vrijdag 9 september 2016

Brief aan de Eerste Kamer

Omdat dinsdag de WRP in de Eerste Kamer wordt behandeld, heb ik maar weer een mail verstuurd naar alle kamerleden afzonderlijk. Je hoort dat eigenlijk naar het centrale adres van de Eerste Kamer te sturen, die het dan door moeten sturen, maar die hebben nou al twee keer mijn mail zoekgemaakt, dus die vertrouw ik allang niet meer.

EDIT: Diederik van Dijk (SGP) was zo vriendelijk om me te antwoorden, en vertelde me dat de behandeling pas op de zevenentwintigste is. Ik zal nooit wijs kunnen uit de agenda van de Eerste en Tweede Kamer, het is niet duidelijk en er verandert steeds vanalles.

De Eerste Kamer is veel wijzer geweest over de WRP dan de Tweede Kamer, want ze hebben hem vorig jaar teruggestuurd om te worden herschreven. Er was gewoon teveel mis mee. Nu ligt de wet opnieuw klaar om goedkeuring te krijgen, en het is nog steeds een onding. Hij is minder erg geworden, maar er is nog steeds niets goeds aan, en het geeft gevaarlijke wapens aan onze vijanden.

Ik denk niet dat er deze keer nog een lans voor ons wordt gebroken. De sociale druk is natuurlijk hoog, ze hebben dit ding aleens teruggestuurd, en nu is hij naar hun zin aangepast, dus dan wordt het sociaal gewoon heel moeilijk om nog nee te zeggen. Ik hoop natuurlijk van wel, maar ik denk niet dat het realistisch is. Maar ik stuur toch maar mijn berichtje, want je weet maar nooit. Er zitten wel mensen van goede wil in die Eerste Kamer. We moeten ze toch de informatie geven waarmee ze kunnen werken.


Geacht kamerlid,

Dinsdag aanstaande behandelt uw Kamer de novelle Wet Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden Seksbranche [33885]. Dit is een wetsvoorstel dat mij, evenals mijn collega's, veel zorgen baart. Deze wet wordt gepresenteerd als verbeteringen voor de mensen die in de seksbranche werkzaam zijn, maar doet eigenlijk het omgekeerde.

De WRP heet misstanden in de prostitutie te bestrijden en de positie van de sekswerker te verbeteren. De eerste versie van deze wet sneuvelde echter al in uw Kamer omdat de minister niet duidelijk kon maken welke daadwerkelijke positieve uitwerkingen van de wet konden worden verwacht, terwijl er zowel qua uitwerking als juridisch te veel aan schortte om het te accepteren als wet.

Als eerste wil ik opmerken dat een onderdeel van het oorspronkelijke wetsvoorstel, namelijk de centrale registratie van prostituees, op basis van mensenrechtenoverwegingen is geschrapt. In de novelle wordt echter via de centrale registratie van dezelfde gegevens en méér, benodigd voor het verkrijgen en behouden van vergunningen, deze zelfde registratie onderhands opnieuw voorgesteld. Dit is geen omissie, dit is een beleid dat vanuit Justitie wordt aangemoedigd. Dit verdient aandacht.

Ten tweede wordt door de keuze van definities in het wetsvoorstel elke prostituee, van de workaholic achter een raam op de Wallen tot de huismoeder die eens per twee maanden een klantje heeft, tot 'seksbedrijf' verklaard en daarmee impliciet vergunningplichtig gemaakt. In de MvT stelt de minister weliswaar dat het thuiswerken door éénpitters niet vergunningplichtig zou hoeven zijn, maar daar wordt geen waarborg voor in de wet gesteld.

Het ontbreken van die waarborg probeerde de vorige minister te rechtvaardigen door te stellen dat hij de gemeenten die nu al thuiswerkende éénpitters bestrijden niet wilde hinderen. Daarmee laat hij ons aan ons lot over ten opzichte van gemeenten die met de wet in de hand de onafhankelijke vrouwen willen bestrijden, maatregelen die volgens de MvT niet onder de doelstellingen van de wet vallen. Hij maakt ons vogelvrij.

