maandag 21 maart 2016

Antwoord op: Ik ben ook maar een klein radertje

Er wordt heel wat gekoeioneerd in de prostitutie, vooral door de overheid en de bloedzuigers van de reddingsindustrie die eraanhangen. Er wordt vroom gepraat over het normaliseren van ons vak, terwijl ze hun uiterste best doen om ons zo abnormaal mogelijk te behandelen. Daar schrijf ik nu al járen over, en ik ben het al langer dan dat al zat om het maar te blijven accepteren.

Ik heb, en niet alleen ik trouwens, heel veel van mijn collegaatjes ook, weleens laten horen wat we ervan vinden als we weer gecontroleerd, betast, overvallen, gemanipuleerd, verhoord, betutteld, gereguleerd, bedreigd of afgescheept werden door vadertje Staat of een andere overheid. Dan praat je tegen iemand die onderdeel is van dat grote anonieme apparaat, en dan krijg je altijd iets te horen wat betekent: "Daar kan ik niets aan doen. Ik ben ook maar een klein radertje."

Het is om gek van te worden. Niemand vindt dat ze verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Je kan íédereen in het hele circus aanspreken, maar níémand neemt verantwoordelijkheid, zelfs niet voor het hele kleine stukje van het circus dat zij zelf uitvoeren. Ze geven soms gewoon schouderophalend toe dat wat er met je gebeurt nergens op slaat, maar ze vinden het niet hun eigen pakkie-an.

Zóveel mensen gebruiken dit idee. En allemaal verstoppen ze zich erachter als je ze erop aanspreekt.

De klant die een meid aangeeft bij stichting Meld Misdaad anoniem voelt zich een hele bink. Die heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, en een meisje gered! Als ze hem aanspreekt op de ellende die hij haar op de hals heeft gehaald, is hij beduusd en verontwaardigd. Je kan toch niet van hem verwachten dat hij eerst nagaat wat er ècht met haar aan de hand is, en wat er ècht gebeurt met zo'n meisje wat wordt aangegeven? En wat moet hij anders doen? Die ellende vindt hij niet zijn schuld. Hij is maar een klein radertje in die ellende.

De politiemannen die erbijstaan als de gemeentecontroleurs in mijn slipjesla zitten te wroeten staan er een beetje bij. Die snappen niet dat ze boze blikken krijgen. Als je ze vraagt om in te grijpen bij een controleur of zedensmeris die zijn boekje ver tebuitengaat, lachen ze een beetje. Zij zijn er om te zorgen dat de controle rustig verloopt, het is ook niet hun idee geweest. Die controleur zal wel weten wat hij wel en niet mag. Waarom word ik boos op hen? Zij maken de regels niet. Ze zijn maar een klein radertje.

Gemeentecontroleurs zijn een speciaal geval, want dat zijn heel vaak juist een soort kwaadaardige smurfen die het niet konden redden om de politieschool in te komen, maar als je er eentje goed op zijn nummer zet, komt er ook hetzelfde gegrien uit. Ze zijn maar een klein radertje, ze doen ook alleenmaar wat ze moeten doen van de gemeente, het is hun werk om die regels te controleren, en dat kan nou eenmaal niet anders.

De belastingambtenaar die telkens WTP's uit komt voeren of mijn hele administratie probeert verdacht te maken kijkt er ook vanop als je hem vraagt waarom hij zo gebrand is om fraude te vinden terwijl niets erop wijst dat je oneerlijk bent geweest. Hij legt uit dat bij hoeren het protocol nou eenmaal zo is, en dat uit veel beschikkingen blijkt dat hoeren toch voor tonnen gefraudeerd hebben. Als je hem vraagt of dat met al die aannames geen zelfvervullende profetie wordt, vindt hij daar niets over te beslissen heeft. Hij is alleen dat protocol aan het uitvoeren, want hij is maar een klein radertje.

De vergunninghoudende exploitant let op zijn vergunning, en nergens anders op. Hij houdt meiden weg die bij andere plekken vanwege vermoedens zijn weggestuurd, en hij verlinkt àlles waar hij wel van weet dat het goedzit, maar waar Zeden een luchtje aan kan vinden zitten. Hij moet om zijn vergunning denken. Als je hem confronteert met hoe hij de meiden dupeert, legt hij uit dat hij ook zijn hoofd boven water moet houden. Hij heeft het ook niet bedacht. Hij is maar een klein radertje.

