maandag 22 november 2021

Snap de overheid

De overheid is de grootste macht in de samenleving. Zelfs de grote bedrijven, hoeveel teveel macht die ook hebben, kunnen niet op tegen de overheid. De overheid maakt de regels, de overheid heeft de politie en het leger. De overheid bepaalt uiteindelijk. En als de overheid zich tegen je keert, of zich tegen je laat gebruiken, heb je een groot probleem. Dat hebben we al heel lang mee moeten maken.

Het ligt voor de hand om dan bij de overheid te gaan klagen, lobbyen of je positie uitleggen. Vooral als de overheid zijn schadelijke akties doet omdat ze geloven in fabeltjes. Er zijn dus al generaties hoeren geweest die hebben geprobeerd om de overheid op alle manieren te laten zien dat ze verkeerd bezigzijn. En al jaren is het resultaat hetzelfde, namelijk mooie woorden en meer repressie.

Ik draai in dat circus nou al een poos mee, en ik heb veel met schade en schande geleerd. Ik heb nog meer geleerd door mensen in mijn hulpploeg, die bij overheden en in de politiek werken, en dus van binnenuit kunnen vertellen over hoe het toegaat in dat enorme apparaat. Het is heel ontransparant namelijk, en ookal staat het nieuws elke dag vol over de overheid en de politiek, je ziet heel veel belangrijks níét.

Mijn blogje staat vol met uitleg over hoe het is onder de zool van de overheid die je probeert te vertrappen, maar over hoe die overheid vanbinnen werkt heb ik nog niet zoveel geschreven. En dat is wel belangrijk. Niet alleen om beter te begrijpen wat de overheid doet en wat je dus kan verwachten, maar ook omdat er een heleboel naïeve ideeën door het putje kunnen over wat je voorelkaar kan krijgen.

Dit stukje is dus vooral voor collegaatjes die voor onze rechten op willen komen. Die wil ik niet ontmoedigen, zeker niet, maar ik wil ze wel wat realiteit laten zien zonderdat ze die moeten ontdekken nadat ze heel veel werk voor niets hebben gedaan. We zijn eigenwijze krengen, dus ze zullen het alsnog wel op hun manier blijven proberen, maar ik hoop dat ze dan hun koers kunnen verleggen voordat ze verbitterd zijn.

We leren op school dat we in een demokratie wonen, waar we de politiek elke vier jaar kiezen, die dan de overheden gaan besturen. Wie we kiezen voor de Tweede Kamer besturen het land, wie we kiezen voor de Gemeenteraad besturen de gemeente, en bij mij op school hàdden we het nieteens over de Provinciale Staten, behalve dat die de Eerste Kamer kiezen. En over die Eerste Kamer was weinig nuttigs te zeggen.

De Tweede Kamer levert een Kabinet, de ministers die de ministeries besturen. Die worden door de Tweede Kamer gecontroleerd. In het parlement wordt gedebatteerd over allemaal moties en wetsvoorstellen die de Kamer kan doorvoeren. De meeste stemmen gelden, en als je dus de meeste parlementariërs aan je kant krijgt, krijg je je zin. Als je een minister inlicht, stuurt die zijn ministerie de goede kant op.

Als je dat idee voor ogen hebt, ga je helemaal de mist in.

Ten eerste is dat hele systeem van een parlement dat de macht controleert een wassen neus. De politieke traditie is al sinds mensenheugenis dat een kabinet in achterkamertjes een akkoord sluit waar ze zich aan gaan houden. De kabinetspartijen hebben een meerderheid in de Kamer, die automatisch met hun kabinet meestemt. De oppositie kan tegenstemmen wat ze willen, maar ze hebben altijd een minderheid. Een dissidente kabinets-parlementariër is een schandaal wat afgestraft wordt. Het parlement zit er na het kabinetsakkoord dus eigenlijk voor niets.

Als je daar kritiek op hebt, krijg je vaak te horen dat er in een demokratie nou eenmaal compromissen moeten worden gesloten. Maar een compromis zou zijn, als de ene partij de hoeren wil vernietigen en de ander niet, dat er dan maar een beetje halverwege geschopt wordt tegen hoeren. Wat we nu hebben is gesjacher, dus eerder: jij mag de hoeren vernietigen als ik mijn monstersubsidie op elektrische auto's erdoor krijg. De stokpaardjes worden geruild, terwijl die nou juist weggestemd zouden worden in een werkend parlement.

Dat is ook waarom er zo paniekerig werd gereageerd toen deze zomer er een realistische kans kwam dat er een minderheidskabinet zou komen. Dat zou betekenen dat dingen ècht in het parlement beslist zouden worden, en het niet allang in de achterkamertjes was geritseld tussen de kabinetspartijen. Dat is de dood voor de stokpaardjes, en alleen wat bij alle gezindten in de samenleving welkom zou zijn, zou erdoor komen. Daar gaan die politici niet voor.

Ookal wil D'66 niet opnieuw met de CU in een kabinet, ze zijn tochmaar geknikt omdat het alternatief misschien de demokratie van een minderheidskabinet zou zijn. En de andere partijen ook, maar minder pijnlijk in het spotlight, en minder duidelijk hypocriet vanwege hun partijnaam. Als er eenmaal een kabinetsakkoord ligt, is de rust weer teruggekeerd, en kunnen ze weer regeren vanaf hun stokpaardjes. Het enige moment dat jij dus via Kamerleden wat kan veranderen, is terwijl het kabinetsakkoord wordt gevormd. Daarna zit alles muurvast.

En ondanks al dat goedkope opportunisme en al dat gekonkel zijn politici wèl uit idealisme begonnen met hun job. Dat kan je het best zien aan politici die net zijn aangetreden, die hebben dat idealisme nog niet weggetrapt in een hoekje omdat het in de machtsstrijd in de weg zat. Later worden ze gewoon politieke sjacheraar. Kijk maar naar professor Plasterk, die hard heeft meegewerkt om het onderwijs af te takelen, en de Nederlandse bevolking massaal liet afluisteren. Of privacy-voorvechter Kees Verhoeven, die in de Kamer de Sleepwet stond te verdedigen. De macht wint het altijd van de idealen.

Ze zeggen weleens: follow the money. En dat is wel waar, geld en gewin zijn belangrijk voor politici. Als die lief zijn voor grote bedrijven, kunnen ze na hun politieke carrière rekenen op dikbetaalde lobbybaantjes, of zelfs dikbetaalde nepbaantjes als "commissaris" in een Raad van Commissarissen. We behandelen dat niet als corruptie, omdat de betaling pas na de bestuurstermijn komt. Maar dat is het gewoon wel.

Toch is dat niet het belangrijkste. Je ziet dat de politici in hun overwegingen eerst kijken naar het landsbelang, want daar zitten ze voor. Maar als hun ideologie of geloofsartikelen daarmee botsen, krijgen die voorrang. Als er genoeg poen inzit, willen politici makkelijk landsbelang èn hun ideologie opzijzetten. Maar alles, àl die dingen, wijken voor macht. Als een politicus meer macht kan krijgen, wijkt daar alles voor, inclusief hun eigen geldgewin.

Er is iets verslavends aan macht. Mensen met macht gaan onredelijk ver om die macht veilig te stellen. En macht stel je alleen veilig met meer macht. Je moet immers die macht beschermen tegen andere mensen die hem af willen brokkelen, en daarvoor moet je macht hebben over die andere mensen. Mensen kunnen er niet tegen macht te verliezen. En politici, die een carrière hebben gemaakt van meedingen naar macht, zijn daar nog gevoeliger voor dan wie ook.

Al heel snel wordt het gewoon macht om de macht. Als je niet machtswellustig bent als politicus, word je wel opzijgeschoven door een partijgenoot die dat wèl is. En die kan dat, met de macht die jij net hebt laten liggen. Politici willen hun klauwen diep in het pluche slaan, en wat ze met dat pluche gaan doen is ondergeschikt. Onder politici wordt machtswellust gerespecteerd. Ze noemen dat alleen "ambitieus" en "bereid om verantwoordelijkheid te nemen."

Politicus zijn is een job waarbij integriteit in de weg zit, en macht àlles is. Ze graven zich in als een teek in de pels van de overheid, en net als een teek steken ze alleen hun kont naar buiten om poepjes te doen, om zich te laten gelden. Dat is gedeeltelijk om hun idealen op te leggen, maar uiteindelijk vooral om in een goed blaadje te komen bij hun kiezers, en belangrijker, hun partijgenoten. Die poepjes stinken nog wel naar hun gedachtengoed, al zit er nog maar weinig echt gedachtengoed over het bouwen van een betere wereld in.

Maar het zit er nog wel. Bij elke politicus kan je het nog vinden, hoe bedorven ze ook zijn door de politieke kultuur. Er zit idealisme, en als je dat kan aanwakkeren met een ideaal dat hun macht niet in de weg zit, krijg je wel wat voorelkaar. Natuurlijk niet genoeg om ze stand te laten houden als ze worden bedreigd vanuit de partijdiscipline, of worden gekocht met een dikbetaald baantje of een vleugje meer macht, maar genoeg om wat van het geluid te laten horen. Reken alleen niet op een ruggengraat.

Een ruggengraat is namelijk vooral een hindernis om op te klimmen in de politiek. Meewaaien met wat de mensen die de nieuwe klimmer uit de emmer moeten kiezen op dat moment zoeken, dat is de weg vooruit. Geen principes hebben, maar wel overtuigend kunnen doen of je het met iemand eens bent. Bij veel tegenstrijdige groepen tegelijk populair zijn, omdat je kan doen alsof je al die tegenstrijdige ideeën tegelijk in je hartje hebt, dàt is de grote kwaliteit die voor opklimmen zorgt.

Politici hoeven in ieder geval zich geen zorgen te maken dat kennis over hun portefeuille belangrijk is. De ene na de andere minister krijgt de teugels in handen over ministeries waarvan ze nieteens goed begrijpen wat het doet, en als je de debatten in de Tweede Kamer volgt schrik je echt van hoe ongeïnformeerd en onwetend de politici zijn. En dan nieteens eentje, die dan wordt gekorrigeerd of uitgelachen door de rest, maar allemáál. Het is de norm. Ze maken wetten over dingen die ze in de verste verte niet begrijpen. Echt, lees maar eens wat debatten of commissievergaderingen na.

Het probleem is niet alleen dat politici onwetende en onbetrouwbare sjoemelende sjacheraars zijn, al is dat opzich al een groot probleem, maar ook dat de opbouw van de hele overheid veel ingewikkelder is dan je op school leert, en hoe ze graag doen alsof in de pers. Het grootste stuk van de overheid zit net als bij een ijsberg onder de oppervlakte, in het ambtenarenapparaat.

Nederland heeft meer dan negenhonderdduizend ambtenaren. Het is een enorm stuk van de samenleving, een enorm stuk van de economie, en een monsterlijk groot apparaat dat vanaf de kop zogenaamd bestuurd wordt door een handvol ongeïnformeerde kiftende schijnheilen die minder interesse hebben voor hun ambtenarenapparaat dan voor hoeveel macht voor de volgende sprong ze uit hun positie kunnen persen.

Die politici zitten er kort, en als er iets rot blijkt te zijn in hun organisatie, zijn ze zelf het haasje, of het nou door een serie voorgangers komt of niet. Ze hebben dus helemaal geen motivatie om in hun organisatie op zoek te gaan naar verbeterpunten. Als ze dat al konden, want ze hebben de kwalifikaties niet. En als ze dat al zouden wìllen, want als zij een boekje opendoen over een ander, doet die ander dat ook over hèn. Bovendien is het not done, en de mores zijn in de politiek netzo belangrijk als in een studentenvereniging.