Daarbij komt dat het handelen als onafhankelijk sekswerker nu al, voordat de Wet is aangenomen, door gemeenten bestuurlijk gestraft wordt. Bizar hoge dwangsommen worden opgelegd, sekswerkers worden zonder pardon en met lagere drempels dan voor andere burgers uit hun huizen gezet, Jeugdzorg wordt ingezet om hun kinderen af te nemen, en voor buurt, school, werk en familie worden de sekswerkers aan de schandpaal gezet omdat de politie rond gaat bellen met "waarschuwingen" over het werk van de onafhankelijke sekswerker.

Ontbreken van waarborgen is een thema dat telkens terugkeert in de WRP. De gehele wet bestaat alleen uit complete verplichting van èlke sekswerker om een gemeentelijke vergunning te verkrijgen of voor een vergunde baas te gaan werken, waarbij de wet voorschrijft dat in sommige gevallen er geen vergunning màg worden afgegeven, en er vooral veel handvatten zijn voor de gemeente om een vergunning te mógen weigeren.

Uberhaupt is er ruimte om prostitutie volledig te illegaliseren binnen een gemeente. De hoeveelheid vergunningen mag arbitrair worden gesteld, en met vaag beroep op leefbaarheid of openbare orde mag zelfs een nul-beleid worden gevoerd. Dat dit geen vergezochte ideeën zijn kan al worden gezien door te kijken naar Utrecht, dat de gehele aanloopsector heeft vernietigd, Amsterdam, dat met gestage sloop van de Wallen bezig is, en Den Haag, dat zich al jaren beraadt op het uitroeien van haar prostitutiestraatjes.

Er zijn geen waarborgen waarop de prostituee zich kan beroepen om rechten op een vergunning te kunnen doen gelden. De regels zijn aan de verbodskant open, gemeenten mogen alles in het geweer brengen om een prostituee het werken onmogelijk te maken. Aan de vrije kant is de wet gesloten: de gemeenten mogen geen toegankelijker beleid voeren dan in de wet beschreven is. In de wet ligt geen ènkel recht voor sekswerkers besloten.

In het bijzonder zijn de jonge meiden in de problemen. Meerderjarige vrouwen van onder de éénentwintig jaar, werkstudentes bijvoorbeeld, worden niet alleen uitgesloten van het krijgen van een vergunning, maar hun werk wordt verboden, en hun klanten geobjectiveerd (dus: of ze nu weten dat ze "te jong" is of niet) strafbaar gesteld, met een strafbedreiging tot een jaar hechtenis.

Er is veel in te brengen tegen het infantiliseren van meerderjarige prostituees. We staan vrouwen toe naar believen seksueel aktief te zijn vanaf hun zestiende, geld te verdienen vanaf jonger dan dat, maar die twee dingen mogen ze met deze wet pas verenigen als ze éénentwintig zijn. Volwassenen worden in hun autonomie en verantwoordelijkheid alleen beperkt als er zwaarwegend belang, meestal voor derden, meeweegt. Sekswerk is niets meer dan seksuele dienstverlening. Zonder mystiek onderbuikgevoel is er niets wat deze betutteling kan dragen.

De praktijk is nu al, voordat deze WRP met haar instrumentarium voor het afwijzen van vergunningen in werking is, dat gemeenten de vergunningen beperken tot een zeer klein aantal gevestigde exploitanten, waar lang niet elke sekswerker terechtkan. De tendens, sinds de opheffing van het bordeelverbod in het jaar 2000 regulering mogelijk maakte, is er juist één van uitsterfbeleid geworden. Het aantal bedrijven slinkt jaarlijks.