De rechter die je helpt zonder vergoeding te ontslaan, die je zonder pardon je huis uit laat zetten, die zonder bewijs en tegen je zin je vent in de cel laat gooien, en die minderjarigen overlevert aan commerciële sektes, die kijkt heel vreemd op als je haar daarop aanspreekt. Het was toch door het OM geëist? En die hadden toch aan de bewijsvereisten voldaan? Wat moet je dan nog? Als rechter moet je je ook houden aan de verwachtingen en de regels. Je bent uiteindelijk maar een klein radertje...

De boegbeeldhoer die zich naar voren laat schuiven als de stem van alle hoeren, maar zich uiteindelijk vooral als buikspreekpop laat gebruiken, en dan nieteens verontwaardigd aftreedt of naar de pers stapt om de misleiding open te gooien, maar het gewoonmaar laat gebeuren omdat dit het beste was wat ze kon kopen, die heeft haar best gedaan. Dat zij haar hoer-zijn laat gebruiken als buikspreekpop was ook niet haar idee. Maar ze moest toch meedraaien? Als een klein radertje.

De hulpverlener die meiden verlinkt die denken dat ze haar beroepsgeheim niet zal schenden, of die braaf meelult met mensen die komen polsen of ze misschien wel misstanden kan inbeelden ookal heeft ze eigenlijk nooit ècht iets gezien is heel verbaasd als je je wantrouwen uit. Zij probeert alleenmaar te hèlpen, en ze heeft cursussen en leidraden gehad om haar uit te leggen hoe dat moet. Zij doet alleenmaar wat er van haar verwacht wordt, ze is ookmaar een klein radertje...

De belangenbehartiger voor hoeren die meelult met de overheid en zo'n beetje trouw zweert aan de hype om de kleine dingetjes te verbeteren waar hij nou net zijn idealistische focus op heeft, snapt niet dat de hoeren afkeuren dat hij meewerkt aan handreikingen en "oplossingen" waar dezelfde mythes wéér worden herhaald, maar dan met een kleine nuance, en waardoor onze rechten wéér worden geschonden. Als hij niet meelulde, kreeg hij helemáál niets gedaan. Zoveel invloed heeft hij niet op de grote lijn. Hij is maar een klein radertje.

De mensenhandel-activiste die vooral meisjes wil redden van een afschuwelijk lot, en dan nieteens als een vermomming voor religieuze of feministische repressie, maar ècht om te redden, maar daarbij gewoon met boter en suiker de mythes over prostitutie slikt en herhaalt, begrijpt niet waarom we zo boos worden. Ze wil alleenmaar helpen, en wat ze gehoord heeft gelooft ze ècht, zij heeft het ook niet verzonnen! Wie is zij nou om tegen de dogma's van haar eigen organisatie in te gaan? Zij is gewoon een klein radertje.

De woningbouwman die een gezinnetje uit hun huis zet omdat moeder hoert, vindt het heel vervelend voor haar en haar gezin. Maar het moet nou eenmaal, het zijn de regels, en ze heeft het er ook echtwel naar gemaakt als ze zoiets extreems doet als seksuele dienstverlening. Nouja, hij kan het je ookniet uitleggen, en hij begrijpt dat het heel vervelend voor je is, maar hij maakt ookniet de regels, dus waarom word je nou boos op hem? Hij is maar een klein radertje.

De baas die een hoer haar burgerbaan uitzet doet dat ook alleenmaar omdat hij niet meegesleept wil worden in toestanden rond prostitutie. Vooral niet als hij van Zeden heeft gehoord dat hij maar "passende maatregelen" moet treffen. Dat er ook bazen zijn die weigeren om mee te gaan met de ophef als een werknemer seksuele diensten verkoopt is niet van belang voor hem. Hij heeft niets temaken met de hele verbiedertjeskermis, hij krijgt het ookmaar op zijn bord. Hij is niet degene die het allemaal beslist. Hij is maar een klein radertje.

De politicus die meestemt ookal heeft hij nooit iets gesnapt van het onderwerp kijkt heel raar op als je contact met hem zoekt. Als je hem mailt stuurt hij hoogstens een antwoord met dat het niet zijn portefeuille is. Hij stemt mee met zijn partij, want dat hoort zo. Waarom hou je hem verantwoordelijk voor zijn stem als hij zich toch nooit echt in alles waar hij over stemt zich kan verdiepen? Hij luistert naar de politicus van zijn partij die die portefeuille heeft, en verder is hij alleen een klein radertje...

