donderdag 7 november 2013

Drie kleine stukjes nieuws

Deze keer heb ik drie stukjes nieuws voor jullie. Ik zal het heel kort houden.

In Utrecht zijn ze zometeen van Aleid Wolfsen af. De vervanger wordt Jan van Zanen, die nu burgemeester van Amstelveen is. Ook in Amstelveen zijn ze niet echt vriendelijk voor hoeren, maar waar nou wel. Ik wens van Zanen veel succes, en ik hoop dat hij een veel betere burgemeester zal zijn. Misschien heeft hij wel van zijn voorganger geleerd, en kan hij wat fouten gaan rechtzetten.

Het tweede stukje nieuws is dat Leeuwarden de nieuwe model-APV die rondzingt in werking gaat stellen. Kort gezegd houdt dat voor de hoeren in: Verboden om te slapen op je werkplek, als je onder de éénentwintig bent word je illegaal gemaakt, je gegevens worden opgeslagen door je exploitant zodat je makkelijker op te sporen bent voor de controleurs, en er komt een gemeentelijke registratie.

Zoals het kopje in het Friesch Dagblad al zegt, gewoon een aanval op de prostitutie. Niets wat tegen mensenhandel gaat werken, laten we daar even heel duidelijk over zijn. Er komt lof vanaf twee hoogleraren. Niet van het nivo Wagenaar of Bovenkerk. Het gaat om Jon Schilder en Jan Brouwer, twee mensen uit de justitie-hoek die denken dat met meer regels en hardere aanpak de "notoire misstanden" wel opgelost worden.

Het derde stukje nieuws gaat over de mensenhandelrichtlijn die zonder stemming door de Eerste Kamer is aangenomen. Volgens Bouche was dat bijna onvermijdelijk, omdat het gaat om wetten die we verplicht zijn aan te nemen omdat ze door de EU worden opgelegd. Ze is zo lief geweest om een hele korte samenvatting te schrijven.

De eerste wijziging is dat een Nederlander nu ook kan worden vervolgd voor mensenhandel als die plaatsgevonden heeft in het buitenland voordat die persoon Nederlander werd. Een niet-Nederlander met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan nu ook voor mensenhandel buiten Nederland worden vervolgd als die mensenhandel plaatsvond voordat hij die vaste woon- of verblijfplaats hier verwierf. Minderjarigheid is in beide gevallen geen vereiste meer.

Verder wordt de lange en met onduidelijke en ongedefiniëerde fraseringen doorspekte mensenhandelwet 273f Sr aangevuld met nog wat nieuwe onduidelijke en ongedefiniëerde fraseringen. Waar eerst "opnemen" van een slachtoffer zelf ook mensenhandel was, nu is dat "opnemen met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander". Een onderscheid dat geen duidelijk doel dient anders dan conformiteit met fraseringen van een verdrag opgesteld vanuit een ander rechtsgebied in een andere taal. Desondanks is de vrees voor misbruik van onnodige zinsneden terecht.

Verder wordt nieuw als uitbuiting aangemerkt de uitbuiting van strafbare activiteiten en bedelarij. Een zigeunerwetje, met andere woorden. Het lid dat mensenhandel van een persoon onder de zestien verzwaard strafbaar maakt omvat nu ook mensen tot achttien jaar oud, alsmede mensen waarbij misbruik wordt gemaakt van een kwetsbare positie.

Zoals de wetswijziging stelt: Onder kwetsbare positie wordt mede begrepen een situatie waarin een persoon geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan. Een vage en zeer flexibele bepaling, waar geen definities aan gebonden zijn die de rechter intomen. Wat vroeger een bepaling was om schending van de rechten van een meer dan minderjarig persoon zwaarder te bestraffen, gaat nu over "aanvaardbare keuze" in een wetsartikel dat inherent betrekking heeft op dwangsituaties.

Deze zelfde verzwaring geldt bij inwerkingtreden ook voor mensenhandel conform lid 1 waarbij geweld voor, tijdens of na de mensenhandel heeft plaatsgevonden.

Al met al is er dus slechts gewijzigd in verruiming. Er zijn bredere kaders geschapen waarin men personen kan vervolgen, en de bewoordingen zijn breder, vager en ruimer geworden. Zelfs met de omvangrijke dekkingsgraad van het oorspronkelijke monsterartikel was men schijnbaar nog niet tevreden. De wet kan nu worden toegepast op personen met een mensenhandel-verleden die voorheen niet vervolgd konden worden om redenen van jurisdictie, en een toevoeging staat aanpak van zigeunerpractijken toe. Verder is er alleen "sjoemelruimte" geschapen.

De verdere wijzigingen hebben betrekking op conforme wetswijzigingen in de BES-eilanden.

Een nieuwe wet wordt ingevoerd, namelijk de Wet Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Deze wet verankert de NRMeSGtK in de wet, en geeft aan dat zij helemaal onafhankelijk werkt, officiëel adviseert aan de regering, en dat de enige interventie die de Kroon in haar werk heeft, afzetting is. Verdere regels doen er voor onze belangen niet toe.

Jongens, soms vraag ik me weleens af waar het moet stoppen.

2 opmerkingen:

Co Jansen zei

Je zou denken dat na die wetswijziging de prostituee's niet meer gecontroleerd hoeven te worden, maar de friezen denken het tegenovergestelde (zoals farizeeërs het doen).
Co.

Richard zei

Zelfs hoogleraren denken niet meer na dus. Als het maar in de wet staat is het goed volgens die heren. 1 ervan is zelfs rechter plaatsvervanger. En is dus bevooroordeeld....
Met zulke vage wetsartikelen is iedereen misbruiker zo ongeveer. Als eerste de overheid zelf, denk maar aan uitkeringsgerechtigden en de hoepels waar zij door moeten springen voor geld. Een andere keuze hebben ze niet.

Waar dit moet eindigen? Het had al klaar moeten zijn en we kunnen alleen hopen en er voor vechten dat er snel een kentering komt en mensen weer beginnen na te denken.

Richard