Politieke bazen van ministeries of andere overheidsinstanties hebben maar beperkte invloed op hoe zo'n ambtenarenapparaat werkt en zich ontwikkelt. Ookal hebben ze op papier de macht om heel veel aan te sturen, in de praktijk valt dat heel hard tegen. Die minister hoort wat er in het ministerie gaande is van zijn topambtenaren, hoort wat de mogelijkheden zijn van zijn topambtenaren, en moet erop vertrouwen dat zijn topambtenaren zijn opdrachten uitvoeren. En als het "niet lukt" is dat zijn schuld.

Als je de serie gezien hebt, denk je nu meteen aan de BBC-serie "Yes Minister." Die is grappig, en je ziet veel echte problemen terug, maar in die serie wordt de minister de hele tijd gefopt en subtiel door zijn ambtenaren gemanipuleerd. In de Nederlandse politiek is het minder subtiel. De enige bron van informatie die de Nederlandse politicus heeft is zijn ambtenarenapparaat, wat hij moet zeggen in de Kamer of de Raad is voorgekauwd door zijn ambtenaren, hij is gewoon hun sokpop.

Je ziet dat heel duidelijk door bijvoorbeeld naar burgemeesters te kijken. Aleid Wolfsen, die het Zandpad vernietigde, kon in de Raad en in openbare debatten nooit een samenhangend verhaal ophangen over waarom hij deed wat hij deed, en waarmee hij was overtuigd door zijn ambtenaren was meteen doorgeprikt. Dan stond hij er hulpeloos bij, terwijl hij vasthield aan wat hij voor "signalen" van zijn ambtenaren had gehoord.

Wolfsen werd opgevolgd door van Zanen, een man van een radikaal andere partij, met een radikaal andere achtergrond, met een radikaal ander karakter. Toen hij net aantrad, was hij het eens met iedereen dat het Zandpad-beleid niet te volgen was, en deed hij toezeggingen er kritisch naar te kijken. En binnen de kortste keren was wat hij zei, en waar hij zijn handtekening onder zette, precíés hetzelfde als Wolfsen. Want het kwam van dezelfde ambtenaren, die aan zijn touwtjes trokken. Sharon Dijksma is nu burgemeester, en die is een vormeloze massa die nieteens een moment van eigenheid had voordat ze het mondstuk werd van haar ambtenaren.

En toch hebben politici wel degelijk macht over het ambtenarenapparaat waar ze de baas over spelen. Ze kunnen veranderingen aanbrengen in vanalles, al kan dat worden omgekat en gefrustreerd door de ambtenaren die het uit moeten voeren, maar er kan worden veranderd. Dan gaat het vooral om administratieve dingen. Neem nou het omzetten van de regionale politiekorpsen naar één landelijk korps. Het kost fortuinen, het gooit alle organisatie ondersteboven, het werkt niet en het doet níéts aan de misstanden die er al waren. En zolang er aan die laatste voorwaarde is voldaan, kan er best wat veranderen. Vooral kosmetisch.

Waar politici bestuurlijk èchte veranderingen mee kunnen maken, is doordat ze bepalen wie er welke funktie krijgt: benoemingen. De instanties zijn een soort apenrotsen, met de meeste aapjes tam en kalm onderaan, en een handjevol die willen klimmen. Een politicus kan ervoor zorgen dat mensen met de politieke kleur die hem bevalt opklimmen, en van binnenuit de instantie besturen. De junta die ze zo organiseren drukt wèl een diep stempel.

Die aapjes kunnen ze kiezen uit een beperkt aantal kandidaten. Het zijn altijd dezelfde koppies die rondgaan in de topambtenarij, het is bij een omwenteling ook niet dat je veel nieuwe gezichten ziet, maar meer alsof je in een wasmachine kijkt. Het is hetzelfde spul dat rondgaat, en dan van zonden schoongewassen is. Mensen van buiten kunnen niet ingetrokken worden, want die hebben niet de "bestuurservaring." Dat woord betekent "ze zijn niet één van ons."

Een doortastende politicus wil dan graag schoon schip maken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een ambtenaar eruitschoppen is al heel lastig op de werkvloer, maar ongeveer onmogelijk op topambtenarennivo. Bovendien maken zelfs de types die elkaar doodvechten één front als er met hun kaste wordt gefuckt, en wordt er uiteindelijk aan hun oordeel over hun instantie meer gewicht gegeven dan die van de politicus die hun baas zou moeten zijn. Die vlieger gaat dus niet op. Ze moeten maar hopen op een gaatje wat ze in mogen vullen.

Op die manier ben je na een tijd van macht van één partij vastgezet in één soort beleid. Bijvoorbeeld Amsterdam, daar is de PvdA zoveel jaren aan de macht geweest dat het hele ambtenarenapparaat doortrokken is van Asscher-achtige denkbeelden. Nieuwe poltici hebben geen nieuw bloed om op te trekken door de rangen, want het hele apparaat is één pot nat, en nieuw bloed moet vanaf de onderste verdieping naar boven vechten voordat er wat kan veranderen. Dat duurt nog vele jaren. En of die nieuwe lichting echt béter gaat zijn?

Met al die beperkingen wat je met politici kan, en met hoeveel macht de ambtenaren hebben, lijkt het logisch om met ambtenaren te gaan praten over je problemen, en te proberen die aan je kant te krijgen. Maar dat is zo makkelijk niet, en dat komt weer vooral door de ambtenarenkultuur, en daar ga ik nu heel in het kort wat over uitleggen.

Politici vechten om de spotlight, en willen allemaal groot en belangrijk worden. Bij ambtenaren is dat meestal niet zo. De meeste ambtenaren willen juist een rustig baantje met afentoe een promotie die vooral betekent dat ze van baas wisselen en ze het gevoel geeft dat ze niet helemaal stilstaan, en dan op hun gemakje door naar hun pensioen. De ambtenarij is een superveilige baan, en dat trekt een bepaald soort mensen aan.

Ze zijn er wel, ambitieuze ambtenaren. Die klimmen danook makkelijk, en die worden de baas en zetten de toon. Het verschil met de werkvloer is heel voelbaar, maar er is wel duidelijk overloop. Of meer "neerdruip," waarbij je de mentaliteit van de ambitieuze ambtenaren ziet doorwerken naar de werkvloer toe. De overheid wordt het meeste van zijn vorm gegeven door die sturende topambtenaren. Dus hun cultuurtje is belangrijk om te leren kennen.

Topambtenaren zijn allemaal geïnteresseerd in carrière maken, maar je moet niet de vergissing maken dat je ze ziet als de carrièretijgers uit de private sektor. Topambtenaren zijn allemaal ambtenaar omdat ze de roeping hebben om iets met de overheid te dóén, om de overheid te máken. Ze zien de overheid als iets heiligs, als iets wat de ruggengraat van de samenleving is, en iets wat ze als gereedschap kunnen gebruiken om de samenleving te máken.

Ze hebben de neiging om dezelfde kant op te denken. Er zitten opvallend veel gelovige mensen tussen, en er zitten heel veel mensen tussen die autoriteit fijn vinden, en zich niet voor kunnen stellen dat je een goed mens kan zijn zonder autoriteit fijn te vinden. Het zijn van die mensen die zich in hun bubbel van netheid opsluiten, en die naar andersdenkenden vooral kijken met de vraag hoe die te bekeren zijn. Of te verwijderen.

Daarvoor is macht nodig natuurlijk. Niet alleen macht binnen je instituut, maar ook macht van dat instituut over de samenleving. Vanuit de instanties komt danook al sinds mensenheugenis een roep om meer grip op de samenleving, om meer bevoegdheden, en daarbij ooknog om minder verantwoordelijkheid. Ze willen meer mogen, en met meer wat ze niet mogen kunnen wegkomen. Stapje voor stapje krijgen ze al decennia hun zin, en het is nooit genoeg.

In de ambtenarij is er niet een gevoel dat ze door iemand verantwoordelijk mogen worden gehouden. Officiëel is er een minister de baas, maar die moet niet echt gaan ingrijpen, want anders wordt er gemauwd en gewoon dwarsgelegen. En als de ambtenaren boos hun armen over elkaar doen, kan die minister niets meer. Ze zien uiteindelijk het ambtenarenapparaat als de ultieme norm voor alles. Een ambtenaar zei het zo:
De enige wegen zijn de ambtelijke wegen. Enig ander pad is ondenkbaar. De enige werkelijkheid is de ambtelijke werkelijkheid. Procedures gaan boven de resultaten van die procedures. Notulen gaan boven de realiteit van waar de vergaderingen over gaan.
De sociale cultuur binnen de ambtenarenwereld is er één van jasje-dasje, van formaliteit en van kouwe kak. De werkcultuur is alleen waar het om gaat, en die is een totaal respekt voor burokratie. Ik heb het door ambtenaren horen omschrijven als "notulencultuur," dat àlles wat ertoe doet via procedures, notulen en memo's moet worden gedaan, omdat iets proberen te regelen op een praktische manier wordt geweigerd. De procedure gaat voor alles, buiten de dwangbuis van de procedure breken is ondenkbaar.

Tussen de ambtenaren is het weer anders, daar heb je een angst- en loyaliteitscultuur. Als je je een keer verstapt met de protocollen en procedures kom je erachter hoe wraakzuchtig het ambtenarenwereldje kan zijn. Als je een bedreiging lijkt voor hun vaste, voorspelbare wereldje van mores, ben je een bedreiging, en die wordt uitgekotst. Voor een aantal mensen die ik ken is dat de reden geweest om over te stappen naar het bedrijfsleven. Het is een raar kontrast van een bezadigde old boys club en een bedrijf-achtige struktuur.

Het belangrijkste waar iedereen mee bezig is, is je kont dekken. Het belangrijkste is telkens je dingen voorelkaarkrijgen terwijl je kan volhouden dat je handen gebonden zijn, en alle procedures en protocollen zijn gevolgd, en jij niets hebt gedaan wat niet in een procedure zit, en dat het vooral niet jouw schuld is. Want dat dingen niet jouw schuld zijn, dat is het allerbelangrijkste. En als jij je aan een procedure of een protocol hebt gehouden, is jou niets te verwijten.

Dat hebben de ambtenaren sowieso goed voorelkaar. Er is heel duidelijk omschreven wanneer je een ambtenaar mag ontslaan of een sanctie op mag leggen, en dat is héél beperkt. Vooral bij hogere ambtenaren. Eigenlijk is het alleen als de ambtenaar zondigt tegen de regels van zijn instituut, de normen van de samenleving hebben er verder weinig over te zeggen.

Als een instituut buiten zijn boekje gaat, is dat geen schandaal dat leidt tot een opschonen van het instituut. Kijk maar naar die walgelijke toestand met de toeslagen. De politicus bovenaan vangt alle klappen, er zijn geen echte consequenties voor de ambtenaren. Die vinden het al erg genoeg dat ze er zo lelijk opstaan bij het publiek, en niet door mogen gaan met hun wanpraktijken. Als ze daar al echt mee stoppen. Ze beloven er wel extra vergaderingen over te beleggen, en zichzelf beter in de gaten te houden.

Het is ook mooi geïllustreerd door de vellen met weggelakte tekst die je krijgt als antwoord op een WOB-verzoek. Volgens de Wet Openbaarheid Bestuur mag je opvragen wat de overheid heeft bedisseld over dingen die je aangaan, maar er mag worden weggelakt wat kan worden terugherleid naar de standpunten van een individuele ambtenaar. Anders zou dat een soortvan verantwoordelijkhouden zijn van die ambtenaren voor wat ze doen, en dat mag niet.

Je krijgt dus vel na vel met alleenmaar lak terug. Want die ambtenarenstandpunten zijn uiteindelijk waar ambtelijke besluiten om gáán, hoeveel gelul er ook is over procedure en protocol. En daar heeft de nieuwsgierige burger of journalist niets mee te maken. Dus komt er helemaal geen openheid, alleenmaar pagina na pagina afgelakt met lak aan die burger. En daar komen al vele jaren geen gevolgen van.