De politicus met prostitutie in haar portefeuille vindt dat je het niet snapt. Ze maakt al die wetten en regels en bevoegdheden die alleen kunnen worden gebruikt om je te verbannen en verbieden gewoon om je te hèlpen. Die verboden zijn alleen bedoeld tegen mìsstanden. Maar waarborgen dat het daartoe beperkt blijft, zijn niet nodig. Dat wordt ècht niet misbruikt. En ze moet toch wàt doen tegen al die misstanden? Al is het maar een symbool? En het OM en de reddingsindustrie en de vastgoedbranche en de confessionelen vragen er àllemaal om, hoe kan zij dan dwars gaan liggen door kritisch te doen? Ze is immers maar een klein radertje...

De schooldirecteur die je kind van school stuurt omdat het ontdekt is dat zijn moeder hoert, kan er ook niets aan doen. Hij moet ook de andere kinderen beschermen, en voor de kleine is het ook niet leuk als hij gepest wordt. Dan kan hij beter ergens anders opnieuw beginnen. Ja, de directeur vindt het ook niet eerlijk, maar die kan niet een hele cultuur veranderen, dat is vechten tegen de bierkaai, vooral als er ouders woedend op zijn deur hebben geklopt. Dan is hij maar een klein radertje.

De onderzoeker die je interviewt, en die je kan aanwijzen dat zijn hele enquète uit leidende en geladen vragen bestaat, snapt het wel een beetje dat je boos bent. Maar dit is een onderzoek dat bedoeld is om een bepaalde invalshoek te gebruiken, daar heeft de overheid de opdracht op toegesneden, en nu is het gewoon uitvoeren. Hij moet ook brood op de plank, en niet alles hoeft keiharde wetenschap te zijn. Het verandert toch niets, en anders is er voor hem wel een ander. Hij is ook maar een klein radertje.

De journalist die een stukje over prostitutie schrijft, weet wat verkoopt. Die selecteert het persbericht van de politie of het OM, kopiëert en plakt het, en schrijft er misschien nog wat emotioneel heftigs bij, maakt een pakkende koptekst, en plaatst het. Nee, hij heeft er nooit naar gekeken, hij is niet kritisch geweest, maar hij moet ookmaar een boterham verdienen. Hij is geen specialist, hij heeft geen achtergrond. Hij is maar een klein radertje.

De uitgever die een lekker ellendepornoverhaal van een raar figuur met indianenverhalen over prostitutie binnenkrijgt, weet wat er verkoopt. Die laat een ghostwriter er wat leesbaars van maken, en verkoopt het als "true crime." Als weereens blijkt dat het verhaal alleenmaar onzin is, en is geschreven als masturbatie door een borderliner, neemt hij geen verantwoordelijkheid. Als uitgever is hij maar een klein radertje in het proces. Hij zorgt alleen dat het boek van de schrijver er komt. Oh ja, en het is háár waarheid, niet dè waarheid.

De burger die verder niets met ons temaken heeft, maar wel graag de media nablaat over alle misstanden in de prostitutie, dat het een schande is en dat er eens harder moet worden aangepakt, is heel verbaasd als ik daar boos op reageer. Dit weet iedereen toch? Dit is toch niet van hem afkomstig? Hij is toch geen journalist die dat verkondigt? Moet hij dan overal van uitzoeken of het wel klopt? Moet hij verantwoordelijk zijn voor wat hij zegt? Het is toch zijn méning? En hij is zó'n klein radertje, hèm moet je niet hebben...

Mijn antwoord op al die mensen is: Je kan meer doen dan alleen je schouders ophalen en uitleggen dat je maar een klein radertje bent. Je kan kijken naar dat hele kleine stukje waar jij mee te maken hebt, en dáár in elk geval wat aan doen! Zelfs als je ècht geen keus hebt, en daar gaan jullie allemaal véél te makkelijk vanuit, kan je in elk geval nog aan de kaak stellen wat er gebeurt, het aan de wereld laten zien, en je hard maken voor wat je wèl kan.