Nieuwe bedrijven maken geen kans. Zelfs nu er nog vrijheid is om het in verschillende gemeenten te proberen, is de ervaring telkens dezelfde: Men betaalt duizenden Euro's leges per aanvraag, wacht de maximale tijd die de wet toestaat voordat er antwoord moet komen, en krijgt dan te horen dat er beschikt is geen vergunning af te geven. Men moet zich als sekswerker dus maar schikken naar een exploitant en diens uit schaarste voortvloeiende macht, of illegaal gaan werken.

Ik zou in detail kunnen gaan, en de vele fouten in dit wetsvoorstel expliciet uit kunnen leggen. Daartoe ben ik ook zonder meer bereid. Als u interesse hebt in de achtergronden lever ik u overzichtelijk uitgelegd een beschouwing uit de praktijk, per artikel gespecificeerd. Ik ontvang graag uw aanvrage voor zo'n uitleg, waarbij u zich ook kunt beperken tot de elementen die uw bijzondere aandacht hebben.

De voornaamste boodschap over de WRP is echter: Deze wet criminaliseert nodeloos duizenden mensen. Zelfs memsen die legaal wìllen werken zullen niet legaal kùnnen werken. Dit alles zonder dat zij enige schade of lijden veroorzaken, en in een activiteit die met wederzijdse instemming en wederzijdse baat wordt beoefend. De WRP bevat geen enkel element dat misstanden bestrijdt, noch enig element dat sekswerkers een verbeterde rechtspositie biedt.

Zelfs als u tot de betreurenswaardig grote groep behoort die de rechten van sekswerkers zeer ondergeschikt vindt aan de strijd tegen misstanden in de prostitutie, zou deze wet u niet moeten bekoren. Hij voegt namelijk niets toe aan de strijd tegen misstanden. Weliswaar wemelt het voorstel van de handvatten om prostitutie te bestrijden, en beoefenaars, ondersteuners en cliëntele te straffen, vernederen en benadelen, maar daarmee is geen slachtoffer van misstanden geholpen.

Een hypothetisch slachtoffer van dwang of uitbuiting, die overigens nu al door 273f Sr strafrechtelijk wordt beschermd, zou immers als legaal werkende sekswerker in precies dezelfde situatie verkeren als voor de invoering van de WRP, en de illegaal werkende prostituee zou zich illegaal weten, daarmee strafbaar, en derhalve minder bereid zijn zich te openbaren. Hetzelfde geldt in meerdere mate voor klanten en faciliteerders, die zich met deze wet ook expliciet strafbaar weten, en dus een grote drempel moeten bestijgen om over misstanden naar buiten te treden. Meer doet deze wet niet.

De WRP bestrijdt geen misstanden, verbetert de positie van de sekswerker niet, beperkt de mogelijkheden van de sekswerker om mobiel te zijn en uit afhankelijkheid van vergunde exploitanten te komen, registreert privégegevens op wijzen die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn afgekeurd, en concentreert zich slechts op het eenvoudig en zonder verdere onderbouwing of verantwoording beperken of verdrijven van legale prostitutie door gemeenten. Als klap op de vuurpijl maakt het vrouwen die niet de ongrijpbare zegen van hun gemeente krijgen tot criminelen.

Ik hoop dat u met een kritisch oog zult kijken naar dit voorstel, en het niet wet zult laten worden. Ik kijk niet uit naar een herleving van de tijden dat sommigen van ons aan criminelen waren overgeleverd om ons in staat te stellen ons dagelijks werk te doen.

Hoogachtend,

Zondares
(pseudoniem)

15 opmerkingen:

Anoniem zei

kep er wel bewondering voor hoe je blijft vechten. wel een beetje moeilijk taalgebruik. Wat is arbitrair?

Anoniem zei

Ga je nou ook al naar de politiek schrijven? Heb je het zo hoog in je bol? Ga toch wat normaals doen.