Soms komt er iets per ongeluk in de openbaarheid terecht, zoals met Afghanistan. Opeens piepte er tevoorschijn dat de ambtenaren het tijdens een crisis waar levens op het spel stonden, de boel hadden lopen vertragen en ingewikkelder hadden lopen maken. En dat allemaal maar om niet degene te zijn die tegen procedure inging, en om maar niet degene te zijn die de schuld zou krijgen van de blunder. Aan mij lag het niet, ik volgde de regeltjes. Als dat erkend wordt, en iemand anders de schuld toegewezen krijgt, dan gaan we nogeens kijken of we iemand uit de handen van de Taliban kunnen redden.

Het is een verleidelijk idee om ambtenaren tegen elkaar uit te spelen. Dat is iets wat bij nieuwe politici nogweleens een plan is, als ze ontdekken hoe weinig invloed ze hebben op zo'n instituut. Dat werkt alleen niet, want het belangrijkste stuk van de machtsspelletjes in zo'n overheidsinstituut is je omringen met mensen die loyaal aan je zijn, en een gesloten kliek te maken. Kompleet met een erfopvolging voor als je met pensioen gaat, of omhoogklimt op jouw beurt.

Wat dat betekent uiteindelijk, is dat de ambtenarenwereld bepaalt wat de overheid bestuurlijk is en doet. De politiek heeft daar qua bestuur heel weinig grip op, ookal doen die alsof er vanalles van henzelf afkomt. De overheidsinstituten hebben hun eigen blik op de wereld, waarbij ze helemaal in hun werk wonen, en nauwelijks wat meekrijgen van hoe de rest van de samenleving daarnaar kijkt of mee omgaat. Ze hebben de wijsheid en de macht in pacht.

Zolang Warner ten Kate in het instituut zit, krijgen de politici die hem officiëel regeren hun informatie, en dus hun wereldbeeld, van hem. Vanuit het instituut komt niets dat dat tegenspreekt, want hij staat geen ambtenaren in zijn instituut toe die hem tegenspreken. Warner is voor elke politicus "zijn man," en geeft aan elke politicus die hem zijn gang laat gaan prachtige rapporten en goede publiciteit. Er is geen wrikken aan. Wat Warner wil, dat gebeurt. Als je dat wil veranderen, moet het hele ministerie op de schop. En dat wìl niemand die het kàn, en kàn niemand die het wìl.

En was hij maar de enige. Het is niet alsof wanneer Warner onder een tram komt, het ministerie opeens overstag gaat. In de coulissen staan hele rijen Warners warm te lopen om precies hetzelfde te doen, op precies dezelfde manier. Daar is ruimte voor, en dat wordt gestimuleerd. Niet alleen vanuit de eigen kliek, niet alleen vanuit de politiek, maar vooral vanuit de samenleving. Want geile verhalen verkopen goed.

Voor ambtenaren is de ambtelijke wereld de èchte wereld. De enige wegen zijn ambtelijke wegen. Dat de wereld iets op een andere manier zou regelen of voor elkaar zou krijgen dan via het ambtelijke pad is ondenkbaar. Procedures zijn belangrijk, en belangrijker dan wat ze echt inhouden of echt doen in de wereld buiten de muren van het kantoor. Als het botst, is de wereld de procedure tekortgeschoten, niet andersom.

Als er een procedure is gevolgd, is wat er wordt gedaan automatisch goed, boven twijfel verheven, neutraal, objektief en demokratisch. Hoeveel interpretatie en gedraai er aan die procedure is gedaan door de ambtenaren die het ding vormgeven. Of aanhalen als een schild. Er wordt glashard ontkend dat heel veel van wat er uiteindelijk gebeurt gekozen wordt door de willekeur van de ambtenaren, die heel veel vrijheid hebben om procedures uit te leggen of uit te kiezen.

Er is ook een rotsvast geloof dat de bestuurlijke overheid een enorme invloed heeft op de werkelijkheid. Zoals politici ook verantwoordelijkheid triomfantelijk opeisen als de beurs omhooggaat, en het aan het lot toeschrijven als hij instort, denken ambtenaren ook dat alles wat goedgaat in de samenleving komt door wat zij aan regelneukerij en bemoeizucht doen. En zuchten ze bij alles wat er misgaat dat ze ook maar aan handen en voeten gebonden zijn.

Waar ze nòg rotsvaster in geloven, is dat zònder ambtelijk toezicht het een boeltje wordt. Dat is sowieso een heel Nederlands idee, dat alles geregeld moet zijn omdat het anders helemaal misgaat. Maar de ambtenaren hebben dat nog veel meer. Zones zonder parkeerbeleid? Wild west. Niets geregeld over waar jongeren wel of niet mogen hangen? Clockwork Orange. Geen ambtelijke regulering over een nieuwe bedrijfstak? Lord of the Flies. Dat in de praktijk ambtelijke bemoeienis makkelijker tot meer misstanden leidt dan iets verbetert, accepteren ze niet.

Regeltjesneukers breken niet graag regeltjes, en dat is hier zeker zo. Ja, soms dóén ze het wel, maar dat is alleen als ze zichzelf kunnen overtuigen dat het èìgenlijk geen regel breken is. Liever ontwijken ze regels. Bij de hoeren is dat bijvoorbeeld via "ketenpartners," waarbij instituten die om goede redenen beperkt zijn met wat ze mogen, samenwerken omdat ze via elkaar om die beperkingen heenkunnen.

Als het met een ander ambtelijk instituut niet gaat, is er altijd nog de ZBO. Zo'n Zelfstandig Bestuurs Orgaan is een club die net buiten de overheid staat, maar er wel tegenaan schuurt. De regels voor zo'n club zijn troebel en vaag, en meestal worden ze behandeld alsof ze bevoegdheden hebben die ze eigenlijk niet hebben. De ambtelijke club die toezicht daarop houdt, weet wat de deal is en kijkt niet te streng. En zo is er weer een omweggetje bij.

Als je ruzie met de overheid krijgt over hun bestuurlijke beleid, moet je het van de politiek dus niet hebben, en van de ambtenaren ook niet. Maar dan is er altijd nog de rechter, want in Nederland hebben we een rechtsstaat, waar de overheid door de rechter kan worden teruggefloten. Als je kijkt waar wij hoeren in de afgelopen dertig jaar het meeste succes mee hebben gehad, is dat met rechtszaken.

Daarmee wil ik niet zeggen dat de rechters onze redders zijn. Want in de rechterswereld is er ook heel veel mis. Hoe dichter de rechtszaken bij de overheid komen, hoe fouter de rechtsgang gaat.

Je hebt "civiel recht," waarbij er een knoop wordt doorgehakt in een geschil tussen twee private partijen. Vaak bedrijven onderling, want die hebben het geld om de advokaten te kunnen betalen. Maar ook gekift over een heg die teveel schaduw op iemands gazon maakt, of een ruzie over een gebrek aan een pas verkocht huis is civiel recht. Daar doen Nederlandse rechters het uitstekend, daar is zo'n beetje iedereen het over eens. In veel andere landen kunnen ze daar een puntje aan zuigen.

Wat de Nederlandse rechter in zo'n zaak namelijk doet, is de wet toepassen op een manier die recht doet aan wat de feiten van de zaak er voor verhaal van maken, niet alleen welke vakjes in wetten en regelingen zijn aangevinkt, en waarbij de oplossing die de rechter oplegt redelijk en billijk moet zijn. Dat voorkomt een hoop exploitatie van het rechtssysteem door mensen die manieren hebben gevonden om het te manipuleren, en voorkomt bizarre vonnissen waar geen zinnig mens de logica van ziet.

Die rechters kunnen dat doen omdat ze best veel vrijheid hebben in zo'n zaak. Ze vormen zelf een beeld van wat de zaak inhoudt, ze kunnen zelf vragen stellen en het "onderzoek ter zitting" leiden zonderdat ze daar al te strak in een keurslijf zitten, en ze zijn ook best flexibel met hoe ze de wet interpreteren, en elk stuk van het bewijs wel of niet veel gewicht geven. De rechter is heel machtig in de Nederlanse rechtsgang.

En dat werkt. Er wordt in het buitenland altijd gevreesd dat als je een rechter zoveel macht geeft, dat hij dan willekeur kan toepassen, en zijn eigen voorkeuren en overtuigingen voorrang geeft boven de feiten van de zaak, en dat je hem dus wel móét inperken met procedurele regels waar hij in gevangenzit, ookal kunnen die regels ook weer zorgen voor onrecht omdat ze nooit op alles voorbereid kunnen zijn. Een logische vrees, maar het wèrkt in Nederland gewoon.

Bij civielrechtelijke zaken dan.

Diezelfde vrijheid hebben rechters namelijk ook in de twee andere soorten recht, strafrecht en bestuursrecht. En daar gaat het hartstikke fout. Als je mijn blog al langer leest, heb je genoeg kunnen zien waarom het strafrecht in Nederland zo bizar uit te buiten is voor moralistische stromingen, en hoe de rechters zich mee laten slepen in de hypes, omdat ze wereldvreemd worden van hun baan. Dat ga ik niet nogeens herhalen, begin hier anders maar met lezen.

Het gaat nòg harder fout in het bestuursrecht. Bestuursrecht is als de rechter kijkt naar een geschil over bestuurlijk handelen van een overheid. Dat wordt niet afgehandeld zoals een civiele zaak, waarbij de rechter tot een nuchter en redelijke uitkomst wil komen, en daar de wet meer als stoepranden heeft om tussen te blijven. Bij bestuursrecht gaat het erom of de overheid ècht helemaal buiten de perken is gegaan.

Als de overheid zich aan zijn eigen regeltjes heeft gehouden, krijgt de overheid gelijk. Hoe raar het ook uitpakt om zo te kijken. En hoe vèr dat ook afstaat van het idee van de wetgever. En wàt de gevolgen ook zijn. Want de overheid is een demokratisch instituut, en dus is alles wat ze doen demokratisch, en dus is alles wat ze doen boven de rechter verheven. Pas als ze duidelijk tegen een hogere regel van zichzelf ingaan, grijpt de rechter in. Als de overheid ook maar een beetje kan doen alsof ze hun eigen regels niet breken, krijgen ze gelijk.

Daar komen dus van die zaken van als mensen die tachtig Euro te weinig betalen aan de overheid, en dan vijfentwintigduizend Euro boete moeten betalen. Terwijl de rechter weet dat ze dat niet kùnnen betalen, en ze in een spiraal van boete op boete terecht gaan komen waar ze niet meer uitkunnen. Daar wordt pas als er een kabinet over is gevallen een beetje schaapachtig over op de rechterkop gekrabbeld. Maar de cultuur veranderen? Vergeet het maar.

Trouwens, zelfs als de overheid wèl over zijn eigen regels heenstampt gaat het mis. Toen de wappies van Viruswaarheid helemaal terecht aangaven dat die knettergekke avondklok niet op een goede juridische grond was gebaseerd, kregen ze gelijk van de rechter. Want de overheid gìng daar ook zijn boekje flink te buiten. De rechter zag dat de overheid een wet gebruikte waar ze de vereisten niet van vervuld hadden, en gaf de overheid ongelijk.

Sneller dan welk bedrijf of welke burger ook een hoger beroep zou kunnen krijgen, kwam er een hoger beroep. Toevallig voorgezeten door drie rechters die allemaal voor de legal department van de staat hadden gewerkt, en vriendjes waren van de mensen die namens de staat procedeerden. Het hoger beroep bepaalde dat het hier om politiek ging, en de rechter dus niet over de inhoud van de maatregel mocht oordelen, dat Viruswaarheid geen beter alternatief had aangedragen, wat bewees dat de overheid geen alternatief had, en dat er sowieso altijd genoeg noodsituatie is tijdens een pandemie om alles te mogen doen wat alleen bij nood mag. Inplaatsvan dat de wet de overheid beperkt, legde dit hof het uit alsof de wet de mensen die tegen de overheid procederen beperkt.