Ik zie héél veel mensen die gewoon niet eens willen kijken naar wat de gevolgen zijn van wat ze doen. Die vinden het reuze makkelijk om maar te doen alsof ze daar niet over hóéven na te denken, omdat dat toch nietmeer hun pakkie-an is. Als het uit hun handen is, is het niet meer hun ding. Wat komt nadat ze hun dingetje hebben gedaan, dat moet iemand anders maar zien.

Als je nergens over nadenkt, is het heel makkelijk. Dan zie je niet dat je wat foutdoet, en dan ben je de vermoorde onschuld. Die mensen kunnen toch ook niet weten dat er zulke rare dingen gebeuren met dat kleine dingetje wat ze doen? Je moet maar een belangrijker iemand aanspreken, die overzicht heeft, en de baas is. Waarom ben je zo gemeen dat je dat kleine radertje aanspreekt? Als je zo'n klein radertje bent, hóéf je toch ook helemaal niet te kijken naar wat de gevolgen zijn van wat je doet?

Wat je doet is niet een gebaartje dat verdwijnt in een grote wereld, wat je doet doet ertoe, en je hebt de verantwoordelijkheid om te zíén wat je teweegbrengt. Ook als iemand anders je vertelt wat je moet doen, ben jij nogsteeds de mens die het dóét. Je wil betaald worden omdat jij het doet, dus mag je ook op andere manieren de erkenning doen dat jij het doet.

Als je een regel toe moet passen waarvan je ziet dat hij niet gaat doen wat hij zegt dat hij gaat doen, dan is er iets mis met die regel of hoe hij toegepast moet worden, en dan doe je het niet, en koppel je terug met je baas omdat je het mìs ziet gaan. Netzoals alle verstandige mensen doen in alle bedrijven en andere groepen mensen. En zelfs als je niet durft om zo "ongehoorzaam" te zijn, dan is dat nog geen smoes om maar níéts te doen!

Je kan, zelfs als je je foute regel tòch toepast, nog wel naar je baas doorspelen dat wat je aan het doen bent helemaal foutgaat. Je kan binnen je apparaat aan de bel trekken, of aan de noodrem. Als je dat niet doet, verwaarloos je gewoon je verantwoordelijkheid. Je kan wel doen alsof het er niet toe doet, maar dat is gewoon lafheid en oneerlijkheid. Doen alsof het misgaat bij iemand die jou opdrachten geeft, en dat wat jij doet daarmee prima is, slaat nergens op.

En zelfs als dàt niet kan, en zeg nou zelf, hoevaal is dat nou ècht zo, dan heb je duidelijk temaken met een ziek instituut, waar geen verbetering in kan komen en dat alleen maar verder weg kan glijden terwijl het mensen met zich meesleurt. Dan heb je een verantwoordelijkheid om daarmee de publiciteit in te gaan, en te laten zien aan de wereld dat je instituut niet alleen mensen mangelt voor niets, maar zelfs niet in staat is om zichzelf te beteren.

Als je zèlfs dat niet kan, bijvoorbeeld omdat je te laf bent om je uit te spreken, dan kan je tenmìnste nog aan de mensen die je geplet ziet worden vertellen wat er gebeurt, en wat ze het beste kunnen doen om te ontsnappen aan jouw kleine stukje van de vervolging en verdrukking. Als je dat zelfs niet doet, heb je helemaal niets meer om je achter te verstoppen. Dan doe je zelfs voor de kleinste dingen nog of je neus bloedt.

Schaam je! Je kan je niet verstoppen achter dat er een heel groot apparaat is waar jij maar een klein stukje van bent. Jij doet iets, en ookal wordt jou verteld wat je doen moet, jij bent het wel die het doet! En als je iets doet waarvan je ziet dat het slecht is, dan doe je daar wat aan, dat is jóúw verantwoordelijkheid! Je kan niet doen alsof je er niets mee temaken hebt!

Je handen wassen in onschuld is huichelarij als je wel degelijk iets zou kunnen betekenen. Je bent nog steeds een mens met eigen keuzes, eigen wil en een eigen stem, en als je kiest om je werk zo te doen als er van je verwacht wordt, als je het nalaat om wat te ondernemen tegen het onrecht waaraan je meewerkt, en er bovendien ooknog stil over blijft en niet de wereld vertelt wat er gebeurt, is dat allemaal iets van jóú.