Anoniem zei

"Ga toch wat normaals doen"


ja, inderdaad, ga naar het uitzendburo en zoek normaal werk, zoals ieder mens. En niet klagen als je na een minuut weer op straat staat omdat er geen werk is. En die 40 vacatures die voor het raam hingen zijn al 3 weken geleden vervuld. Het personeel was "vergeten" om ze weg te halen.

Anoniem zei

Aan: anoniem van 10 september 2016 03:00

Ik heb anders begrepen dat de vacature prostituee - mits voorhanden - in de vacaturebanken van het UWV voorkomt. Er wordt alleen niet expliciet mee geadverteerd. Ik vermoed ook dat qua adverteren voor deze job enige wettelijke restricties zijn.

Net zo goed dat we kinderartikelen niet op de allerlaagste schappen van de supermarkt plaatsen. En de reclame en verkoop van sigarettenreclame wettelijk beperkingen kent. Een zekere drempel Inbouwen.

Ik had vroeger een vriendin, waaraan ik absoluut met warmte én enig plezier aan terugdenk. Nu een paar jaar ouder geworden en reflecterend ..... denk ik wel eens, jij was de perfecte, intens gelukkige raam-hoer geweest. Exhibitionistisch, altijd in voor seks, vrienden die aan mij allerlei vreemde vragen gingen stellen. Als je in haar ogen keek, kon je alleen maar denken: seks, seks, seks. Mijn moeder was vreemd genoeg wat minder enthousiast over deze vriendin.

Anoniem zei

Dit lijkt een gewelddadige prostituee, maar dit is wat er écht gebeurd.

Religieuzen bedankt, het doel heiligt natuurlijk weer de middelen.

Anoniem zei

Mevrouw Shyreen Poyck van communicationart (adres: paviljoensgracht 76 te Den Haag) gaat dus op 25 meter van de entree van de doubletstraat werken, waar zich 200 ramen met 400 tot 500 hoeren bevinden. Let wel mevrouw Shyreen Poyck is volgens haar website hoogopgeleid.

Daarna gaat ze klagen over de doubletstraat die daar al ruim 35 jaar zonder onderbreking prostitutie faciliteert aan 400 tot 500 hoeren.

Zie link.

Mocht u één en ander gaan checken via Google Earth én Streetview dan ziet u waarschijnlijk ook aan de "raamdeuren" dat de woning zelfs een oud prostitutiepand is geweest.

Kan iemand mij de logica uitleggen?

Anoniem zei

Petje af. Zeer duidelijke brief.

Anoniem zei

Wacht maar tot ambitieuze dames vluchtelingen deze mogelijke zzp-vacatures in de doubbie gaan ontdekken. Het orgasme in de islam wordt tenslotte gezien als een ontmoeting met god. Google daar maar eens op.

Ik zou dat onderzoek wel eens willen zien waar die 30% leegstand in de doebbie op is gebaseerd óf is dat een losse kreet van Saskia Tannemaat geweest? Die alle vrouwen uitgemergeld vindt, zoals ze in haar haat-artikelen schrijft, omdat ze zelf een uitgezakte veel te vette trol is met acne-lidtekens van het stress-peuteren. De hoeren in de doublet zijn echt 1000 maal knapper én 100000 keer liever dan Saskia. Zit daar de pijn van haar door de Haagse schuilkerk gefinancierde en gemeentelijk gesubsidieerde anti-hoer-smaad- en haatcampagne? Is ze jaloers op de lijntjes van de dames?

Anoniem zei

Weet je waarom Saskia chocolade croisants aan Bulgaarse hoeren uitdeelt. Niet omdat ze denkt goh wat zouden Bulgaars hoeren lekker vinden? Nee het woord chocolade-croisant is in het Bulgaars en in het Nederlands hetzelfde. Én om haar anti-hoer-campagne te trekken én haar hoeren-haat-tekeningetjes wat aandacht te geven, spant ze de Haagse Schuilkerk als willige voorwaartse paardjes voor haar karretje. Die doen dan zelf weer hun collectes voor wat inkomsten. (Haar haat-gallerie was in met de kerk verbonden gallerie daar).