De rechter zette dus gewoon de rechter buitenspel, en dat had zo'n beetje iedereen ook zien aankomen. Want hoge rechters zijn ontzèttend gezagstrouw. Als ze het zo kunnen draaien dat de overheid mag doen wat hij wil, draaien ze het zo. Uiteindelijk zijn ze ambtenaren, en vooral in het topsegment is dat heel goed voelbaar. Hoge rechters zijn half rechter, half topambtenaar, en zijn bezig met de rechterij, en daarmee de samenleving, máken. En dat houdt vooral in dat we de overheid bij zijn grote daden niet in de weg mogen lopen.

Meestal komt dat alleen naar voren in de rechterblaadjes, die niemand leest. Daar neuzelen ze dan over hoe de rechtsgang de samenleving vormt, en hoe ze enorme invloed hebben als ze maareens die toe gingen passen, om de overheid meer goede dingen te kunnen laten doen, en die arme ambtenaren die zoveel werk te doen hebben hun leven wat makkelijker te maken. Door ze minder streng over hun fouten te laten struikelen, natuurlijk.

De overheid is voor de rechter het grote goed. Dat is voor een stukkie natuurlijk omdat die rechter een déél van die overheid is. Dat voelen ze echt wel. Ze zijn in zekere zin een soort bescherming voor de overheid tegen de burger die zijn recht komt halen. Want als de rechter zegt dat iets zo is, dan ìs het zo. En de overheid heeft zich vroom onder de rechter geschikt. Voor die rechters is dat echt een ding. Die hebben het idee dat als ze de overheid niet afschermen, die lekgeschoten raakt, en de wereld in verval raakt. Netzoals andere ambtenaren.

Waar ze wèl hard op happen, is op het bewaren van de tucht binnen de overheid. Ze kunnen heel streng zijn voor ambtenaren die buiten hun boekje gaan en regels overtreden, als dat niet gedaan wordt in het kader van het overheidsbeleid. Hosselende ambtenaren, database-doorverkopers of ambtenaren die tè openbaar racistisch zijn krijgen wèl een streep door de rekening. De kleintjes worden vervolgd en ontslagen, de groten krijgen een funktie elders.

Als rechters keihard falen, zoals bij de toeslagenaffaire bijvoorbeeld, zijn er geen gevolgen. Nou is het goed dat de rechters onafhankelijk zijn, en niet door een minister achter hun vodden kunnen worden gezeten, maar het wrijft wel. Want het is pijnlijk om te zien dat die mensen die hun carrière ervan maken andere mensen in naam van rechtvaardigheid en met de macht van de overheid sancties en verplichtingen op te leggen, daar bij elkaar voor terugschrikken. Tucht onder rechters bestaat praktisch niet. Mummelen over dat het niet zo bedoeld was, en vage beterschap beloven is al heel wat. Erkennen dat het een cultuurprobleem is, zit er niet in.

Tenslotte wil ik nog even wat aandacht geven aan wat losse instanties die wèl wat doen waar je wat mee kan. Dat zijn onafhankelijke instanties, die vaak meer aan verdragsrecht te danken hebben dat ze bestaan dan aan onze eigen overheid. De Ombudsman heeft nogweleens wat goeds gedaan, ookal schiet hij vaak mis. Daar kunnen we winst halen, als we die goed voorlichten. En de Autoriteit Persoonsgegevens heeft over de hoerenhaat heengekeken toen ze Den Haag op zijn vingers tikten over hun hoerenregister. Er bestaat wel wat. En misschien ookwel instanties waar ik nooit van gehoord heb. Licht me daarover in als je ze kent!

Maar wat betekent dat nou voor als je wat van de overheid gedaan wil krijgen? Zit ik "weer" te "zeiken" over dat het allemaal zo nutteloos is, en dat je tòch niets kan? Want dat blijken er dus mensen over me te denken. Daar schrijf je dus al die brieven voor naar de Eerste Kamer, daar hou je dan een blog voor bij, denk ik dan. Nee, ik schrijf hier om je te laten zien waar je moeite verdwijnt alsof het nooit bestaan heeft, zodat je daar niet zèlf met schade en schande over hoeft te leren. En ook om je te vertellen waar je wèl ergens mee komt.

Het belangrijkste wat de overheid aan banden legt, is de wet. Ze mogen alles wat de wet zegt dat ze mogen, en reken maar dat ze op gegeven moment alles dóén wat ze van de wet mogen. Die wetten worden gemaakt door de politiek, in de Tweede Kamer. De ambtenaren hebben daar veel invloed op, doordat ze teksten herschrijven en voorzeggen aan ministers, maar uiteindelijk zijn het de Kamerleden die zo'n wetsvoorstel opstellen.

Daar kan je wat mee. Als je heel handig bent, mij is dat niet gelukt nog, kan je een Kamerlid zover krijgen dat hij een wetsvoorstel indient dat je hem hebt helpen opstellen. Als je denkt dat dat te hoog gegrepen is, moet je maareens kijken met welke rotzooi de Kamer aan durft te komen, en dan denk je wel anders. Een voorstel is zo gepiept, een Kamerlid zover krijgen dat hij meewerkt is veel moeilijker.

Als je een motie de Kamer in wil hebben, maak hem dan zo dat hij een wet of regeling in het leven roept. Heel veel moties gaan erover dat de minister wordt opgeroepen bestuurlijk iets te doen, en dat is altijd gebakken lucht die nergens heengaat. Beperk de overheid met wat hij kan doen, ga hem niet vragen iets anders te doen. Zorg dat er iets dwingends in je motie zit, want anders kom je nergens.

Wetten kan je aan twee kanten beïnvloeden. Als ze al door de Tweede Kamer zijn, kan je de Eerste Kamer schrijven. De leden van de Eerste Kamer zijn veel minder bezig met het nieuws en de hypes, en zijn meestal ook intelligenter. Daar kan je de zwakheden van een wetsvoorstel wat ze moeten beoordelen aan uitleggen, en als je er een paar meekrijgt, wordt de rest ook sceptischer. Daar hebben we al resultaten van gehad. De Eerste Kamer heeft een belangrijk nut om de gezondheid van de rechtsstaat goed te houden, en dat is ook waarom het Kabinet er eigenlijk vanafwil.

Maar je kan ze ook beïnvloeden als ze nog in de kiem zijn. Als ministeries er al overheen geweest zijn willen politici er meestal niet veel meer aan veranderen, maar als het nogmaar een motie van een kantje is, kan je Kamerleden kritische noten toestoppen. Die kunnen dat gebruiken om in het publieke debat slim uit de hoek te komen. Jij krijgt je kritiek gehoord, en zij krijgen publiciteit, een sterkere onderhandelingspositie omdat ze iemands stokpaardje dreigen te kunnen ontsporen, en daarmee macht.

Ertussenin heb je weinig tot niets in de melk te brokkelen. Als het eenmaal een wetsvoorstel is met alle toeters en bellen, en door een ministerie serieus wordt genomen, komt er weinig inhoudelijke kritiek meer uit. Helaas lijkt het soms alsof je op dit punt nog wat voorelkaarkrijgt als je met de verantwoordelijke staatssecretaris of minister gaat praten, maar de toezeggingen die je krijgt zijn zoveel waard als de slechte adem waarmee ze gezegd worden. En dan zet je niet door bij de Eerste Kamer, waar meer te halen valt.

Bestuurlijke toezeggingen zijn meestal niet gemeend. En als ze al gemeend zijn, gaan ze één minister mee. Daarna ligt die wet nog steeds klaar om mee te slaan. Zet je zinnen op de wetgeving, want dat is het enige waar je de overheid mee inperkt. De rest is alleenmaar druk zetten en informatie geven, en ookal zijn die heel belangrijk, ze beperken de macht van de overheid nooit.

Ga niet in debat met hoerenhaters. Probeer ze niet te bekeren, probeer hun argumenten niet te weerleggen. Wat er gebeurt is namelijk dat zij jouw argumenten van jou hebben gehoord, en dus al een panklaar lulverhaal hebben als een goedwillende parlementariër ze jouw argumenten voorlegt. Die kan dat lulverhaal niet op waarde schatten, en dan lijkt het net of de hoerenhater een punt heeft.

Praat juist met mensen die jouw kant weleens kunnen gaan kiezen. Denk niet dat ze het snappen, ook niet als ze één of twee goede opmerkingen hebben gemaakt. Ze moeten voorgelicht worden, en je zal schrikken als je ontdekt hoeveel van het denkbeeld er muurvast inzit ook bij mensen die vinden dat we rechten moeten hebben. Licht je medestanders voor. En doe dat bij véél politici, want je weet nooit wanneer ze je in de steek laten.

Bij het praten met politici moet je niet proberen hun taal te spreken. Die is bedoeld om leuk te klinken zonder veel over te dragen, en je klinkt altijd als een kinkel voor die mensen. Spreek eerbiedig, maar hou het altijd héél simpel. Denk eerbiedwaardige slomerd. Je moet alles uitleggen, ze snappen zelf verbanden niet, maar ze hebben geen tijd voor je, dus zorg dat je verhaal ingestudeerd is en soepel loopt. Daar hebben ze respekt voor.

Je kan druk zetten via rechtszaken. Dat is in het verleden al aardig gelukt, maar dat gaat telkens over één zaak van één meid, die dan wat genoegdoening krijgt in ruil voor heel veel werk, tijd, geld en stress. De pers vindt die zaken waaruit telkens blijkt dat de overheid buiten zijn boekje gaat met bestuurlijke straffen niet interessant, dus helaas helpen ze op die manier weinig. En dat zouden ze wel moeten doen. Veel van die rechtszaken gingen via Proud, en ik weet niet of dat nog wel doorgaat nu die ingezakt zijn.

Maar misschienwel het belangrijkste: de moralisten zijn de PR-oorlog keihard aan het winnen. Met al hun geile verhaaltjes in de krant over de zaken die voor de mensenhandelrechter komen, met alle nep-docu's en fictie, met alle gedram, komen ze bij iedereen binnen. En wij niet. Onze verhalen worden niet gehoord, en omdat ze zo zeldzaam zijn worden ze niet geloofd. Kijk maar op girlsreview.nl, de Hookers-mannen hebben van het wurgen van hun eigen forum helemaal niets geleerd, en geloven nog steeds massaal waarvan ze met hun eigen ogen kunnen zien dat het niet klopt.

Ik probeer wat bij te dragen met mijn blog. Yvette Luhrs heeft met haar TV-programma een heleboel goeds gedaan, al had ik daar best kritiek op. En daarmee heeft ze veel meer bereikt dan ik. Xaviera Hollander heeft met haar gefictionaliseerde boek ook een hoop goeds gedaan, en mensen kennen haar nog steeds. Als we niet als onmensen willen worden behandeld door de overheid, moet de overheid beseffen dat de kiezers dat niet zullen pikken.

De overheid staat of valt met hoe hard mensen erin geloven. De kiezer heeft maar beperkte macht, maar de politiek en de ambtenaren weten héél goed wat er gebeurt als op een dag mensen niet meer geloven dat wat ze stemmen verschil maakt. De geschiedenis laat zien dat er makkelijk bloed vloeit dan. Ambtenarenbloed. Daar komt vandaan dat de demokratie niet helemáál gekastreerd is.

Legitimiteit is voor elke overheid belangrijk. En legitimiteit is een subjektief iets in de ogen van de mensen in de samenleving. De overheid is daarom huiverig om niet-legitiem over te komen. Zolang ze weg kunnen komen als alwetend en oordeelvaardig, zullen ze dat doen. Als ze door de mand vallen, laten ze hun stokpaardjes in de goot liggen om maar niet hun legitimiteit te beschadigen, en trekken ze zich terug.

Daar ligt onze kans. We moeten de legitimiteit van het overheidsbeleid over hoeren te kakken zetten. We moeten laten zien hoe fout en hoe oneerlijk het is. We moeten laten zien hoe krankzinnig en onwaar het is. We moeten laten zien dat wat de overheid nu doet, moralistische masturbatie is, met ons als glijmiddel. En dat kunnen we alleen doen door het kontrast te laten zien met de werkelijkheid. Dus zorg dat mensen onze verhalen leren kennen.

