant op wijst. By the same token is het ook heel opvallend dat de razzia's, die zogenaamd zulke inzichten zouden hebben opgeleverd, in de hele rapportage compleet worden doodgezwegen. Je zou denken dat die ideale ijkpunten zijn om te controleren of je populatiemodel klopt, en dat was ook een van de opgevoerde redenen om ze mee te rechtvaardigen. Ze staan er desondanks niet in.

Bij de zaken die tot vervolging komen is een 'opvallend' hoog percentage op basis van een aanigfte of belastende verklaring. Dat spreekt het idee tegen van haaldelict, maar die conclusie wordt natuurlijk niet getrokken. Vlot conclusies trekken uit mogelijke verbanden die ze bevallen gaat snel in dit rapport, maar als een vervelende conclusie opdoemt, wordt die vermeden als de pest. Voorbeeldje: bij de KMar doet maar 2% van de geturfden aangifte, bij de politie is het eerder een derde. Daar wordt bijna niet op ingegaan. Terwijl er toch interessante beelden door worden voorgespiegeld: Is dit een afspiegeling van de KMar die veel lichtvaardiger de slachtofferkaart trekt dan de politie, en dus meer false negatives vindt? Is de politie beter in het afdwingen van onware verklaringen? Of is hier iets minder sinisters aan de hand, zoals verschillen in de populaties waarmee beiden contact hebben? Het zou een uitgelezen onderwerp zijn voor dit soort rapporten, maar de schrijver is duidelijk out of his depth geraakt.

Significant deel van eerder werkzame slachtoffers waren eerder al in beeld als mogelijk slachtoffer. Haalt je de koekoek. Als je kijkt hoe makkelijk iemand in beeld komt als mogelijk slachtoffer, zou het opvallend zijn als het niet zo was. Je bent by default mogelijk slachtoffer bij elke controle, en als je later dus ofwel hulp vraagt, ofwel voor de bijl gaat, kunnen ze kraaien dat ze je al in de kijker hadden. (Zoals Cartman die in de aflevering 'The Coon' van South Park velen beschuldigt, en aan het eind victorie kraait als een van hen het ook blijkt te zijn - wat de kijker nog steeds niet wijzer maakt over wie Mysterion blijkt te zijn.)

Ze maken het nog even bonter in hoofdstuk 9, als wordt beweerd dat je subjectieve inschatting van ernst van dingen waar je geen kijk op hebt en zelfs geen goede definitie en constante meetmethode op toepast opeens objectief wordt als je die indruk van de ernst een *cijfer* geeft. Dit rapport is geschreven door mensen bij wie de number keys uit hun toetsenbord moeten worden gewipt om ze tegen zichzelf te beschermen.


Het is lang genoeg geworden, jongens. Ik denk dat jullie wel snappen dat er weer genoeg mis is aan dit rapport, dat weer veelte serieus wordt genomen door de media en de overheid. Ik word er moedeloos van, maar ik kan ook niet helemaal niets doen. Het moet er gewoon uit, en het is belangrijk dat mensen kunnen zien hoe dom en kortzichtig de "helden" van de overheid zijn. Dit flikken ze niet bij normale mensen.

20 opmerkingen:

Anoniem zei

Prima, en keihard stukje Zondares! verwen je statistiekmannetje maar een keer extra op kosten van het huis zou ik zeggen.

Leken zoals ik zouden nooit doorhebben wat er aan het rapport scheelt. Een rapport zo belangrijk voor beleid en publiciteit, misschien een idee dat hij een korte repliek-PDF maakt om voor de academisch onderlegde wereld dit rapport aan mootjes te hakken...

Altijd blij als je weer een blogje klaar hebt!

Rootman

PS Zorg svp altijd dat al je artikelen goed geback-upped hebt! De laatste tijd verdwijnen er blogs, mogelijk door de Ukraine crisis en de media oorlogen.

Anoniem zei

Inderdaad weer een goed stuk Zondares, mijn complimenten!

Anoniem zei

Vannacht de Twits bekeken van iemand uit de christelijke reddingsindustrie over de periode van 22-1-2014 tot 28-6-2014 0.00h

Ik heb gekeken naar:

- concreetheid van de twits; (of zijn het sfeer-twits)

- reisgedrag, hoe wordt gereisd, hoe vaak?
- maaltijden
- huurauto's
- verstrengeling privé & zakelijk?
- hoe komt het geld binnen
- worden bedragen genoemd, wordt feedback gegeven
op bedeltwits
- aantal betrokken personen.
- opmerkelijke kosten
- opmerkelijke twits
- opmerkelijke vraag-twits van anderen.