Én Shyreen, die spant de CU, zie de link in de posting hierboven voor de naam van het betreffende raadslid, voor haar hoerenhaat-karretje, om honderden-één-girls-bedrijven én hun klanten weg te pesten.

Van hun toegevoegde waarde aan de economie kunnen Shyreen en Saskia alléén maar dromen.

Én al die overlast van de hoeren?
- Shyreen is willens en wetens op 25(!) meter afstand van de hoeren gaan wonen & werken, tientallen jaren nadat de hoeren daar
gekomen zijn. (Check haar kvk maar).
- Saskia heeft haar werk sinds kort binnen een paar honderd meter van de hoeren in een artcollectiefje.
Hm overlast én dan op 25 resp. 200 meter van 200 ramen met 400 hoeren gaan wonen én werken, ja ja, geloofwaardig hoor,
Én die andere hooeren met nog eens 200 ramen in de Geleenstraat zitten ook nog op 1 km afstand. Ja ja.......

Deze twee dames zijn zwaar EVIL én ALLÉÉN UIT op eigen gewin! (kunst verkopen, subsidies incasseren, huizenprijzen die ten onrechte omhoog gaan als de hoeren weg zijn. Huizenprijzen reageren namelijk op het denkbeeld over hoeren, niet op de realiteit.)

De straat met de hoeren is één van de straten in Den Haag met de minste zwerfvuil. Dat zegt misschien wel iets over het gedrag van de hoeren én hun klanten. Ga zelf alstublieft eens kijken, loop er eens rond, drink eens een bakje koffie met een hoer. Dat kost je EURO 34,00 voor 20 minuten. 30 EURO voor het praatje én 4 euro voor twee koffie (die koffie kan je daar in de buurt wel even 2go halen. Doe dat eens!

Eerste kamer leden, besteed je inkomen eens nuttig, ga eens met een hoer in DOEBBIE praten! Kosten EURO 34 pp/20 minuten. Én ik neem aan dat de reiskosten minimaal zijn...... Den Haag hè!

Anoniem zei

Eerste kamerleden: Sommige mannen vinden het botergeil als een hoer een beetje spannend doet, dus observeer extreem goed! Ga de huizen van Saskia (Veerkade) en Shyreen (paviljoensgracht) eens bekijken. Én bedenk je eens hoe ze gehandeld zouden kunnen hebben en waarom. Lees de artikelen van Saskia én ga dan eens rondlopen in Doebbie. Ga eens op een bankje zitten op de bierkade én kijk eens als de school een stukje verder uit gaat hoe relaxed de moeders met hun kinderen langs de ingang naar de hoeren lopen. (De hoeren zijn niet zichtbaar voor de kinderen. Kijk hoe de moeders relaxed kwebbelen met elkaar, niet eens doorhebben dat één van de kindjes een klein stukje richting de hoeren fietst én weer omdraait. De moeders zien het niet. Ze hebben het te druk met kwebbelen met elkaar.

Ga dat soort observaties eens doen, staar eens in het water van de bierkade. Denk na. Over dat de hoeren daar al ruim 35 jaar zitten.

Observeer & DENK!

Ga je dieper zoeken in de archieven dan vind je zelfs nog een artikel over Haagse Leen en over Spinoza in combinatie met de Doubletstraat.

Doebletstraat hoort in het centrum én is strikt genomen, vind ik, zelfs seksueel cultureel erfgoed.