Als er één stukje is waardoor ik als samenzweringsgekkie ga worden bestempeld is het dit wel. En ik vind hem niet eens leuk om te schrijven. Dit stukje schrijven ging met hangen en wurgen, want ik ben het allemaal zo beu, en ik word al boos als ik eraan denk. Dus maak het de moeite waard, leer van mijn schade en schande.

72 opmerkingen:

Anoniem zei

Je laat een heel belangrijk punt liggen: we zijn vee voor ze. Niet alleen voor de politici, die zich als koningskinderen willen voelen. Ook voor ambtenaren zijn we vee.

Anoniem zei

Cynisch stukje. Ja. Maar zeker waar. Goed gedaan, als altijd!
En nu merken niet-hoeren de ellende ook: want bij die Covid- en de klimaatwaanzin gebeurt het zelfde.

Anoniem zei

Valt me al langer op hoe hoeren en bijstanders in hetzelfde vaarwater zitten, zie ook deze website,

https://www.tegekvoorwoorden.org/

(Romeinen 13:1-7: gehoorzaam iedere overheid)

TK zei

(...) " We worden geregeerd door een koningshuis. Zij zijn de baas. Zij delen de lakens uit en de democratische schijn-laag van politici is er slechts tussen geplaatst als katvanger. We leven in een schijndemocratie! Het koningshuis voert de wetten en regels door via de politiek die haar toneelstuk opvoert van schijndiscussie, schijnruzies en de schijn van links en rechts, voor en tegen. Uiteindelijk worden alle wetten ondertekend door? Door de koning. “Wij Willem Alexander, koning der Nederlanden bij de gratie God’s” "

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/de-enige-vorm-van-verzet-die-echt-werkt-en-noodzakelijk-is-directe-democratie/

TK zei

(Romeinen 13:1-7: gehoorzaam iedere overheid)

Religie is bedacht door de heersende elite om de mensen tegen elkaar uit te spelen en om vooral zichzelf in het zadel te houden: https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/het-universum-is-een-simulatie-alle-religie-elk-geloofssysteem-is-misleiding/

Anoniem zei

TK

De Romeinenbrief is ultiem anti-religieus. Nou jij weer.

TK zei

Wat bedoel je precies, Anoniem? Die brief komt toch uit de bijbel? Daar moeten christenen zich toch aan houden? Of mis ik iets?

Jonas zei

Het heeft tot het einde van het stukje geduurd, maar uiteindelijk ben ik het wel eens met wat je schrijft.
Ik heb niet zo'n extreme ervaring met ambtenaren, maar misschien heb ik gewoon geluk gehad. Ik heb geen contact met de overheid in het kader van sekswerk.

"tirannie van de meerderheid". Blijkbaar heeft Aristoteles het al beschreven, dus je bent in goed gezelschap.
Zaak is dus inderdaad om de meerderheid van de mensen aan jouw kant te krijgen. De overheid kan doen wat ze wil, zolang de meeste mensen het slikken. En mensen slikken meer als het alleen over "anderen" gaat, over vreemdelingen, sekswerkers, arme mensen, ongelovigen (sommige mensen kunnen gelovigen schrijven en hetzelfde bedoelen), wappies,...

Anoniem zei

TK,

De Bijbel is anti-religieus, religie is van Babylon.
In bijgaand stuk lees je hoe Bijstanders ook onder het juk van de ambtenarij leven,
https://basisinkomen.nl/te-gek-voor-woorden-10-ze-vallen-over-een-dubbeltje-al-kost-dat-duizenden-euros-gemeenschapsgeld/

Verder wil ik Zondares' editie niet doorkruizen.

Anoniem zei

Verplicht vaccineren, verplicht besnijden...

TK zei

Anoniem 03:22, in dat geval snap ik wat je bedoelt

Anoniem zei

Ik ben een onafhankelijke gemeentepoliticus en ik ga je niet tegenspreken. Je bent goed ingelicht, zo gaat het inderdaad, minister of wethouder. De druk die je voelt om op te komen voor jouw ambtenaren is groot. Ik mis in je betoog dat je een stukje erkenning geeft aan de politici die wel hun integriteit houden, de troublemakers waar schande van wordt gesproken. We zijn er echt wel en als we meer steun kregen konden we meer tegengewicht geven aan de grote partijen die inderdaad precies zo werken als je zegt.

TK zei

Gemeentepoliticus, zolang politici trouw zweren aan de kroon, kunnen ze niet onafhankelijk zijn en het volk vertegenwoordigen. Dat geldt ook voor jou.
Neem ontslag en sluit je aan bij een initiatief voor directe democratie.

Anoniem zei

Zo'n gemeentepoliticus kan veel meer betekenen als doorn in de zijde van de overheid, dan wanneer hij zich aansluit bij zo'n navelstarend initiatief voor directe democratie. Wat hebben die de afgelopen eeuwen voor elkaar gekregen? Wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze voor plan? Allemaal bierhijs-clubs met hoogdravende filosofietjes.

TK zei

Nee, zo'n gemeentepoliticus moet zich houden aan de partijlijn. Anders vliegt 'ie eruit, of wordt hij genegeerd.

Op welke bierhijs-clubs doel je? Er is namelijk nog nooit een dergelijk initiatief gerealiseerd.

Anoniem zei

Maar er is genoeg over geluld, door hoogdravende clubs die inderdaad n o o i t iets realiseren.
Blijf maar lekker in de gemeentepolitiek, en geef alles door aan het lokale sufferdje.

Anoniem zei

Er zijn niet veel onafhankelijke gemeenteraadsleden met een partij van meer dan 1 of een handvol leden.

Nico zei

@ TK: Ik ben het volledig met je eens, ik ben inmiddels helemaal voor directe referenda. Mensen en partijen die al langer meedraaien en verantwoordelijkheid nemen, worden gematigder en proberen steeds meer om iedereen binnenboord te houden. Uiteindelijk wijzen zij directe democratie af omdat het te weinig rekening houdt met minderheidsstandpunten. Maar met een referendum kunnen we misschien enkele actuele problemen oplossen.

Ruim 85 procent zou gevaccineerd zijn, terwijl niet-gevaccineerden ziekenhuizen overspoelen zodat het land weer dicht moet. Misschien is dat de komende jaren wel onvermijdelijk, maar lukt het ons met verplicht vaccineren om lockdowns uit te stellen en te verkoren. In Den Haag is men heel voorzichtig met G3 en G2, maar ik denk dat deze problemen wel heel eenvoudig via een paar referenda zijn op te lossen.

Sterker nog - zweepslagen voor wappies! Ik ben inmiddels helemaal voor! Er zijn andere redenen om het niet te willen (van: het recht niet in hand nemen tot aan een universeel gebod om lief en aardig voor elkaar te zijn), maar wappies leven zozeer in hun eigen wereld dat ik verder niet inzie waarom we nog rekening met hen zouden moeten houden.

De filosoof Zweistra zocht wappies op en schreef daar een boek over, "Ze zijn niet gek, ze zijn niet dom. Ze zijn slecht". Ik herken me wel in zijn ervaringen: wappies nemen geen verantwoordelijkheid voor hun standpunten, ze zijn niet aanspreekbaar. Ze praten over liefde en niet-polariseren, ze zijn onbeschoft en asociaal.

Die Martin Vrijland, wiens puppet jij lijkt te zijn, hebben we het daar niet eerder over gehad? Die onbeschofte kerel die van mening was dat longkankerpatiënten hun ziekte aan zichzelf te wijten hadden omdat ze hun werkelijkheid anders beter hadden moeten programmeren, of zo iets?

Ik heb je deze vraag eerder gesteld. Ik weet niet of je inmiddels een antwoord hebt (eigenlijk maakt dat niet zoveel uit), maar het zou je sieren als je anderen niet zo ter verantwoording roept zoals je nu doet.


Meer inhoudelijk zou ik zeggen dat deze post me doet denken aan een geruchtmakend boekje van Thomas Kuhn, "The Structure of Scientific Revolutions". Gechargeerd gezegd vindt vooruitgang in de (natuur)wetenschap plaats doordat wetenschappers overlijden. Ze hebben vernieuwende inzichten als ze jong zijn, maar krijgen daar niet meteen erkenning voor. Pas later, als oudere wetenschappers overleden zijn, bereiken ze de top en leggen ze iedereen hun paradigma op. Ik doe Kuhns ideeën tekort door het zo te beschrijven... maar de starheid onder ambtenaren of in de rechterlijke macht heeft misschien dezelfde achtergrond.

Het was eens anders en het zal ooit eens anders zijn, maar ik zou er niet met ingehouden adem op wachten...

Anoniem zei

Zou het bij de Europese Unie beter geregeld zijn ;)

Anoniem zei

In de EU heb je tenminste geen kabinetsakkoord...

TK zei

Zowel bij hoeren als bij wappies geldt dat men ze probeert te marginaliseren. Kennelijk zijn beide groepen niet gewenst door de machthebbers. Of misschien is bij hoeren nog zo, dat men ze gebruikt om zieltjes te winnen onder feministen en gelovigen.

De grap is dat de besmettelijkheid van een virus nooit is aangetoond. Een virus is zelfs nog nooit geïsoleerd. Het coronavirus is een in silico virus. Dat wil zeggen: het is een computermodel dat een virus moet voorstellen.
Niettemin, de ziekenhuizen liggen vol. Is dat geen rare zaak. Zou daar niet meer aan de hand zijn? Bijvoorbeeld griep zieken labelen als covidslachtoffers?

Bij hoeren claimt men dat er overal uitbuiting heerst. Dat is net zo'n fabeltje.

Veel mensen zoeken een zondebok wanneer de puppet masters ellende creëren. Dat was in 1939 zo en geldt nu nog. Hoeren zijn worden sowieso als zondebok gebruikt door de eeuwen heen.

Het zou fijn zijn als mensen gewoon tolerant naar elkaar zouden zijn. Dat zou de maatschappij een stuk aangenamer maken. En dan hoefde Zondares niet steeds dit soort stukjes te schrijven.

TK zei

En mijn punt is: in plaats van onszelf te besturen, geven we een extern lichaam de macht om over ons te beslissen en noemen dat 'democratie'. Zelfde geldt voor die hele covidepidemie. In plaats van dat mensen zelf onderzoek doen, luisteren ze naar 'experts' die hen vertellen dat het virus levensgevaarlijk is en dat wappies zorgen voor mutaties.

Straks kun je alleen nog meedoen als je je elk jaar vol laat spuiten met boosters. Lekkere toekomst is dat. En dan nog voorspel ik dat het virus niet zal uitdoven.

Zolang de machthebbers dit virus kunnen gebruiken om allerhande wetgeving door te drukken, dan zal het virus blijven bestaan.

Als je een afperser steeds geld blijft geven, dan zal hij nooit ophouden met dreigen.

Nico zei

Ach arme TK... Eerst roep je op hoge ton mensen ter verantwoording, en nu vraag je om tolerantie en begrip? Het spijt me, ik wil een paar dingen nog even heel scherp hebben.

Ik geloof absoluut in onze democratische rechtsstaat, maar ik kan niet uitsluiten dat het een farce is. Het probleem dat ik heb met Martin Vrijland, is dat het met hem nooit duidelijk gaat worden. En ik nader het punt waarop ik dat eigenlijk gewoon kwaadaardig wil kunnen noemen.

Uit jouw citaat van Vrijland hierboven zou ik hooguit kunnen opmaken dat hij het verschil niet kent tussen symbool en werkelijkheid. Maar misschien wordt Vrijland ook wel betaald om ruis te verspreiden - misschien ligt de macht wel bij een kleine groep mensen die nog helemaal niet als zodanig zichtbaar is, maar heeft Vrijland als functie om alle aandacht af te leiden in de richting van bijvoorbeeld koning Willem-Alexander. Kan jij het uitsluiten? Doe maar je best!