Gewoon om een beetje een beeld te krijgen voor mijzelf.

Ik heb nog een website/blog te gaan

En nog wat zoeken naar verslagen en rapporten.

Ik vraag me namelijk af
- hoeveel meisjes worden er gered
- of wilde ze toevallig al uitstappen?
- en wat voor kosten worden er gemaakt per gered
meisje.

Ik ga dat waarschijnlijk niet kunnen achterhalen.

Maar ik zag ook in de twits dat hier en daar meer twitteraars zich dit afvroegen.

Ik zou graag effectiviteitsrapportages met inkomsten en uitgaven opgaven zien van die organisaties. Zijn die openbaar?

Kunnen we die vinden? Al dan niet door informatie te combineren?

Wat is eigenlijk een erkend goed doel.

Rapporteren die cijfermatig?

Ik weet daar echt niets van af?

Nog maar s wat googelen?

#nieuwsgierig!! #dtv

Anoniem zei

Ik denk .....

.... je hebt harde pooiers én zachte pooiers.
De harde pooier is op z'n retour, de zachte pooier is in opmars. Legaliseren betekent dat de zachte pooier een legale dienstverlener wordt én controleerbaar is.

.... je hebt harde evangeliseerders én zachte evangeliseerders. De harde evangeliseerder is op z'n retour, de zachte evangeliseerder is er. Legaliseren betekent dat de zachte evangeliseerder (een legale?) dienstverlener wordt én controleerbaar is.

Een 'zachte pooier' die de boodschappen én allerhande karweitjes voor de hoer doet ....

óf ....

De zachte evangeliseerder die uitstaphulp bied, mogelijk? (láter) donaties ontvangt van de hoer.

Beiden doen in mindere of meerdere mate best goed werk? Vanuit het standpunt dat elke vrouw over haar eigen seksleven mag beslissen

Zoek de verschillen? (-:

Vertrouwen is goed, (externe) controle is beter!
We weten allemaal waarom!

De verleidingen zijn groot ......

Anoniem zei

Ja zo'n zachte evangeliseerder mét een maserati heeft ten spotte nog een argumentatie.

(Ironie) "ik wilde niet teveel opvallen tussen mijn potentiële hoererij-uitstap-cliënten. Al de Marokkaanse pooiers rijden tenslotte in Amerikaanse sportwagens. Én prestige en status is belangrijk in die scène. Ik doe t voor m'n eigen (psychologische) veiligheid."

Daar kan een directeur van een woningcorporatie een puntje aan zuigen.....

Zucht zei

spotte = slotte

Anoniem zei

Ik zie ook heel veel Hoeren met goddelijk geïnspireerde tattoo's. Het lijkt me goed als de kerk en de moskee alvast gaan doelsparen om die later te laten verwijderen als de Hoeren deze zat zijn (of van geloof willen switchen). Dit om te vermijden dat de belastingbetaler daar voor op gaat draaien.

Want als tattoos van pooiers op onze kosten verwijderd kunnen gaan worden, waarom dan niet de tattoo's van de reddingsindustrie. Dus reddingsindustrie willen jullie bij de tattoo voortaan de initialen van de kerkgemeenschap mee laten tatoeëren, dat scheelt later gezoek én dure discussies.

Anoniem zei

Ik verzoek ook iedereen de twits van de goddelijke reddingsindustrie eens goed te lezen op feitelijkheden.
En hoeveel donaties zullen daar tegenover staan én hoeveel feestreisjes naar Roemenië én hoeveel huurauto's én hoe groot zijn die huurauto's ........

Probeer eens uit 100 twits de echte feitelijkheden er uit te halen. Ik heb t gedaan. Je score zal laag zijn!

Ik zie heel veel hoeren stoppen en toch weer terugkomen, soms al na 2 weken. "Het hoerenleven was toch niet zo slecht".

Dus die twits van oooooohhhhh erectie ik heb weer een hoer gered, moet je echt een beetje met een paar korrels zout nemen.

En ook zo' n twit van "ik snap die mannen van rond de 50 niet die ik dan weer zo'n kamertje van een jonge hoer in zie gaan."

Jajaja nee .... Ik snap die katholieke kerk ook niet met die kleine jongetjes ..... Pak en betaal dan gewoon een hoer ........oneeee toch niet ...... die jongetjes zijn gratis ...... Onee toch niet de beroepsaansprakelijkheid van de kerk betaalt de claims .......... Ohneeee God zij dank ...... de Aegon heeft zich wat misdragen .... maar die geprobeerde claim van de kerk hebben ze Godzijgedankt niet gehonoreerd.