Als je deelneemt aan een organisatie die foute dingen doet, heb jij daar deel aan. Ookal is het maar een beetje. Ookal ben je niet de eindverantwoordelijke. Je hoort erbij, en wat jouw club doet, dat geeft op jou af. Je kan niet kiezen om er wel deel van te zijn als je trots bent op wat je club doet, en dan te doen alsof de smerigheid niets met jou te maken heeft. En daar kijk ik je recht op aan.

Don't blame me
I just work here
but I want to
fuck you!

-the Offspring (Americana)


17 opmerkingen:

Abaalser zei

Sommige stukjes en vooral in het begin zijn meesterlijk en valt mn mond open van verbazing hoe sterk en hoe scherp ze zijn. Maar daarna word het wat veel en begint het op gebazel te lijken en dan kom ik er niet meer door heen. Dan moet ik scannen en dan vind ik nog een paar pareltjes maar dan is de angel er wel uit.
En dat vind ik jammer want dat is niet nodig.

Abaalser zei

Om even te verduidelijken wat ik onder gebazel versta, is dat je heel vaak in herhaling valt. En dat is met veel stukjes zo en ik geloof best dat je gelijk hebt en wrs doe je het omdat het gigantisch frustrerend is maar het haalt m.i. de kracht uit je stukjes.

Anoniem zei

Ze herhaalt niet echt. Als je zorgvuldig leest, zie je dat ze probeert een ondubbelzinnige context te plaatsen rond de concepten die ze brengt. Dat lijkt vaak op vorige uitspraken binnen hetzelfde artikel, maar dat is zelden echt hetzelfde. Ze schrijft met heel veel aandacht voor duidelijkheid en ondubbelzinnigheid, en dat is niet raar gezien het impliciet aangenomen gedachtengoed omtrent haar onderwerp, maar het betekent wel een overdefinitie van haar betoog dat het inderdaad moeilijker leesbaar maakt. Gezien het level van onbegrip dat nu al regelmatig door de reacties heen schemert is dat echter een noodzaak.

Unknown zei

Dit onrecht is ongelooflijk schokkend. Wat me nog het meeste verbaast is dat gratis seks geen probleem is. Zodra er geld wordt betaald wil de halve wereld zich er mee wil bemoeien. Die radertjes zijn typerend voor al die mensen die te beroerd zijn om zelf na te denken, te luisteren naar vrouwen met ervaring of jouw blog te lezen. Mijn respect voor wat je doet is groot en hopelijk helpt het, ik ga het in ieder geval delen.

Anoniem zei

Ik heb een nieuwe criminaliserende campagne tegen prostituees en hun klanten laten beginnen. Mede met het oog op campagnes als deze geef ik jaarlijks zo'n miljoen euro belastinggeld aan het Meld Misdaad Anoniem. Deze stichting betaalt op haar weer beurt een bedrag aan Midhold BV die o.a. de website voor klanten hookers.nl runt. Midhold zet voor dat geld leuke animaties op haar site die klanten en hulpverleners ertoe moet overhalen om prostituees -bijna altijd zonder haar toestemming en tegen haar zin - onder aandacht van de politie te brengen.
Ik weet dat zulks geen nut heeft en heb er begrip voor dat de betrokken sekswerkers hiermee de nodige moeite hebben.
Maar ik ben ook maar een radertje in het geheel; de PVV en het partijbestuur dat resultaten wil zien, hijgen mij dagelijks in de dek. De morele paniek over prostitutie die ik met mijn subsidies in stand houd, stelt mij in staat middels nutteloze en zelfs schadelijke wetgeving op het grote publiek als krachtige minister over te komen met alle electorale voordelen van dien. Ik zou ook graag willen dat het anders ging in de politiek maar ik heb geen keuze.

Ik hoop dat sekswerkers zich in mijn moeilijke positie kunnen verplaatsen, en ik reken op hun medewerking.

De minister van Veiligheid en Justitie,
Ard S.T.L. van der Steur.