En weet je zeker dat je die "corona-zwendel" goed hebt onderzocht? Heb je niet gewoon kritiekloos je eigen ego gevoed met informatie die alleen jouw eigen denkbeelden ondersteunt? Goed, stel... je hebt een brede ontwikkeling, je hebt mensen in Oost-Europa gevraagd hoe dat nou was onder het communisme, onlangs las je "Kroongetuige" van Sauytbay nadat je op internet een discussie was tegengekomen over de vraag of de term "genocide" van toepassing is op de situatie in Xinjiang... Je weet hoe een overheid serieus mensen kapot kan maken, maar dan snap ik toch een paar dingen nog niet.

Om te beginnen begrijp ik je enthousiasme voor directe democratie niet, of waar je het lef vandaan haalt om een lokale politicus ter verantwoording te roepen. Ik bedoel: als het hier ernstig uit de klauwen gaat lopen, dan loop jij als lid van een niet-gevaccineerde minderheid serieus risico om slachtoffer van geweld te worden. Dat dit zo geïnitieerd zou kunnen zijn, maakt straks niet meer uit - aan de belangrijkste voorwaarde is inmiddels voldaan: jij bent lid van een minderheid.

Als ik dezelfde denkbeelden als jij zou hebben, dan zou ik volledig low-profile gaan.

Ik heb het hier in de lente nog met een wappie over gehad - als dat vaccin bedoeld is om de wereldbevolking te decimeren en alle mensen met een vaccin straks "uit worden gezet", dan vind ik dat wel zo gruwelijk dat ik niet bij dat beperkte groepje overlevenden zou willen horen.

Nogmaals, heb je wel serieus nagedacht over de consequenties als er werkelijk sprake is van een zwendel, of wil je vooral geloven dat je slimmer bent dan de rest?

Ik herinner me nog... "Hey Zondares, ik gebruik duckduckgo, maar weet je, fuck die privacy en geef eens een groot feest voor al je fans!" Ja, ik ben een coole gast en het leven is één groot feest!

Ik geloof dat je echt geen idee hebt...

Ik zou het prettig vinden als ik jouw naam hier wat minder zag, maar dat is verder niet aan mij. En aan jouw wens voor tolerantie zou ik de wens voor iets meer nieuwsgierigheid willen toevoegen - oprechte nieuwsgierigheid in elkaars standpunten, opvattingen en ervaringen, zonder elkaar meteen ter verantwoording te roepen...

Anoniem zei

'Het zou fijn zijn als mensen gewoon tolerant naar elkaar zouden zijn. Dat zou de maatschappij een stuk aangenamer maken'

Dat ben ik helemaal met je eens TK

Anoniem zei

Dat we, na het jaar waarin de meerderheid gevaccineerd is, weer vol in de problemen lijken te zitten, wekt oprechte nieuwsgierigheid bij mij op

Anoniem zei

Helaas erg herkenbaar.
goed samengevat

https://www.youtube.com/watch?v=ZgD4NbT5jgw

Anoniem zei

Tsss Nico, een beetje minder vanuit je superioriteitsgevoel mag ook. Je hebt een irritante betweterige toon. Tolerantie en begrip voor iemand anders standpunt is jou ongetwijfeld vreemd. Jij snapt de hele wereld blijkbaar.
You know nothing.

Anoniem zei

>Ik zou het prettig vinden als ik jouw naam hier wat minder zag

Dat zegt alles.

Sinterklaas zei

Nico, wees braaf, anders ga je mee in de zak naar Spanje! ;)

Anoniem zei

Is het raar dat ik dit een kutstuk vind? We doen ons best om onze rechten te verdedigen, en dan kom jij weer zeiken dat het allemaal voor niks is omdat het je niet zint hoe de democratie werkt. Ga gewoon neuken en schrijf over iets waar je verstand van hebt aub.

Anoniem zei

Niet raar. Gewoon dom.

Anoniem zei

Je beschrijft hier alleen de negatieve aspecten van ons bestel. Vanuit jouw perspectief begrijp ik dat wel, maar het zorgt dat je overkomt als een pessimist. Dat is jammer, want je inzichten zijn heel waardevol.

Jonas zei

Citaten van TK in cursief, mijn reactie daartussen:
Zowel bij hoeren als bij wappies geldt dat men ze probeert te marginaliseren. Kennelijk zijn beide groepen niet gewenst door de machthebbers. Of misschien is bij hoeren nog zo, dat men ze gebruikt om zieltjes te winnen onder feministen en gelovigen.
Hier ben ik het wel mee eens, maar het is ook wel heel makkelijk om een groep mensen te marginaliseren wanneer ze hun ideeën baseren op een radicaal anders wereldbeeld dat met de wetenschappelijke methode heel eenvoudig onderuit gehaald kan worden.
Het is beter om je eigen ideeën te formuleren op de basis die andere mensen (die je wilt overtuigen) al aanvaarden. Het is dan wel meer werk om je eigenheid in je communicatie te leggen, maar je kan geen omelet maken zonder een ei te breken.

De grap is dat de besmettelijkheid van een virus nooit is aangetoond. Een virus is zelfs nog nooit geïsoleerd. Het coronavirus is een in silico virus. Dat wil zeggen: het is een computermodel dat een virus moet voorstellen.
Niettemin, de ziekenhuizen liggen vol. Is dat geen rare zaak. Zou daar niet meer aan de hand zijn? Bijvoorbeeld griep zieken labelen als covidslachtoffers?

Het virus is al, heb ik gehoord, gesequentieerd. Dat wil zeggen: het RNA waaruit het virus is opgebouwd, is "letter" voor "letter" gemeten en beschreven. Dat is zelfs beter dan isoleren. Welk argument heb jij om aan te nemen dat corona niet bestaat, en griep wel? Wat is het belangrijke verschil tussen een coronavirus en een extra dodelijke griep die de zorgsector overwoekert (focus a.u.b. op de zaken die de genomen maatregelen overbodig maken)? Hoe verklaar jij de gemeten oversterfte (dat er meer mensen sterven dan gemiddeld in andere jaren)?

Bij hoeren claimt men dat er overal uitbuiting heerst. Dat is net zo'n fabeltje.
Het fabeltje is dat uitbuiting onlosmakelijk verbonden is aan sekswerk. De twee komen samen voor, maar de uitbuiting wordt niet goed aangepakt doordat men het in de verkeerde context gaat bekijken.

--
Het is duidelijk dat TK en ik andere dingen voor waarheid aannemen. Ik post dit vooral omdat ik benieuwd ben hoe TK kijkt naar de argumenten/vragen die ik hier deel.

Anoniem zei

Zondares, je bent een schat. Je probeert je collega's te redden. Dat gaat je niet lukken. Niemand kan begrijpen hoe ziek de ambtenaren-wereld is tot hij erin heeft gewerkt. Ook jij onderschat het. Ik heb in het HR voor een ministerie gewerkt, en ik heb in het bedrijfsleven nog nooit zo'n giftige werkomgeving gezien. Er wordt met de ellebogen gewerkt om collega's met een afwijkende politieke kleur, of een afkeer van hypocrisie, de burn-out in te werken. Alles gebeurt onder tafel, er wordt alleen mooi weer gespeeld. Hoe goed iemand is in zijn baan is onbelangrijk. Gehoorzaamheid is belangrijk. Ik heb die veilige, goed betaalde baan vaarwel gezegd omdat ik niet langer een instrument kon zijn in zo'n kwaadaardig spelletje.

Krijg de pers aan je kant. Het is de enige opinie die telt voor politici en overheid.

Anoniem zei

Aan ‘TK’ 26 nov 2021 16:38

QUOTE Zowel bij hoeren als bij wappies geldt dat men ze probeert te marginaliseren. ENDofQUOTE

Het lijkt mij niet juist ‘om hoeren en wappies’ op 1 hoop te gooien onder de argumentatie ‘er is sprake van marginalisering’.

Dat is een beetje als ‘verkrachters en hoerenlopers’ op 1 hoop gooien onder de argumentatie ‘seksuele zeden problematiek’.

Hoeren en Wappies zijn 2 totaal volledig verschillende onderwerpen. Juist de corona-vaccinatiegraad onder hoeren is in mijn perceptie, intuïtie en ervaring gemiddeld hoger in elk land dan de gemiddelde corona vaccinatiegraad in dát land. Prostituees zijn zich er terdege van bewust dat hun werk het automatisch met zich meebrengt dat ze geen andere optie hebben dan de 1,5m regel schenden. Stoppen met werken is geen optie omdat hun inkomen dan wordt genihiliseerd met als gevolg ‘opkijkende grote hongerige kinderogen richting mammie’. Ja ja, ik weet het niet iedere hoer heeft een kind.

Anoniem zei

TK even los van het feit dat je wel erg of-topic gaat onder deze posting van Zondares.

Ik zou in Christiania in Kopenhagen gaan wonen, daar wordt elke beslissing binnen deze vrijstaat in consent met iedereen die daar woont genomen. In wat grotere organisaties komen er systemen die beslissingen nemen zonder constant iedereen te raadplegen. De reden zal je duidelijk zijn. En inderdaad aan elk systeem om besluiten met een zeker draagvlak te genereren, ook aan ‘het volledig consent systeem’ in Christiania zitten zwarte kantjes. [Ik hoop dat ik het woord zwart in deze context mag gebruiken].

[Een virus kan je overigens zien met een electronen microscoop, je weet wel zo’n rechthoekje met van die uitstaande pootjes dat een beetje op zo’n oude maanlander lijkt]

Anoniem zei

@ Jonas :

Welke wetenschappelijke methode dan?

En ja veel sterfte dat is er zeker, vooral sinds afgelopen mei opvallend veel

Jonas zei

Wetenschappelijke methode: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_methode
Kort samengevat komt het erop neer dat je met onderzoek, dat door anderen kan worden gecontroleerd, kijkt of een bepaalde theorie de resultaten van het onderzoek consequent verklaart.
Bijvoorbeeld: Er is geen epidemie: Er worden veel mensen ziek en er sterven veel mensen. Er is dus wel een epidemie.

Sterftecijfers:
https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70895ned/line?dl=5DD7F

Van mei 2021 tot en met september 2021 stierven er juist niet zo veel mensen extra.

Anoniem zei

@ Jonas

dat ligt er aan hoe je het bekijkt.

Ja, in mei was het aantal laag vergeleken met de doden die er nú, in het najaar, zijn. Dat klopt.

En nee, in mei juist hoog, ten opzichte van een jaar eerder rond diezelfde tijd (2020).

Zoals je in volgend grafiekje kunt zien, stierven er dit jaar in de zomer juist meer mensen dan een jaar geleden en blijft de lijn vanaf week 19 (mei 2021) vrij hoog ten opzichte van voorgaande jaren (en corrigeer me als ik het fout zie hoor)

https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/corona/medisch/hoeveel-sterfgevallen-zijn-er-per-week-

Jouw grafiek laat zien dat er nu (ook) veel extra sterfte is, en dat klopt inderdaad, en vanzelfsprekend meer dan in zomer, want nu najaar.

Conclusie: er gaan vanaf mei dit jaar meer mensen dood dan vorig jaar, wat om welke reden dan ook, erg verdrietig blijft, daar zijn we het vast over eens

Anoniem zei

Het druilerige weer, de onoprechte Corona-persconferenties, de korte dagen, en dan ook nog dit artikeltje. Je wordt er niet vrolijker van.