...... Excuus van God voor t verzieken van al die kleine jongetjeslevens ....... Excuus!!

Anoniem zei

Mij viel ook op dat de twits op vrouwen lijken te zijn gericht (ohh ik snap,zo een 50 jarige man niet).

bedelDONATIES voor t volgende reisje?

Een 50-jarige man snapt echt een andere 50-jarige man!

En natuurlijk het christelijke volk is het uitverkoren volk die neuken geen (minderwaardige) hoeren? Wij redden ze!

Gedenk dat in de digitale bijbel 426 keer het woord of woorddeel Hoer voorkomt!

Advies: in plaats van een nietszeggende twit "druk bezig geweest met mijn administratie"

Om de boodschap uit te zenden ... Goh goh ik ben zo bezig met niet leuke dingen en het is zo mooi weer

Reken met excel de kosten pre 'ahum' geredde hoer eens uit. Ik denk dat we gaan schrikken!

Concreet communiceren svp! Wij willen tabellen! Cijfers!

Anoniem zei

Een uiterst boeiende film over religie en prostitutie is:

'Water' een film van Deepa Mehta

Het caste-systeem speelt de hoofdrol in deze film.

Ook nu nog actueel, want het afgeschafte caste systeem ijlt nog generaties na ....... (Helaas).
Ook in een deel van onze Hoeren ..... (Helaas).

Fysiek Lastig te krijgen ..... Bollywoodwinkels verkopen deze niet. Digitaal geen probleem om te kopen. Ook te downloaden. ECHT ZIEN SVP. Het is geen saaie film!

'A magnificient film' -Salman Rushdie' staat op de cover.

"Water is a masterwork that stirs the soul"

Anoniem zei

Wat ik nou graag zou zien van de rescue industrie. (Gelovig of niet gelovig)

Is:

Serieuze no-nonsense uitstap verhalen van de rescue industrie.

De dames gaan van een inkomen van zeg 50 euro per kwartier met voldoende klanten naar een inkomen van EUR 8 per uur (schoonmaak oid).

Hoe zorg je dat ze die overstap kunnen maken.

REALISTISCH!

Ik zie ook dames die willen stoppen maar erg realistisch zijn ze niet. HOE KRIJG JE ZE REALISTISCH?

MET EEN WONDER?

Anoniem zei

Het komt SOMS wel eens voor dat ik ze dan maar uit filantropische overwegingen neuk als ze sms'n dan hebben ze tenminste weer geld. (Ze hebben niet altijd voldoende klanten).

Anoniem zei

En ze hebben vaak persoonlijke omstandigheden die een uitstap of overstap echt niet makkelijk maken.
- afgestemd op het nu.
- of geërfd vanuit een verleden.
- taal ......!

Dus die hoera twits (' er is er alweer één gestopt') daar word ik echt een beetje boos van.

Nonsens!

Ik word blij als iemand (gelovig of niet gelovig) mij kan overtuigen dat ik ongelijk heb!

Anoniem zei

ik ken Hoeren die speciaal met de rammadan op vakantie gaan omdat onze islamitische vrienden dan bijna niet neuken, slappe tijd qua klanten. En ook fiks sjacharijnig worden als ze dan geen geld hebben om naar het doelland te gaan. Voldoende klanten is echt een probleem en zeker niet alleen bij de oudste of de lelijkste meer bij diegene die alles soa-safe doen. Is mijn indruk.

Op 1 of andere manier moet je de soa-safe-werkende belonen ..... maar hoe?

Anoniem zei

Mensenhandel. Ja of nee?

Een hoer die wil uitstappen echt laten uitstappen is om financiële redenen moeilijk! Sterke inkomensdaling, van 50 euro bruto per kwartier naar 10euro netto per uur, bij een leven wat op een hoger financieel niveau is gebaseerd mét nog wat persoonlijke problemen, is heel lastig. Een groot deel van de dames heeft weinig opleiding, wel slim geworden, maar geen papieren.
Dat betekent dat als ze gaat werken ze waarschijnlijk fysiek zwaarder werk krijgt en mentaal lichter werk.
Prostitutie is fysiek licht werk en mentaal zwaar! Ook op dat front een grote verandering!

In de Hoererij kunnen ze starten en stoppen wanneer ze vwillen. Wat doen ze met de (grote) hond?

Ik geloof niet in een realistische uitstap zonder een langdurig en kei goed begeleidingsprogramma.

Wat ik geloof is dat de rescue industrie goed gelovige dames bekeert. Hier en daar faked dat ze een dame redden, of bij een drama verhaal van een dame die toch al uitstapte hun inzet zeer zeer sterk overdrijven.