Anoniem zei

Hoeren vinden een paar winkeltjes in de buurt óók prettig. Even een kopje koffie halen. Even met een klant lunchen op de grote markt. Hoeren willensoms op hun scootertje of fiets naar hun werk, willen ook graag veilig naar huis. Én niet altijd maar met taxi's als het lekker weer is, maar lekker lopend. Én dan gaan we ze weer wegduwen op een industrieterrein? Waarom. Omdat religieuzen allergisch zijn voor seks? Óf omdat de hoeren hun stem om moverende redenen niet laten horen?

Waarom?

Anoniem zei

Én eerste kamerleden als iemand u herkent, verwijst u naar deze postings! Hoe kan je realistisch beslissen als je niet weet waar je over praat. Veel mannen met bedrijven etc durven niet naar raamhoeren juist voor het risico op herkenning. Ik geef jullie met deze posting de mogelijkheid de drempel over te gaan en eens te gaan kijken.

Anoniem zei

Eerste kamerleden: er zijn bejaarde mannen die met hun scootmobiel naar de hoeren rijden. De dames vinden dat prima én zelfs grappig. Het zijn makkelijke en lieve klanten. En dan gaan we de hoeren op industrieterreinen plaatsen, terwijl juist seks voor ouderen een taboo-doorbrekend issue aan het worden is? Achter iedere man met een scootmobiel zijn er nog duizenden die dit wel zouden willen, maar de mogelijkheid niet hebben. En de hoeren dromen van deze makkelijke klanten..........

Doebletstraat ligt gunstig, voor de hoeren én de klanten,

Én waarom zijn het die oudere vrouwen met hun irritaties over hoeren? Shyreen, Saskia, Renate .........

Waarom?

En altijd maar die onterechte emo-argumentaties over kinderen in de strijd gooien.

Het is net als met zwarte piet. De kinderen interesseert het geen biet of piet zwart is of niet.

Een kind kan je echt uitleggen op zijn of haar niveau dat er mannen zijn die graag een kusje van een mevrouw kopen omdat ze even geen mevrouw thuis hebben, jij vind een kusje van mamma toch ook leuk?

Een kind accepteert dat! Een volwassene heeft allemaal oeis, oopzen en ohhhhhs in zijn of haar hoofd.

Anoniem zei

Voor een man, althans voor mij, is het moeilijk te begrijpen dat jonge dames geen enkel probleem hebben met seks voor geld met zelfs veel oudere mannnen. Mannen hebben hier een wat andere perceptie op lijkt het. De dames houden er een zeer redelijk inkomen aan over, met niet al teveel inspanning. Vergelijk het met stappende jonge rondsnuffelende dames die een hele avond stappen op kosten van hun potentiële vriendjes, die ze, zeg maar, eigenlijk uitbuiten, want de vaak voorgespiegelde seks wordt uiteindelijk meestal niet geleverd. Mischien is de gemiddelde loonkloof van 8?% tussen werkende mannen en werkende vrouwen wel minder onterecht dan in de damesglossies Steeds maar weer wordt herkauwd.

Vrouwen zoeken macht, geld en nestkasten én zijn bereid daarvoor seks te leveren.
Mannen zoeken schoonheid & geilheid en zijn bereid daarvoor seks te kopen.

Dat is mischien niet zoals het zou moeten zijn, dat is zoals het is.

Er circuleert een anti-prostitutie filmpje op internet van een jongere man die een hele oude vrouw beft. Dat is een filmpje dat de door mij geschetste optiek ook onderstreept. Helaas heb ik de link hier niet voorhanden...

Zo zit onze cultuur (nog) in elkaar.

Wil je hier verandering in ..... dus bijvoorbeeld. mannen die voor geld met plezier díé oudere vrouwen beffen die daar behoefte aan hebben, dan is een cultuuromslag nodig.

Prostitutie zie ik niet direct verdwijnen in onze cultuur, u?

Anoniem zei

Oudere vrouwen lijken ook meer behoefte te hebben aan een fijne boswandeling met een jongere man voor geld, dan dat ze seks wensen te kopen, of vergis ik me nu sterk?

Vrouwen? Reageer eens?