Anoniem zei

Meteen een mooi voorbeeldje in de pers van de dingen waar je over schrijft:
https://www.nu.nl/tech/6170752/overheid-mag-van-rechter-doorgaan-met-scannen-van-autokentekens.html

TK zei

Mijn punt is, dat onze democratie bedoeld is om de illusie van inspraak te geven. Als ik een voorspelling mag doen, volgend jaar deze tijd schrijft Zondares dat de politiek nog steeds niet billijker is geworden voor hoeren. Waarom is dat zo? Omdat er gewoon een fucking beleid wordt uitgevoerd waarin hoeren kennelijk niet passen. Simple as that. Dan kun je wel aan politici gaan vragen om wat vriendelijker voor hoeren te zijn, maar zij moeten ook gewoon de lijn volgen. Zij hebben noch het mandaat, noch de wil om iets anders te doen dan wat van hogerhand afgesproken is. Politici zijn acteurs aangesteld door de kroon om de illusie van inspraak en volksvertegenwoordiging te geven.

En de meeste mensen vinden het wel best zolang zij maar gewoon door kunnen met hun leven. Democratie is toch fantastisch? Vier jaar lang wordt er over je geregeerd zonder dat je daarvoor uit je luie stoel hoeft te komen om zelf mee te beslissen!

Stel je voor, je heb een direct democratisch systeem. Hoeveel mensen zouden dan voor wetgeving stemmen die het sekswerkers nu zo moeilijk maakt? Hoeveel mensen zouden daar baat bij hebben afgezien van die zeurteven op het Vivaforum en wat SGP'ers? Ik denk dat de gemiddelde mens zou zeggen: als je er niemand kwaad mee doet, dan moet je er vooral mee doorgaan. Leven en laten leven.

Offtopic: graag een link naar een foto van een virus genomen met een elektronenmicroscoop. Voor zover ik weet is een virus namelijk te klein om door een elektronenmicroscoop waargenomen te kunnen worden. Graag ook een link naar een artikel waarin beschreven wordt hoe het covid-virus is gesequentieerd.

TK zei

En mijn vergelijking wappies met hoeren, hoeren: zelf kunnen bepalen wat je met je lichaam doet, of je neukt voor geld, wappies: zelf kunnen bepalen wat in je lichaam laat inspuiten.

TK zei

PPS Griep wordt niet veroorzaakt door een virus, maar is een opruimreactie van het lichaam zelf. Eens in de zoveel tijd, meestal in de wintermaanden, start het lichaam een opschoningsactie om geaccumuleerde vervuiling op te ruimen. Dit heet in de volksmond: de griep.

Anoniem zei

Zelf kunnen en mogen bepalen wat voor goedje er in je lijf gespoten wordt, helemaal mee eens en niks aan toe te voegen. Het zou ook te gek voor woorden zijn om dat voor een ander mens te mogen bepalen.

Zijn ook genoeg hoeren en wappies in 1. Laat mensen, die hun keuze al gemaakt hebben, toch met rust (of is het geen keuze meer, want daar begint het steeds meer op te lijken)

Hoe verrassend ook allemaal.

Laat mensen zelf bepalen wat zij in of met hun lichaam willen en heb respect voor elkaar. We willen allemaal gezond blijven

Anoniem zei

Zoals je vroeg, electronenmicroscoop-foto's van een virus. In dit geval het Sars-Cov-2 virus.
https://www.niaid.nih.gov/news-events/novel-coronavirus-sarscov2-images

Jonas zei

Weer een reactie op TK, in cursief wat TK schreef:
Stel je voor, je heb een direct democratisch systeem. Hoeveel mensen zouden dan voor wetgeving stemmen die het sekswerkers nu zo moeilijk maakt? Hoeveel mensen zouden daar baat bij hebben afgezien van die zeurteven op het Vivaforum en wat SGP'ers? Ik denk dat de gemiddelde mens zou zeggen: als je er niemand kwaad mee doet, dan moet je er vooral mee doorgaan. Leven en laten leven.
Met dit standpunt ga je, volgens mij, in tegen wat Zondares schrijft in haar stukje. Het is niet genoeg om de mensen te overtuigen die de touwtjes in handen hebben, omdat die mensen ("de kroon" in jouw woorden) weer andere mensen nodig hebben om het gewenste beleid uit te voeren en legitimiteit te geven. Het is nodig om een brede groep mensen te overtuigen, zodat de machthebbers veel gemakkelijker een sekswerkvriendelijk beleid kunnen invoeren, en veel moeilijker een sekswerkonvriendelijk beleid kunnen behouden.

Anoniem zei

Sad but true denk ik, want het lijkt er wel op dat het zo is als je schrijft als ik naar het nieuws kijk. Ik kijk liever geen nieuws meer, en nu is het nog depersiever voor me geworden.

Anoniem zei

Ik heb voor mijn rechtenstudie een stage gelopen bij V&J. Today I learned dat het dus bij de hele overheid zo is. Ik ben toch maar belastingadviseur geworden.

Anoniem zei

Ambtenaren en hun stokpaardjes, politici en hun douceurtjes voor grote bedrijven:
https://www.nu.nl/tech/6171292/facebook-kreeg-na-lobby-voorrang-op-stroomnet-voor-datacenter-zeewolde.html

Jonas zei

Sad but true denk ik, want het lijkt er wel op dat het zo is als je schrijft als ik naar het nieuws kijk. Ik kijk liever geen nieuws meer, en nu is het nog depersiever voor me geworden.

Als je het nieuws volgt, dan ben je ten minste geïnformeerd. Daarbij neem ik aan dat je een kritische kijker bent, die bij nieuwsitems nadenkt wie de bron van het nieuwsbericht is, en wat hij/zij wil bereiken met het verspreiden van dat nieuws.

Voor de lol kan je beter naar iets anders dan het nieuws kijken, fictieverhalen zitten tenminste logisch in elkaar. Alleen wel onthouden dat het fictie is, anders wordt het moeilijk om goed geïnformeerd te blijven...

Anoniem zei

'Als je het nieuws volgt, dan ben je ten minste geïnformeerd'.

Je bedoelt hier het nieuws dat uitgezonden wordt op de Staatstelevisie welke door de Overheid gefinancierd wordt?

Nico zei

Ik ben behoorlijk uit de bocht gevlogen; ik heb iets gezegd wat ik niet had mogen zeggen. Het is voor mij beter als ik hier niet meer kom.

In mijn hoofd spookt nog wel een vraag aan TK. Je bevindingen dat het virus niet geïsoleerd zou zijn... heb je die ook besproken met je huisarts? Als niet, waarom niet? (Wie vertouw je als huisarts, en waarom?) Voor mij hoef je deze vraag niet meer te antwoorden, ik kom hier niet meer. Misschien denk ik de antwoorden ook wel te weten, maar ik heb verder niet het recht je daarop te oordelen...

Kom ik over als een arrogante betweterige klootzak? Hm ja, daar zit misschien wel iets in. Lang verhaal, maar dat doet er niet meer toe. Iets in mij is ontzettend pissig (diep teleurgesteld), maar de rest van de wereld hoeft daar niet onder te lijden...

TK zei

Kijk hier even: https://andrewkaufmanmd.com/the-rooster-in-the-river-of-rats/

Voor de rest, neem het niet zo zwaar op allemaal. Zelf vind ik een beetje discussie niet verkeerd. Op die manier krijg je meerdere perspectieven op de situatie te zien.

Misschien wordt het tijd dat Zondares weer een nieuw stukje schrijft? ;-)

Anoniem zei


Voorbeeldje van zomaar een nieuwsbericht

-Voordringen en sjoemelen bij Boosterprik-

De echte boodschap wellicht : deze booster is zo enorm gewild mensen, iedereen om je heen wil hem en zo gauw mogelijk , mensen doen er zelfs alles voor hem te krijgen.

Maar je moet nog even geduld hebben hoor, voordat jij hem 'MAG'.

Onbewust ga jij hem willen

Jonas zei

@TK:
Van https://andrewkaufmanmd.com/the-rooster-in-the-river-of-rats/ klikte ik door naar https://en.wikipedia.org/wiki/Koch's_postulates
Daar kon ik het volgende lezen:
More modern concepts in microbial pathogenesis cannot be examined using Koch's postulates, including viruses (which are obligate cellular parasites) and asymptomatic carriers. They have largely been supplanted by other criteria such as the Bradford Hill criteria for infectious disease causality in modern public health, and Falkow's criteria for microbial pathogenesis.

@Anoniem 4 december 2021 om 10:22:
Als je alles van een een nieuwsmedium ((staats)televisie, krant, website,...) als onwaar beschouwt, dan ben je even goed bezig als iemand die al die berichten als waarheid beschouwt. Zoals ik aangaf in mijn eerdere post, moet je altijd, bij alle media, kritisch zijn op de berichtgeving. Dat geldt trouwens ook voor de stukjes van Zondares.
De bedoeling van mijn opmerking over geïnformeerd zijn, slaat vooral op mijn mening dat nieuws er is om je te informeren, het is niet iets wat je blij of verdrietig moet maken.

Anoniem zei

@Jonas
Jezelf informeren, prima. Maar het objectief jezelf kunnen informeren is pas sprake van als je bepaald nieuws of meningen vanuit meerdere invalshoeken kunt wegen. De MSM zijn hier niet geschikt voor. Er is sprake van een geniepige propaganda in de MSM. Pas na langere tijd ga je dat zien, als je diverse media tot je neemt. En die diverse media varieren dan van Telegraaf, Volkskrant enz. tot Geenstijl, TPO, Wynia's Week en nog vele anderen. Ook buitenlandse media schrijven soms met een interessante invalshoek over het nieuws in NL.
Onthou dit: Propaganda is geniepig, je wordt er eigenlijk altijd door beinvloedt, en net zoals een verslaving moet je er actief aan werken om af te kicken en het bredere plaatje te zien.

Anoniem zei


@ Jonas

Niet al het nieuws dat op de televisie, kranten e.d. komt hoeft onwaar te zijn, dat impliceer ik ook niet.

Het gaat vaak om de echte boodschap die er achter een nieuwsbericht zit, wat willen ze er echt mee zeggen en vooral wat willen ze er mee bereiken bij het gewone volk. En dan heb ik het niet over het nieuwsbericht dat er een nieuwe zwaantjes familie geboren is in de Amsterdamse dierentuin. Heb het over berichten die te maken hebben met thema's die de Overheid echt belangrijk vindt.

En die boodschappen zie je alleen als je , zoals anoniem hiervoor zegt, ook het bredere plaatje kunt zien.

Met je punt over het kritisch zijn, helemaal eens. Het probleem is alleen in deze tijd, dat het er sterk op lijkt dat je niet echt kritisch mág zijn. Daar is, om de een of andere reden, geen plaats voor. Je mag misschien nog net een mening hebben, maar daarmee moet het ongeveer ophouden.

Juist dat baart veel mensen zorgen denk ikTK zei

Jonas, het feit dat Wikipedia schrijft dat Kochs postulaten niet gebruikt kunnen worden om besmettelijkheid van een virus aan te tonen, wil niet zeggen dat dat ook zo is.

Om besmettelijkheid van een virus aan te tonen, zul je het moeten isoleren en vervolgens met het geïsoleerde virus mensen moeten besmetten (via aerosolen) en dan kijken of ze dezelfde ziekteverschijnselen vertonen als die bij het (vermeende) virus horen.

Ik raad je aan om eens te kijken naar het TV optreden van Robert Willner waarbij hij zichzelf injecteert met bloed van een AIDS-patiënt om aan te tonen dat het (vermeende) HIV-virus niet leidt tot ziekteverschijnselen gekwalificeerd als 'AIDS': https://www.youtube.com/watch?v=tQCKb1JV-4A

TK zei

Zoals ik het zie: een virus is een proteïne dat door de cellen aangemaakt wordt om een ziekte/vervuiling op te ruimen. Als dat gedaan is, dan worden deze proteïnen weer afgebroken/uitgescheiden.

Het interessante is dat een virus verder ook geen leven vertoont. Het is slechts een dood proteïne met een kern van RNA. Een bacterie, gist of amoebe bijvoorbeeld, is wel een levend wezen.