Marcus zei

Er is altijd humor in uw berichten. Misschien heb je niet zeggen dat het (ik denk dat Google Translate helpt u !!!), maar ik hoop dat je doet. Ik spreek niet / Nederlands lezen, maar ik denk dat je taal is kleurrijk en lyrisch. Het is vreemd dat zo veel groepen hebben een hoek op de prostitutie (is het niet?) - Prostitutie is zeker uitgekozen voor een speciale behandeling. De kerk ziet het als zondig (en dit is een van de twee belangrijkste oorzaken van het probleem), feministen (journalisten in het bijzonder) te zien ongelijkheid die er niet is (de tweede belangrijkste root), de politie wil redding krijgers, de politici willen stemmen, de pers willen schrijven over seks, sex, sex !!!!!! terwijl het uiten van morele verontwaardiging (een win-win) en niet-gouvernementele organisaties, die deel uitmaken van de frontlinie redders, willen hun financiering te verhogen !!!! Het goede nieuws? OK er is geen goed nieuws. Echter, als je ophoudt te bestaan ​​ze verliezen big time !!! Het ergste wat ik ooit van een vrouwelijke journalist hoorde: De vrouw sprak ik zei dat ze waren OK met het werk. Ik wilde nog steeds om ze te knuffelen en moeder hen. Genoeg gezegd!!!

Marcus zei

Geachte Minister

Reageren is moeilijk omdat ik lezen van dit bericht in (in totaal stront) automatische vertaling van Google. Maar het lijkt 'te zijn van een minister, iemand die verantwoordelijk is voor de anonieme tip lijn (dat wil zeggen iemand die verantwoordelijk is voor de uitgaven veel (een euro op de top van de sluiting Amsterdam, fuck-de-belasting-betaler euro, want we hebben een meer belangrijke morele agenda). zijn klacht 'lijkt' te zijn dat de mensen (mannen) niet zijn aanbod om beschuldigingen van vrouwelijke exploitatie serieus te nemen. Hij suggereert dat de tip lijn niet werkt, die ervan uitgaat dat er eigenlijk problemen worden blootgesteld, niet dat er niets te melden, wat suggereert dat hij (en anderen) heeft een gesloten geest (en uiteraard geen directe ervaring van de prostitutie). Misschien is hij dient te worden uit de politiek opgetrommeld voor het verspillen van overheidsgeld. Anders gezegd, hij heeft geen idee over wat hij probeert te helpen / control / sigmatise (ja, hij is stigmatiserend - waardoor prostituees bloeden op de manier van Christus). Kijk, hoe moeilijk zou het zijn om de 120 + venster meisjes die werkzaam zijn in te praten de Wallen (bijvoorbeeld) op een zaterdagavond en krijgen een echte oplossing van de situatie, indien een administratie zet haar collectieve geest om het?

Hun argument? De vrouwen zouden liggen. Ze zouden bang zijn. "Als ik de waarheid verteld, de gangsters zou mijn dorp branden, doden mijn ouders, mijn hond te vernietigen."

De Nederlandse autoriteiten / militairen zijn niet tot dit? Je kon niet uit een paar gangsters? Wat ben je (Anonymous) goed voor?

Ik vraag het maar.

Anoniem zei

Dear Marcus, please write in English. Most Dutchies can read it quite well, and I'm sure it's far easier on the eye than the Dutch that Google Translate makes of your writing.

Zondares writes in Dutch 'speaking language', meaning that it's not the formal Dutch of books, but a more loose way of speaking, full of expressions that Translate doesnt' catch very well.

Unknown zei

Ik ben een man van 50 en ik dacht altijd dat dames die dit werk deden zielige slachtoffers waren die gedwongen werden en het werk meestal met tegenzin deden.
Ik ben er nu door een zeer positieve ervaring met zo'n dame achter gekomen dat de zaken niet zo zwart wit zijn als ik altijd gedacht heb.
Of beter gezegd, een hoop zaken die worden gezegd zijn regelrechte onzin en het betuttelende gedrag van met name onze bestuurders is belachelijk.
Als iemand er zelf voor kiest om dit werk te doen (man of vrouw) dan moet die persoon dat kunnen doen zonder iedere keer lastiggevallen te worden.
De dames die ik heb ontmoet waren stuk voor stuk aardige dames die met veel toewijding hun werk deden en die mij een supertijd hebben bezorgd.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dames die hetzelfde werk doen met geestelijk en lichamelijk gehandicapten (die zijn er namelijk ook)
Laatst zach ik op TV het programma je zal het maar zijn en daarin zag ik een dame die gespecialiseerd was in dit klusje Chapeau daarvoor en chapeau voor alle andere dames

Anoniem zei

@erik

Mooie comment, ook de google plus posting.