Met deze verhalen weken ze donaties los bij het grote publiek, met name bij vrouwen. Met hun bekeringen van Hoeren weken ze ook (dwang)donaties los van Hoeren. Er is een christelijke organisatie actief die 25% inkomens bijdrage van Hoeren eist!!!! En dit op basis van een bloemetje een bijbeltje en een verhaal!
Een Hoer vertelde mij dit. Ik zei dat heb je verkeerd begrepen (taalmisverstand). Zei zij "ja maar ze sprak mijn taal!" (Ik donderde achterover van verbazing).
Er zijn dus christelijke reddingsorganisaties die bekeerde dames van een bronland inzetten om Hoeren geld af te dwingen op zeer twijfelachtige gronden.

Tel alle inkomensbronnen van deze christelijke organisaties op. En ze kunnen met dit geld heerlijk gaan bekeren in het bronland én daar weer onrust zaaien. Verschillende geloven ..... Etc

Ik zie het verschil niet met art 273, lid 1, sub 3, pooiers en sommige christelijke reddingsorganisaties!

- ze praten in de peeskamer gratis met Hoeren;
- ze weken geld los, nu of later;
- ze gebruiken dit geld voor hun bekeringsdrang in het
bronland van de Hoer of elders ....

ik heb ook Hoeren gezien die gesprekken met christelijke organisaties hebben gehad, bekeerd waren, zich (aangepraat) schuldig voelen over het Neuken .... Geen optie zien om uit te stappen. (Denk aan het Inkomensverlies, kinderen, familie onderhouden). IETS WILLEN DOEN om hun schuldgevoel spanning af te laten vloeien. Van tattoo's houden. Na hun vakantie met een vette religieuze tattoo terugkomen, "kijk s, mooi hè" op een plaats waardoor ze hun kansen op regulier werk verkleinen!!
"Ja hoor erg mooi', "zullen we maar neuken?"

DEZE HOEREN BESTAAN !!!

Er is behoefte aan goede eerlijke uitstapprogramma's!


Grrrrrrr

Anoniem zei

Wat ik ook bedoel is dat je donaties van Hoeren als aparte inkomensstroom moet behandelen en verantwoorden in je financiële rapporten omdat daar een art 273 check op plaats moet vinden.

Wordt er voldoende dienst geleverd voor het geld wat de Hoer geeft!!

Of hoeft dat niet omdat het een donatie.

Ik weet het niet.

Maar ik heb zeer sterke bedenkingen bij donaties van Hoeren, zolang Hoer niet een normaal beroep is. En zolang het stigma niet weg is.

Anoniem zei

http://www.stichtingdehaven.nl/uploads/downloads/Jaarverslag%202012%20Stichting%20De%20Haven.pdf

Zie blz 14 zakelijk netwerk
Zie blz 21
- giften EUR. 79138
- overige ontvangsten EUR 4259. (?????)

Bijdrage noodhulp prostituees EUR 5000

Zouden de overige ontvangsten de donaties van Hoeren zijn ??????

Ik weet het niet. Ik weet wel van Hoeren dat zij donaties & bijdragen aan Hoeren vragen!!!!

Hmmmm?

Anoniem zei

... dat zij geld van Hoeren vragen!! In de taal van de Hoer! onder de gift van 2 rozen en een soort van bijbeltje (brief an dich).

Ik heb zo mijn bedenkingen omdat ik de giften van de Hoeren niet als zodanig duidelijk in het verslag kan terugvinden.

Hoeren zullen er op in gaan en als ze stoppen en terug gaan naar het Hoeren leven is er dan een protocol over hoe ze het geld terugkrijgen etc etc.

Dat soort dingen vraag ik mij af!

Doordat bij Hoeren heel veel cash gaat is controle lastig.

Hoeren zullen nimmer aangifte doen zolang er sprake is van stigmatisering!

Ik ben geen voorstander van bekeringen in een peeshok!!

En dan komt zo een bekeerde Hoer (die uit een familiegroepscultuur komt) teug in haar familie met een ander of geen geloof, dat kan niet anders dan 'onrust' geven.

treurig.

Anoniem zei

@16-7-2014

Gedenk: het legaliteitsbeginsel! (Wikipedia)

Je comment is om meerdere (nog meer) redenen nonsens.

Anoniem zei

Weer een jonge vrouw die hier bekeerd is, is in haar thuishaven (een land in centraal Europa) een religieuze sekte ingedoken door de haar hier in Nederland in een peeskamer aangepraatte christelijke religieuze schuldgevoelens vs haar Hoer-professie.

Dank je wel Nederlandse christelijke organisaties!

Goed werk!

Doen jullie ook aan nazorg?