Als je even nadenkt, dan is het behoorlijk opmerkelijk dat iets wat niet leeft kennelijk uit zichzelf naar een cel toe kan zwemmen, kan inbreken op de cel om zichzelf vervolgens te laten kopiëren. Dit hele vermeende proces is bij mijn weten nog nooit waargenomen. Maar toch doet de wetenschap alsof virussen levende wezens zijn die cellen kunnen binnendringen om kopieën van zichzelf te maken.

Jonas zei

Juist omdat een virus niet leeft, wordt er niet voldaan aan Kochs postulaten. Er is geen betwisting dat je in bepaalde gevallen een ziekteverwekker kan vinden met Kochs postulaten. Dat is iets anders dan dat je een ziekteverwekker alleen maar kan vinden met Kochs postulaten.

Er is een ziekte waaraan relatief veel mensen sterven. Als deze niet wordt veroorzaakt door een virus, door wat dan wel? De maatregelen die voortkomen uit de virus-theorie, lijken te werken. Dus zolang er geen goede verklaring is wat de ziekte dan wel veroorzaakt, blijft "virus" de beste verklaring.

RNA is inderdaad iets speciaal, omdat het het commando van een cel in een organisme kan overnemen, maar verder kan het niets. Dat RNA dat kan, komt vooral omdat cellen zelf RNA gebruiken voor "interne commando's". Bij mijn weten doet de wetenschap niet alsof virussen leven. Politici doen soms net alsof virussen mensen zijn, maar dat vind ik niet zo erg, omdat het nu eenmaal politici zijn.

Dat een virus niet kan zwemmen, vliegen of lang bestaan buiten een gastheer, maakt dat je besmetting grotendeels kan voorkomen met simpele maatregelen zoals afstand houden, mondmasker dragen, aanrakingen vermijden, en ventileren.

Anoniem zei

'Maatregelen die besmettingen grotendeels voorkomen? '

Je bedoelt de maatregelen die we al zo'n beetje anderhalf jaar aan het toepassen zijn?

Laten inderdaad echt zien dat het werkt.

Een hele dag een stoffen doek voor je mond hebben, daardoor een benauwd gevoel krijgen, loom worden, vochtige warme lucht inademen, uitslag krijgen.

Maar heel gezond hoor.

Aanrakingen vermijden, afstand houden ('andere mensen zijn vies en gevaarlijk' -instelling)

Ook heel gezond.

Anoniem zei

Zelfs als er heel interessante onderwerpen zijn om over te discussieren, verandert het gesprek binnen een mum van tijd in een corona-discussie waar de vaagste wappie-theorieen serieus worden besproken. Flikker toch op met je corona naar een discussie over corona, daar zijn er meer dan genoeg van.

TK zei

Kochs postulaten zeggen niet per se dat een niet levend iets niet aan de definitie kan voldoen. De postulaten luiden als volgt:

1. De ziektekiem moet in ongewoon grote hoeveelheden in de patiënt of plant worden aangetroffen maar niet in het gezonde dier of plant.
2. De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en verder gekweekt.
3. Een proefdier of dezelfde soort plant dat met de gekweekte kiem besmet wordt, moet dezelfde ziekte krijgen.
4. De ziektekiem moet uit het proefdier of de proefplant geïsoleerd kunnen worden, en moet gelijk zijn aan de ziektekiem in het lichaam van de patiënt.
(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kochs_postulaten)

Er worden mensen ziek, er liggen mensen op de IC. Dat is waar. Maar dat was voor corona ook al het geval in dit seizoen. Vroeger noemde men dat griep en nu opeens 'corona'. Zolang je geen geïsoleerd virus hebt waarvan je hebt bewezen dat dit de ziekte veroorzaakt, is voor mij niet overtuigend bewezen dat covid de oorzaak is van zieke mensen op de IC.
In dat geval moet je zeggen: we hebben een hoop zieke mensen op de IC en we weten niet wat de oorzaak is van de ziekte.
Een imaginair (niet geïsoleerd) virus als verklaring aanmerken is hetzelfde als zeggen dat de ziekte door onzichtbare kabouters veroorzaakt wordt. Ja, je kunt het niet bewijzen, maar hé, wie zegt dat het niet zo is.

De maatregelen werken voor geen meter. Zelfs met (naar eigen zeggen) een vaccinatiegraad van 80+%, gezichtsmaskers, karretjes ontsmetten, etc. etc., zitten we nog steeds met overvolle IC's in de winterperiode. Terwijl, van de zomer waren er geen problemen. Het lijkt dus eerder dat de seizoenen van invloed zijn op het aantal zieken dat op de IC belandt en niet de coronamaatregelen.

RNA is een stukje DNA. DNA kan niet een cel overnemen. DNA is geheugenopslag/processorkracht. Een cel maakt gebruik van DNA om nieuwe cellen aan te maken.

Als een virus niet kan zwemmen (voortbewegen) hoe kan het dan zelfstandig een cel binnendringen en die cel de opdracht geven om nieuwe virussen aan te maken die vervolgens havoc veroorzaken in het lichaam? Hoe kan een niet levend iets zichzelf muteren? Kan een steen muteren? Of een tennisbal?

Anoniem zei

Toedeloe,

https://www.facebook.com/brightfamenederland/photos/pcb.6507531459320155/6507416529331648/

Jonas zei

@TK:
Je hebt weer een hele uiteenzetting gedaan, zonder een alternatief te geven dat verklaart waarom er meer zieke mensen zijn.
Het virus is wel geïsoleerd en gekweekt, alleen heb je daarvoor andere cellen nodig naast het virus.
Bij gebrek aan een andere verklaring, blijf ik de uitleg van een virus dat is geïsoleerd, gekweekt, gefotografeerd en gesequentieerd, als de beste verklaring zien.

De maatregelen werken wel, alleen veranderen de maatregelen constant, waardoor het bijna onmogelijk is om periodes met elkaar te vergelijken. Seizoenen hebben ook een invloed, maar het is niet duidelijk of ze voornamelijk een invloed hebben op het gedrag van mensen, of dat ze ook een invloed hebben op het virus zelf of op het immuunsysteem. Er zijn ook uitbraken in de zomer, en periodes met minder besmettingen in de winter. Meestal komen die nadat de maatregelen zijn aangepast waardoor mensen zich anders gaan gedragen.
Maatregelen hebben dus invloed op de verspreiding van het virus, omdat mensen de maatregelen volgen en zich zo gaan gedragen dat het virus minder makkelijk verspreid wordt.

DNA en RNA zijn niet helemaal hetzelfde, al zijn er overeenkomsten. Een cel gebruikt DNA als template om RNA te maken, wat dan weer verder gebruikt wordt binnen de cel. Dus als een cel gaat acteren op virus-RNA in plaats van RNA op basis van het eigen DNA, dan is de cel "gekaapt" door het virus.

Hoe kan voedsel binnenkomen in een cel? Hoe kan zuurstof of water in een cel geraken? Het hoeft niet zelfstandig actief te gebeuren door het virus. Cellen zijn niet 100% afgesloten van hun omgeving, het is enkel nodig dat een cel het virus binnenhaalt.

Zoals ik uitleg, gaat een cel acteren op het RNA dat het virus binnenbrengt in de cel.
Een van de dingen die de cel doet, is het RNA kopiëren en opnieuw uitscheiden. Bij het kopiëren kunnen foutjes komen in het RNA. Omdat RNA geen dubbele helixstructuur heeft zoals DNA, blijft het geldig RNA en kan het virus nog steeds verder verspreid worden met het nieuwe RNA.
Vergelijk het met een ouderwetse kopieermachine. Als je telkens een kopie van een kopie maakt, dan gaat het er uiteindelijk anders uitzien, maar zolang het document grotendeels leesbaar blijft, zal het verder worden verspreid.
Zolang een virus besmettelijk genoeg is, zal het zich blijven verspreiden, ook al is het gemuteerd ten opzichte van de originele variant. Een gemuteerd virus is dus een kopie van het originele virus, met een reeks opgestapelde kopieerfoutjes.
Als je een machine bouwt die een nieuwe tennisbal maakt door een bestaande tennisbal zo goed mogelijk na te bouwen, en je gebruikt elke keer de tennisbal die uit de machine komt als voorbeeld voor de volgende keer dat je de machine gebruikt, dan zal ook de tennisbal gaan muteren omdat de machine niet perfect is.

TK zei

1. Waarom zijn er meer zieke mensen? Vanwege het griepseizoen mijns inziens. Als je daarbij de IC's stelselmatig afschaalt en zorgpersoneel ontslaat, dan krijg je uiteindelijk een situatie waarbij er niet genoeg capaciteit is om zieken op te vangen. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat juist de coronamaatregelen leiden tot meer zieken en doden. Mensen vereenzamen, mensen kunnen hun sport niet meer doen, mensen verliezen hun baan of zitten in de stress vanwege alle ellende die ze op TV zien.

2. Als je de video kijkt die ik had gelinkt, dan zie je precies wat er gebeurt bij een 'viruskweek'. Slijm van een covidpatiënt wordt gemixt met apenniercellen, of andere cellen. Vervolgens wordt antibiotica toegevoegd. De cellen sterven (https://nl.wikipedia.org/wiki/Apoptose) en hierbij komen exosomen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Exosoom) vrij die men vervolgens classificeert als virusdeeltjes. Isolatie daarentegen zou zijn: filter het virus uit het slijm.

3. Lever mij een onderzoek waarbij blijkt dat cellen een virus opnemen en vervolgens dit virus weer kopiëren.

4. Interessant dat de cel verantwoordelijk zou zijn voor mutaties. Nogmaals, ik zie graag een onderzoek waarbij dit proces op camera is vastgelegd. Anders blijft het bij niets anders dan een theorie.

Anoniem zei

Beste zondares,

Kan je alsjeblief weer modereren?

Anoniem zei


@ TK

best interessant wat je schrijft , maar ik ben (met alle respect naar mezelf ;) te dom om dit zomaar 1-2-3 te begrijpen.

En je krijgt ook zo veel informatie tot je, vanuit alle verschillende hoeken, dat ik denk, laat maar even, want zo wordt het toch allemaal best ingewikkeld

Jonas zei

Mijn excuses aan de mensen die liever lezen over oefeningen voor de menselijke reproductie dan de reproductie van virussen. Zie het als een voorbeeld van waarom mensen dingen geloven die andere mensen als onzin beschouwen.

Echter:
1. Het is mij nog steeds niet duidelijk waarom je griep wel een plausibele verklaring vindt, en een ander virus niet.
Het aantal gerapporteerde overlijdens daalt juist een poosje nadat de maatregelen beginnen, en stijgt een poosje nadat de maatregelen worden afgeschaft.
De negatieve effecten die jij aanhaalt bestaan wel degelijk, en juist daarom moeten de maatregelen zo kort mogelijk en zo zacht mogelijk zijn. Echter zijn strenge maatregelen minder lang nodig en zachte maatregelen langer. Ik ben blijk dat ik de twee niet moet afwegen.

2. Lees eens https://integralworld.net/visser169.html De auteur noemt de theorie van Kaufman een samenzweringstheorie, wat niet erg vriendelijk is, maar hij legt ook uit hoe Kaufman Koch's postulaten verkeerd gebruikt, en hoe hij andere wetenschappers verkeert citeert. Als je Koch's postulaten en de misquotes weglaat, dan blijft er niets wetenschappelijk over van Kaufman's uiteenzetting.

3. 4. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2438-7_1 Gaat wel over coronavirussen, maar niet over SARS-CoV-2 dat achter de huidige pandemie zit.

TK zei

Jonas, dank voor de antwoorden. Ik ga ze t.z.t. eens doorlezen. Ik had graag deze discussie nog langer gevoerd, maar het is wellicht niet juist om daarvoor de reageerpanelen van Zondares te gebruiken. Ik houd het dus hierbij.

abaalser zei


On topic:
Ik vraag me al jaren af hoe dit werkt. Dit zou op wikipedia moeten staan. Maar hoe moet je het noemen, zodat iedereen het kan vinden?