Er zijn natuurlijk veel meer mannen die om diverse redenen een wat problematisch seksleven hebben (gehad).

Deze mannen hebben op zeker moment in hun leven behoefte aan een psycholoog die in overleg met cliënte hoeren kan inzetten voor seks of seksgerelateerde activieteiten, waarna dan weer therapeutische evaluatie gesprekken zouden kunnen plaatsvinden. Praten, oefenen en ervaren, leren, praten, en weer oefenen en ervaren etc.

Helaas zijn wij als maatschappij - zover mij bekend - (nog) niet in staat om een dergelijk concept aan te bieden. Dat is jammer.

(feministen en religieuzen doen, zodra ze zich met seks bemoeien meer kwaad dan goed).

Anoniem zei

Beste Zondares,

Ik ben een studente van 19 die een essay schrijft over mensenhandel in Nederland. Ik had als voorkennis alleen dat, wat u het denkbeeld noemt. Ik kwam op uw website terecht, bij het zoeken naar aanvullende informatie, en daar hebt u mij een grote dienst mee bewezen. Niet alleen door de informatie van uw website, maar ook door het cognitief kader wat het mij verschafte.

Helaas heb ik niet genoeg tijd om heel uw website te lezen, al wil ik daar in de toekomst wel mee doorgaan. Ik zou u willen vragen om de artikelen met informatie over het publieke debat onder een tag onder te brengen, zodat het sneller te lezen is.

Met beste groeten,

Ramona

Anoniem zei

hier een grote rader met nog meer shit,

http://www.metastoryproductions.com/

Unknown zei

Reaktie op het voorgaande

Those Jesus freaks are really friendly but.....
The shit they believe has got their minds all shut

Frank Zappa

Anoniem zei

reactie op voorgaande

geen jesus freaks maar calvijn freaks en zappa was een dramkont.

barbara van brakel zei

Hoi Zondares,
Het is lang geleden dat ik reageer op een blogstukje van jou.Jij gaf mij de kans om 2 stukjes op jouw blog te plaatsen.Nogmaals mijn dank.
Radartjes,tja en zij nemen geen verantwoording.Alleen,jij Zondares kan zoiets schrijven. Fantastisch.Vanavond heb ik een belangrijke beslissing genomen na maanden van voorbereiding met mijn adviseurs.Als de tijd rijp is zal ik jouw als eerste op de hoogte brengen.Van sommige radartjes binnen de belangenvereniging voor sekswerkers had ik nog wel verantwoording verwacht maar ook zij namen tot op heden niet hun verantwoording. Maar dat zag ik al van bepaalde radartjes vorig jaar vooral dat radartje wat schuin achter mij zat.Dat is een radar die uit koers is geraakt.Respect heb ik altijd gehad voor mensen maar niet voor een radartje die zich verschuilt.Tja, radartjes en geen verantwoording nemen!Ik heb wel geleerd in mijn leven om beslissingen en verantwoording te nemen want ik wil geen onderdeel zijn van zo`n radartje. Laat mij maar gewoon een hoer zijn zolang dat nog kan want die radartjes hebben niet door met hun uit koers geraakte radar dat raamprostitutie binnen niet al te lange tijd verleden tijd zal zijn in Nederland.Daarom als de tijd rijp is zal ik jullie daden aan het licht brengen waar sommige radartjes toe in staat zijn als hoer Barbara niet luistert. Het gaat niet over die 2 stukjes die ik geschreven heb en op jouw blog zijn geplaatst.Het is nog veel erger.Tja maar dan is er geen excuus meer van "Ik ben maar een onderdeel van een radertje".Neem dan ook eens je/jullie verantwoording en verschuil jezelf niet achter ik ben maar een onderdeel van een radartje! Zondares nogmaals als de tijd rijp is ben jij de eerste die ik op de hoogte zal brengen. Barbara

Anoniem zei

Over prostitutie weet ik niks, maar ik ben jaren BOA geweest, en daar zijn veel kwaadaardige smurfen bij inderdaad, geen woord teveel gezegd!!

Anoniem zei

Hey kan je bij een willekeurige boekhouder wel zomaar zeggen dat je prostituee bent? Ik weet dat er bepaalde aftrek posten voor omzetbelasting zijn.

Ik wil starten als ik 21 of 22 ben. Ben nu 20. Wil dit al sinds 18. Heb nog wel meer vragen trouwens.